Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania ewaluacyjne w ramach PO KL w latach 2007-2009 Kazimierz Dolny, 29-30 września 2008 r. Uwaga: Dane za rok 2009, przedstawione w prezentacji nie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania ewaluacyjne w ramach PO KL w latach 2007-2009 Kazimierz Dolny, 29-30 września 2008 r. Uwaga: Dane za rok 2009, przedstawione w prezentacji nie."— Zapis prezentacji:

1 Badania ewaluacyjne w ramach PO KL w latach 2007-2009 Kazimierz Dolny, 29-30 września 2008 r. Uwaga: Dane za rok 2009, przedstawione w prezentacji nie są danymi ostatecznymi. Ostateczne dane będą znane w momencie, gdy IZ PO KL zaakceptuje i zatwierdzi Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej PO KL.

2 2 Badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 W latach 2007 -2008 największą kwotę na badania zaplanowało MRR (576 tys. PLN), MPiPS oraz woj. lubelskie (po 500 tys. PLN), natomiast w roku 2009 najwięcej przeznaczyło na ten cel MEN (1 mln PLN); Najmniejsze kwoty na ewaluację w ramach PO KL, zarówno w latach 2007-2008, jak i w roku 2009 zaplanowane zostały w województwie dolnośląskim i małopolskim.

3 3 Badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 Łącznie największą kwotę na badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 zaplanowało MRR (1,54 mln PLN) oraz MEN (1,2 mln PLN); Najwięcej badań w latach 2007-2009 zaplanowało MRR (12), a wśród IP – woj. mazowieckie i kuj..-pom. (8), a także MPiPS (7)

4 4 Badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 Badania ewaluacyjne w ramach PT PO KL w latach 2007-2008 łącznie opiewają na kwotę ok. 5,1 mln PLN, natomiast zaplanowane na rok 2009 - na łączna kwotę 5,9 mln PLN W latach 2007 -2008 wszystkie IP łącznie przeznaczyły na ewaluację 4,53 mln PLN, a IZ – 576 tys., natomiast na rok 2009 IP przydzieliły łącznie prawie 4,9 mln. PLN (wzrost o 8% w stosunku do poprzedniego okresu), a IZ – 970 tys. PLN (wzrost o 68% w stosunku do okresu poprzedniego)

5 5 Badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 W latach 2007 -2008 łącznie IP zaplanowały do realizacji w ramach PT PO KL 41 badań, natomiast na rok 2009 - 50 badań, co stanowi wzrost o 22% w stosunku do okresu poprzedniego; Zarówno w latach 2007-2008, jak i na rok 2009 IZ zaplanowała taka sama liczbę badań ewaluacyjnych do realizacji (6).

6 6 Badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 W latach 2007 -2008 najwięcej badań wśród IP zaplanowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (5), a także województwo kujawsko-pomorskie (4); W ramach RPD PT na rok 2009 największą liczbę badań zaplanowało woj. mazowieckie (6).

7 7 Badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 W latach 2007 -2008 niemal połowa (8) IP zaplanowała 2 badania ewaluacyjne; 3 IP zaplanowały w latach 2007-2008 tylko jedno badanie.

8 8 Badania ewaluacyjne w latach 2007-2009 IP planują coraz więcej badań ewaluacyjnych - 5 IP zaplanowało na rok 2009 realizację 3 badań (o 2 więcej niż w latach 2007-2008), a 4 IP – 4 badania ewaluacyjne (o 3 więcej niż w latach 2007-2008); Podobnie jak w poprzednich latach 3 IP zaplanowały na rok 2009 tylko jedno badanie. 1 IP zaplanowała 6 badań;

9 9 Podsumowanie Ewaluacja stanowi obecnie coraz bardziej istotny instrument oceny jakości, skuteczności, efektywności, trwałości i użyteczności polityk publicznych, w tym w szczególności polityki spójności ujętej w programach operacyjnych, realizowanych w ramach NSRO; Ewaluacja umożliwia właściwe wykorzystanie wsparcia z EFS, ujętego w PO KL, poprzez prowadzenie systematycznej oceny on-going; Ilość badań prowadzonych przez IP systematycznie rośnie; Większość IP decyduje się realizować coraz większą liczbę badań, jeżeli tylko pozwalają na to środki finansowe z PT PO KL Na badania ewaluacyjne IP przeznaczają łącznie coraz większe środki finansowe w ramach PT PO KL Bardzo ważne jest dalsze uaktywnianie się regionów w obszarze ewaluacji systemowych i operacyjnych, rozumienie potrzeby prowadzenia oceny zarówno realizacji celów programu i jego poszczególnych działań, adekwatności interwencji publicznej dla rozwiązania istniejących problemów socjoekonomicznych, jak również właściwego i skutecznego wdrażania zaprogramowanych działań.

10 Departament Zarządzania EFS ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Badania ewaluacyjne w ramach PO KL w latach 2007-2009 Kazimierz Dolny, 29-30 września 2008 r. Uwaga: Dane za rok 2009, przedstawione w prezentacji nie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google