Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa…. wstęp do emausowego spotkania modlitewnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa…. wstęp do emausowego spotkania modlitewnego."— Zapis prezentacji:

1 Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa…. wstęp do emausowego spotkania modlitewnego

2 Po co przychodzimy się modlić razem? Po co przychodzimy się modlić razem? – ??? Dwa wymiary modlitwy Dwa wymiary modlitwy – Modlitwa indywidualna – Modlitwa we wspólnocie (liturgia…) Pytania do rachunku sumienia Pytania do rachunku sumienia – Czy mam czas dla Boga codziennie? – Ile czasu spędzam z Bogiem na modlitwie a ile przepuszczam np. oglądając TV itp? – Postanowienie: będę wierny w modlitwie!

3 Procedura… Kolejka do okienka… Kolejka do okienka… Czy z Bogiem jest tak samo? Czy z Bogiem jest tak samo? Czy mimo to nie próbujemy Boga trwale wkomponować w jakąś procedurę? Czy mimo to nie próbujemy Boga trwale wkomponować w jakąś procedurę? Schemat Schemat – Jest pomocny – np. wiemy jak zacząć – Potrzebna jest gotowość zarówno korzystania ze schematu jak i rezygnacji z niego – gotowość spotkania Boga, słuchania Boga – Gdy poznajemy Boga rodzi się potrzeba uwielbienia – czyli wyrażenia naszego podziwu dla Niego i wartości jaką dla nas ma

4 Kilka praktycznych uwag Moje emocje na modlitwie Jedność na modlitwie Pobożność - gotowość słuchania Boga i odpowiadania na Jego zaproszenia – Każdy we wspólnocie jest tu niezbędny! Treść naszych modlitw – Tu i teraz – Tu i teraz – nie w przyszłości ani w przeszłości – Ja i my – Ja i my – nie moi bliscy czy ktokolwiek inny – Taki jaki jestem – Taki jaki jestem – a nie jak mój image

5 Co wspólnego mają ze sobą powyższe słowa?YADAHTOWDAH HALAL ZAMARSHABACH BARAK TEHILLAH

6 UWIELBIENIA BOGA wszystkie te hebrajskie słowa występują w Biblii wskazując na różne formy

7 Przegląd znaczeń YADAH YADAH – chcę uwielbiać. Aktywnie wyrażana wdzięczność Bogu za to co uczynił. Mocno związane z gestem wyrzucenia rąk do góry, z podniesionymi dłońmi TOWDAH TOWDAH – będę uwielbiać Boga. Wyraża świadome dziękczynienie, wiarę i zaufanie. Koncentruje się na decyzji a nie na emocjach. Bardziej pasywne i łagodne w swej formie. Charakterystyczna postawa to uniesione ręce z dłońmi skierowanymi ku nam (poziomo)

8 HALAL Głośne uwielbienie, bez skrępowania przed innymi i w wolności przed Bogiem HALAL – ukazać, błyszczeć, świecić, świętować, radować się, szaleć, być głupim dla Boga. Najczęściej używane słowo w Biblii dla wyrażenia uwielbienia (Hallelujah). Głośne uwielbienie, bez skrępowania przed innymi i w wolności przed Bogiem (jak Dawid gdy ze wszystkich sił tańczył przed Arką Przymierza) ZAMAR ZAMAR – dosłownie dotknać strunę. Wyraża uwielbienie przez grę na instrumentach muzycznych i śpiew BARAK BARAK – dosłownie żaden dźwięk. Wyraża ciche uwielbienie, oddanie pokłonu, adorację. Związane z postawą klęczącą

9 SHABACH SHABACH – wykrzykuj, głośno. Bardzo dynamiczne uwielbienie z dużą ekspresją i determinacją TEHILLAH TEHILLAH – gdy Bóg przebywa w chwale swego ludu, gdy Jego obecność we wspólnocie jest namacalna np. przez spontanicznie śpiewane z serca prorockie pieśni w języku ojczystym bądź w językach (nieprzygotowane). Śpiew wprost dla Boga, w jedności, poruszony przez Ducha Świętego SHACHAH SHACHAH – paść na twarz przed Panem, oddać pokłon, honor, cześć… tak jak Jan w objawieniu przed Jezusem i jak starcy upadający przez Barankiem

10 Podsumowanie Uwielbienie to praca – jest wyrazem woli... Uwielbiamy nie tylko gdy czujemy się dobrze - Bóg zawsze jest godzien czci uwielbienie przybiera różne formy i wyraża się w różnych postawach – Wszystkie formy warto w życiu osobistym i wspólno- towym pielęgnować, doskonalić, otwierać się na nie – stając w jedności ze sobą, w postawie gotowości i otwartości na Ducha Świętego możemy rzeczywiście doświadczyć różnorakiej obecności Pana dzisiaj – praktyka czyni mistrza... nie bójmy się popełniać błędów ale strzeżmy się niewiary i przewrotnego serca

11 a teraz… …czas na zajęcia praktyczne dzięki za wysłuchanie… www.emaus.rybnik.pl


Pobierz ppt "Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa…. wstęp do emausowego spotkania modlitewnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google