Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY BIBLIJNE. Za co odpowiada pastor? Pastor jest odpowiedzialny za ustanowienie starszych w celu rozłożenia odpowiedzialności za zbór. Starsi w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY BIBLIJNE. Za co odpowiada pastor? Pastor jest odpowiedzialny za ustanowienie starszych w celu rozłożenia odpowiedzialności za zbór. Starsi w."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY BIBLIJNE

2 Za co odpowiada pastor? Pastor jest odpowiedzialny za ustanowienie starszych w celu rozłożenia odpowiedzialności za zbór. Starsi w zborze mają być i czuć się współodpowiedzialnymi za zbór w różnych obszarach jego życia i służby. 2 Moj. 18:22 Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami; tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą.

3 Ustanowienie starszych jest nakazem apostolskim Dzieje Apostolskie 14:23 A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Tytusa 1:5 Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem,

4 Obszary odpowiedzialności starszych Główną odpowiedzialnością pastora jest Słowo Boże i modlitwa. Nie może on ponosić szkody prze rozdrabnianie się w służbie na wiele działań, które są równie ważne dla prawidłowego funkcjonowania zboru. Dzieje Apostolskie 6:2: Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach.

5 Współodpowiedzialność w modlitwie za powodzenie i zwycięstwo zboru Wyjścia 17: 10-13: Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego, i usiadł na nim; Aaron zaś i Chur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

6 Współodpowiedzialność za bycie duszpasterzami. 1 Piotra 5: 1-3: Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.

7 Współodpowiedzialność w rozsądzaniu sporów Dzieje Apostolskie 15: 2: Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy.

8 Współodpowiedzialność za podejmowanie decyzji Dzieje Apostolskie 16:4: A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali

9 Podsumowanie 1. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i ludźmi za nasze zbawienie, kapłaństwo i postępowanie. 2. Pastor jest odpowiedzialny za ustanowienie starszych w celu rozłożenia odpowiedzialności za zbór. 3. Starsi mają czuć się i być współodpowiedzialnymi za zbór w różnych obszarach jego życia i służby.

10 1. OBOWIĄZKI STARSZEGO ZBORU 1. Wsparcie modlitewne pastora i członków zboru. 2. Pomoc w planowaniu i wspieranie pastora w organizacji równych przedsięwzięć zboru. 3. Obecność, dyspozycyjność oraz czynny udział w społecznościach zborowych w niedzielę i w tygodniu. 4. Obecność na modlitwie przed nabożeństwem w niedzielę w celu ustalenia porządku i wyznaczenie rozpoczynającego nabożeństwo.

11 2. OBOWIĄZKI STARSZEGO ZBORU 5. Czynne zaangażowanie w modlitwę i posługiwanie w czasie nabożeństwa. 6. Odpowiedni ubiór i schludny wygląd na niedzielnym nabożeństwie do występowania przed zborem. 7. Odpowiednie przygotowanie się do służby przy stole Pańskim raz w miesiącu – odpowiedni strój oraz wygląd. 8. Służba kaznodziejska zgodnie z potrzebami lub na życzenie starszego.

12 3. OBOWIĄZKI STARSZEGO ZBORU 9. Służba duszpasterska – odwiedzanie chorych i potrzebujących opieki członów zboru. 10. Troska o zabezpieczenie transportu na nabożeństwa osobom potrzebującym. 11. Zachęcanie, wskazywanie i angażowanie członków zboru do służb. 12. Innie zobowiązania według potrzeby serca.


Pobierz ppt "PODSTAWY BIBLIJNE. Za co odpowiada pastor? Pastor jest odpowiedzialny za ustanowienie starszych w celu rozłożenia odpowiedzialności za zbór. Starsi w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google