Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie Sprawozdawcze 28 styczeń 2010 r.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. W oparciu o program działania na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie Sprawozdawcze 28 styczeń 2010 r.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. W oparciu o program działania na lata."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie Sprawozdawcze 28 styczeń 2010 r.

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. W oparciu o program działania na lata 2008-2009 zatwierdzonego na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym w październiku 2007 r. Stowarzyszenie w roku 2009 realizowało swe cele główne tj. Promocja Rzeszowa i regionu Udział w życiu społeczno-politycznym miasta i regionu Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz oświaty, kultury i sportu

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. 1.W omawianym okresie odbyto 4 zebrania otwarte zarządu i rady programowej. 2.3 spotkania nowo utworzonego klubu Młodych Twórców z udziałem członków Stowarzyszenia oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z opiekunami i przedstawicielami dyrekcji. 3.We wrześniu 2009 r. w Klubie Zodiak spotkali się radni miasta Rzeszowa z prezesami zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych na temat współpracy z radą i urzędem miasta oraz jego rozwojem. 4.W listopadzie 2009 r. zorganizowana została sesja na temat Rzeszów dzisiaj i jego perspektywy z udziałem wielu zaproszonych gości, radnych i byłego europosła Mieczysława Janowskiego.

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. Realizując przyjęty program działania Stowarzyszenia na lata 2008 – 2009 w roku 2009 realizowaliśmy go w następujący sposób: Radni J. Maślanka, S. Gołąb aktywnie uczestniczyli w 16 posiedzeniach RMR i kilkudziesięciu komisjach reprezentując nasze Stowarzyszenie oraz zgłaszając problemy związane z jego działalnością, systematycznie też brali udział w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowych, naukowych i innych. Byliśmy współorganizatorami i uczestnikami imprez kulturalno-oświatowych: ow osiedlach: Staromieście, Zwięczyca, Staroniwa, Załęże ofestynach i zawodach rekreacyjno-sportowych na osiedlach: Słocina, Załęże i w Hali na Podpromiu

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. z naszej inicjatywy wspólnie z KS Asseco-Resovia ufundowaliśmy tablicę pamiątkową im. Jana Strzelczyka, która jest umieszczona w Centrum Widowiskowo-Sportowym (Rzeszów Podpromie) a Rada Miasta Rzeszowa we wrześniu 2009 r. podjęła uchwałę o nadaniu tej hali Jego imienia

6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. prezes Stowarzyszenia Jerzy Maślanka i wiceprezes Maciej Dziurgot reprezentowali nas w kilkunastu obchodach rocznicowych związanych z jubileuszami np. o225-lecie SP nr 1 w Rzeszowie o65-lecie Zespołu Szkół w Ropczycach o20-lecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie oraz podobnych uroczystościach naszych sponsorów i sympatyków: o50-lecie MPDiM w Rzeszowie o70-lecie Zapelu w Boguchwale o65-lecie ZKS Izolator w Boguchwale

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. Zespół Muzyczny Klang, którego szefem jest członek zarządu naszego Stowarzyszenia Sławomir Gołąb, wielokrotnie umilał swoimi występami imprezy organizowane w Rzeszowie, regionie a nawet zagranicą. Nasz miesięcznik ciągle się rozwija a od maja 2009 r. został poszerzony o wkładkę Pluszak (dla dzieci). Jest on coraz popularniejszy i utrzymuje wysoki poziom wydawniczy i literacki a treści w nim przedstawiane są obrazem naszego współdziałania z organizacjami i instytucjami społecznymi na terenie Rzeszowa i regionu, realizując główne cele Stowarzyszenia.

8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. Od września 2009 r. dzięki uprzejmości kierownictwa SMLW w Rzeszowie w klubie Zodiak działa koło młodych twórców, skupiające utalentowaną młodzież /aktorsko, poetycko, literacko, muzycznie i w innych dziedzinach sztuki/. Dobrze funkcjonuje strona internetowa Stowarzyszenia dzięki której nasz miesięcznik jest dostępny w kraju i za granicą.

9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. Nie ze wszystkiego co zrealizowaliśmy jesteśmy w pełni zadowoleni a niektóre ujęte w programie działania tematy po prostu nam nie wyszły jak: Powołanie klubu radnych Nasz Dom Rzeszów Brak cyklicznych spotkań i debat związanych z rozwojem Rzeszowa i jego aktualnymi problemami Niepełna realizacja składek członkowskich, Mało aktywny udział niektórych członków na zebraniach i spotkaniach Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

10 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. Mimo tych niedociągnięć w roku 2009 nasze stowarzyszenie było widoczne i pozytywnie odczytywane w społeczności lokalnej i regionie a czasopismo Nasz Dom Rzeszów jest coraz bardziej popularne w środowisku /a niekiedy poszukiwane/. Stąd szczególne podziękowania kieruję do kilkudziesięciu wolontariuszy redaktorów współpracujących z nami na co dzień, dzięki którym rośnie poziom czasopisma oraz marka stowarzyszenia. Pozwólcie, że spośród prawie 100 naszych członków wyróżnie niektóre osoby: Annę i Małgorzatę Prokop, Bartosza Maślankę, Edwarda Słupka, Ryszarda Świątoniowskiego, Bogdana Kobisza, Stanisława Gołąba, Macieja Dziurgota, Dorotę Dominik, Ryszarda Zatorskiego, dzięki których aktywnej społecznej pracy nasze Stowarzyszenie zajmuje znaczące miejsce w Rzeszowie i regionie. Za to im serdecznie dziękuję.

11 PROJEKT PROGRAMU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW NA LATA 2010 – 2011. Cele główne: Promocja Rzeszowa i regionu Aktywny udział w życiu społeczno-politycznym i samorządowym miasta i regionu Propagowanie idei zjednoczonej Europy Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz oświaty, kultury i sportu

12 PROJEKT PROGRAMU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW NA LATA 2010 – 2011. Lp.TematOdpowiedzialniTerminUwagi 1 Zatwierdzenie projektu planu działania na lata 2010-2011 Zarząd i Rada Programowa 31.01.2010 Umieszczenie zatwierdzonego projektu na stronie internetowej Stowarzyszenia 2 Uporządkowanie spraw osobowych członków Stowarzyszenia przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi ZarządI kw. 2010 Weryfikacja członków spełniających warunki zgodnie ze statutem 3 Opracowanie programu działania Stowarzyszenia związanego z wyborami samorządowymi Zarząd i Rada Programowa I kw. 2010 Powołanie sztabu wyborczego i opracowanie programu jego działania 4Systematyczne poszerzanie Stowarzyszenia o nowych członków Zarząd i Rada Programowa Praca ciągłaZgodnie z wymogami statutowymi Sprawy Organizacyjne:

13 PROJEKT PROGRAMU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW NA LATA 2010 – 2011. Lp.Temat Odpowiedzia lni TerminUwagi 5 Powołanie klubu radnych Nasz Dom Rzeszów Zarząd i Rada Programowa I kw. 2010 Rozmowy z radnymi niezrzeszonymi oraz tymi którzy wyrażają chęć wstąpienia do Stowarzyszenia 6Kontynuowanie zasady odbywania spotkań i zebrań /otwartych/ Zarządu i Rady Programowej ZarządKażdy pierwszy czwartek m-ca W szczególnych przypadkach w innym terminie

14 PROJEKT PROGRAMU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW NA LATA 2010 – 2011. Lp.TematOdpowiedzialniTerminUwagi 1 Prezentowanie pracy Stowarzyszenia w mediach i prasie Zarząd, Rada Programowa, rzecznik Stowarzyszenia Praca ciągła Poszerzanie kontaktów z przedstawicielami radia i telewizji 2 Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia B.Maślanka Koło Młodych Twórców Stowarzyszenia Praca ciągła Bieżąca aktualizacja o działalności Stowarzyszenia 3 Działalność wydawniczo- reklamowa Zarząd, Zespół redakcyjny, oddział ZLP w Rz-wie, Zespół ds. Pluszaka Praca ciągła Systematyczne wydawanie miesięcznika Nasz Dom Rzeszów poszerzonego o wkładki poetyckie i Pluszaka 4 Współdziałanie z organizacjami i instytucjami społecznymi Wszyscy członkowiePraca ciągła Wg indywidualnych propozycji i kontaktów 5Cykliczne spotkania i debaty Przewodniczący Rady Programowej Praca ciągłaW klubie Zodiak z udziałem radnych i zaproszonych gości Sprawy promocyjno programowe

15 PROJEKT PROGRAMU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW NA LATA 2010 – 2011. Lp.TematOdpowiedzialniTerminUwagi 1 Działania opiekuńczo – charytatywne Wszyscy członkowiePraca ciągła Imprezy charytatywne dla dzieci i młodzieży, pomoc indywidualna 2 Promocja zdrowia przez sport, kulturę fizyczną i turystykę Wszyscy członkowiePraca ciągła Imprezy organizowane i współorganizowane w Rzeszowie i regionie 3 Współuczestnictwo w organizowaniu imprez i turniejów dla młodzieży i dorosłych z funduszy unijnych Zarząd, koło młodych twórców Praca ciągła Programy edukacyjne i strukturalne z funduszy UE i innych 4 Wspieranie młodzieży uzdolnionej twórczo Zarząd, Rada Programowa Praca ciągła Cykliczne spotkania i imprezy członków koła w Zodiaku 5Organizacja wypoczynku, turystyki i spotkań dla członków Stowarzyszenia ZarządPraca ciągłaW celu integracji członków Stowarzyszenia Działania dla potrzeb kultury, oświaty, sportu i turystyki

16 PROJEKT PROGRAMU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW NA LATA 2010 – 2011. Lp.TematOdpowiedzialniTerminUwagi 1 Systematyczne zbieranie składek (100 zł rocznie) M.ProkopPraca ciągła W ratach półrocznych lub rocznych 2Pozyskiwanie sponsorówWszyscy członkowiePraca ciągła 3 Pozyskiwanie środków na programy związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym Zarząd, Rada Programowa Praca ciągła Z urzędów i instytucji działających w tym zakresie 4Opracowywanie projektów programów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych Zarząd, Rada Programowa Praca ciągłaZgodnie z możliwościami w tym zakresie na terenie miasta i regionu Działalność gospodarczo-finansowa

17 PROJEKT PROGRAMU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW NA LATA 2010 – 2011. Lp.TematOdpowiedzialniTerminUwagi 5 Systematyczne zwiększanie prenumeratorów Wszyscy członkowie Praca ciągła Miesięcznik Nasz Dom - Rzeszów 6 Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku oraz rekreacji młodzieży i dorosłych w celu zdobycia funduszy na działalność statutową S. Gołąb M. Prokop Praca ciągła Wycieczki, obozy, kolonie itp. 7 Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego i UM o dotacje celowe na wydawnictwo czasopisma Nasz Dom Rzeszów Zarząd, Rada Programowa M. Prokop R. Zatorski W terminach ogłoszonych przez w/w Urzędy 8Wystąpienia o przyznanie nagród z zakresu oświaty, kultury i sportu dla członków Stowarzyszenia Zarząd, Rada Programowa Praca ciągłaDla członków spełniających regulaminowe warunki


Pobierz ppt "Zebranie Sprawozdawcze 28 styczeń 2010 r.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW ZA ROK 2009. W oparciu o program działania na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google