Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku Ten post ę puje wła ś ciwie, kto przez całe swoje ż ycie poprawi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku Ten post ę puje wła ś ciwie, kto przez całe swoje ż ycie poprawi."— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku Ten post ę puje wła ś ciwie, kto przez całe swoje ż ycie poprawi los, poprawi szcz ęś liwo ść innych St. Staszic

2 Struktura Szkolnego Koła PCK Przewodnicząca: Przewodnicząca: Marietta Mariankowska Marietta Mariankowska Opiekun: Opiekun: mgr Renata Koniarska mgr Renata Koniarska Członkowie: Członkowie: Piotr Białek Piotr Białek Mariusz Rozpędzki Mariusz Rozpędzki Kamil Krakowiak Kamil Krakowiak Dawid Majchrzak Dawid Majchrzak Trepkowska Angelika Trepkowska Angelika Ślęzak Paulina Ślęzak Paulina Kruszyńska Martyna Kruszyńska Martyna Nita Paulina Nita Paulina Jarońska Kamila Jarońska Kamila Aleksandra Gałwiaczek Aleksandra Gałwiaczek Kulka Daniela Kulka Daniela

3 Nazywam się Marietta Mariankowska, mam 18 lat. Od trzech lat jestem uczestniczką szkolnego Koła PCK a od dwóch lat jego przewodniczącą. Jak dotąd starałam się brać udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych na terenie Radomska, pomimo tego iż wcale nie było mi łatwo pogodzić tego z wszystkimi prywatnymi i szkolnymi obowiązkami, głównie z powodu dojazdu. Nazywam się Marietta Mariankowska, mam 18 lat. Od trzech lat jestem uczestniczką szkolnego Koła PCK a od dwóch lat jego przewodniczącą. Jak dotąd starałam się brać udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych na terenie Radomska, pomimo tego iż wcale nie było mi łatwo pogodzić tego z wszystkimi prywatnymi i szkolnymi obowiązkami, głównie z powodu dojazdu. Marietta Mariankowska

4 Dobro ć jest czym ś bardzo prostym; by ć zawsze do dyspozycji innych, nigdy nie szuka ć siebie samego Dobro ć jest czym ś bardzo prostym; by ć zawsze do dyspozycji innych, nigdy nie szuka ć siebie samego Uczennice Szkolnego Koła PCK realizowały zaj ę cia - Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby, w Publicznym Przedszkolu nr 2 i 3 w Radomsku. Superwiewiórki polubiły prac ę z dzie ć mi. By ć mo ż e swoja przyszło ść zwi ążą wła ś nie z prac ą w przedszkolu.

5

6 Akcja Cukierek od zajączka to zbiórka słodyczy jaką młodzież Mechanika zorganizowała na terenie szkoły. Zebrane słodycze przekazane zostały na paczki świąteczne dla podopiecznych PCK.

7 Nie omijały nas kwesty uliczne takie, jak Wyprawka dla Żaka czy Gwiazdka Czerwonokrzyska. Nasi mundurowi okazywali dużą skuteczność w zbiórce pieniędzy. Efekty były zaskakujące! Gor ą czka Złota nie omin ę ła uczniów ZSP nr 1. Dzi ę ki du ż emu zaanga ż owaniu udało si ę zebra ć spor ą kwot ę ! Nie omijały nas kwesty uliczne takie, jak Wyprawka dla Żaka czy Gwiazdka Czerwonokrzyska. Nasi mundurowi okazywali dużą skuteczność w zbiórce pieniędzy. Efekty były zaskakujące! Gor ą czka Złota nie omin ę ła uczniów ZSP nr 1. Dzi ę ki du ż emu zaanga ż owaniu udało si ę zebra ć spor ą kwot ę !

8

9

10 8 maja brali ś my udział w obchodach Polskiego Czerwonego Krzy ż a i Półksi ęż yca. Ż ywy czerwony krzy ż dostarczył wielu emocji. Najbardziej zachwyceni byli mali przedszkolacy, a my troszk ę si ę nimi zajmowali ś my... Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szko ł y bardzo ch ę tnie uczestnicz ą w zbiórce ubra ń dla podopiecznych PCK. 8 maja brali ś my udział w obchodach Polskiego Czerwonego Krzy ż a i Półksi ęż yca. Ż ywy czerwony krzy ż dostarczył wielu emocji. Najbardziej zachwyceni byli mali przedszkolacy, a my troszk ę si ę nimi zajmowali ś my... Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szko ł y bardzo ch ę tnie uczestnicz ą w zbiórce ubra ń dla podopiecznych PCK.

11

12

13 Co roku pilnie przygotowujemy si ę do Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Ż ycia PCK. Nasz najlepszy wynik to II miejsce, które wywalczyła nasza uczennica Marta Witkowska! Gratulujemy! Co roku pilnie przygotowujemy si ę do Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Ż ycia PCK. Nasz najlepszy wynik to II miejsce, które wywalczyła nasza uczennica Marta Witkowska! Gratulujemy!

14 Przed Szkolnym Ko ł em PCK wa ż ne zadanie, aby sprzeda ż cegie ł ek wzros ł a!!!

15 Akcja ZNICZ na terenie szkoły została zorganizowana przez uczennice klas pierwszych. Jak na pierwsze działania, nowe członkinie Koła poradziły sobie doskonale. Przewodnicz ą ca Marietta Mariankowska wsparła akcj ę sprzedaj ą c znicze w dni poprzedzaj ą ce Dzie ń Wszystkich Ś wi ę tych. Akcja ZNICZ na terenie szkoły została zorganizowana przez uczennice klas pierwszych. Jak na pierwsze działania, nowe członkinie Koła poradziły sobie doskonale. Przewodnicz ą ca Marietta Mariankowska wsparła akcj ę sprzedaj ą c znicze w dni poprzedzaj ą ce Dzie ń Wszystkich Ś wi ę tych.

16

17 Propagowanie krwiodawstwa i udział w Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie to priorytetowe zadania Koła PCK w Mechaniku. III miejsce ZSP nr 1 w etapie okręgowym z liczbą 94,000 l krwi to duże osiągnięcie. Możemy też pochwalić się wyróżnieniami za największą ilość oddanej krwi. Propagowanie krwiodawstwa i udział w Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie to priorytetowe zadania Koła PCK w Mechaniku. III miejsce ZSP nr 1 w etapie okręgowym z liczbą 94,000 l krwi to duże osiągnięcie. Możemy też pochwalić się wyróżnieniami za największą ilość oddanej krwi.

18

19 Zorganizowanie spotkania z uczennicami klas pierwszych przez Mariett ę Mariankowsk ą ma wa ż ny cel. Przedstawiane zostaj ą plany, pomys ł y i zadania na najbli ż szy rok szkolny. Przewodnicz ą ca Ko ł a zach ę ca kole ż anki do realizacji programu Superwiewiórki.

20

21 Uczniowie koła dzi ę ki tablicy informacyjnej aktualizuj ą wydarzenia z ż ycia PCK w naszej szkole. Uczniowie koła dzięki tablicy informacyjnej aktualizują wydarzenia z życia PCK w naszej szkole.

22 Marietta Mariankowska Praca wolontariusza nie jest łatwa, najwa ż niejsze, ż e wiele pomysłów zostało zrealizowanych cho ć trzeba si ę było troch ę napracowa ć.

23 Pisali o Nas w Co Nowego

24 Małe działania zmieniają świat


Pobierz ppt "Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku Ten post ę puje wła ś ciwie, kto przez całe swoje ż ycie poprawi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google