Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko z wadą wzroku w szkole ogólnodostępnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko z wadą wzroku w szkole ogólnodostępnej"— Zapis prezentacji:

1 Dziecko z wadą wzroku w szkole ogólnodostępnej
Opracowanie mgr Alicja Dygoń-Wróbel

2 Prezentacja zawiera: charakterystykę poszczególnych wad wzroku i ich wpływu na naukę sposoby dopasowania warunków nauczania do potrzeb dziecka słabowidzącego

3 głębokie niedowidzenie
zez zbieżny oka prawego nadwzroczność oka lewego astygmatyzm zez skośny obu oczu

4 zez Zaburzone czynności motoryczne gałek ocznych: nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych co powoduje, że obrazy obu oczu nie nakładają się na siebie lecz powstają dwa oddzielne obrazy

5 astygmatyzm Obrazy przedmiotów są zniekształcone z powodu nierównomiernego załamywania się promieni świetlnych przez rogówkę lub soczewkę

6 Dzieci słabowidzące to dzieci stanowiące grupę pośrednią pomiędzy dziećmi normalnie widzącymi a dziećmi ociemniałymi. Pomimo uszkodzenia wzroku, nadal odgrywa on dominująca rolę w poznawaniu, działaniu praktycznym, aczkolwiek jest ona znacznie ograniczona i mniej skuteczna.

7 Wzrasta natomiast rola pozostałych zmysłów: słuchu i dotyku, które należy maksymalnie wykorzystywać dla wyrównania i uzupełniania informacji uzyskanych przez źle funkcjonujący wzrok.

8 Charakterystyka uczenia się przez dziecko słabowidzące
Spostrzeganie wzrokowe jest wolniejsze, dlatego dzieci te potrzebują więcej czasu, aby dany przedmiot rozpoznać, zakwalifikować do odpowiedniej kategorii Uczenie się głównie metodą wzrokową Trudności w uczeniu się matematyki, trudności ze zrozumieniem zadań z treścią, trudności w uczeniu się geometrii.

9 Duże trudności dzieciom słabowidzącym sprawia czytanie i pisanie
Duże trudności dzieciom słabowidzącym sprawia czytanie i pisanie. Trudności te dotyczą: * dokładnego spostrzegania liter, zwłaszcza małych (dzieci krótkowzroczne) * orientacji w całości czytanego tekstu tzn. rozłożenia tekstu na stronicy * nieprawidłowej techniki czytania (głoskowanie, sylabizowanie, nieprawidłowa synteza czytanych elementów)

10 * mylenie liter o podobnych kształtach e-ę, m-n, l-t, b-d, p-g
* mylenie wyrazów o podobnej strukturze np. lis-las, Ola-Ala, ma-na * odczytywanie przedrostków i przyrostków, np odjazd-podjazd przyjazd-przejazd chłopcom-chłopców

11 przestawianie liter w wyrazie, np. kot - kto od - do
* przestawianie liter w wyrazie, np. kot - kto od - do * słabe rozumienie czytanego tekstu * mylenie, opuszczanie liter * błędy ortograficzne

12 * trudności z dokładnym, płynnym i skoordynowanym wykonywaniem ruchów rąk występujących przy pisaniu (spowodowane zaburzoną koordynacją wzrokowo - ruchową)

13 * Niski poziom graficzny pisma: litery niekształtne, zbyt duża wielkość liter, różna wielkość przerw między literami i wyrazami trudności z rozplanowaniem i rozmieszczeniem tekstu, rysunków, zadań matematycznych na kartce, np. nie zachowywanie odpowiednich marginesów i odległości

14 Dopasowanie uczniowi warunków nauki
* odpowiednie usadowienie ucznia (jak najbliżej tablicy i okna, aby światło dobiegało z lewej strony - gdy uczeń jest praworęczny)

15 dodatkowe oświetlenie, możliwość używania powiększającej lupy
* dodatkowe oświetlenie, możliwość używania powiększającej lupy * stosowanie powiększonego druku (najlepsza wielkość druku dla dzieci słabowidzących to 18, 20, 24) – ksero, używanie powiększalnika telewizyjnego * stosowanie powiększonych wykresów, tabel, diagramów itd.

16 * stosowanie pogrubionych liter i odpowiedniego kontrastu barwnego pomiędzy barwą druku a barwą papieru (najlepszy kontrast daje papier nie błyszczący i nie przebijający druku na drugą stronę)

17 * Poprawę kontrastu może powodować podłożenie arkusza czarnego papieru pod przebijającą stronicę druku albo stosowanie specjalnych kolorowych folii ( dla jednych dzieci dobry efekt uzyska się przy czytaniu przez folię żółtą , a dla innych przez zieloną lub różową)

18 * podczas pisania na tablicy używanie kredy/flamastra najbardziej kontrastującego z kolorem tablicy * pisanie literami o odpowiedniej wielkości * możliwość pisania w zeszycie A4 z wyraźnie zaznaczoną na czarno jedną linią * możliwość pisania notatek na komputerze

19 * upewnianie się przez nauczyciela podczas dyktowania czy uczeń wszystko zapisał * możliwość korzystania z tzw. książek mówionych (lektury) * podczas demonstracji, obserwacji, eksperymentów uczeń wymaga udostępnienia demonstrowanego obiektu do indywidualnej obserwacji ukierunkowania uwagi na części i elementy, które są trudniejsze do wzrokowego spostrzeżenia, dodatkowego słownego opisania bardzo małych części czy elementów, których spostrzec nie potrafi.

20 * zachęcania do dotykowego zapoznania się z tymi częściami, które są dla ucznia wzrokowo niedostępne *dłuższego czasu do obserwowania i zapoznania się z demonstrowanym obiektem

21 * przy demonstracji plansz, tablic z rysunkami, schematami, tabelami nauczyciel powinien zwrócić uwagę na ich czytelność dla ucznia słabowidzącego * ocenianie prac pisemnych i rysunków dziecka głównie za treść, a nie za formę graficzną

22 Dziękuję za uwagę!!!

23 Bibliografia: Tadeusz Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, Warszawa 1997


Pobierz ppt "Dziecko z wadą wzroku w szkole ogólnodostępnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google