Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia"— Zapis prezentacji:

1 Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia tgorecka@ebsco.com

2 2 EBSCO jest wiodącym dostawcą w zakresie: - prenumeraty czasopism - narzędzi do zarządzania zasobami elektronicznymi, - baz danych, i innych usług dla różnego rodzaju bibliotek, firm i instytucji badawczych. EBSCO w kilku słowach

3 3 Spółka prywatna – główna siedziba w Birmingham (AL) USA Roczny dochód EBSCO Industry $ 2,3 miliarda 65-letnie doświadczenie w sektorze informacji 5A1168 Akronim od nazwiska założyciela Elton B. Stephens COmpany EBSCO w kilku słowach

4 4 Nr 1 na świecie Dostawca informacji 6 milionów zamówień 64% z komponentem elektronicznym Ponad 62.000 klientów: –Szkoły wyższe Instytucje rządowe –Firmy Biblioteki Publiczne –Instytuty badawcze Szpitale Nieustanne innowacje technologiczne >350 ekspertów w zakresie informatyki 6.300 pracowników Baza danych czasopism zawierająca 300.000 tytułów, w tym 30.000 czasopism elektronicznych Współpraca z 80 000 wydawców EBSCO w kilku słowach

5 5 32 biura regionalne, zlokalizowane w 23 krajach Jesteśmy obecni na całym świecie

6 W bazach EBSCO znajdują się zdjęcia, mapy, flagi

7 Wiele czasopism w bazach zawiera archiwa od pierwszego wydanego numeru Back to 1975Back to 1922Back to 1975 Back to 1930Back to 1975Back to 1934 Back to 1921 Back to 1975

8 Zasoby informacyjne EBSCO prenumerowane przez konsorcjum na Ukrainie Academic Search Premier – wielodziedzinowa baza czasopism naukowych, zawiera ponad 4.600 czasopism pełnotekstowych, w tym ok. 3.900 czasopism recenzowanych naukowo oraz indeksy i abstrakty ok.8.500 czasopism i ok.230 różnego rodzaju publikacji (monografie, raporty, materiały konferencyjne). Jest obszerną kolekcją czasopism pełnotekstowych indeksowanych w najważniejszych bazach, takich jak ISI Science Citation Index, SCOPUS, INSPEC, ERIC, MEDLINE, PsycINFO i obejmuje niemal każdą dziedzinę studiów: antropologię, archeologię, astronomię, biologię, chemię, fizykę, inżynierię, elektrotechnikę, elektronikę, matematykę, mechanikę, geografię, geologię, technologię żywności, historię, prawo, studia etniczne i kulturowe, nauki polityczne, farmację, nauki medyczne i biomedyczne, psychologię, religię i teologię, zoologię i wiele innych dziedzin. Business Source Premier - baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu, zawiera pełny tekst ponad 22.400 publikacji, w tym ok. 2.300 czasopism i ok. 140 monografii z zakresu zarządzania, administracji publicznej, ekonomii, bankowości, finansów, handlu i wielu innych dziedzin, dane finansowe, ponad 6.700 raportów z zakresu gospodarek różnych krajów, inwestycji, dziedzin przemysłu, handlu międzynarodowego, materiały konferencyjne, itp. Baza zawiera również ponad 10.000 profili przedsiębiorstw, oraz ok. 2.900 analiz ekonomicznych typu SWOT + ponad 300 baz specjalistycznych z różnych dziedzin

9 Afryka2722 Australia i Nowa Zelandia10544 Kanada13385 Europa Środkowo-Wschodnia 5444 Daleki Wschód124115 Ameryka Południowa1512 Środkowy Wschód3635 USA3,9701,352 Europa Zachodnia8,5352,848 RAZEM12,9994,557 Czasopisma pełnotekstowe) Czasopisma pełnotekstowe recenzowane naukowo Publikacje pełnotekstowe w pakiecie Academic Search Premier + Business Source Premier Region * Dane z lipca, 2009

10 Czasopisma pełnotekstowe w pakiecie ASP + BSP indeksowane w wiodących bazach bibliograficznych AGRICOLA via EBSCOhost368 Biological Abstracts (BIOSIS) via EBSCOhost597 Chemical Abstracts via STN253 ERIC via EBSCOhost550 GeoRef via EBSCOhost389 Inspec via EBSCOhost777 MLA International Bibliography via EBSCOhost790 Philosophers Index via EBSCOhost194 PsycINFO via EBSCOhost713 Baza Ilość czasopism z linkami do pełnych tekstów w bazach ASP + BSP * EBSCO ma umowę na linkowanie do Chemical Abstracts * Dane z lipca 2009

11 Ranking Financial Times Global MBA 2009 Wszystkie w/w uczelnie prenumerują Business Source Kraj 1London Business SchoolUK 1University of Pennsylvania (Wharton)USA 3Harvard Business SchoolUSA 4Columbia Business SchoolUSA 5INSEADFrance 6IE Business SchoolSpain 6Stanford University (GSB)USA 8CeibsChina 9MIT Sloan School of ManagementUSA 10New York University: SternUSA 11University of ChicagoUSA 12IESE Business SchoolSpain

12 Uczelnie ekonomiczne na świecie prenumerujące bazę Business Source… Cologne London School of Economics University of Tokyo Seoul National University

13 Academic Search Premier Academic Search Complete Różnica Baza Academic Search Complete Czasopisma pełnotekstowe recenzowane naukowo Czasopisma pełnotekstowe Aktywne czasopisma recenzowane naukowo Dane z lipca 2009 4,6253,8973,231 7,1306,0745,316 2,5052,1772,085

14 Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

15 Jest to wspólny projekt firmy EBSCO Publishing i bibliotek ze Środkowej i Wschodniej Europy, który ma na celu wyeksponowanie publikacji naukowych ukazujących się na terenie Środkowej i Wschodniej Europy i ułatwienie dostępu do tych źródeł. Chcielibyśmy w ten sposób zwiększyć zainteresowanie nauką i badaniami naukowymi prowadzonymi w tym regionie. Zapraszamy wszystkie instytucje zainteresowane włączeniem swoich czasopism do bazy, aby przysłały nam swoje propozycje. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

16 Wielodziedzinowa i wielojęzyczna baza danych Zawiera 375 pełnotekstowych czasopism naukowych z regionu Europy Środkowej i Wschodniej Tematyka bazy obejmuje wiele dziedzin, jak: –Ekonomia i Biznes –Historia –Prawo –Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa –Lingwistyka –Literatura –Medycyna –Nauki polityczne –Socjologia Central & Eastern European Academic Source (CEEAS )

17

18 obniżenie efektywności pracy naukowej – według raportu firmy konsultingowej Outsell Inc. badania wśród pracowników naukowych w USA wykazały, że w ciągu 6 lat między 2001 i 2006 rokiem czas, jaki użytkownicy musieli poświęcić na poszukiwania i analizę informacji wzrósł średnio z 8 godzin w 2001 roku do ok.14 godzin w 2006 roku, a proporcje między czasem poświęconym na wyszukanie informacji a czasem poświęconym na jej przeanalizowanie i zastosowanie w badaniach ulegają odwróceniu między 2004 i 2006 rokiem czas poświęcony na wyszukanie informacji wzrósł średnio z 5,7 aż do 7,3 godzin tygodniowo, a czas poświęcony na analizę informacji wzrósł z 5,2 do 6,3 godzin użytkownicy oczekują iż bibliotekarze powinni zająć się selekcją informacji i zorganizowaniem dostępu do niej zarówno w przestrzeni fizycznej jak i wirtualnej biblioteki w sposób tak prosty i łatwo dostępny jak w Googleu ale gwarantujący wysoką jakość informacji Badania użytkowników Źródlo: Information Industry Outlook: FutureFacts 2006 Information Industry Outlook: FutureFacts 2007

19 Czas potrzebny na znalezienie i analizę informacji wzrasta

20 EBSCOhost Integrated Search (EHIS) dostępny od czerwca 2009

21 Ogromny zasób źródeł Serwis Zintegrowanego Wyszukiwania EBSCOhost Integrated Search jest metawyszukiwarką i pozwala na włączenie nieograniczonej ilości źródeł ogromnej ilości dostawców i jednoczesne ich wyszukiwanie Zapytanie wyszukiwawcze użytkownika jest wysyłane jednocześnie na serwery różnych dostawców do wszystkich podłączonych kolekcji, baz i serwisów i rezultaty z tych źródeł są wyświetlane na jednej platformie EBSCOhost EBSCO współpracuje z wiodącymi firmami w zakresie technologii metawyszukiwania, aby umożliwić przeszukiwanie największej liczby źródeł w branży informacji

22 Pola wyszukiwawcze –Twórca/Autor = AU i AR –Tytuł = TI –Dziedzina = SU i DE –Źródło = SO i JN –Opis = AB –ISSN = IS –ISBN = IB Można również wpisywać dane specyficzne dla danej bazy w cudzysłowie –przykład JSTORa: james henry hammond AND "ty:fla" judy blume NOT "ty:brv"

23 Łatwość korzystania EBSCOhost jest dość powszechnie używaną platformą do wyszukiwania baz na świecie Zintegrowanie baz innych dostawców na platformie EBSCOhost oznacza, że –użytkownicy będą korzystali ze wszystkich zaawansowanych opcji na platformie EBSCOhost przy przeszukiwaniu innych serwisów –użytkownicy i bibliotekarze będą używali platformy, którą już znają, do wyszukiwania w innych źródłach –mniej szkolenia bibliotekarzy i użytkowników

24 Opcje wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego EBSCOhost są dostępne do wyszukiwania każdej bazy każdego dostawcy

25

26 Poziom 1 Poziom 2 Najważniejsze i najszybciej ładujące się źródła są włączone domyślnie do poziomu nr. 1 Źródła z poziomu nr. 2 dostępne w panelu zintegrowanego wyszukiwania, wolniej ładujące się źródła spływają bez opóźniania pierwotnej listy rezultatów

27 Rekordy z Katalogu

28 Klastry tematyczne EBSCOhost są również dostępne dla baz i pakiet ó w innych dostawców

29 Grupowanie według źródła na platformie EBSCOhost s (publikacje) jest dostępne dla każdej bazy każdego dostawcy, który prowadzi identyfikację źródeł

30 Porządkowanie rezultatów według stopnia relewancji

31 Można używać ograniczenia czasowego EBSCOhost dla zasobów innych dostawców

32 Można używać folderów EBSCOhost dla zasobów innych dostawców

33 Biblioteka może sama wprowadzać oznaczenia baz dla użytkowników

34 Wszystkie funkcje EBSCOhost są dostępne dla zasobów innych dostawców

35 Bibliotekarze mogą używać modułu EBSCOadmin: –aby dodawać bazy jakiegokolwiek dostawcy –ustawiać opcje i profile wyszukiwania dla baz innych dostawców i wydawców –generować wspólne statystyki użytkowania dla baz EBSCO i innych dostawców –kontrolować grupowanie tematyczne baz i pakietów –wprowadzać własne oznakowania baz dla użytkownika

36 Serwis EHIS może wyglądać tak...

37 ...lub może być dostępny bezpośrednio ze strony biblioteki

38 Atrakcyjne ceny dla klientów EBSCOhost Nie będziemy obciążać za właczenie baz EBSCO do serwisu zintegrowanego wyszukiwania EBSCOhost Integrated Search, co naturalnie obniży opłaty

39 Konektory Thomson Scientific Gale ProQuest SirsiDynix III Ex Libris: Aleph, Voyager OCLC WorldCat LexisNexis Academic Ovid Elsevier: Eng Village, ScienceDirect WilsonWeb Encyclopedia Britannica World Book Encyclopedia Grolier OCLC NetLibrary Library Corp Polaris Follet LibraryThing OCLC FirstSearch PubMed JSTOR OverDrive Factiva Chemical Abstracts Google Books Ebrary Google Scholar CAB International AccuNet/AP Photo Archive plus tysiące innych…

40 Wyszukuje w oparciu o metadane Będzie dostępny: w grudniu 2009

41 Funkcjonalność Nowy system EBSCO Discovery Service zawiera metadane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł i jest scentralizowanym i zindeksowanym serwisem o ogromnym wymiarze i szybkości – metadane są posadowione na jednym lokalnym serwerze EBSCO. EBSCO zindeksowało ogromną liczbę źródeł i zebrało wszystkie metadane do nich od różnych wydawców – dane podobnie jak w katalogu. EBSCO Discovery Service zapewni bibliotekom jeden prosty punkt wyjścia do rozpoczęcia wyszukiwań i wprowadzi użytkowników do całego zakresu kolekcji biblioteki Serwis umożliwi użytkownikowi przeszukanie obszernego zbioru metadanych i połączy go do zawartości źródeł, do których ma prawo dostępu

42 Czym jest Discovery Service? SZYBKI, prosty dostęp do wszystkich zasobów biblioteki –czasopisma, książki, kolekcje specjalne Potężne narzędzie dla naukowca –Znormalizowane dane, uporządkowane według stopnia relewancji –Klastrowanie, filtry, porządkowanie –Foldery, eksport formatu cytowań, historia wyszukiwań Wszystko, czego pracownik naukowy potrzebuje w jednym miejscu

43 EBSCO Discovery Service Jak Google Scholar, ale obszerniejszy i lepszy –Więcej zawartości –Bogatsze metadane –Pełne zaspokojenie potrzeb użytkownika (a nie serwis do zapoczątkowania wyszukiwania) EDS będzie najobszerniejszym serwisem najwyższej jakości z lokalnym indeksowaniem źródeł

44 Co jest dostępne już dziś na platformie EBSCOhost? Ponad 410 baz różnych wydawców Ponad 1 miliard rekordów bibliograficznych Ponad 290.000 publikacji Ponad 325.000.000 dokumentów pełnotekstowych

45 EBSCOhost Integrated Search uzupełnia EBSCO Discovery Service Źródła, które nie będą mogły być załadowane lokalnie i indeksowane przez EDS mogą być włączone poprzez serwis EBSCOhost Integrated Search. Pozwala na pokrycie 100% wszystkich zasobów potrzebnych bibliotece

46 Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb Biblioteki mogą zmienić wygląd komponentów interfejsu, w tym: –Nazwę serwisu użytkownik może nie widzieć nazwyEBSCO Discovery Service zamiast tego będzie widział nazwe uniwersytetu –Kolory –Logo –Strony wyszukiwań

47 Biblioteka może zmienić kolory, układ i logo serwisu

48 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy z EBSCO Teresa Górecka tgorecka@ebsco.com


Pobierz ppt "Nowe rozwiązania technologiczne zintegrowanego dostępu do źródeł informacji Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google