Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi"— Zapis prezentacji:

1

2 System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi
Jerzy Chotkowski

3 KONIECZNOŚĆ ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA
WZROST KOSZTÓW : MATERIAŁÓW, ENERGII, OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, ... OGRANICZENIE WZROSTU CENY Cena usługi Jakość usługi Efektywność działalności = Zysk + Koszt

4 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE Rozproszenie infrastruktury na dużym obszarze
Systemy zarządzania infrastrukturą - GIS Systemy zarządzania innymi zasobami (ludzie, sprzęt) – WFM, WMS Znaczna liczba klientów Systemy dotyczące rozliczeń z klientami (billing, zbyt, CIS, CRM..) Call Center Marketing Konieczność prowadzenia prac na dużym obszarze przy użyciu ograniczonych sił i środków WFM Konieczność zapewnienia ciągłości działania Systemy monitorujące i sterujące - SCADA OMS

5 GEOSPATIAL RESOURCE MANAGEMENT
GRM GMS Geofacilities Management System WMS Work Management System WFMS Work Force Management System OMS Outage Management System SCADA Equipment Control AMR Automated Meter Reader CRM Customer Relationship ERP Financial HR/Personnel Materials Vehicles/ Equipment AVL Automatic Vehicle Loc. VRU Voice Response Unit Integration

6 INFORMACJA PRZESTRZENNA
Lokalizacja klientów i potencjalnych klientów Lokalizacja infrastruktury Lokalizacja zdarzeń : awarie, prace eksploatacyjne Lokalizacja zespołów terenowych

7 GRM odpowiada na pytania :
Planowanie i Marketing Kim są klienci lub potencjalni klienci? Czego potrzebują? Kiedy? Gdzie się znajdują? Czy mamy infrastrukturę w pobliżu? Jaka jest wydolność istniejącej infrastuktury? Projektowanie i Realizacja Jakie są parametry infrastruktury? Jak są połączone poszczególne elementy? Co należy zmienić lub wybudować? Jaki będzie koszt? Jakie potrzebne są zasoby? (ludzie, materiały, wyposażenie) Kiedy jest to potrzebne? When planning where and when to expand facilities to meet growing urbanization, for example, planners may ask these type of questions.

8 GRM odpowiada na pytania :
Usuwanie awarii Co zostało uszkodzone? Kto został pozbawiony dostawy? Gdzie? Priorytet? Gdzie nastąpiło uszkodzenie? Kogo należy powiadomić? Kiedy nastąpiło uszkodzenie? Kiedy powinna być usunięta awaria? Co jest potrzebne do usunięcia awarii? (ludzie, materiały, wyposażenie) Prace eksploatacyjne Przyłaczenia - gdzie? Przeglądy – gdzie powstają problemy? Remonty – gdzie są niezbędne? Wymiana urządzeń - gdzie? Liczniki – gdzie? Kto może wykonać prace najefektywniej? When planning where and when to expand facilities to meet growing urbanization, for example, planners may ask these type of questions.

9 EFEKTY WDROŻENIA GRM Koszty utrzymania i eksploatacji są zdecydowanie niższe w przedsiębiorstwach, które wdrożyły GRM *GITA Award Improvement Winners Others % 4 year dist. O&M cost per customer $ $ % 1997 dist. O&M cost per line mile $ $ % 4 year dist. Capital cost per customer $ $ % 1997 dist. Capital cost per line mile $ $ % *GITA Award Winners in study Public Service Company of CO, San Diego Gas & Electric, Detroit Edison, Texas Utilities, Illinois Power Źródło: GeoIT, Englewood,CO

10 Application of Network Model
Koszty/Korzyści Benefit/Cost Ratio Application of Network Model

11 Najważniejsze są efekty
Benefit/Cost Ratio 1:1 Application of Network Model

12 Utworzony w 1983 Obcenie obsługuje 2.5M linii kablowych i 6.1M klientów bezprzewodowych Szybki wzrost wymagał wysoce efektywnego systemu paszportyzacji Zakończenie 100% konwersji danych w 1998. “Technologia przestrzenna zapewniła 50-60% wzrost wydajności pracy/oszczędności.” Inżynierowie poświęcają na wyszykiwanie właściwej informacji o 10% mniej czasu. Niezliczone korzyści w sytuacjach awaryjnych.

13 Najważniejsze są efekty
Benefit/Cost Ratio 2:1 1:1 Application of Network Model

14 Automatyzacja projektowania
Design is becoming an encapsulated, one-person job. Sophisticated software assists the service planner or designer in several areas. As components are selected, compatible units are automatically generated, producing bills of material for cost estimation and feeding material management systems. Engineering design calculation tools are available to assist with or validate designs. More extensive network analysis tools can be invoked to evaluate the new design’s impact on the distribution system. All of these tasks can be accomplished in a single work session. Companies are saving millions of dollars by having materials delivered directly to the job site just in time for construction, maintenance, and repair  avoiding high warehousing costs. This process is now called supply chain management (SCM), where companies are able to project material requirements far enough in advance to synchronize delivery schedules with crew and equipment arrival. Capturing compatible unit information early in the design phase of a work order makes this process possible.

15 Automatyzacja analiz Network Trace SynerGEE
Design is becoming an encapsulated, one-person job. Sophisticated software assists the service planner or designer in several areas. As components are selected, compatible units are automatically generated, producing bills of material for cost estimation and feeding material management systems. Engineering design calculation tools are available to assist with or validate designs. More extensive network analysis tools can be invoked to evaluate the new design’s impact on the distribution system. All of these tasks can be accomplished in a single work session. Companies are saving millions of dollars by having materials delivered directly to the job site just in time for construction, maintenance, and repair  avoiding high warehousing costs. This process is now called supply chain management (SCM), where companies are able to project material requirements far enough in advance to synchronize delivery schedules with crew and equipment arrival. Capturing compatible unit information early in the design phase of a work order makes this process possible.

16 Szybkie projektowanie
Dawniej Texas Utilities Dostawca energii elektrycznej i gazu z Texasu Obsługuje 370 miast w 92 powiatach na obszarze 200,000 mil kwadratowych 91,000 mil sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 24,000 mil sieci dystrybucyjnej gazowej. Integracja Systemów Zarządzania Pracami i Paszportyzacji Projektowanie i analizy inżynierskie Uproszczenie procesów, eliminacja papierowej dokumentacji i usprawniona wymiana danych z terenem Szacunkowa redukcja kosztów w odniesieniu do obsługi pojedyńczego klienta 9% Redukcja zatrudnienia wynikająca ze wzrostu wydajności Średni czas wykonania projektu skrócony z 24 godzin do 24 minut

17 Najważniejsze są efekty
4:1 Benefit/Cost Ratio 2:1 1:1 Application of Network Model

18 Informacja dla mas Transformer Primary Secondary Service Customer
Transmission Transformer Substation Generation Main Street Land Base

19 KPN Telecom Największa firma telekomunikacyjna Holandii
13.7M klientów 25,000 pracowników Informacja paszportyzacyjna dostępna na każdym stanowisku Informacja udostępniana za pośrednictwem wewnętrznego portalu www 3,000 użytkowników i 40,000 zapytań o informację/dzień Oszczędności w osobolatach/rok Dokumentowanie & projektowanie 56 Utrzymanie sieci 32 Serwis/Sprzedaż/Planowanie 24 Razem 112 Całkowity zwrot kosztów w przeciągu 2 lat

20 Najważniejsze są efekty
4:1 Benefit/Cost Ratio 2:1 1:1 Application of Network Model

21 Zarządzanie Zespołami Terenowymi
Monitorowanie położenia zespołów w terenie za pomocą GPS Optymalizacja dróg dojazdu Usprawnione przydzielanie zadań Skrócenie czasu poświęconego na dojazdy Obniżenie kosztów eksploatacji Zwiększenie wydajności pracy zespołów Zmniejszenie ogólnych kosztów zespołów Primary Secondary Service Customer Transmission Transformer Substation Generation Main Street Land Base

22 Wspomaganie usuwania awarii
Eliminacja zbędnych czynności – proces bez papieru Automatyczne określenie klientów pozbawionych usług Rejestracja przyczyn wystąpienia awarii Bieżąca, aktualna informacja o stanie sieci i postępach w usuwaniu awarii Primary Secondary Service Customer Transmission Transformer Substation Generation Main Street Land Base

23 Progress Energy (Florida Power Corp)
Dostawca energii elektrycznej Ponad 1.3M klientów Pełny GRM – Paszportyzacja/GIS, WMS, CAD & OMS Cel projektu: skrócenie czasu usuwania awarii/wyłączeń poprzez optymalizację procesu Zwiększona pewność zasilania Rekordowa pewność zasilania 99.98%. Średni czas wyłączeń w roku 97 minut. Blisko połowa średniej krajowej 25% zmniejszenie liczby planowanych wyłączeń. 35% zmniejszenie liczby reklamacji klientów Zwiększenie przychodów poprzez ograniczenie czasu trwania awarii/planowanych wyłączeń Zwrot kosztów inwestycji w okesie krótszym od 3 lat Skrócenie średniego czasu wyłączeń na klienta o 18 minut.

24 The Blackout Remove Satellite; remove vertical bar

25 The Blackout Remove Satellite; remove vertical bar


Pobierz ppt "System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google