Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autystycznie uzdolnieni. Fala solidarności Projekt pod honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autystycznie uzdolnieni. Fala solidarności Projekt pod honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Autystycznie uzdolnieni. Fala solidarności Projekt pod honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

2 Definicja AUTYZM to schorzenia psychiczne, które: Ujawnia się najczęściej do 3 roku życia, Powoduje całkowity lub częściowy brak kontaktu z otoczeniem, Hamuje rozwój mowy, Zaburza poznawanie, Zniekształca odbiór świata (osoba autystyczna inaczej widzi, słyszy, czuje... ), Wywołuje dziwne, niezrozumiałe zachowania, tzn. nieakceptowanie społecznie. Osobom cierpiącym na autyzm świat wydaje się niezrozumiały i przerażający. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

3 Skala zjawiska w regionie Według danych szacunkowych na obszarze byłego województwa zielonogórskiego żyje od kilkuset do ponad tysiąca osób autystycznych. Problem autyzmu dotyczy jednak o wiele szerszego grona. Skutkami schorzenia dotknięta jest w bezpośredni sposób najbliższa rodzina osoby autystycznej. Liczba zachorowań zwiększa się zgodnie z tendencją ogólnoświatową. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

4 Realizator projektu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze powstało w 2001 roku. Obejmujemy wsparciem niemal 60 osób autystycznych i ich rodziny, zamieszkałych w południowej części województwa lubuskiego. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Nasze cele statutowe to: Wszechstronna pomoc osobom autystycznym (wstępna diagnoza, terapia, zajęcia rehabilitacyjne) i ich rodzinom (grupa wsparcia dla rodziców, imprezy integracyjne). Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji. Utworzenie ośrodka diagnostycznego edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

5 Partner w projekcie Centrum Informacji Młodzieżowej w Zielonej Górze powstało z inicjatywy Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Funkcjonowanie Centrum Informacji Młodzieżowej ma za zadanie oferowanie pomocy młodym ludziom w realizowaniu ich aspiracji oraz we włączaniu się w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnym. Udzielamy wsparcia, pomocy przyjacielskiej, wskazujemy specjalistyczne poradnie. Centrum zajmuje się tworzeniem sieci lokalnej informacji oraz bazy danych dotyczących m.in.: Kształcenia, Pracy, Czasu wolnego, Zdrowia, Prawa, Społeczeństwa obywatelskiego. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

6 Tytułem wstępu Niepewność, zagubienie, wyobcowanie – to trudności, z jakimi boryka się każdy z nas. Jednak to co dla nas normalnych jest chwilowym dołkiem, dla osób autystycznych jest rzeczywistością, której stawiają czoła w każdej chwili. Próbując zrozumieć autyzm pamiętajmy, że tak na prawdę wszyscy jesteśmy autystycznie uzdolnieni. Młodość to ogromne pokłady energii, którą zamiast tłumić powinno się odpowiednio ukierunkowywać. Entuzjazm, idealizm to nasi sprzymierzeńcy. Lubuszan czeka prawdziwa powódź. Zalejmy falą solidarności osoby autystyczne. Młodzieży do dzieła... Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

7 Koncepcja projektu – co? Projekt jest częścią naszej szerokiej strategii propagowania w społeczności lokalnej wiedzy o autyzmie i problemach środowiska. Nasi specjaliści poprowadzą warsztaty i dyskusje o autyzmie. Umożliwimy młodzieży licealnej spojrzeć na świat z perspektywy osoby autystycznej. Naszymi działaniami będziemy promować empatię, tolerancję i otwartość na drugiego człowieka. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

8 Koncepcja projektu – gdzie? Projekt zostanie zrealizowany w pięciu szkołach średnich z pięciu miejscowości regionu. Każde liceum będzie reprezentowało inny powiat. Wybór placówek jest związana z miejscem zamieszkania rodzin osób autystycznym, objętych opieką przez naszą organizację. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

9 Koncepcja projektu – kiedy? Działania realizacyjne przedsięwzięcia rozpoczęliśmy z początkiem sierpnia. Projekt zostanie zamknięty z końcem tego roku. Pracę z młodzieżą rozpoczniemy w połowie września 2006 r. Koniec akcji w szkołach planowany jest na pierwszą połowę grudnia 2006 r. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

10 Koncepcja projektu – jak? W każdej z pięciu szkół przeszkolimy po trzy klasy. Zespół dwóch trenerów będzie prowadzić czterogodzinne warsztaty w każdej z klas. W jednych zajęciach będzie uczestniczyć około 25 uczniów. Następnie dla wszystkich trzech klas jednocześnie zostanie zorganizowany panel dyskusyjny z udziałem dwóch ekspertów (jednym z nich będzie rodzic dziecka autystycznego). Dyskusje będą się opierać o doświadczenia warsztatowe i wrażenia po projekcji filmu o autyzmie. Film zostanie wyświetlony bezpośrednio przed rozmowami. Panel dyskusyjny w każdej ze szkół potrwa trzy godziny. Na koniec rozdane zostaną ankiety badające atrakcyjność projektu i poziom wiedzy o autyzmie. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

11 Koncepcja projektu – dla kogo? Pomysł skierowany jest do dwóch pierwszych roczników klas licealnych. Oferta nie obejmie maturzystów, aby nie utrudniać im przygotowań do egzaminu dojrzałości. Wiek adresatów naszego przedsięwzięcia nie jest przypadkowy. Młodzież wkraczająca w dorosłość, to grupa kształtująca swój światopogląd, potencjalnie wrażliwa społecznie i jednocześnie zdeterminowana by zmieniać otaczającą ją rzeczywistości. Bezpośrednio w naszym projekcie weźmie udział ok. 375 młodych ludzi. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

12 Koncepcja projektu – po co? Celem naszego działania jest: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób autystycznych, Kształtowanie postaw tolerancji, Promocja wiedzy o autyzmie, Kreowanie wśród młodzieży wartościowych społecznie postaw, Aktywizacja rodziców osób autystycznych, Przełamywanie barier mentalnych w mówieniu o autyzmie. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

13 Wszyscy zyskują! Dla osób autystycznych: Szansa na życie w przyjaźniejszych warunkach. Dla młodzieży: Sposób na odkrycie świata, którego nie widać na co dzień, Szkoła przezwyciężania strachu przed kontaktem z osobą niepełnosprawną Szansa na rozwój osobisty. Dla szkół: Uatrakcyjnienie programów nauczania. Pomysł na promocję. Dla ogółu: Wzmocnienie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym jest miejsce dla każdego człowieka. Dla regionu: Umocnienie współpracy międzysektorowej (SPOA Dalej Razem, CIM, Szkoły). Dla stowarzyszenia Pogłębienie więzi grupowych, aktywizacja członków organizacji, Źródło doświadczeń niezbędnych do realizacji kolejnych przedsięwzięć, Wzmocnienie wizerunku instytucji rzetelnej, aktywnej i potrzebnej. Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.

14 Kontakt Sebastian Cycuła – koordynator projektu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem. tel. 694 511 027 falasolidarnosci@autyzm.zgora.pl www.autyzm.zgora.pl/falasolidarnosci Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r.


Pobierz ppt "Autystycznie uzdolnieni. Fala solidarności Projekt pod honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty Zielona Góra, 1 sierpnia, 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google