Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach."— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego PRZETWARZANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJYNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - ZAAWANSOWANIE PRAC NA DZIEŃ 24 MARCA 2011R.; PODSUMOWANIE PRAC. 24 marzec 2011r. 1

2 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego – ZAAWANSOWANIE PRAC 1: Jednostka Ogółem Skanowanie dokumentów Wprowadzenie metadanych dla dokumentów Skanowanie map Wprowadzanie metadanych dla map Indeksowanie map Kalibracja map Przewidywany termin zakończenia prac Dokumenty Mapy Strona strona arkusz data PODGiK w Chojnicach 74 180 660 78920 656 materiały zaakceptowane PODGiK w Człuchowie 130882 PODGiK w Kartuzach 918 165256 1070 PODGiK w Kwidzynie 74 847 541 78678 materiały w kontroli Biura Projektu. 2

3 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego - ZAAWANSOWANIE PRAC 2: Jednostka Ogółem Skanowanie dokumentów Wprowadzenie metadanych dla dokumentów Skanowanie map Wprowadzanie metadanych dla map Indeksowanie map Kalibracja map Przewidywany termin zakończenia prac Dokumenty Mapy Strona strona arkusz data PODGiK w Malborku 45 603 26 45603 materiały zaakceptowane PODGiK w Pucku 2 690 101216 2690 PODGiK w Słupsku 3 556 122000 2700 w końcowym stadium realizacji; PODGiK w Starogardzie Gdańskim 87 563 491 87563 PODGiK w Sztumie 37 673 37673 3

4 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego – ZAAWANSOWANIE PRAC 3: Jednostka Ogółem Skanowanie dokumentów Wprowadzenie metadanych dla dokumentów Skanowanie map Wprowadzanie metadanych dla map Indeksowanie map Kalibracja map Przewidywany termin zakończenia prac Dokumenty Mapy Strona strona arkusz data PODGiK w Tczewie 66 134 210 66134 208 materiały zaakceptowane PODGiK w Wejherowie 186100 WDGKiK w Słupsku 21 751 21751 ODGiK w Sopocie 40 621 228 45844 4

5 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego – ZAAWANSOWANIE PRAC 4: Jednostka Ogółem Skanowanie dokumentów Wprowadzenie metadanych dla dokumentów Skanowanie map Wprowadzanie metadanych dla map Indeksowanie map Kalibracja map Przewidywany termin zakończenia prac Dokumenty Mapy Strona strona arkusz Arkusz Data PODGiK w Lęborku 61 539 65232 materiały zaakceptowane PODGiK w Nowym Dworze Gdańskim 41 920 189 41920 188 PODGiK w Bytowie 81 341 489 81940 WODGiK w Gdańsku 12 199 1 909 6337 1906 RAZEM 11 907 11 041 11 193 5

6 UWAGI DO TABELI ZAAWANSOWANIA PRAC:
Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego – ZAAWANSOWANIE PRAC 5: UWAGI DO TABELI ZAAWANSOWANIA PRAC: ZÓŁTYM TŁEM OZNAKOWANO TE PODGiK, DLA KTÓRYCH MATERIAŁY ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ BIURO PROJEKTU. W ODNIESIENIU DO PODGiK W CZŁUCHOWIE ODSTĄPIONO OD CZYNNOŚCI SKANOWANIA DOKUMENTÓW NA RZECZ WYKORZYSTANIA WYKONANYCH WCZEŚNIEJ „SKANÓW” TYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PODDANE JEDYNIE INDEKSOWANIU ORAZ WZBOGACENIU O METADANE. W PRZYPADKU PODGiK W KARTUZACH WYKONAWCA ZANIECHAŁ ROZLICZENIA ZESKANO-WANYCH 152 MAP ZE WZGLĘDU NA ICH BARDZO ZŁĄ JAKOŚC WYJŚCIOWĄ; DOTYCZY TO STARYCH, ZALAMINOWANYCH MAP KATASTRALNYCH, W KTÓRYCH WYTWORZYŁY SIĘ BĄBLE. W PRZYPADKU W/W MAP ROZLICZONO JEDYNIE WYKONANE CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE . W ODNIESIENIU DO MODGIK W SOPOCIE ZESKANOWANO WIĘKSZĄ NIŻ TO WYNIKAŁO Z ZAPISÓW WT PROJEKTU LICZBĘ DOKUMENTÓW CO WYNIKŁO Z KONIECZNOŚCI DOSTOSOWANIA SIĘ DO REGUŁ ZAPISANYCH W WARUNKACH TECHNICZNYCH PROJEKTU; 4. W PRZYPADKU PODGiK W SŁUPSKU ISTOTNEMU ZMNIEJSZENIU ULEGŁA LICZBA PRZEKAZANYCH DO SKANOWANIA MAP; W KONSEKWENCJI ZESKANOWANO O 866 MAP MNIEJ NIŻ TO PRZEWIDYWAŁY ZMODYFIKOWANE W 2010R WSKAŹNIKI PROJEKTU – W ZAMIAN ZESKANOWANO WIĘCEJ DOKUMENTÓW F. A4. 5. W ODNIESIENIU DO WODGiK W GDAŃSKU ZMNIEJSZENIU ULEGŁY LICZBY DOKUMENTÓW PRZEKAZANYCH DO SKANOWANIA. 6

7 PROBLEMY WYNIKŁE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego. PROBLEMY WYNIKŁE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: PROBLEMY NATURY ORGANIZACYJNEJ: 1.NIESPRZYJAJĄCY MOMENT ROZPOCZĘCIA PRAC – MIESIĄCE LETNIE (LIPIEC – SIERPIEŃ 2010R. ) - WYNIKŁY Z DATY PODPISANIA UMOWY (POCZĄTEK CZERWCA 2010R.). 2.PROBLEM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZEZ POSZCZEGÓLNE OŚRODKI DOKUMEN-TACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (PODZIĘKOWANIA DLA GEODETÓW POWIATO-WYCH; JEDYNIE JEDEN OŚRODEK PODSZEDŁ WYJĄTKOWO FORMALNIE DO PROJEKTU M.IN. NIE ZGODZIŁ SIĘ NA WYPOŻYCZENIE DOKUMENTACJI DO SIEDZIBY WYKONAWCY PRACY), WYPOŻYCZENIE DOKUMENTACJI W ZNACZĄCY SPOSÓB PRZYSPIESZAŁO PRACE. 7

8 II. PROBLEMY NATURY TECHNICZNEJ:
KWESTIA SELEKCJI ZAWARTOŚCI OPERATÓW (TEMAT TZW. ZASOBU PRZEJŚCIOWEGO OT); W POSZCZEGÓLNYCH STAROSTWACH W RÓŻNY SPOSÓB TRAKTOWANY JEST ZASÓB PRZEJŚCIOWY I W RÓŻNY SPOSÓB OCENIANA JEST WARTOŚĆ TECHNICZNA ZASOBU PRZEJŚCIOWEGO, OSTATECZNIE W NIECO ODMIENNY SPOSÓB ROZWIĄZANO PROBLEM TCZEWA I SOPOTU; SELEKCJA DOKUMENTÓW W OPERATACH W ISTOTNY SPOSÓB ZWIĘKSZA ILOŚĆ OPERATÓW TYM SAMYM W ISTOTNY SPOSÓB ZWIĘKSZA ILOŚĆ PRAC WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE ZAKRESOWANIA OPERATÓW ORAZ W ZAKRESIE METADANYCH OPERATÓW; 2. PROBLEM ZMIANY PARAMETRÓW ILOŚCIOWYCH PROJEKTU: REZYGNACJA ZE SKANOWANIA MAP NA RZECZ SKANOWANIA OPERATÓW TECHNICZNYCH (DOKUMENTÓW f. A4); ODSTĄPIENIE OD SKANOWANIA MAP NA RZECZ ZARYSÓW POMIAROWYCH; Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego 8

9 PROBLEMY NATURY TECHNICZNEJ CD.:
Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego PROBLEMY NATURY TECHNICZNEJ CD.: 3. PROBLEM ISTOTNEJ ZMIANY ILOŚCI PRZEKAZANYCH DO PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW; DOT. WODGiK w GDAŃSKU – PROPONOWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMIANY Z PODGiK W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NIE UDAŁO SIĘ PRZEPROWADZIĆ; 4. ZMIANA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH (DOT. STAROGARDU GDAŃSKIEGO – ZAMIAST „1965” – „2000”); 5. ZMIANY TERYTORIALNE TERENÓW, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZONO PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW (DOT. LĘBORKA I MALBORKA); 6. ZNACZNA ILOŚĆ PRZEKAZANYCH DO PRZETWARZANIA OPERATÓW TECHNICZNYCH NIE ZAWIERAŁA KOMPLETU DOKUMENTÓW PRZEWIDZIANYCH INSTRUKCJĄ O-3; OPISANA SYTUACJA DOTYCZY PRZEDE WSZYSTKIM OPERATÓW RELATYWNIE STARYCH; 7. PRZYPADEK CZŁUCHOWA: CAŁY ZASÓB ZOSTAŁ ZESKANOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU - W NIECO INNYCH PARAMETRACH NIŻ PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE. 9

10 II. PROBLEMY NATURY TECHNICZNEJ CD.:
Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego II. PROBLEMY NATURY TECHNICZNEJ CD.: 8. MAŁA CZYTELNOŚC TREŚCI WIELU DOKUMENTÓW, SZCZEGÓLNIE RELATYWNIE STARYCH W TYM NP. NIEBIESKIE, POWIELACZOWE KOPIE DOKUMENTÓW ITP. 9. PROBLEMY Z TRANSFORMACJĄ MAP OPRACOWANYCH W NIESTOSOWANYCH OBECNIE UKŁADACH WSPÓŁRZĘDNYCH NP. PUCK I UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH WEJHEROWO 74; 10. PROBLEM KALIBRACJI MAP – KŁOPOTLIWY ZE WZGLĘDU NA CZĘSTY BRAK ODPOWIEDNICH PUNKTÓW; 11. PROBLEM TZW. ZAKRESOWANIA OPERATÓW „STARYCH” – NIEKIEDY PRÓBY OKREŚLENIA ZAKRESÓW TEGO TYPU OPERATÓW ZABIERAŁY RELATYWNIE BARDZO DUŻO CZASU, SZCZEGÓLNIE W TYCH PRZYPADKACH KIEDY W MIĘDZYCZASIE DOSZŁO DO PRZENUMROWANIA DZIAŁEK. 10

11 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego PODSUMOWANIE 1: Na bazie doświadczeń pozyskanych w trakcie wykonywania prac na przedmiotowym projekcie zaleca się zastosowanie w następnych tego typu przedsięwzięciach następujących, niżej wymienionych wskazań: 1. ZALECA SIĘ ABY WSKAŹNIKI PROJEKTU BYŁY OKREŚLANE W SPOSÓB NA TYLE ELASTYCZNY ABY W TRAKCIE REALIZACJI PRAC MOŻLIWE BYŁY WZAJEMNE ZAMIANY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW ORAZ ABY MOŻLIWA BYŁA WYMIANA LICZBY DOKUMENTÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ODGiK’ami – TEN CZYNNIK JEST SZCZEGÓLNIE ISTOTNY W KONTEKŚCIE WYSTĘPOWANIA – NA OGÓŁ – ZNACZĄCEGO UPŁYWU CZASU POMIĘDZY USTALANIEM WSKAŹNIKÓW PROJEKTU A MOMENTEM ROZPOCZĘCIA PROJEKTU; 11

12 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego PODSUMOWANIE 2: Na bazie doświadczeń pozyskanych w trakcie wykonywania prac na przedmiotowym projekcie zaleca się zastosowanie w następnych tego typu przedsięwzięciach następujących, niżej wymienionych wskazań cd: 2. W RAMACH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH PROJEKTU ZALECA SIĘ SZCZEGÓLNIE STARANNIE OPISANIE MATE-RIAŁÓW PRZEWIDZIANYCH DO SKANOWANIA – ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ODGiK. W SZCZEGÓLNOŚCI ZALECA SIĘ DLA KAŻDEGO ODGiK OKREŚLENIE: ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW PRZEWIDZIANYCH DO PRZETWORZENIA W TYM TAKŻE – OPRÓCZ LICZBY DOKUMENTÓW f A4 - KONIECZNIE ZALECA SIĘ PODANIE LICZBY OPERATÓW TECHNICZNYCH A TAKŻE LICZBY DOKUMENTÓW O FORMATACH INNYCH NIŻ A4; W PRZYPADKU DOKUMENTÓW f. A5 ZALECA SIĘ OKREŚLENIE W JAKI SPOSÓB MAJĄ ONE BYĆ ZESKANOWANE I W JAKI SPOSÓB ROZLICZANE; W PRZYPADKU OPERATÓW TECHNICZNYCH ZALECA SIĘ ABY W SPOSÓB JEDNOZNACZNY WSKAZAĆ WSZYSTKIE RODZAJE DOKUMENTÓW Z TYCHŻE OPERATÓW PODLEGAJĄCYCH SKANOWANIU; JEDNOCZEŚNIE ZALECA SIĘ WYMIENIENIE WSZYSTKICH TYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW, KTÓRE NIE BĘDĄ OBJĘTE PROCESEM SKANOWANIA. W W/W WYLICZANCE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ FAKT, ŻE „STARE” OPERATY TECHNICZNE MAJĄ Z REGUŁY INNĄ ZAWARTOŚĆ NIŻ OPERATY WSPÓŁCZESNE. W SPOSÓB JEDNOZNACZNY POWINIEN BYĆ TAKŻE ROZSTRZYGNIĘTY PROBLEM SKANOWANIA DOKUMENTÓW TZW. ZASOBU PRZEJŚCIOWEGO OT. (UWAGA: OBECNIE W RÓŻNYCH ODGiK’ach W ODNIESIENIU DO DOKUMENTÓW TEGO ZASOBU STOSOWANE SĄ ODMIENNE PRAKTYKI). 12

13 W szczególności zaleca się dla każdego ODGiK określenie cd:
Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego PODSUMOWANIE 3: Na bazie doświadczeń pozyskanych w trakcie wykonywania prac na przedmiotowym projekcie zaleca się zastosowanie w następnych tego typu przedsięwzięciach następujących, niżej wymienionych wskazań cd: W szczególności zaleca się dla każdego ODGiK określenie cd: STANU TECHNICZNEGO DOKUMENTÓW PRZEWIDZIANYCH DO PRZETWORZENIA (W TYM PUNKCIE NALEŻY USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO DOKUMENTÓW ZNISZCZONYCH, ZABRUDZONYCH, BĘDĄCYCH NIEBIESKIMI , POWIELACZOWYMI KOPIAMI ITP.) ZAKRESU CZYNNOSCI TECHNICZNYCH JAKIE NALEŻY ZASTOSOWAC W STOSUNKU DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW W TYM: SPOSÓB KALIBRACJI WSZYSTKICH RODZAJÓW DOKUMENTÓW KARTOGRAFICZNYCH DOSTOSOWANY DO ICH CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ (NP. INNY DLA MAP EGiB I MAP ZASADNICZYCH, INNY DLA ZARYSÓW POMIAROWYCH, INNY DLA MAP TOPOGRAFICZNYCH I MAP TEMATYCZNYCH ITP.); PARAMETRÓW TECHNICZNYCH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE W PROCESIE KALIBRACJI – DOSTOSOWANYCH DO CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTÓW. PARAMETRÓW TRANSFORMACJI – W TYCH PRZYPADKACH KIEDY DOKUMENTY KARTOGRAFICZNE BĘDĄ TEGO WYMAGAŁY, SPOSOBU OKREŚLENIA ZASIĘGÓW TERYTORIALNYCH „STARYCH” OPERATÓW TECHNICZNYCH – SZCZEGÓLNIE W TYCH PRZYPADKACH KIEDY DOSZŁO DO PRZENUMEROWANIA DZIAŁEK. 13

14 W szczególności zaleca się dla każdego ODGiK określenie cd:
Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego PODSUMOWANIE 4: Na bazie doświadczeń pozyskanych w trakcie wykonywania prac na przedmiotowym projekcie zaleca się zastosowanie w następnych tego typu przedsięwzięciach następujących, niżej wymienionych wskazań cd: W szczególności zaleca się dla każdego ODGiK określenie cd: W WARUNKACH TECHNICZNYCH PROJEKTU ZALECA SIĘ JEDNOZNACZNIE ZDEFINIOWAĆ STOPIEŃ USZLACHET-NIENIA SKANOWANYCH MATERIAŁÓW NP. W WT ZALECA SIĘ WSKAZAĆ KONKRETNE DOKUMENTY W STOSUNKU DO KTÓRYCH NALEŻAŁOBY ZASTOSOWAĆ SPECJALNE PROGRAMY USZLACHETNIAJĄCE NP. PROGRAM PHOTO SHOP; Uwaga ogólna: MAJĄC NA UWADZE SPRAWNOŚĆ PROCESU PRZETWARZANIA WSKAZANE JEST TAKIE ZORGANIZOWANIE PRAC ABY MOŻLIWE BYŁO WYPOŻYCZANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRACY. 14

15 Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 15


Pobierz ppt "Przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu archiwizacji i udostępniania cyfrowych danych poprzez portal internetowy w 17 ośrodkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google