Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski."— Zapis prezentacji:

1

2 System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski

3 KONIECZNOŚĆ ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA = + Cena usługi Koszt Jakość usługi WZROST KOSZTÓW : MATERIAŁÓW, ENERGII, OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI,... OGRANICZENIE WZROSTU CENY Efektywność działalności Zysk

4 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE Rozproszenie infrastruktury na dużym obszarze –Systemy zarządzania infrastrukturą - GIS –Systemy zarządzania innymi zasobami (ludzie, sprzęt) – WFM, WMS Znaczna liczba klientów –Systemy dotyczące rozliczeń z klientami (billing, zbyt, CIS, CRM..) –Call Center –Marketing Konieczność prowadzenia prac na dużym obszarze przy użyciu ograniczonych sił i środków –WFM Konieczność zapewnienia ciągłości działania –Systemy monitorujące i sterujące - SCADA –OMS

5 GMS Geofacilities Management System WMS Work Management System SCADA Equipment Control SCADA Equipment Control AMR Automated Meter Reader AMR Automated Meter Reader CRM Customer Relationship CRM Customer Relationship ERP Financial HR/Personnel Materials Vehicles/ Equipment ERP Financial HR/Personnel Materials Vehicles/ Equipment AVL Automatic Vehicle Loc. AVL Automatic Vehicle Loc. VRU Voice Response Unit VRU Voice Response Unit Integration WFMS Work Force Management System OMS Outage Management System GRM GEOSPATIAL RESOURCE MANAGEMENT

6 INFORMACJA PRZESTRZENNA Lokalizacja klientów i potencjalnych klientów Lokalizacja infrastruktury Lokalizacja zdarzeń : awarie, prace eksploatacyjne Lokalizacja zespołów terenowych

7 GRM odpowiada na pytania : Planowanie i Marketing Kim są klienci lub potencjalni klienci? Czego potrzebują? Kiedy? Gdzie się znajdują? Czy mamy infrastrukturę w pobliżu? Jaka jest wydolność istniejącej infrastuktury? Projektowanie i Realizacja Jakie są parametry infrastruktury? Jak są połączone poszczególne elementy? Co należy zmienić lub wybudować? Gdzie się znajdują? Jaki będzie koszt? Jakie potrzebne są zasoby? –(ludzie, materiały, wyposażenie) Kiedy jest to potrzebne?

8 GRM odpowiada na pytania : Usuwanie awarii Co zostało uszkodzone? Kto został pozbawiony dostawy? Gdzie? Priorytet? Gdzie nastąpiło uszkodzenie? Kogo należy powiadomić? Kiedy nastąpiło uszkodzenie? Kiedy powinna być usunięta awaria? Co jest potrzebne do usunięcia awarii? –(ludzie, materiały, wyposażenie) Prace eksploatacyjne Przyłaczenia - gdzie? Przeglądy – gdzie powstają problemy? Remonty – gdzie są niezbędne? Wymiana urządzeń - gdzie? Liczniki – gdzie? Kto może wykonać prace najefektywniej? –(ludzie, materiały, wyposażenie)

9 EFEKTY WDROŻENIA GRM Koszty utrzymania i eksploatacji są zdecydowanie niższe w przedsiębiorstwach, które wdrożyły GRM *GITA Award Improvement Winners 80 Others % 4 year dist. O&M cost per customer $51.82 $68.85 25% 1997 dist. O&M cost per line mile $2351.20 $3379.49 30% 4 year dist. Capital cost per customer $97.87 $106.05 8% 1997 dist. Capital cost per line mile $4692.20 $5051.11 7% *GITA Award Winners in study Public Service Company of CO, San Diego Gas & Electric, Detroit Edison, Texas Utilities, Illinois Power Źródło: GeoIT, Englewood,CO

10 Koszty/Korzyści Application of Network Model Benefit/Cost Ratio

11 Najważniejsze są efekty Application of Network Model Benefit/Cost Ratio 1:1

12 –Utworzony w 1983 –Obcenie obsługuje 2.5M linii kablowych i 6.1M klientów bezprzewodowych –Szybki wzrost wymagał wysoce efektywnego systemu paszportyzacji –Zakończenie 100% konwersji danych w 1998. –Technologia przestrzenna zapewniła 50-60% wzrost wydajności pracy/oszczędności. –Inżynierowie poświęcają na wyszykiwanie właściwej informacji o 10% mniej czasu. –Niezliczone korzyści w sytuacjach awaryjnych.

13 Najważniejsze są efekty Application of Network Model Benefit/Cost Ratio 1:1 2:1

14 Automatyzacja projektowania

15 Network Trace SynerGEE Automatyzacja analiz

16 Szybkie projektowanie Dawniej Texas Utilities Dostawca energii elektrycznej i gazu z Texasu Obsługuje 370 miast w 92 powiatach na obszarze 200,000 mil kwadratowych 91,000 mil sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 24,000 mil sieci dystrybucyjnej gazowej. Integracja Systemów Zarządzania Pracami i Paszportyzacji Projektowanie i analizy inżynierskie Uproszczenie procesów, eliminacja papierowej dokumentacji i usprawniona wymiana danych z terenem Szacunkowa redukcja kosztów w odniesieniu do obsługi pojedyńczego klienta 9% Redukcja zatrudnienia wynikająca ze wzrostu wydajności Średni czas wykonania projektu skrócony z 24 godzin do 24 minut

17 Najważniejsze są efekty Application of Network Model Benefit/Cost Ratio 4:1 1:1 2:1

18 Informacja dla mas Primary Secondary Service Customer Transmission Transformer Substation Generation Main Street Land Base

19 KPN Telecom Największa firma telekomunikacyjna Holandii 13.7M klientów 25,000 pracowników Informacja paszportyzacyjna dostępna na każdym stanowisku Informacja udostępniana za pośrednictwem wewnętrznego portalu www 3,000 użytkowników i 40,000 zapytań o informację/dzień Oszczędności w osobolatach/rok Dokumentowanie & projektowanie56 Utrzymanie sieci32 Serwis/Sprzedaż/Planowanie 24 Razem112 Całkowity zwrot kosztów w przeciągu 2 lat

20 Najważniejsze są efekty Application of Network Model Benefit/Cost Ratio 4:1 1:1 2:1

21 Zarządzanie Zespołami Terenowymi Primary Secondary Service Customer Transmission Transformer Substation Generation Main Street Land Base Monitorowanie położenia zespołów w terenie za pomocą GPS Optymalizacja dróg dojazdu Usprawnione przydzielanie zadań Skrócenie czasu poświęconego na dojazdy Obniżenie kosztów eksploatacji Zwiększenie wydajności pracy zespołów Zmniejszenie ogólnych kosztów zespołów

22 Wspomaganie usuwania awarii Primary Secondary Service Customer Transmission Transformer Substation Generation Main Street Land Base Eliminacja zbędnych czynności – proces bez papieru Automatyczne określenie klientów pozbawionych usług Rejestracja przyczyn wystąpienia awarii Bieżąca, aktualna informacja o stanie sieci i postępach w usuwaniu awarii

23 Progress Energy (Florida Power Corp) Dostawca energii elektrycznej Ponad 1.3M klientów Pełny GRM – Paszportyzacja/GIS, WMS, CAD & OMS Cel projektu: skrócenie czasu usuwania awarii/wyłączeń poprzez optymalizację procesu Zwiększona pewność zasilania Rekordowa pewność zasilania 99.98%. Średni czas wyłączeń w roku 97 minut. Blisko połowa średniej krajowej 25% zmniejszenie liczby planowanych wyłączeń. 35% zmniejszenie liczby reklamacji klientów Zwiększenie przychodów poprzez ograniczenie czasu trwania awarii/planowanych wyłączeń Zwrot kosztów inwestycji w okesie krótszym od 3 lat Skrócenie średniego czasu wyłączeń na klienta o 18 minut.

24 The Blackout

25


Pobierz ppt "System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi Jerzy Chotkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google