Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu."— Zapis prezentacji:

1 KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

2 Biblioteka publiczna w Zamościu działa od 1921 roku Książnica Zamojska jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Zamość Od 1999 roku pełni zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu zamojskiego, powierzanych na podstawie rocznych umów i porozumień

3 PODSTAWOWE ZADANIA Gromadzenie i opracowywanie zbiorów oraz informacji Udostępnianie zbiorów i informacji Promocja i upowszechnianie czytelnictwa Opieka merytoryczna nad bibliotekami publicznymi miasta i powiatu

4 GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW ORAZ INFORMACJI Zbiory liczą 253 371 jednostek inwentarzowych, w tym 239 222 woluminy książek i 14 149 zbiorów specjalnych Czytelnicy mają do dyspozycji 127 tytułów czasopism bieżących Wszystkie zbiory są opracowane w systemie bibliotecznym, a informacja o nich dostępna online

5 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW Zarejestrowani czytelnicy – 15 475 Odwiedziny osób wypożyczających na zewnątrz – 119 934 Wypożyczenia na zewnątrz – 270 309 Odwiedziny osób w czytelniach – 25 810 Wypożyczenia w czytelniach – 64 519 Odwiedziny osób korzystających z Internetu – 15 955

6 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O własnych zbiorach poprzez bazy elektroniczne: Baza Główna – 161 964 opisy, w tym 50 000 opisów artykułów z czasopism dostępnych w bibliotece Bibliografia Zamojszczyzny – 84 133 opisy Baza Klemensowska – 8 765 opisów W 2012 roku: z katalogu elektronicznego skorzystało 11 253 użytkowników udzielono 18 536 informacji, w tym 1 701 kwerend O zbiorach innych bibliotek

7 PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA 1 064 przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne promujące i upowszechniające czytelnictwo Uczestniczyło w nich 26 171 mieszkańców miasta i powiatu zamojskiego Przedsięwzięcia są adresowane do wszystkich grup społecznych i mają różnorodne formy

8 PROMOCJA CZYTELNICTWA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Cykliczne zajęcia prowadzone w 5 filiach (raz w tygodniu) oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (2 razy w tygodniu), w okresie ferii i wakacji w większej częstotliwości Ekologiczne konkursy o zasięgu regionalnym Głośne czytanie prowadzone w bibliotekach oraz zamojskich przedszkolach

9 Spotkanie autorskie z pisarką Beatą Ostrowicką w ramach realizowanego programu Książka uczy, bawi, inspiruje (2012)

10 Podsumowanie akcji edukacyjno-czytelniczej Czytam i rysuję z energią – spotkanie ze Zbigniewem Dmitrocą (2013)

11 Zajęcia w ramach realizowanego projektu Cała Polska czyta dzieciom po angielsku (2013)

12 Spektakl Człowiek cienia w wykonaniu Teatru NARWAL z Białegostoku (2012)

13 Przedstawienie Wróżki pani wiosny w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Zamościu (2013)

14 Tuwim łączy pokolenia plenerowa impreza w ramach III Zamojskiego Festiwalu Książki (2013)

15 Podsumowanie XIII edycji Regionalnego Konkursu Ekologicznego Zadziwiający świat dzikich zwierząt Roztocza (2012)

16 Zwierzyniec pana Brzechwy – zajęcia biblioteczne z podopiecznymi ze ZNSS Krok za Krokiem w Zamościu (2012)

17 PROMOCJA CZYTELNICTWA OSÓB SPECJALNEJ TROSKI Spotkania czwartkowe w Polskim Związku Niewidomych dla osób z dysfunkcją wzroku Konkursy Spotkania autorskie Spotkania integracyjne Wystawy promujące twórczość osób niepełnosprawnych

18 Zajęcia ze słuchaczami Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2012)

19 Podsumowanie konkursu Kapliczki przydrożne w obiektywie i pracach plastycznych osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych (2013)

20 Spotkanie literackie niepełnosprawnych twórców z miasta Zamościa i regionu (2013)

21 Wernisaż wystawy Maluje tak jak czuje moje serce Andrzeja Szymańskiego, niepełnosprawnego gimnazjalisty z Biłgoraja (2012)

22 Jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę - zajęcia biblioterapeutyczne dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Orlicz - Dreszera w Zamościu (2013)

23 PROMOCJA CZYTELNICTWA DLA DOROSŁYCH Zamojskie Biesiady Literackie Wykłady otwarte Spotkania autorskie Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Konkursy Wystawy

24 Kresy mało znane – Zamojska Biesiada Literacka z Katarzyną Węglicką (2013)

25 Narody i narodowości – razem czy osobno Zamojska Biesiada Literacka z Michałem Jagiełło (2012)

26 Spotkanie z Longinem Pastusiakiem (2013)

27 Wykład otwarty Bogdana Szyszki – Jan Zamoyski – ostatni ordynat, wystawa poświęcona Janowi Zamoyskiemu (2012)

28 Wykład otwarty Powstanie styczniowe na Zamojszczyźnie oraz wystawa poświęcona powstaniu (2013)

29 Spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (2012)

30 Podsumowanie konkursu prasowo-czytelniczego Co wiesz o Prusie, organizowanego we współpracy z NBP Okręg w Lublinie (2012)

31 III Zamojski Festiwal Książki – Nobliści przyszłości (2013)

32 III Zamojski Festiwal Książki Piosenka literacka w interpretacji Dariusza Tokarzewskiego (2013)

33 III Zamojski Festiwal Książki Tuwim znany – quizy i konkursy dla czytelników (2013)

34 Wernisaż wystawy kolekcjonerskiej rodziny Czochrów W krainie szachów (2013)

35 Wernisaż wystawy słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku Pamiętajcie o ogrodach oraz podsumowanie współpracy z Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (2013)

36 POWIATOWE ZADANIA KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ Obsługa czytelników czytelnicy spoza miasta Zamościa – 30,6% (4737) udostępnienia zbiorów dla mieszkańców powiatu zamojskiego – ok. 30% informacje udzielone mieszkańcom powiatu zamojskiego – ok. 10% Działalność informacyjno-bibliograficzna Gromadzenie i opracowanie zbiorów i informacji w postaci Bibliografii Zamojszczyzny, m.in. dotyczących historii, życia społeczno- gospodarczego i kulturalnego powiatu zamojskiego

37 POWIATOWE ZADANIA KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ Działalność instrukcyjno-metodyczna na rzecz 32 bibliotek publicznych (15 gminnych i 17 filii) w powiecie zamojskim Wyjazdy instruktorskie, porady, szkolenia w sprawach: poprawy jakości funkcjonowania bibliotek, pomocy w rozwiązywaniu doraźnych problemów działalności bibliotecznej, aplikowania o środki pozabudżetowe, planowania oraz sprawozdawczości, udziału w doskonaleniu zawodowym, udziału w akcjach czytelniczo-bibliotecznych o charakterze ponadlokalnym.

38 PROJEKTY REALIZOWANE W 2013 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH Lubelska Biblioteka Wirtualna (RPO WL 2007–2013) Zakup nowości wydawniczych (MKiDN) Profesjonalne systemy ochrony i bezpieczeństwa Książnicy Zamojskiej (MKiDN) Akademia Orange dla bibliotek (Fundacja Orange) Kultura jest ok! (MPRPA) IV edycja akcji edukacyjno-czytelniczej Czytam i rysuję z energią (PGE Dystrybucja Zamość) XIII edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego Pomniki przyrody Roztocza (WFOŚiGW Lublin)


Pobierz ppt "KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google