Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Szansa na rozwój – innowacyjność i przedsiębiorczość Oferta doradztwa Sierpień 2008r. NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Szansa na rozwój – innowacyjność i przedsiębiorczość Oferta doradztwa Sierpień 2008r. NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Szansa na rozwój – innowacyjność i przedsiębiorczość Oferta doradztwa Sierpień 2008r. NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia tel.: (+4858) 66 18 300, 66 18 289, 66 18 515 fax (+4858) 621 78 28 nexus@nexus.pl

2 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ 2 Wprowadzenie W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszych klientów rozwinęliśmy działalność w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE. W ramach naszej oferty realizujemy między innymi: Przygotowanie do pozyskania finansowania Identyfikacja programów mogących stanowić źródło finansowania inwestycji; Ocena możliwości pozyskania funduszy przez dany podmiot; Opracowanie dokumentacji do celów ubiegania się o dotacje unijne Aplikacje i wnioski; Studium wykonalności; Analizy finansowe / biznes plany; Załączniki do aplikacji / wniosków. W chwili obecnej można uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013.

3 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ 3 Wprowadzenie Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i swym działaniem obejmuje całą Polskę w ramach wojewódzkich programów. Przykładowo, Program dla województwa mazowieckiego, składa się z ośmiu priorytetów którymi są: I.Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. II.Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. III.Regionalny system transportowy. IV.Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. V.Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. VI.Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. VII.Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. VIII.Pomoc techniczna. Pragniemy Państwu zarekomendować w szczególności Priorytet I.

4 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ Priorytet I – rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet I. - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, zawiera następujące działania: 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego. 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka. 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. 1.7 Promocja gospodarcza. 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT). Na szczególną uwagę w ramach Priorytetu I zasługuje Działanie 1.5, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości i pomoc w szerszym dostępie do nowych technologii oraz profesjonalnych usług doradczych. 4

5 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ Działanie 1.5 – rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Działanie 1.5 - Rozwój przedsiębiorczości, przeznaczone jest dla projektów o wartości powyżej 40 tys. złotych. To szansa na realizację nowych inwestycji takich jak: Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa. Poprawę dywersyfikacyjną produkcji. Unowocześnienia wyposażenia, m.in. zakup maszyn i urządzeń. Działanie 1.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to również możliwość finansowania profesjonalnych usług doradczych. Usługi realizowane są w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością, systemów wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP, certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń. 5

6 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ 6 Dodatkowe informacje Przykładowo, wartość programu w ramach Priorytetu I, działanie 1.5 dla woj. mazowieckiego wynosi 194,75 mln euro, a udzielona pomoc jest bezzwrotna. Maksymalna wartość dla zgłaszanego projektu w ramach innowacyjnej działalności wynosi 8 milionów złotych, a dla pozostałych projektów jest nieograniczona. W części Inwestycyjnej maksymalne dofinansowanie projektu zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa: Duże 40%, Średnie 50%, Mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%. Od 1 stycznia 2011 do końca trwania programu oraz na terenie miasta Warszawa przez cały okres działania programu, wartości dofinasowania przedstawiają się następująco; Duże 30%, Średnie 40%, Mikro- i małe przedsiębiorstwa 50%. Program w zakresie usług doradczych przewiduje maksymalne wsparcie w wysokości 50%.

7 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ Zakres usług Zachęcamy do złożenia aplikacji i skorzystania z naszej oferty przy jej przygotowaniu. NEXUS Consultants jest polską firmą doradczą należącą do Grupy NEXUS. Od 1993 roku aktywnie uczestniczymy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie marketingu, finansów, zarządzania i aspektów prawnych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw. Nasze usługi doradcze obejmują działania w zakresie: Fundusze Unijne Wykonujemy wnioski do programów Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych zgodnie z procedurami unijnymi oraz projekty zgodne ze specyficznymi wymaganiami metodologii tworzenia projektów unijnych. Oferujemy także usługi doradcze objęte działaniami kwalifikowanymi. Marketing Prowadzenie analiz i badań: Opracowywanie strategii rozwoju oraz strategii marketingowych. Przygotowywanie i wdrażanie programów dystrybucji i sprzedaży. Finanse Ocena ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstw i aportów. Opracowywanie biznes planów i studiów opłacalności projektów (tzw. feasibility studies). Zarządzanie Opracowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Analiza przepływów informacji i organizacji przedsiębiorstw. Wdrażanie nowych systemów organizacji i zarządzania. Organizowanie szkoleń 7

8 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ Kontakt Wieloletnie działanie firmy NEXUS Consultants na rynku oraz ogromne doświadczenie gwarantuje Państwu profesjonalne usługi doradcze. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy Unii Europejskiej na wsparcie Państwa nowych inwestycji. www.nexus.pl NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia tel.: +4858 66 18 300; fax: +4858 621 78 28 e-mail: nexus@nexus.pl Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS 0000129683 NIP: 586-20-21-161; Kapitał zakładowy 240.000,- PLN 8


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Szansa na rozwój – innowacyjność i przedsiębiorczość Oferta doradztwa Sierpień 2008r. NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google