Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu"— Zapis prezentacji:

1 KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

2 Biblioteka publiczna w Zamościu działa od 1921 roku
Książnica Zamojska jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Zamość Od 1999 roku pełni zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu zamojskiego, powierzanych na podstawie rocznych umów i porozumień

3 PODSTAWOWE ZADANIA Gromadzenie i opracowywanie zbiorów oraz informacji
Udostępnianie zbiorów i informacji Promocja i upowszechnianie czytelnictwa Opieka merytoryczna nad bibliotekami publicznymi miasta i powiatu

4 GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW ORAZ INFORMACJI
Zbiory liczą jednostek inwentarzowych, w tym woluminy książek i zbiorów specjalnych Czytelnicy mają do dyspozycji 127 tytułów czasopism bieżących Wszystkie zbiory są opracowane w systemie bibliotecznym, a informacja o nich dostępna online

5 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Zarejestrowani czytelnicy – Odwiedziny osób wypożyczających na zewnątrz – Wypożyczenia na zewnątrz – Odwiedziny osób w czytelniach – Wypożyczenia w czytelniach – Odwiedziny osób korzystających z Internetu –

6 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
O własnych zbiorach poprzez bazy elektroniczne: Baza Główna – opisy, w tym opisów artykułów z czasopism dostępnych w bibliotece Bibliografia Zamojszczyzny – opisy Baza Klemensowska – opisów W 2012 roku: z katalogu elektronicznego skorzystało użytkowników udzielono informacji, w tym kwerend O zbiorach innych bibliotek

7 PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA
1 064 przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne promujące i upowszechniające czytelnictwo Uczestniczyło w nich mieszkańców miasta i powiatu zamojskiego Przedsięwzięcia są adresowane do wszystkich grup społecznych i mają różnorodne formy

8 PROMOCJA CZYTELNICTWA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
Cykliczne zajęcia prowadzone w 5 filiach (raz w tygodniu) oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (2 razy w tygodniu), w okresie ferii i wakacji w większej częstotliwości Ekologiczne konkursy o zasięgu regionalnym Głośne czytanie prowadzone w bibliotekach oraz zamojskich przedszkolach

9 Spotkanie autorskie z pisarką Beatą Ostrowicką
w ramach realizowanego programu Książka uczy, bawi, inspiruje (2012)

10 Podsumowanie akcji edukacyjno-czytelniczej Czytam i rysuję z energią – spotkanie ze Zbigniewem Dmitrocą (2013)

11 Zajęcia w ramach realizowanego projektu
Cała Polska czyta dzieciom po angielsku (2013)

12 Spektakl Człowiek cienia w wykonaniu Teatru NARWAL z Białegostoku (2012)

13 Przedstawienie Wróżki pani wiosny w wykonaniu dzieci
z Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Zamościu (2013)

14 Tuwim łączy pokolenia plenerowa impreza w ramach III Zamojskiego Festiwalu Książki (2013)

15 Podsumowanie XIII edycji Regionalnego Konkursu Ekologicznego
Zadziwiający świat dzikich zwierząt Roztocza (2012)

16 Zwierzyniec pana Brzechwy – zajęcia biblioteczne z podopiecznymi ze
ZNSS Krok za Krokiem w Zamościu (2012)

17 PROMOCJA CZYTELNICTWA OSÓB SPECJALNEJ TROSKI
Spotkania czwartkowe w Polskim Związku Niewidomych dla osób z dysfunkcją wzroku Konkursy Spotkania autorskie Spotkania integracyjne Wystawy promujące twórczość osób niepełnosprawnych

18 Zajęcia ze słuchaczami Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2012)

19 Podsumowanie konkursu
Kapliczki przydrożne w obiektywie i pracach plastycznych osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych (2013)

20 Spotkanie literackie niepełnosprawnych twórców z miasta Zamościa i regionu (2013)

21 Wernisaż wystawy Maluje tak jak czuje moje serce
Andrzeja Szymańskiego, niepełnosprawnego gimnazjalisty z Biłgoraja (2012)

22 Jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę - zajęcia biblioterapeutyczne
dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Orlicz - Dreszera w Zamościu (2013)

23 PROMOCJA CZYTELNICTWA DLA DOROSŁYCH
Zamojskie Biesiady Literackie Wykłady otwarte Spotkania autorskie Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Konkursy Wystawy

24 Kresy mało znane – Zamojska Biesiada Literacka z Katarzyną Węglicką (2013)

25 Narody i narodowości – razem czy osobno
Zamojska Biesiada Literacka z Michałem Jagiełło (2012)

26 Spotkanie z Longinem Pastusiakiem (2013)

27 Wykład otwarty Bogdana Szyszki –
Jan Zamoyski – ostatni ordynat, wystawa poświęcona Janowi Zamoyskiemu (2012)

28 Wykład otwarty Powstanie styczniowe na Zamojszczyźnie oraz wystawa poświęcona powstaniu (2013)

29 Spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (2012)

30 Podsumowanie konkursu prasowo-czytelniczego Co wiesz o Prusie,
organizowanego we współpracy z NBP Okręg w Lublinie (2012)

31 III Zamojski Festiwal Książki – Nobliści przyszłości (2013)

32 III Zamojski Festiwal Książki
Piosenka literacka w interpretacji Dariusza Tokarzewskiego (2013)

33 III Zamojski Festiwal Książki
Tuwim znany – quizy i konkursy dla czytelników (2013)

34 Wernisaż wystawy kolekcjonerskiej rodziny Czochrów
W krainie szachów (2013)

35 Wernisaż wystawy słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku
Pamiętajcie o ogrodach oraz podsumowanie współpracy z Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (2013)

36 POWIATOWE ZADANIA KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ
Obsługa czytelników czytelnicy spoza miasta Zamościa – 30,6% (4737) udostępnienia zbiorów dla mieszkańców powiatu zamojskiego – ok. 30% informacje udzielone mieszkańcom powiatu zamojskiego – ok. 10% Działalność informacyjno-bibliograficzna Gromadzenie i opracowanie zbiorów i informacji w postaci Bibliografii Zamojszczyzny, m.in. dotyczących historii, życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego powiatu zamojskiego

37 POWIATOWE ZADANIA KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ
Działalność instrukcyjno-metodyczna na rzecz 32 bibliotek publicznych (15 gminnych i 17 filii) w powiecie zamojskim Wyjazdy instruktorskie, porady, szkolenia w sprawach: poprawy jakości funkcjonowania bibliotek, pomocy w rozwiązywaniu doraźnych problemów działalności bibliotecznej, aplikowania o środki pozabudżetowe, planowania oraz sprawozdawczości, udziału w doskonaleniu zawodowym, udziału w akcjach czytelniczo-bibliotecznych o charakterze ponadlokalnym.

38 PROJEKTY REALIZOWANE W 2013 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Lubelska Biblioteka Wirtualna (RPO WL 2007–2013) Zakup nowości wydawniczych (MKiDN) Profesjonalne systemy ochrony i bezpieczeństwa Książnicy Zamojskiej (MKiDN) Akademia Orange dla bibliotek (Fundacja Orange) Kultura jest ok! (MPRPA) IV edycja akcji edukacyjno-czytelniczej Czytam i rysuję z energią (PGE Dystrybucja Zamość) XIII edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego Pomniki przyrody Roztocza (WFOŚiGW Lublin)


Pobierz ppt "KSIĄŻNICA ZAMOJSKA im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google