Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWOJA DECYZJA, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ… ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWOJA DECYZJA, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ… ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE."— Zapis prezentacji:

1 TWOJA DECYZJA, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ… ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE

2 Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno- psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego

3 Wartość projektu – 462 914,50 zł Dofinansowanie – 403 294,50 zł Wkład własny (niepieniężny) – 59 620,00 zł OKRES REALIZACJI 1 II 2009 – 31 III 2010

4 CEL GŁÓWNY PROJEKTU

5 Celem głównym projektu było podniesienie zdolności u młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przyszłego zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia pedagogiczno – psychologicznego na terenie 7 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym Powiatu Tczewskiego.

6 Cele szczegółowe projektu

7 Celami szczegółowymi projektu było: - podniesienie samooceny oraz zdolności rozwiązywania problemów, -podniesienie umiejętności organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole, -podniesienie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz zdolności komunikacyjnych z otoczeniem, - podniesienie świadomości swoich kompetencji zawodowych oraz umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy.

8 DO KOGO BYŁ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

9 Projekt był skierowany do 840 uczniów zagrożonych uzależnieniami ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego wykazujących problemy w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty.

10 Szkoły jakie brały udział w projekcie: ZSE w Tczewie, ZST w Tczewie, ZSBiO w Tczewie, ZSRziK w Tczewie, ZSP w Pelplinie, ZSP w Gniewie, ZSAiO w Swarożynie.

11 DZIAŁANIA W PROJEKCIE

12 Zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów teatralnych (12 + 3 uczniów) Dyżury psychologa (25 + 7 uczniów,3 rodziców) Zajęcia profilaktyczne z wolontariuszami- specjalistami (68 uczniów) oraz wyjazdy do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Wandzinie (107 uczniów) Warsztaty z doradcą zawodowym (15 + 4 uczniów)

13 1. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W FORMIE WARSZTATÓW TEATRALNYCH (12+3 OSÓB). ODBIORCAMI BYLI UCZNIOWIE Z KLAS: II Hb, II Ha, I ea, I Ha.

14 Warsztaty teatralne miały na celu pokazać młodym ludziom jak można ciekawie spędzać czas wolny, miały być alternatywą na nudę i brak zainteresowań. Celem warsztatów było wykreowanie wspólnego przekonania, że każdy młody człowiek ma szanse świadomego wyboru jak pokierować własnym życiem, jak zostać panem swojego losu. Zajęcia teatralne opierały się ćwiczeniach teatralnych gdzie w dużym stopniu zwracano uwage na improwizację rozwijającą wyobraźnię i ekspresję u młodych ludzi.

15 Warsztaty teatralne były prowadzone przez: Opiekuna warsztatów teatralnych – kol. Z. Biegajło oraz Instruktora teatralnego – p. L. Lubieńskiego - Opiekun warsztatów teatralnych – 2h w tyg. przez 30 tyg. (60 godz.). Zajęcia odbywały się w szkole. - Instruktor teatralny – 5 spotkań po 3h (15 godz.) Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury i Sztuki w sali widowiskowej w m-cu styczniu br.

16 WARSZATY TEATRALNE

17

18

19

20

21 W ramach warsztatów teatralnych dla grupy 12 osób odbyły się dwa wyjazdy do: Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni My fair Lady – kwiecień 2009; Piękna i Bestia – październik 2009.

22 WYJAZD DO TEATRU – X 2009 r

23

24

25

26 2. DYŻURY PSYCHOLOGA ( 25+7+3 OSÓB ŁĄCZNIE) OBEJMOWAŁY UCZNIÓW KL.II h ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH

27 Spotkania z Psychologiem odbywały się w szkole – 2h w tyg. przez 35 tyg. (70 godz.). Psycholog dodatkowo przeprowadził zajęcia warsztatowe na prośbę wychowawcy klasy w kl. II Ha w wymiarze 2 h.

28 Zadania Psychologa: - Diagnoza ryzyka uzależnienia, - Diagnoza czynników ryzyka uzależnienia (badanie sytuacji rodzinnej), - Wsparcie psychologiczne, - Profilaktyka uzależnienia, - Interwencja kryzysowa, - Wspieranie funkcji wychowawczych szkoły (pomoc w zrozumieniu sytuacji ucznia).

29 3. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA 68 UCZNIÓW Z KL. II g, III g i III Hb oraz WYJAZDY DO OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA 107 OSÓB

30 W ramach projektu odbyły się 20-godzinne warsztaty z wolontariuszami – specjalistami przeznaczone dla 68 uczniów. Średnia liczba uczestników tych warsztatów wyniosła 62 osoby. Poruszana tematyka na tych zajęciach dotyczyła m.in.: - przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodych ludzi, - abstynencji alkoholowej, - środków uzależniających, dopingujących oraz substancji psychoaktywnych, - mechanizmów wchodzenia w uzależnienie, - komunikacji interpersonalnej, - zdrowego stylu życia, - i inne.

31 SPOTKANIA Z WOLONTARIUSZAMI.

32 W ramach tego samego działania projektowego 107 uczniów naszej szkoły w trzech terminach, wyjechało w m-cu październiku 2009 r. do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Wandzinie, gdzie otrzymali wiedzę nt. mechanizmu uzależniania od narkotyków, zakażenia wirusem HIV, promowania zdrowego i ekologicznego trybu życia oraz uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych ze specjalistami.

33

34

35

36

37

38

39

40 4. WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA 15+4 UCZNIÓW Z KL. III Hb

41 Uczniowie podczas tych warsztatów nabyli praktyczne umiejętności potrzebne w poszukiwaniu pracy tj. pisanie CV, listu motywacyjnego oraz prowadzenie rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczniowie uczyli się rozpoznawać swoje umiejętności, predyspozycje zawodowe oraz uczyli się jak prawidłowo poruszać się na rynku pracy.

42 Spotkania z Doradcą zawodowym odbywały się w szkole w wymiarze 10 godzin po zajęciach lekcyjnych młodzieży.

43 REZULTATY - nabycie umiejętności interpersonalnych, które przyczynią sie do nie sięgania po narkotyki, - podniesienie świadomości na temat szkodliwości substancji uzależniających, - zwiększenie zaangażowania w naukę, - poprawa zachowania, - podniesienie zawodowych i osobistych aspiracji, - nabycie umiejętności: pracy w zespole, aktywnego szukania pracy oraz właściwego poruszania się na rynku pracy, - podniesienie poziomu samooceny.

44 Dziękuję za uwagę Opracowanie: Szkolny konsultant projektu- A.Gajewska


Pobierz ppt "TWOJA DECYZJA, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ… ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google