Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprogramowanie do obsługi Systemu Kontroli Eksportu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprogramowanie do obsługi Systemu Kontroli Eksportu"— Zapis prezentacji:

1 Oprogramowanie do obsługi Systemu Kontroli Eksportu
FRAKTAL ECS++ Oprogramowanie do obsługi Systemu Kontroli Eksportu

2 ECS - Export Control System
System ECS jest systemem wspólnotowym, którego zadaniem jest całkowite zinformatyzowanie i ujednolicenie obsługi procedury wywozu w krajach Unii Europejskiej. W ramach systemu ECS procedura wywozu od początku do końca obsługiwana jest elektronicznie. Komunikaty są podpisywane kluczem do bezpiecznej transmisji danych, co eliminuje konieczność składania podpisu na drukowanych dokumentach.

3 ECS - Export Control System
Obsługa wywozu odbywa się za pomocą wymiany komunikatów między urzędami celnymi oraz między urzędami celnymi a zgłaszającym. Wywozy w systemie ECS rozpoczynane są komunikatem IE515 a kończone są w chwili wydania przez urząd celny wyprowadzenia elektronicznego komunikatu potwierdzającego wyprowadzenie towarów z obszaru celnego Wspólnoty. Komunikat ten zastąpi Kartę 3 SAD.

4 FRAKTAL ECS++ Fraktal ECS++ to nowoczesne oprogramowanie współpracujące z systemem ECS (Export Control System). Program został przygotowany z myślą o firmach, które prowadzą odprawy w procedurze wywozu. Program Fraktal ECS ++ w szybki i wygodny dla użytkownika sposób tworzy, podpisuje, wysyła i odbiera komunikaty własne i generowane po stronie administracji celnej oraz przygotowuje je do właściwej archiwizacji.

5 Technologia wykonania
Program Fraktal ECS++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera.

6 Użytkownicy oprogramowania FRAKTAL ECS++
Eksporterzy Firmy prowadzące wywozy we własnym imieniu Agencje celne Firmy spedycyjne Inne firmy prowadzące procedury wywozu w imieniu podmiotu zobowiązanego

7 Zadania programu zarządza obiegiem informacji pomiędzy firmą obsługującą procedurę wywozu a administracją celną umożliwia obsługę wielu podmiotów - wspiera obsługę wywozów prowadzonych przez eksporterów oraz agencje celne, firmy spedycyjne tworzy i wysyła komunikaty ECS podpisuje komunikaty kluczem do bezpiecznej transmisji danych oraz weryfikuje przesłane komunikaty odbiera i wczytuje komunikaty wysyłane przez administrację celną przechowuje komunikaty dotyczące poszczególnych spraw

8 Podpis elektroniczny Obsługa procedury wywozu w systemie ECS jest prowadzona w sposób wyłącznie elektroniczny. Dokumenty podpisywane są elektronicznym kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Program FRAKTAL ECS++ obsługuje podpisywanie komunikatów kluczem oraz weryfikuje komunikaty nadesłane i podpisane przez administrację celną. Zanim rozpoczna Państwo pracę w programie FRAKTAL ECS++ konieczne jest złożenia wniosku o przyznanie prywatnego klucza (tzw. podpis elektroniczny). Wnioski składane są do Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie. https://cbt.celina.pl

9 Obsługa wywozu podstawowe komunikaty
Składanie zgłoszeń wywozowych (IE515) Uzyskiwanie numeru ewidencyjnego operacji wywozowych MRN (IE528) lub informacji o odrzuceniu zgłoszenia (IE516) Otrzymywanie powiadomień o kontroli (IE560, IE561) Otrzymywanie informacji o kontroli celnej i zwolnieniu towarów (IE529) lub odmowie zwolnienia (IE551) Uzyskiwanie informacji o zwolnieniu towarów do wyprowadzenia lub o odmowie wyprowadzenia (IE525/IE522) Uzyskiwanie informacji potwierdzającą fizyczne wyprowadzenie towarów ze Wspólnoty (IE599)

10 Komunikaty wychodzące obsługiwane w programie FRAKTAL ECS++
IE507 - Zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę Komunikat zawiera informacje dotyczące przedstawienia towaru na granicy. IE514 - Wniosek o unieważnienie zgłoszenia Komunikat zawiera wniosek podmiotu o unieważnienie zgłoszenia. IE515 - Zgłoszenie celne do procedury wywozu Komunikat zawiera dane zgłoszenia celnego do procedury wywozu.

11 Komunikaty przychodzące obsługiwane w programie FRAKTAL ECS++
IE504 - Akceptacja sprostowania Informacja o akceptacji sprostowania zgłoszenia. IE505 - Odrzucenie sprostowania zgłoszenia Informacja o odrzuceniu sprostowania zgłoszenia. IE508 - Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę Informacja o odrzuceniu zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. IE509 - Decyzja o unieważnieniu zgłoszenia Decyzja o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku o unieważnienie zgłoszenia lub informujący o unieważnieniu zgłoszenia "z urzędu„. IE516 - Odrzucenie zgłoszenia Komunikat zawiera informacje o odrzuceniu zgłoszenia. IE521 - Odrzucenie zmiany trasy Informacje o odmowie dalszej obsługi zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę . IE522 - Odmowa przekroczenia granicy

12 Komunikaty przychodzące obsługiwane w programie FRAKTAL ECS++
IE525 - Zgoda na przekroczenie granicy IE528 - Nadanie numeru ewidencyjnego Nadanie numeru ewidencyjnego MRN zgłoszeniu. IE529 - Zwolnienie do procedury wywozu Dane zgłoszenia przekazane przez podmiot zgłaszający wraz z sprostowaniami, korektami i uzupełnieniami. IE551 - Odmowa zwolnienia do procedury wywozu Odmowa zwolnienia zgłoszenia do procedury wywozu. IE Kontrola - urząd wywozu Informacja o podjęciu decyzji o kontroli zgłoszenia w urzędzie wywozu. IE561 - Kontrola - urząd wyprowadzenia Informacja o podjęciu decyzji o kontroli zgłoszenia w urzędzie wyprowadzenia. IE599 - Potwierdzenie wywozu Potwierdzenie fizycznego wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy

13 Menu programu Górne Boczne

14 Menu boczne KARTOTEKI Kontrahenci WYWOZY Wywozy Komunikaty
Komunikaty IE515 POCZTA Wiadomości odebrane Wiadomości wysłane ADMINISTRACJA Użytkownicy Parametry

15 Menu górne – elementy stałe
Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element.

16 Menu górne – elementy kontekstowe
Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu. Opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w: Zakładce Kartoteka Kontrahentów Zakładce Wywozy Zakładce Poczta (ECS) Zakładce Administracja

17 Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować konta pocztowe i adresy odbiorcze i nadawcze komunikatów NCTS. Konfiguracja podawana jest w zakładce menu górnego:

18 Menu Kartoteki Kontrahentów
Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie rekordu Edycję rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

19 Kartoteka kontrahentów
Kartoteka kontrahentów zawiera dane o kontrahentach. Dane kontrahenta wprowadzane są na trzech tematycznych zakładkach. Dane klienta Dane kontaktowe Uwagi

20 Menu Kartoteki Wywozów
Użycie wybranego rekordu Edycję rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Komunikaty dotyczące rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

21 Kartoteka Wywozów Kartoteka Wywozów zawiera wszystkie informacje dotyczące poszczególnych wywozów. Każda sprawa wywozowa posiada własny zestaw komunikatów generowanych i wysyłanych z programu oraz odbieranych od administracji celnej i wczytywanych do programu ECS++. Komunikaty w kartotece są pogrupowane według poszczególnych spraw oznaczonych numerem własnym.

22 Kartoteka Wywozów. Komunikaty do danej sprawy wywozowej.
Dwukrotne kliknięcie na rekord w Kartotece Wywozów lub wciśnięcie przycisku Komunikaty powoduje otwarcie kartoteki komunikatów związanych z danym wywozem.

23 Menu Kartoteki Komunikatów
Dodanie komunikatu Podpisanie komunikatu Wysłanie komunikatu do systemu ECS Edycja komunikatu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

24 Menu Kartoteki Poczta (otrzymane)
Pokazanie wiadomości Odebranie wiadomości Zweryfikowanie wiadomości Przetworzenie wiadomości Usunięcie wiadomości Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

25 Przykładowa wiadomość w Kartotece Poczta (ECS)

26 Menu Kartoteki Poczta (wysłane)
Pokazanie wiadomości Usunięcie wiadomości Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów

27 Menu Kartoteki Administracja
Menu Kartoteki Użytkownicy Użycie rekordu Pokazanie rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów

28 Kartoteki Administracja - Użytkownicy
Użytkownicy aplikacji to osoby obsługujące wywozy oraz administrator. Administrator ma prawo dodawać nowych użytkowników Tutaj podawane są dane użytkowników, m.in. dane dostępowe do programu (login i hasło).

29 Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal ECS ++
Niniejsza prezentacja programu jest przeglądem jego głównych funkcji. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt . Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

30 Studio Oprogramowania FRAKTAL
ul. Konstruktorska 4 Warszawa Tel. (22) Fax. (22)


Pobierz ppt "Oprogramowanie do obsługi Systemu Kontroli Eksportu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google