Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gorączki o nieznanej etiologii. Definicja gorączki #1 Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (forvere - ogrzewać) i powszechnie utożsamiane jest ze wzrostem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gorączki o nieznanej etiologii. Definicja gorączki #1 Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (forvere - ogrzewać) i powszechnie utożsamiane jest ze wzrostem."— Zapis prezentacji:

1 Gorączki o nieznanej etiologii

2 Definicja gorączki #1 Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (forvere - ogrzewać) i powszechnie utożsamiane jest ze wzrostem temperatury ciała. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (forvere - ogrzewać) i powszechnie utożsamiane jest ze wzrostem temperatury ciała. Z patofizjologicznego punktu widzenia gorączka jest zaburzeniem termoregulacji polegającym na przestawieniu termostatu w przednim podwzgórzu na wyższy poziom, co objawia się wzrostem temperatury ciała, a czasem innymi objawami wynikłymi z mechanizmów regulacyjnych np. dreszczami, a w momencie spadku temperatury ciała obfitym poceniem. Z patofizjologicznego punktu widzenia gorączka jest zaburzeniem termoregulacji polegającym na przestawieniu termostatu w przednim podwzgórzu na wyższy poziom, co objawia się wzrostem temperatury ciała, a czasem innymi objawami wynikłymi z mechanizmów regulacyjnych np. dreszczami, a w momencie spadku temperatury ciała obfitym poceniem.

3 Definicja gorączki #2 Kliniczna definicja gorączki to temperatura mierzona w odbytnicy powyżej 38°C, mierzona w ustach powyżej 37,8°C, a mierzona w dole pachowym powyżej 37,2°C. Kliniczna definicja gorączki to temperatura mierzona w odbytnicy powyżej 38°C, mierzona w ustach powyżej 37,8°C, a mierzona w dole pachowym powyżej 37,2°C. GORĄCZKA O NIEZNANEJ PRZYCZYNIE (Fever of Unknown Origin - FUO) definiowana jest jako temperatura wyższa iż 38,3'C utrzymująca się dłużej niż trzy tygodnie, której przyczyny nie udaje się znaleźć podczas rutynowej diagnostyki prowadzonej przez tydzień. GORĄCZKA O NIEZNANEJ PRZYCZYNIE (Fever of Unknown Origin - FUO) definiowana jest jako temperatura wyższa iż 38,3'C utrzymująca się dłużej niż trzy tygodnie, której przyczyny nie udaje się znaleźć podczas rutynowej diagnostyki prowadzonej przez tydzień.

4 Etiologia Najważniejsze przyczyny: Najważniejsze przyczyny: Zakażenia (25-50%) Zakażenia (25-50%) bakteryjne bakteryjne wirusowe wirusowe grzybicze grzybicze pasożytnicze pasożytnicze Choroby autoimmunologiczne (15-40%) Choroby autoimmunologiczne (15-40%) Nowotwory (5-25%) Nowotwory (5-25%) Inne (np. leki, gorączka sztucznie wywoływana) Inne (np. leki, gorączka sztucznie wywoływana) U 5-15% chorych nie udaje się ustalić przyczyny gorączki. U 5-15% chorych nie udaje się ustalić przyczyny gorączki.

5 Postępowanie diagnostyczne #1 Wywiad: Konieczne jest staranne przeprowadzenie rutynowego badania podmiotowego, poszerzonego o pytania na temat: wyjazdów zagranicznych wyjazdów zagranicznych kontaktów ze zwierzętami kontaktów ze zwierzętami ukąszeń ukąszeń ran ran implantowanych materiałów implantowanych materiałów kontaktu ze środkami toksycznymi kontaktu ze środkami toksycznymi sferę seksualną sferę seksualną sposobów spędzania czasu wolnego sposobów spędzania czasu wolnego chorób występujących w rodzinie chorób występujących w rodzinie wykwitów skórnych (np. erythema nodosum – ch. autoimmunolog., erythema migrans – borelioza) wykwitów skórnych (np. erythema nodosum – ch. autoimmunolog., erythema migrans – borelioza) stosowanych leków stosowanych leków przebytych szczepień przebytych szczepień napadów potów napadów potów utraty ciężaru ciała utraty ciężaru ciała świądu świądu

6 Postępowanie diagnostyczne #2 Badanie fizykalne: Badanie fizykalne: Powinno być gruntowne i regularnie powtarzane. Szczególną uwagę należy zwrócić na: stan skóry stan skóry zatoki oboczne nosa zatoki oboczne nosa węzły chłonne węzły chłonne szmery w okol. przedsercowej szmery w okol. przedsercowej narządy miąższowe narządy miąższowe gruczoł krokowy u mężczyzn gruczoł krokowy u mężczyzn badanie okolicy odbytu (przetoki) badanie okolicy odbytu (przetoki) wyrostki kolczyste kręgów (ból przy opukiwaniu w zapaleniu szpiku kostnego) wyrostki kolczyste kręgów (ból przy opukiwaniu w zapaleniu szpiku kostnego)

7 Diagnostyka różnicowa Choroby bakteryjne: ropnie umiejscowione w j. brzusznej ropnie umiejscowione w j. brzusznej gruźlica gruźlica zakażenia układu moczowego zakażenia układu moczowego zapalenie wsierdzia zapalenie wsierdzia zapalenie dróg żółciowych zapalenie dróg żółciowych zapalenie szpiku zapalenie szpiku

8 Diagnostyka różnicowa Choroby wirusowe i in.: HIV HIV Herpes wirusy: CMV i wirus Epsteina-Barra Herpes wirusy: CMV i wirus Epsteina-Barra Grzyby Grzyby Pasożyty Pasożyty Riketsjozy Riketsjozy Chlamydia Chlamydia

9 Diagnostyka różnicowa Nowotwory: Chłoniaki Chłoniaki Białaczki Białaczki Guzy lite Guzy lite Histiocytoza Histiocytoza

10 Diagnostyka różnicowa Kolagenozy i choroby autoimmunologiczne: Toczeń układowy Toczeń układowy Choroby ziarniniakowe: Sarkoidoza Sarkoidoza Choroba Leśniewskiego-Crohna Choroba Leśniewskiego-Crohna Wytwórcze ziarninowe zapalenie wątroby Wytwórcze ziarninowe zapalenie wątroby Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (zapalenie tętnicy skroniowej). Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (zapalenie tętnicy skroniowej). Choroby endokrynologiczne: Nadczynność tarczycy i podostre zapalenie tarczycy Nadczynność tarczycy i podostre zapalenie tarczycy Niewydolność nadnerczy Niewydolność nadnerczy

11 Diagnostyka różnicowa Inne choroby: Obwodowe zatory płucne i utajone zakrzepowe zapalenie żył Obwodowe zatory płucne i utajone zakrzepowe zapalenie żył Choroba Kikuchi Choroba Kikuchi Choroba Stilla Choroba Stilla Inne stany: Gorączka wywołana lekami Gorączka wywołana lekami Choroby dziedziczne: rodzinna gorączka śródziemnomorska Choroby dziedziczne: rodzinna gorączka śródziemnomorska Sztucznie wywoływana gorączka, w tym zespół Munchausena Sztucznie wywoływana gorączka, w tym zespół Munchausena

12 Postępowanie diagnostyczne Etap I - diagnostyka rutynowa i rozszerzona morfologia krwi z rozmazem morfologia krwi z rozmazem OB, CRP OB, CRP Elektrolity Elektrolity bad. ogólne moczu bad. ogólne moczu HBs antygen HBs antygen Transaminazy Transaminazy TSH TSH czynnik reumatoidalny czynnik reumatoidalny przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) odczyn tuberkulinowy odczyn tuberkulinowy Rtg kl. Piersiowej Rtg kl. Piersiowej Ekg, Ekg, Usg j. brzusznej Usg j. brzusznej Posiewy krwi (tlenowe i beztlenowe) Posiewy krwi (tlenowe i beztlenowe) Posiewy moczu Posiewy moczu Kał na drobnoustroje patogenne (Salmonella, Shigella, Yrsinia, Campylobacter) Kał na drobnoustroje patogenne (Salmonella, Shigella, Yrsinia, Campylobacter) Plwocina na tbc, grzyby i bakterie Plwocina na tbc, grzyby i bakterie Diagnostyka serologiczna Diagnostyka serologiczna Badania serologiczne na obecność autoprzeciwciał Badania serologiczne na obecność autoprzeciwciał

13 Postępowanie diagnostyczne etap II - gdy rozpoznanie nie zostało ustalone etap II - gdy rozpoznanie nie zostało ustalone powtórzenie badania fizykalnego powtórzenie badania fizykalnego przy podejrzeniu zap. wsierdzia- 10 posiewów tlenowych i beztlenowych krwi w okresie narastania gorączki przy podejrzeniu zap. wsierdzia- 10 posiewów tlenowych i beztlenowych krwi w okresie narastania gorączki echokardiografia. echokardiografia. scyntygrafia kości scyntygrafia kości ew. TK kl piersiowej i j. brzusznej, NMR ew. TK kl piersiowej i j. brzusznej, NMR Ultrasonografia naczyń Ultrasonografia naczyń PET PET

14 Postępowanie diagnostyczne Etap III - diagnostyka inwazyjna Etap III - diagnostyka inwazyjna gastroduodenoskopia, rekto-, kolonoskopia gastroduodenoskopia, rekto-, kolonoskopia Bronchoskopia Bronchoskopia angiografia płucna angiografia płucna badanie histopatologiczne węzłów chłonnych badanie histopatologiczne węzłów chłonnych badanie szpiku kostnego badanie szpiku kostnego wycinek skóry wycinek skóry wycinek tętnicy skroniowej wycinek tętnicy skroniowej BAC BAC laparoskopia z biopsją wątroby laparoskopia z biopsją wątroby

15 Postępowanie diagnostyczne Etap IV - ultima ratio - leczenie na ślepo Antybiotykoterapia doustna - Cyprofloksacyna wraz z amoksycyliną z klawulanianem. Antybiotykoterapia doustna - Cyprofloksacyna wraz z amoksycyliną z klawulanianem. Monoterapia, gdy nie ma wskazań do stosowania wankomycyny - cefepim, ceftazydym, imipenem lub meropenem. Monoterapia, gdy nie ma wskazań do stosowania wankomycyny - cefepim, ceftazydym, imipenem lub meropenem. Leczenie dwoma antybiotykami bez wankomycyny. - aminoglikozyd i jeden z następujących antybiotyków: penicylina, cefalosporyna lub karbapenem. Leczenie dwoma antybiotykami bez wankomycyny. - aminoglikozyd i jeden z następujących antybiotyków: penicylina, cefalosporyna lub karbapenem. Leczenie wankomycyną w połączeniu z jednym lub dwoma antybiotykami. Leczenie wankomycyną w połączeniu z jednym lub dwoma antybiotykami.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gorączki o nieznanej etiologii. Definicja gorączki #1 Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (forvere - ogrzewać) i powszechnie utożsamiane jest ze wzrostem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google