Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Offline Address Book Damian Cecotka Premier Field Engineer 2013 01 17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Offline Address Book Damian Cecotka Premier Field Engineer 2013 01 17."— Zapis prezentacji:

1 Offline Address Book Damian Cecotka Premier Field Engineer 2013 01 17

2 Agenda OAB Tworzenie i dystrybucja Pobieranie Troubleshooting DEMO

3 Książka adresowa trybu Offline (Offline Address Book przechowuje Książki adresowe (Address Book) skonfigurowane na serwerze Microsoft Exchange. Książka adresowa trybu offline zawiera listę adresatów, która jest wykorzystywana przez użytkowników pracujących zdalnie bądź offline w celu uzyskania informacji o innych użytkownikach w organizacji. Czym jest Offline address book ?

4 OAB version 2 (ANSI OAB) Wersja te jest od Exchange 5.5 OAB version 3 (Unicode OAB) Ta wersja jest od Exchange 2003. Posiada ona dodatkowe informacje, redukujące ilość połączeń RPC do serwera. Dodatkowo Unicode OAB zawiera funkcje, które pozwoliły na sortowanie w różnych językach. OAB version 4 (Unicode OAB) Wprowadzona w Exchange 2003 Service Pack 2 i wspierana przez Outlook 2003 (SP2), Outlook 2007, and Outlook 2010, Outlook 2013. Wersje OAB

5 Nowe formaty plików Używa technologii o nazwie Binpatch (Binary Delta Compresion) Używa kompresji LZX. Jest to ten sam model kompresji danych, który jest używany przez Windows Updates Wprowadza większą tolerancję dla pobierania różnicowego. OAB v4 toleruje do 50% różnicy w stosunku do pełnej OAB na serwerze. W poprzednich wersjach było to tylko 12.5% Indeksowanie OAB jest oparte na ustawienie regionalne (język / kraj) klienta, a nie na serwerach OAB v4 dodaje pełną nazwę do indexu OAB ANR. Wersja 4 OAB

6 Public Folder distribution Dystrubucja polegająca na umieszczeniu wygenerowanej OAB w systemowych folderach publicznych. Web-base distribuiton Dystrybucja polegająca na opublikowaniu OAB po przez WWW OAB Rodzaje dystrybucji

7 Microsoft Exchange System Attendant wywołuje plik oabgen.dll w celu zbudowania OAB Pobierane są informacje o szablonach i tworzone tymczasowe pliki szablonów oraz tymczasowe pliki szablonów klienckich dla wszystkich języków jakie wspiera Exchange Serwer Po utworzeniu plików szablonów odpytujemy AD w celu uzyskania informacji o listach adresowych oraz ich zawartości Następnie dane te są procesowane i zapisane do tymczasowych plików w tymczasowej lokalizacji (System Temp directory) Dla wersji 2 i 3 OAB mamy pliki: BROWSE.OAB, DETAILS.OAB, ANRDEX.OAB, RDNDEX.OAB, TMPLTS.OAB, szablony plików językowych oraz CHANGES.OAB Dla wersji 4 mamy pliki: DATA.OAB, szablony plików językowych i BINPATCH.OAB Numer sewkencyjny dla OAB jest zwiększany po każdym wygenerowaniu OAB Proces generowania OAB

8 Dla każdej wersji OAB tworzony jest podfolder Do każdego podfolderu dodawane są wiadomości Exchanage replikuje te dane do wszystkich baz folderów publicznych posiadających replikę Dystrybucja OAB – Foldery Publiczne

9 W zależności od wersji OAB różne wiadomości i załączniki są dodawane Dystrybucja OAB – Foldery Publiczne

10 Tylko OAB w wersji 4 Na serwerze Mailbox tworzony jest udział(share) ExchangeOAB Dla każdej generowanej OAB jest tworzony podfolder o nazwie danej książki Skompresowane pliki z tymczasowego folderu są dodawane: OAB.XML *-DATA-.LZX *-BINPATCH-.LZX *-LNG - -LZX *-Mac - -LZX Dystrybucja OAB - Webowa

11 Usługa Exchange File Distribution działa na każdym serwerze CAS FDS pobiera i kopiuje pliki z udziału na serwerze MBX do lokalnego folderu Domyślnie pobiera co 8 godzin Aby zmienić: Set-OabVirtualDirectory -PollInterval 30 Outlook 2007+ otrzymuję URL który wskazuję na index XML plików danych URL ten jest dostarczany przez usługę Autodiscover Dystrybucja OAB - Webowa

12 Interakcja pomiędzy Klientem, Active Directory i Exchange

13 Tylko model dystrybucji opartej o Web Generowana przez OABGeneratorAssistant działającym pod usługą Microsoft Exchange Mailbox Assistants Generowana na MBX serwerze, który ma aktywną skrzyknę arbitrażową Pliki OAB są zapisywane do w/w skrzynki, następnie kopiowane do %ExchangeInstallPath%\ClientAccess\OAB Serwer CAS 2013 przesyła (proxy) wszystkie żądania pobrania do odpowiedniego serwera MBX 2013 Harmonogram generowania Zmiany w Exchange 2013

14 Pojedyncza książka dla każdego użytkownika Domyślne ścieżki C:\Documents and Settings\ \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook C:\Users\ \AppData\Local\Microsoft\Outlook\Offline Address Books Odszukanie Offline Address Book przez Auto Discovery Outlook i OAB

15 Pliki OAB w Outlook File NameDescription Anrdex.oabThis file is an index for resolving ambiguous names. Browse.oab This is the core file. This file contains the object type, the display name, and a pointer in the Details.oab file for each object. Details.oab This file contains all the object details (those that were included in the generation of the offline address book), except for the display name. Pdndex.oabThis file contains the changes to domain names and the lists thereof. Rdndex.oabThis file is an index for resolving relative distinguished names. Tmplts.oabThis file contains strings for dialog boxes and for any other items that are static in the offline address book. Therefore, this file does not increase if you add additional objects to your directory. Uxxxxx.oab - This file is the Unicode version of the xxxxx.oab file

16 Pełne pobranie Zawiera pełną kopie OAB Pobranie, rozpakowanie do plików tymczasowych, zmiana nazwy na docelowe Różnicowe pobieranie Zawiera zmiany od czasu wygenerowania ostatniej/poprzedniej OAB Pobranie kilkunastu plików Binpatch.oab Zmiany są dodawane do pliku Udetails.oab Ponowne wygenerowanie pozostałych plików Pobieranie OAB

17

18 OAB jest pobierane co 24 godziny Outlook ma limit prób pobrania pełnej kopi OAB – raz na 13 godzin Outlook nie ma limitu na próby pobrania kopi różnicowych Outlook będzie próbował pobrać kopie różnicowe co godzina, aż do skutku F9, Wyślji/Odbierz nie aktualizuje OAB Pobieranie Offline Address Book

19 W wersji 4 OAB, nie ma wsparcia dla No Details offline address book. Dla użytkownika końcowego, bez względu na wybór, full details jest zawsze wykonywana OAB v2 or v3 będzie wykorzystywała No Details Full details vs. no details

20 Pobieranie OAB w Ex2010

21 Pobieranie OAB w Ex2013

22 Autodiscover a pobieranie OAB Site Milan Site London Przed RU1 SP2 Exchange OAB jest pobierana z CAS najbliższego dla skrzynki użytkownika

23 Autodiscover a pobieranie OAB Site Milan Site London Po RU1 SP2 Exchange OAB jest pobierana z CAS który jest używany w procesie autodiscover

24 Problemy z generowanie OAB –Typowe przyczyny: Problemy z uprawieniami do dysków lub folderów publicznych. Dostęp do folderu %TEMP% System Attendant ma problemy z dostępem do Directory Service. Problemy z generowanie różnicowej OAB - typowe przyczyny: Uszkodzone pliki lub brak pliku binpatch Brak miejsca do zapisania plików na dysku Troubleshooting Offline Address Book nie generuje się

25 Zwiąkszyć logowanie dla komponentu MSExchange\OAL Generator Troubleshooting Offline Address Book nie generuje się

26 Czy istnieje przynajmniej jeden Oab-VirtualDirectory w organizacji ? Sprawdź OAB Virtual Directory na serwerach CAS Czy są OAB ustawione do publikacji Web ? Czy pliki offline address book zostały zreplikowane do serwerów CAS z serwera Mailbox server (OABGen serwer)? Update-FileDistributionService -Type OAB Zmiana logowania dla – MSExchangeFDS\FileReplication – MSExchangeFDS\General Troubleshooting Publikacja Offline Address Book

27 Downloading OAB v2 or v3 – Klienci Microsoft Outlook zależą od podłączenie do Folderów Publicznych Poniższe narzędzia mogą pomóc w diagnozowaniu problemów z pobieraniem OAB: OABInteg Netmon Troubleshooting Offline Address Book pobieranie

28 Pobieranie OAB v4 przez Web Distrubution Gdy są problemy zweryfikować: Połączenie pomiędzy klientem a serwerem CAS Czy usługa Background Intelligent Transfer Service jest uruchomiona Czy OAB Virtual Directory (działa, uprawnienia, autoryzacja) Troubleshooting Offline Address Book pobieranie

29 Orphaned OAB Recovery jest częścią procesu OAB maintenance Definicja Orphaned co najmniej od 25 godzin nie ma aktualizacji". Jeśli Orphaned OAB zostanie znaleziona: OAB Maintenance Service podejmie próbę przeniesienia generowania OAB na inny działający serwis. Proces Recovery dla Orphaned Offline Address Book w Exchange 2010

30 Domyślny czas generacji OAB timing 02.01 16:00 Nowa skrzynka została utworzona 02.01 16:00 Nowa skrzynka została utworzona 03.01 05:00 OAB jest generowana na serwerze MBX 03.01 05:00 OAB jest generowana na serwerze MBX 03.01 10:00 Outlook sprawdza/pobiera OAB 03.01 10:00 Outlook sprawdza/pobiera OAB 03.01 12:00 CAS pobiera nową OAB 03.01 12:00 CAS pobiera nową OAB 04.01 09:00 Użytkownik nadal nie widzi nowo utworzonej skrzynki 04.01 09:00 Użytkownik nadal nie widzi nowo utworzonej skrzynki 02.01 12:00 04.01 12:00 Domyślne pobieranie co 24h Domyślnie pobierane co 8 godzin USERS COMPLAIN !!! BE AWER OF THIS

31 DEMO

32 Pytania?

33 Kontakt Damian Cecotka Premier Field Engineer Microsoft http://blogs.technet.com/b/pfe-polska © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION


Pobierz ppt "Offline Address Book Damian Cecotka Premier Field Engineer 2013 01 17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google