Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA opracował mgr Paweł Markiefka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA opracował mgr Paweł Markiefka."— Zapis prezentacji:

1

2 PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA opracował mgr Paweł Markiefka

3 DYSKWALIFIKACJE Przewinienia ogólne Styl klasyczny Styl motylkowy Styl grzbietowy Styl dowolny Styl zmienny Sztafety

4 STYL KLASYCZNY Stanie (zmiana pozycji ciała) Stanie (zmiana pozycji ciała) Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion do wnętrza z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie i nawrocie Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion do wnętrza z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie i nawrocie Obrót ciała na plecy w trakcie wyścigu – zmiana pozycji ciała Obrót ciała na plecy w trakcie wyścigu – zmiana pozycji ciała Nierównoczesna praca ramion/nóg Nierównoczesna praca ramion/nóg Niesymetryczna praca ramion/nóg Niesymetryczna praca ramion/nóg Dłonie przeniesione poza linią bioder (z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i nawrocie) Dłonie przeniesione poza linią bioder (z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i nawrocie) 50, 100 i 200 metrów

5 STYL KLASYCZNY Łokcie ponad lustrem wody (z wyjątkiem ostatniego ruch w czasie nawrotu lub zakończenia wyścigu) Łokcie ponad lustrem wody (z wyjątkiem ostatniego ruch w czasie nawrotu lub zakończenia wyścigu) Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie i przy zakończeniu wyścigu Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie i przy zakończeniu wyścigu Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie i przy zakończeniu wyścigu Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie i przy zakończeniu wyścigu Brak wynurzenia głowy w czasie każdego pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg) Brak wynurzenia głowy w czasie każdego pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg) 50, 100 i 200 metrów

6 STYL MOTYLKOWY Stanie (zmiana pozycji ciała) Stanie (zmiana pozycji ciała) Wykonanie więcej niż jednego cyklu pracy ramion pod wodą (po starcie i nawrocie) Wykonanie więcej niż jednego cyklu pracy ramion pod wodą (po starcie i nawrocie) Niejednoczesna praca ramion Niejednoczesna praca ramion Niejednoczesne przenoszenie ramion ponad lustrem wody Niejednoczesne przenoszenie ramion ponad lustrem wody Obrót na plecy w czasie wyścigu Obrót na plecy w czasie wyścigu Naprzemienna praca nóg Naprzemienna praca nóg Praca ramion do przodu pod powierzchnią wody podczas ostatniego cyklu pracy ramion przed nawrotem/ zakończeniem wyścigu Praca ramion do przodu pod powierzchnią wody podczas ostatniego cyklu pracy ramion przed nawrotem/ zakończeniem wyścigu Niejednoczesne dotknięcie ściany w czasie wykonywania nawrotu/zakończenia wyścigu Niejednoczesne dotknięcie ściany w czasie wykonywania nawrotu/zakończenia wyścigu Dotknięcie jedną ręką ściany nawrotowej i przy zakończeniu wyścigu Dotknięcie jedną ręką ściany nawrotowej i przy zakończeniu wyścigu Wypłynięcie spod wody, powyżej15m po starcie/nawrocie Wypłynięcie spod wody, powyżej15m po starcie/nawrocie Zanurzenie po wypłynięciu na powierzchnie po starcie/nawrocie przed następnym nawrotem lub zakończeniem wyścigu Zanurzenie po wypłynięciu na powierzchnie po starcie/nawrocie przed następnym nawrotem lub zakończeniem wyścigu 50, 100 i 200 metrów

7 STYL GRZBIETOWY Nie utrzymanie pozycji na plecach (z wyjątkiem wykonania cyklu nawrotu) Nie utrzymanie pozycji na plecach (z wyjątkiem wykonania cyklu nawrotu) Stanie (zmiana pozycji ciała) Stanie (zmiana pozycji ciała) Wynurzenie głowy spod lustra wody po starcie i nawrocie poza linią 15m Wynurzenie głowy spod lustra wody po starcie i nawrocie poza linią 15m Brak kontaktu ze ścianą nawrotową/zakończenie wyścigu Brak kontaktu ze ścianą nawrotową/zakończenie wyścigu Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotowego Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotowego Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach Obrót ciała wzdłuż osi, przekraczający 90 o od poziomu Obrót ciała wzdłuż osi, przekraczający 90 o od poziomu p p 50, 100 i 200 metrów

8 STYL DOWOLNY Chodzenie po dnie Chodzenie po dnie Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową/na zakończenie wyścigu Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową/na zakończenie wyścigu Brak wynurzenia w trakcie wyścigu (za wyjątkiem dystansu po starcie i nawrocie) Brak wynurzenia w trakcie wyścigu (za wyjątkiem dystansu po starcie i nawrocie) Pływanie pod wodą po starcie/nawrocie powyżej 15m Pływanie pod wodą po starcie/nawrocie powyżej 15m p p 50,100,200,400, 800 i 1500 metrów

9 STYL ZMIENNY Zmiana kolejności stylów pływania Zmiana kolejności stylów pływania Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu Przepłyniecię odcinka stylu dowolnego w inny sposób niż grzbietowym, klasycznym i motylkowy Przepłyniecię odcinka stylu dowolnego w inny sposób niż grzbietowym, klasycznym i motylkowy MotylkowyGrzbietowyKlasycznyDowolny 100, 200 i 400m

10 SZTAFETY Zmiana kolejności stylów pływania Zmiana kolejności stylów pływania Niezgodna kolejność pływania z kolejnością na zgłoszeniu Niezgodna kolejność pływania z kolejnością na zgłoszeniu Pływanie więcej niż jednego odcinka przez jednego zawodnika Pływanie więcej niż jednego odcinka przez jednego zawodnika Popełnienie przez zawodników w trakcie zmian przedwczesnych startów Popełnienie przez zawodników w trakcie zmian przedwczesnych startów Samowolne wejście do wody zawodnika nie wyznaczonego do pływania danego odcinka przed ukończeniem wyścigów wszystkich zespołów Samowolne wejście do wody zawodnika nie wyznaczonego do pływania danego odcinka przed ukończeniem wyścigów wszystkich zespołów Dowolna: 4 x 100, 4 x 200m Zmienna: 4 x 100 GrzbietowyKlasycznyMotylkowyDowolny

11 KOMENDY STARTOWE Seria krótkich gwizdków (sędzia główny) Seria krótkich gwizdków (sędzia główny) Zawodnik stoi za słupkiem startowym. Zawodnik stoi za słupkiem startowym. Długi gwizdek (sędzia główny) Długi gwizdek (sędzia główny) Zawodnik wchodzi na słupek startowy. Zawodnik wchodzi na słupek startowy. Przyjmuje pozycje startową (w stylu grzbietowym –wchodzi do wody). Drugi długi gwizdek (sędzia główny) Drugi długi gwizdek (sędzia główny) Zawodnik łapie się uchwytów, stopy umieszczone na ścianie pod lustrem wody. Przyjmuje pozycje startową. Zawodnik łapie się uchwytów, stopy umieszczone na ścianie pod lustrem wody. Przyjmuje pozycje startową. Komenda na miejsca(starter) Komenda na miejsca(starter) Zawodnik przyjmuje nieruchomą pozycje na słupku z co najmniej jedną stopą na krawędzi. Zawodnik przyjmuje nieruchomą pozycje na słupku z co najmniej jedną stopą na krawędzi. Krótki gwizdek (starter) Krótki gwizdek (starter) Start zawodnika. Start zawodnika. W stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej dodatkowy długi gwizdek sędziego głównego GDY SĘDZIOWIE I PŁYWACY SĄ PRZYGOTOWANI DO STARTU SĘDZIA GŁÓWNY PRZEZ WYCIĄGNIĘCIE RĘKI DAJE ZNAK ZE PŁYWACY SĄ POD KONTROLA STARTERA

12 POZYCJA STARTOWA GWARANTEM DOBREGO WYSTĘPU

13 SĘDZIOWIE

14 Sędzia główny (1) Sprawuje pełną kontrole i władze nad sędziami Sprawuje pełną kontrole i władze nad sędziami Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA Rozstrzyga wszystkie kwestie dotyczące prowadzonych zawodów których nie precyzują przepisy Rozstrzyga wszystkie kwestie dotyczące prowadzonych zawodów których nie precyzują przepisy Interweniuje w zawodach w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA Interweniuje w zawodach w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA Rozpatruje wszelkie protesty dotyczące zawodów Rozpatruje wszelkie protesty dotyczące zawodów Starter (1) Ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu gdy sędzia główny przekaże mu ją aż do rozpoczęcia wyścigu Ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu gdy sędzia główny przekaże mu ją aż do rozpoczęcia wyścigu Powinien mieć możliwość rozstrzygania czy start był prawidłowy – ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny Powinien mieć możliwość rozstrzygania czy start był prawidłowy – ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny W czasie startu zajmuje pozycje 5m od krawędzi startowej pływalni a w stylu grzbietowym na przedłużeniu linii startu W czasie startu zajmuje pozycje 5m od krawędzi startowej pływalni a w stylu grzbietowym na przedłużeniu linii startu

15 Kierownik wyścigu (1) Zbiera zawodników przed każdym wyścigiem Zbiera zawodników przed każdym wyścigiem Kierownik inspektorów nawrotów (2*) Otrzymuje zgłoszenie od inspektorów nawrotów jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie przepisów i informuje sędziego głównego Otrzymuje zgłoszenie od inspektorów nawrotów jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie przepisów i informuje sędziego głównego Inspektorzy nawrotów (2* 1 na każdym torze) (sędziowie mierzący czas po stronie startowej w zawodach krajowych) Powinni dopilnować że pływacy wykonują nawroty zgodnie ze stosowanymi przepisami (od ostatniego ruchu ramienia przed dotknięciem i kończąc wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramienia po nawrocie) Powinni dopilnować że pływacy wykonują nawroty zgodnie ze stosowanymi przepisami (od ostatniego ruchu ramienia przed dotknięciem i kończąc wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramienia po nawrocie) Powinni dopilnować aby pływacy przestrzegali przepisów dotyczących: Powinni dopilnować aby pływacy przestrzegali przepisów dotyczących: startu (od startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion) startu (od startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion) zakończenia wyścigu zakończenia wyścigu W wyścigach sztafetowych powinien określić czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową gdy poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej W wyścigach sztafetowych powinien określić czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową gdy poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej

16 Sędziowie stylu (2)( po każdej stronie pływalni) Powinien zapewnić, ze przestrzegane są przepisy dotyczące stylu pływania i obserwować nawroty pomagając inspektorom nawrotów Powinien zapewnić, ze przestrzegane są przepisy dotyczące stylu pływania i obserwować nawroty pomagając inspektorom nawrotów Kierownik sędziów mierzących czas Przydziela tory sędziom mierzącym czas Przydziela tory sędziom mierzącym czas * Zbiera od sędziów mierzących czas karty o ile to konieczne kontroluje ich czasomierze * Zbiera od sędziów mierzących czas karty o ile to konieczne kontroluje ich czasomierze Bezpośrednio po wyścigu notują wyniki ze swoich czasomierzy na karty, nie kasują wskazań czasomierzy dopóki nie otrzymają sygnału skasować czasomierze ( seria krótkich gwizdków sędzia główny) Bezpośrednio po wyścigu notują wyniki ze swoich czasomierzy na karty, nie kasują wskazań czasomierzy dopóki nie otrzymają sygnału skasować czasomierze ( seria krótkich gwizdków sędzia główny) Sędziowie mierzących czas ( 1 na każdym torze) JEŻELI NIE JEST STOSOWANY AUTOMATYCZNY POMIAR CZASU POWINNO BYĆ WYZNACZONYCH DWÓCH DODATKOWYCH SĘDZIÓW MIERZACYCH CZAS W WYPATKU AWRI CZASOMIERZY

17 Kierownik sędziów celowniczych (1*) Wyznacza miejsce dla sędziów celowniczych Wyznacza miejsce dla sędziów celowniczych Po zakończeniu wyścigu zbiera karty celownicze i ustala kolejność miejsc Po zakończeniu wyścigu zbiera karty celownicze i ustala kolejność miejsc Sędziowie celowniczy (2*1) Usytuowani są w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu skąd mają przez cały czas przejrzysty widok toru i linii zakończenia wyścigu Usytuowani są w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu skąd mają przez cały czas przejrzysty widok toru i linii zakończenia wyścigu Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy rozstrzygają i notują kolejność miejsc zajętych przez zawodników Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy rozstrzygają i notują kolejność miejsc zajętych przez zawodników Kierownik sekretariatu odpowiedzialny jest za sprawdzenie wyników czasów i miejsc w każdym wyścigu Kierownik sekretariatu odpowiedzialny jest za sprawdzenie wyników czasów i miejsc w każdym wyścigu Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub z finału, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, prowadzą punktacje Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub z finału, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, prowadzą punktacje Sekretariat (2) JEŻELI CZAS ZAREJESTROWANY PRZEZ CZASOMIERZE RÓŻNIĄ SIĘ OD DECYZJI SĘDZIÓW CELOWNICZYCH PRZYZNAJE SIĘ OBU PŁYWAKOM CZAS ŚREDNI NATOMIAST KOLEJNOŚĆ OKREŚLA SĘDZIA CELOWNICZY/GŁÓWNY

18 Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej wymienione minimalne ilości sędziów na pływalni 25 m20 sędziów +sekretariat na pływalni 50 m24 sędziów +sekretariat

19 SĘDZIOWIE Sędzia główny(1) Kierownik wyścigów(1) Inspektorzy nawrotów(6) Sędziowie stylu(2) Sędziowie mierzący czas(6) Informator(1)Sekretariat(1) Starter(1) Sędzia celowniczy (1) Inspektorzy nawrotów (6) Obsługa linki przedwczesnego startu(1) Kierownik sędziów celowniczych(1) Kierownik sędziów mierzących czas(1) Kierownicy inspektorów nawrotów (2) Sędzia celowniczy(1)

20 BIBLIOGRAFIA Przepisy pływania FINA Przepisy pływania FINA Tłumaczenie z FINA Handbook 2001 –2002 Tłumaczenie z FINA Handbook 2001 –2002 Kody Dyskwalifikacyjne 2002 Kody Dyskwalifikacyjne 2002 Polski Związek Pływacki – Kolegium Sędziów Polski Związek Pływacki – Kolegium Sędziów LINKI PRZEPISY PŁYWANIA FINA Polski Związek Pływacki www.polswim.pl POKAZ MULTIMEDIALNY PRZEPISY PŁYWANIA www.zse.bytom.pl


Pobierz ppt "PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA opracował mgr Paweł Markiefka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google