Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja przyrodnicza i leśna w Lasach Państwowych Ryszard Kapuściński, Jacek Zadura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja przyrodnicza i leśna w Lasach Państwowych Ryszard Kapuściński, Jacek Zadura."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja przyrodnicza i leśna w Lasach Państwowych Ryszard Kapuściński, Jacek Zadura

2 Początki Edukacji ekologicznej na świecie Sztokholm 1972 – Konferencja ONZ Sztokholm 1972 – Konferencja ONZ pod hasłem człowiek i środowisko pod hasłem człowiek i środowisko

3 … i w Polsce od początku lat 90tych XX wieku – obowiązek Lasów Państwowych Polityka ekologiczna Państwa (MOŚZNiL, maj 1991r.) Polityka ekologiczna Państwa (MOŚZNiL, maj 1991r.) Porozumienie Ministrów Edukacji Narodowej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 19 kwietnia1995r. w sprawie opracowania i wdrożenia narodowej strategii edukacji przyrodniczej Porozumienie Ministrów Edukacji Narodowej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 19 kwietnia1995r. w sprawie opracowania i wdrożenia narodowej strategii edukacji przyrodniczej

4 Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych (LKP) Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych (LKP) Polityka leśna państwa (MOŚZNiL, marzec 1997) Polityka leśna państwa (MOŚZNiL, marzec 1997) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (z późniejszymi zmianami)

5 Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych oraz Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych oraz Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie

6 Cele edukacji przyrodniczej i leśnej Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej Budowanie zaufania społecznego do leśników Budowanie zaufania społecznego do leśników

7 Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu Aspekt o szczególnym znaczeniu w stosunku do społeczności lokalnych tkwiących w środowisku Aspekt o szczególnym znaczeniu w stosunku do społeczności lokalnych tkwiących w środowisku Społeczności te szczególnie potrzebują rzetelnej wiedzy na temat otaczającego je środowiska Społeczności te szczególnie potrzebują rzetelnej wiedzy na temat otaczającego je środowiska Potrzeba ta uwidacznia się szczególnie w przypadku zagadnień dot. ochrony przyrody Potrzeba ta uwidacznia się szczególnie w przypadku zagadnień dot. ochrony przyrody

8 Problemy Manipulacja opinią publiczną w większości niezorientowaną w istocie problemu (np. sprawa Rospudy) Manipulacja opinią publiczną w większości niezorientowaną w istocie problemu (np. sprawa Rospudy) Zaostrzenie konfliktów i wzrost uprzedzeń do ochrony przyrody wśród społeczności lokalnych, a w konsekwencji brak zrozumienia dla ochrony przyrody i trudność zachowania cennych obiektów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń Zaostrzenie konfliktów i wzrost uprzedzeń do ochrony przyrody wśród społeczności lokalnych, a w konsekwencji brak zrozumienia dla ochrony przyrody i trudność zachowania cennych obiektów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń

9 Edukacja leśna - Duży nacisk na prowadzenie jej bezpośrednio w terenie Leśne ścieżki edukacyjne Leśne ścieżki edukacyjne Izby edukacji leśnej Izby edukacji leśnej Leśne wiaty edukacyjne (zielone klasy) Leśne wiaty edukacyjne (zielone klasy) Punkty (powierzchnie) edukacji leśnej Punkty (powierzchnie) edukacji leśnej Inne obiekty Inne obiekty Ośrodki edukacji leśnej Ośrodki edukacji leśnej

10 Obiekty Lasów Państwowych wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa w roku 2006 Lp.rdLP Ośrodek edukacji leśnej Leśna wiata edukacyjna Izba edukacji leśnej Leśna ścieżka edukacyjna Punkt edukacji leśnej Inne obiekty 1Białystok2915441916 2Gdańsk2825322253 3Katowice12123783133169 4Kraków-716272457 5Krosno212306578106 6Lublin11118444245 7Łódź110-643574 8Olsztyn21532529881 9Piła3818304238 10Poznań414447185134 11Radom110203155124 12Szczecin125324812688 13Szczecinek-11215111938 14Toruń31428364271 15Warszawa1108212095 16Wrocław314176110676 17 Z. Góra 1411353335 XRAZEM3919433277111791300

11 Oferta edukacyjna LP Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem Lekcje w Sali edukacji leśnej Lekcje w Sali edukacji leśnej Spotkania z leśnikiem w szkołach Spotkania z leśnikiem w szkołach Spotkania z leśnikiem poza szkołą Spotkania z leśnikiem poza szkołą Konkursy leśne (wiedzy, plastyczne itp.) Konkursy leśne (wiedzy, plastyczne itp.) Akcje, imprezy okolicznościowe Akcje, imprezy okolicznościowe Wystawy przyrodnicze Wystawy przyrodnicze Inne np. Festyny, targi, itp. Inne np. Festyny, targi, itp.

12 Formy edukacji leśnej Forma edukacji Liczba zajęć Liczba uczestników Lekcje terenowe w tym na ścieżce edukacyjnej 13 605 513 948 Lekcje w izbie edukacji leśnej 4 879 166 227 Spotkania z leśnikiem w szkołach 5 307 282 129 Spotkania edukacyjne z leśnikiem poza szkołą 2 072 82 007 Konkursy leśne (wiedzy, plastyczne, literackie itp.) 2 126 132 430 Akcje, imprezy okolicznościowe 2 448 418 058 Wystawy przyrodnicze 492 338 592 RAZEMX 1 932 941 Inne np. festyny, targi, warsztaty itp. Około 900 500

13 Edukacja w strukturach LP Coroczne warsztaty dla koordynatorów i liderów edukacji leśnej Coroczne warsztaty dla koordynatorów i liderów edukacji leśnej Wydanie przez CILP Poradnika edukacji leśnej i ABC edukacji leśnej Wydanie przez CILP Poradnika edukacji leśnej i ABC edukacji leśnej Rozpoczęty w 2006 r. system szkoleń kaskadowych dla liderów edukacji leśnej (wypracowany scenariusz zajęć a lasów w Polsce przybywa Rozpoczęty w 2006 r. system szkoleń kaskadowych dla liderów edukacji leśnej (wypracowany scenariusz zajęć a lasów w Polsce przybywa

14 Prace zespołu zadaniowego Powołany Zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zespół Zadaniowy ds. wspomagania merytorycznego działalności w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Powołany Zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zespół Zadaniowy ds. wspomagania merytorycznego działalności w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa.

15 Działalność wydawnicza i multimedialna Centrum informacyjne Lasów Państwowych Centrum informacyjne Lasów Państwowych - wydawnictwa periodyczne (miesięczniki) Głos lasu, Echa leśne - wydawnictwa nieperiodyczne Zwierzęta lasu (multimedialna gra edukacyjna), Edukacja leśna społeczeństwa (ulotka) - wydawnictwa nieperiodyczne Zwierzęta lasu (multimedialna gra edukacyjna), Edukacja leśna społeczeństwa (ulotka) - programy telewizyjne Prosto z lasu, Echa lasu - programy telewizyjne Prosto z lasu, Echa lasu - realizacja filmu edukacyjnego W lesie o każdej porze - realizacja filmu edukacyjnego W lesie o każdej porze - audycje radiowe - audycje radiowe

16 Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy LP w Bedoniu Realizacja filmu edukacyjnego Realizacja filmu edukacyjnego Las potrzebuje drewna Las potrzebuje drewna Tajemnice puszczy – rozpoznawanie głosów zwierząt Tajemnice puszczy – rozpoznawanie głosów zwierząt Jaki to ptak Jaki to ptak

17 Zaangażowanie LP w edukację Około 5 000 leśników rocznie zaangażowanych w działania edukacyjne Około 5 000 leśników rocznie zaangażowanych w działania edukacyjne Szeroka współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, ośrodkami edukacji ekologicznej, parkami narodowymi i krajobrazowymi, domami kultury, muzeami, kościołami, mediami, władzami samorządowymi itp. Szeroka współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, ośrodkami edukacji ekologicznej, parkami narodowymi i krajobrazowymi, domami kultury, muzeami, kościołami, mediami, władzami samorządowymi itp.

18 Wydatki na edukację leśną w LP w 2006 r. koszty własne nadleśnictw fundusz leśny budżet państwa WFOŚiGWNFOŚiGWinne suma wydatków 9913,44444,001835,401274,72329,57420,4014218,00 69,72%3,12%12,91%8,97%2,32%2,96%100%

19 Plany na przyszłość Stałe doskonalenie metod i form edukacji leśnej społeczeństwa Stałe doskonalenie metod i form edukacji leśnej społeczeństwa Większy nacisk na doskonalenie kadr Lasów Państwowych nie tylko bezpośrednio zaangażowanych w działania edukacyjne Większy nacisk na doskonalenie kadr Lasów Państwowych nie tylko bezpośrednio zaangażowanych w działania edukacyjne

20 Poświęcenie szczególnej uwagi kształceniu służb terenowych w zakresie znajomości walorów przyrodniczych, zwłaszcza gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczane są obszary NATURA 2000 Poświęcenie szczególnej uwagi kształceniu służb terenowych w zakresie znajomości walorów przyrodniczych, zwłaszcza gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczane są obszary NATURA 2000 Wznowienie działalności Forum Leśnego jako platformy wymiany informacji i przekazywania treści edukacyjnych pomiędzy leśnikami, a przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych Wznowienie działalności Forum Leśnego jako platformy wymiany informacji i przekazywania treści edukacyjnych pomiędzy leśnikami, a przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych

21 W prezentacji wykorzystano fotografie: Pani Beaty Zbonikowskiej – Nadleśnictwo Świdwin Pani Beaty Zbonikowskiej – Nadleśnictwo Świdwin Pani Katarzyny Deptały Pani Katarzyny Deptały Pana Zbigniewa Filipka – DGLP Pana Zbigniewa Filipka – DGLP Pana Tomasza Markiewicza – RDLP Poznań Pana Tomasza Markiewicza – RDLP Poznań Pochodzące z wersji online Leśnego Przewodnika Turystycznego Pochodzące z wersji online Leśnego Przewodnika Turystycznego Autorom serdecznie dziękujemy Ryszard Kapu ś ci ń ski, Jacek Zadura DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Edukacja przyrodnicza i leśna w Lasach Państwowych Ryszard Kapuściński, Jacek Zadura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google