Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim – raport powiatowy za rok 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim – raport powiatowy za rok 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim – raport powiatowy za rok 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Radziejów, 19 kwietnia 2010 roku.

2 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych.

3 Zawód deficytowy – zawód, na który występuje na rynku wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy – zawód, na który występuje na rynku mniejsze zapotrzebowanie w stosunku do liczby poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.

4 Struktura zawodowa bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych (wraz z osobami bez zawodu) – stan w końcu 2008r. i 2009r.

5 Bezrobotni według grup zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu 2008r. i 2009 r.

6 Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie (stan na dzień 31.12.2009r.) Nazwy grup zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w roku 2009 Wskaźnik długotrwałeg o bezrobocia Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani 1 Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku 1 Maszynistki i stenografowie1 Asystenci i technicy dentystyczni1 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych1 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego 1 Obuwnicy1 Monterzy linii elektrycznych1 Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani 1

7 Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie (stan na dzień 31.12.2009r.)- cd. Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji cukru 1 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni 1 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 1 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych 1 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 1 Pracownicy archiwów 1 Pomoce domowe i sprzątaczki 1 Plastycy i pokrewni 1 Statystycy 1

8 Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie (stan na dzień 31.12.2009r.). Nazwy grup zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w roku 2009 Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ekonomiści0 Filozofowie, historycy i politolodzy0 Specjaliści do spraw społecznych0 Średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany0 Sekretarki0 Doręczyciele pocztowi i pokrewni0 Kasjerzy i sprzedawcy biletów0 Recepcjoniści i rejestratorzy0 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani0 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby0 Posadzkarze i pokrewni0 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe0 Elektromechanicy0 Krojczowie0 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych0

9 Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie (stan na dzień 31.12.2009r.) - cd. Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni 0 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 0 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 0 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 0,0454 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 0,0666 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0714 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 0,0714 Dietetycy i żywieniowcy 0,0980 Technicy informatycy 0,1154 Stolarze i pokrewni 0,125 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 0,1666 Technicy mechanicy 0,1910

10 Napływ bezrobotnych według zawodów – rok 2008 i 2009.

11 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy – stan na 31.12.2009r.

12 Napływ ofert pracy według zawodów – w 2008 r. i 2009r.

13 Napływ ofert pracy według sekcji PKD w 2009 roku.

14 Zawody deficytowe w powiecie radziejowskim w 2009 roku. Zawód średniomiesięczny napływ ofert pracy w 2009r. Wskaźnik intensywności deficytu W Robotnik gospodarczy 31,583347,3797 Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu 0,66668,0032 Bibliotekarz 0,58337,0028 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: technik administracji] 12,83336,6958 Magazynier 4,56 Fizjoterapeuta 0,41665,0012 Nauczyciel przedszkola 0,41665,0012 Betoniarz zbrojarz 0,33334,0016 Kelner 2,16663,7143 Sekretarka 1,66663,3332 Kamieniarz 0,253,0012 Kaletnik 0,253,0012 Opiekunka środowiskowa 0,753 Opiekunka dziecięca 0,66662,6664 Kasjer handlowy 1,08332,6003

15 Zawody deficytowe w powiecie radziejowskim w 2009 roku - cd. Zaopatrzeniowiec 0,41662,5006 Mechanik ciągników 0,41662,5006 Sprzedawca na stacji paliw 0,58332,3332 Pomoc kuchenna 0,91662,2003 Prasowaczka [ręczna] 1,08332,1666 Pracownik biurowy [zawód szkolny: technik prac biurowych] 7,252,0232 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 0,66662,0002 Doradca rolniczy 0,16662,0008 Instruktor rekreacji ruchowej 0,16662 Pedagog szkolny 0,16662 Doradca zawodowy 0,16662 Nauczyciel nauczania początkowego 0,52 Kierowca samochodu osobowego 0,751,8002 Specjalista do spraw finansów [analityk finansowy] 0,58331,7501 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 1,66661,5384

16 Zawody w równowadze w powiecie radziejowskim 2009 roku. Zawód Wskaźnik intensywności W Sprzedawca0,9203 Nauczyciel języka obcego1 Księgowy [samodzielny]1 Recepcjonista1 Monter instalacji gazowych1 Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa1

17 Zawody nadwyżkowe w powiecie radziejowskim w 2009 roku. Zawód Wskaźnik intensywności nadwyżki W Technik mechanik0,0078 Krawiec0,0322 Ślusarz0,0427 Tokarz0,0454 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 0,0454 Palacz pieców zwykłych0,0555 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik]0,0588 Mechanik samochodów osobowych0,0645 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym0,0747 Laborant chemiczny0,0769 Pedagog0,0982 Nauczyciel języka polskiego0,0999 Brukarz0,1000 Pracownik socjalny 0,1110 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych0,1176 Opiekunka domowa 0,1249

18 Zawody nadwyżkowe w powiecie radziejowskim w 2009 roku. – cd. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych0,1320 Ekonomista0,1666 Ratownik medyczny0,1666 Technik informatyk0,2 Rolnik upraw polowych0,2222 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej0,2499 Technik elektronik0,2499 Operator sprzętu do robót ziemnych0,2500 Robotnik magazynowy0,2500 Robotnik placowy0,2684 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich]0,2800 Murarz0,2839 Piekarz0,3000 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych0,3043

19 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.


Pobierz ppt "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim – raport powiatowy za rok 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google