Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia tgorecka@ebsco.com 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia tgorecka@ebsco.com 1."— Zapis prezentacji:

1 Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji
Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia 1

2 EBSCO w kilku słowach EBSCO jest wiodącym dostawcą w zakresie: - prenumeraty czasopism - narzędzi do zarządzania zasobami elektronicznymi, - baz danych, i innych usług dla różnego rodzaju bibliotek, firm i instytucji badawczych. 2 2

3 EBSCO w kilku słowach Akronim od nazwiska założyciela
Elton B. Stephens COmpany Spółka prywatna – główna siedziba w Birmingham (AL) USA Roczny dochód EBSCO Industry $ 2,3 miliarda 65-letnie doświadczenie w sektorze informacji 5A1 168 3 3

4 EBSCO w kilku słowach Nr 1 na świecie Ponad 62.000 klientów:
Dostawca informacji 6 milionów zamówień 64% z komponentem elektronicznym Ponad klientów: Szkoły wyższe • Instytucje rządowe Firmy • Biblioteki Publiczne Instytuty badawcze • Szpitale Nieustanne innowacje technologiczne >350 ekspertów w zakresie informatyki 6.300 pracowników Baza danych czasopism zawierająca tytułów, w tym czasopism elektronicznych Współpraca z wydawców 4 4

5 Jesteśmy obecni na całym świecie
32 biura regionalne, zlokalizowane w 23 krajach 5 5

6 W bazach EBSCO znajdują się zdjęcia, mapy, flagi

7 Wiele czasopism w bazach zawiera archiwa od pierwszego wydanego numeru
Back to 1975 Back to 1921 Back to 1922 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1930 Back to 1975 Back to 1934

8 Zasoby informacyjne EBSCO prenumerowane przez konsorcjum na Ukrainie
Academic Search Premier – wielodziedzinowa baza czasopism naukowych, zawiera ponad czasopism pełnotekstowych, w tym ok czasopism recenzowanych naukowo oraz indeksy i abstrakty ok czasopism i ok.230 różnego rodzaju publikacji (monografie, raporty, materiały konferencyjne). Jest obszerną kolekcją czasopism pełnotekstowych indeksowanych w najważniejszych bazach, takich jak ISI Science Citation Index, SCOPUS, INSPEC, ERIC, MEDLINE, PsycINFO i obejmuje niemal każdą dziedzinę studiów: antropologię, archeologię, astronomię, biologię, chemię, fizykę, inżynierię, elektrotechnikę, elektronikę, matematykę, mechanikę, geografię, geologię, technologię żywności, historię, prawo, studia etniczne i kulturowe, nauki polityczne, farmację, nauki medyczne i biomedyczne, psychologię, religię i teologię, zoologię i wiele innych dziedzin. Business Source Premier - baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu, zawiera pełny tekst ponad publikacji, w tym ok czasopism i ok. 140 monografii z zakresu zarządzania, administracji publicznej, ekonomii, bankowości, finansów, handlu i wielu innych dziedzin, dane finansowe, ponad raportów z zakresu gospodarek różnych krajów, inwestycji, dziedzin przemysłu, handlu międzynarodowego, materiały konferencyjne, itp. Baza zawiera również ponad profili przedsiębiorstw, oraz ok analiz ekonomicznych typu SWOT + ponad 300 baz specjalistycznych z różnych dziedzin

9 Publikacje pełnotekstowe w pakiecie
Academic Search Premier + Business Source Premier Czasopisma pełnotekstowe recenzowane naukowo Czasopisma pełnotekstowe) Region Afryka 27 22 Australia i Nowa Zelandia Kanada Europa Środkowo-Wschodnia Daleki Wschód Ameryka Południowa 15 12 Środkowy Wschód 36 35 USA 3,970 1,352 Europa Zachodnia 8,535 2,848 RAZEM 12,999 4,557 * Dane z lipca, 2009

10 Ilość czasopism z linkami do pełnych tekstów w bazach ASP + BSP
Czasopisma pełnotekstowe w pakiecie ASP + BSP indeksowane w wiodących bazach bibliograficznych Ilość czasopism z linkami do pełnych tekstów w bazach ASP + BSP Baza AGRICOLA via EBSCOhost 368 Biological Abstracts (BIOSIS) via EBSCOhost 597 Chemical Abstracts via STN 253 ERIC via EBSCOhost 550 GeoRef via EBSCOhost 389 Inspec via EBSCOhost 777 MLA International Bibliography via EBSCOhost 790 Philosopher’s Index via EBSCOhost 194 PsycINFO via EBSCOhost 713 * EBSCO ma umowę na linkowanie do Chemical Abstracts * Dane z lipca 2009

11 Ranking Financial Times Global MBA 2009
Kraj 1 London Business School UK 1 University of Pennsylvania (Wharton) USA 3 Harvard Business School USA 4 Columbia Business School USA 5 INSEAD France 6 IE Business School Spain 6 Stanford University (GSB) USA 8 Ceibs China 9 MIT Sloan School of Management USA 10 New York University: Stern USA 11 University of Chicago USA 12 IESE Business School Spain Wszystkie w/w uczelnie prenumerują Business Source

12 Uczelnie ekonomiczne na świecie prenumerujące bazę Business Source…
London School of Economics University of Tokyo Cologne Seoul National University

13 Academic Search Complete
Czasopisma pełnotekstowe recenzowane naukowo Aktywne czasopisma recenzowane naukowo Czasopisma pełnotekstowe Baza Academic Search Premier Academic Search Complete Różnica 4,625 3,897 3,231 7,130 6,074 5,316 2,505 2,177 2,085 Dane z lipca 2009

14 Central & Eastern European Academic Source™ (CEEAS)

15 Central & Eastern European Academic Source™ (CEEAS)
Jest to wspólny projekt firmy EBSCO Publishing i bibliotek ze Środkowej i Wschodniej Europy, który ma na celu wyeksponowanie publikacji naukowych ukazujących się na terenie Środkowej i Wschodniej Europy i ułatwienie dostępu do tych źródeł. Chcielibyśmy w ten sposób zwiększyć zainteresowanie nauką i badaniami naukowymi prowadzonymi w tym regionie. Zapraszamy wszystkie instytucje zainteresowane włączeniem swoich czasopism do bazy, aby przysłały nam swoje propozycje.  

16 Central & Eastern European Academic Source™ (CEEAS)
Wielodziedzinowa i wielojęzyczna baza danych Zawiera 375 pełnotekstowych czasopism naukowych z regionu Europy Środkowej i Wschodniej Tematyka bazy obejmuje wiele dziedzin, jak:   Ekonomia i Biznes Historia Prawo Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa  Lingwistyka Literatura Medycyna Nauki polityczne Socjologia 

17 Central & Eastern European Academic Source™ (CEEAS)

18 Badania użytkowników obniżenie efektywności pracy naukowej – według raportu firmy konsultingowej Outsell Inc. badania wśród pracowników naukowych w USA wykazały, że w ciągu 6 lat między 2001 i 2006 rokiem czas, jaki użytkownicy musieli poświęcić na poszukiwania i analizę informacji wzrósł średnio z 8 godzin w 2001 roku do ok.14 godzin w 2006 roku, a proporcje między czasem poświęconym na wyszukanie informacji a czasem poświęconym na jej przeanalizowanie i zastosowanie w badaniach ulegają odwróceniu między 2004 i 2006 rokiem czas poświęcony na wyszukanie informacji wzrósł średnio z 5,7 aż do 7,3 godzin tygodniowo, a czas poświęcony na analizę informacji wzrósł z 5,2 do 6,3 godzin użytkownicy oczekują iż bibliotekarze powinni zająć się selekcją informacji i zorganizowaniem dostępu do niej zarówno w przestrzeni fizycznej jak i wirtualnej biblioteki w sposób tak prosty i łatwo dostępny jak w Google’u ale gwarantujący wysoką jakość informacji Źródlo: Information Industry Outlook: FutureFacts 2006 Information Industry Outlook: FutureFacts 2007

19 Czas potrzebny na znalezienie i analizę informacji wzrasta

20 EBSCOhost Integrated Search (EHIS)
dostępny od czerwca 2009

21 Ogromny zasób źródeł Serwis Zintegrowanego Wyszukiwania EBSCOhost Integrated Search jest metawyszukiwarką i pozwala na włączenie nieograniczonej ilości źródeł ogromnej ilości dostawców i jednoczesne ich wyszukiwanie Zapytanie wyszukiwawcze użytkownika jest wysyłane jednocześnie na serwery różnych dostawców do wszystkich podłączonych kolekcji, baz i serwisów i rezultaty z tych źródeł są wyświetlane na jednej platformie EBSCOhost EBSCO współpracuje z wiodącymi firmami w zakresie technologii metawyszukiwania, aby umożliwić przeszukiwanie największej liczby źródeł w branży informacji

22 Pola wyszukiwawcze Pola wyszukiwawcze Twórca/Autor = AU i AR
Tytuł  = TI Dziedzina = SU i DE Źródło = SO i JN Opis = AB ISSN  = IS ISBN  = IB Można również wpisywać dane specyficzne dla danej bazy w cudzysłowie “” przykład JSTOR’a: james henry hammond  AND "ty:fla"  judy blume  NOT "ty:brv" 22

23 Łatwość korzystania EBSCOhost jest dość powszechnie używaną platformą do wyszukiwania baz na świecie Zintegrowanie baz innych dostawców na platformie EBSCOhost oznacza, że użytkownicy będą korzystali ze wszystkich zaawansowanych opcji na platformie EBSCOhost przy przeszukiwaniu innych serwisów użytkownicy i bibliotekarze będą używali platformy, którą już znają, do wyszukiwania w innych źródłach mniej szkolenia bibliotekarzy i użytkowników

24 Opcje wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego EBSCOhost
są dostępne do wyszukiwania każdej bazy każdego dostawcy

25 25

26 Poziom 1 Najważniejsze i najszybciej ładujące się źródła są włączone domyślnie do poziomu nr. 1 Źródła z poziomu nr. 2 dostępne w panelu zintegrowanego wyszukiwania, wolniej ładujące się źródła spływają bez opóźniania pierwotnej listy rezultatów Poziom 2 26

27 Rekordy z Katalogu 27

28 Klastry tematyczne EBSCOhost są również dostępne dla baz i pakietów innych dostawców

29 Grupowanie według źródła na
platformie EBSCOhost’s (publikacje) jest dostępne dla każdej bazy każdego dostawcy, który prowadzi identyfikację źródeł

30 Porządkowanie rezultatów według stopnia relewancji

31 Można używać ograniczenia
czasowego EBSCOhost dla zasobów innych dostawców

32 folderów EBSCOhost dla zasobów innych dostawców
Można używać folderów EBSCOhost dla zasobów innych dostawców

33 Biblioteka może sama wprowadzać oznaczenia
baz dla użytkowników

34 Wszystkie funkcje EBSCOhost są dostępne dla zasobów innych dostawców

35 Bibliotekarze mogą używać modułu EBSCOadmin:
aby dodawać bazy jakiegokolwiek dostawcy ustawiać opcje i profile wyszukiwania dla baz innych dostawców i wydawców generować wspólne statystyki użytkowania dla baz EBSCO i innych dostawców kontrolować grupowanie tematyczne baz i pakietów wprowadzać własne oznakowania baz dla użytkownika

36 Serwis EHIS może wyglądać tak...

37 bezpośrednio ze strony
...lub może być dostępny bezpośrednio ze strony biblioteki

38 Atrakcyjne ceny dla klientów EBSCOhost
Nie będziemy obciążać za właczenie baz EBSCO do serwisu zintegrowanego wyszukiwania EBSCOhost Integrated Search, co naturalnie obniży opłaty

39 Konektory plus tysiące innych… 39 Thomson Scientific Gale ProQuest
SirsiDynix III Ex Libris: Aleph, Voyager OCLC WorldCat LexisNexis Academic Ovid Elsevier: Eng Village, ScienceDirect WilsonWeb Encyclopedia Britannica World Book Encyclopedia Grolier OCLC NetLibrary Library Corp Polaris Follet LibraryThing OCLC FirstSearch PubMed JSTOR OverDrive Factiva Chemical Abstracts Google Books Ebrary Google Scholar CAB International AccuNet/AP Photo Archive plus tysiące innych… 39

40 Wyszukuje w oparciu o metadane
Będzie dostępny: w grudniu 2009 40

41 Funkcjonalność Nowy system EBSCO Discovery Service zawiera metadane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł i jest scentralizowanym i zindeksowanym serwisem o ogromnym wymiarze i szybkości – metadane są posadowione na jednym lokalnym serwerze EBSCO. EBSCO zindeksowało ogromną liczbę źródeł i zebrało wszystkie metadane do nich od różnych wydawców – dane podobnie jak w katalogu. EBSCO Discovery Service zapewni bibliotekom jeden prosty punkt wyjścia do rozpoczęcia wyszukiwań i wprowadzi użytkowników do całego zakresu kolekcji biblioteki Serwis umożliwi użytkownikowi przeszukanie obszernego zbioru metadanych i połączy go do zawartości źródeł, do których ma prawo dostępu

42 Czym jest Discovery Service?
SZYBKI, prosty dostęp do wszystkich zasobów biblioteki czasopisma, książki, kolekcje specjalne Potężne narzędzie dla naukowca Znormalizowane dane, uporządkowane według stopnia relewancji Klastrowanie, filtry, porządkowanie Foldery, eksport formatu cytowań, historia wyszukiwań Wszystko, czego pracownik naukowy potrzebuje w jednym miejscu

43 EBSCO Discovery Service
Jak Google Scholar, ale obszerniejszy i lepszy Więcej zawartości Bogatsze metadane Pełne zaspokojenie potrzeb użytkownika (a nie serwis do zapoczątkowania wyszukiwania) EDS będzie najobszerniejszym serwisem najwyższej jakości z lokalnym indeksowaniem źródeł

44 Co jest dostępne już dziś na platformie EBSCOhost?
Ponad 410 baz różnych wydawców Ponad 1 miliard rekordów bibliograficznych Ponad publikacji Ponad dokumentów pełnotekstowych

45 EBSCOhost Integrated Search uzupełnia EBSCO Discovery Service
Źródła, które nie będą mogły być załadowane lokalnie i indeksowane przez EDS mogą być włączone poprzez serwis EBSCOhost Integrated Search. Pozwala na pokrycie 100% wszystkich zasobów potrzebnych bibliotece 45

46 Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb
Biblioteki mogą zmienić wygląd komponentów interfejsu, w tym: Nazwę serwisu użytkownik może nie widzieć nazwy“EBSCO Discovery Service” zamiast tego będzie widział nazwe uniwersytetu Kolory Logo Strony wyszukiwań 46

47 Biblioteka może zmienić kolory, układ i logo serwisu
47

48 Dziękuję za uwagę i zapraszam Teresa Górecka tgorecka@ebsco.com
do współpracy z EBSCO Teresa Górecka 48


Pobierz ppt "Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia tgorecka@ebsco.com 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google