Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zmian w systemie zdrowotnym Dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda ekspert Instytutu Sobieskiego Warszawa, 18 lutego 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zmian w systemie zdrowotnym Dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda ekspert Instytutu Sobieskiego Warszawa, 18 lutego 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt zmian w systemie zdrowotnym Dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda ekspert Instytutu Sobieskiego Warszawa, 18 lutego 2013 r.

2 PROPOZYCJE PROGRAMOWE (najważniejsze wybrane postulaty): Rekonstrukcja płatnika i wprowadzenie trójfilarowego systemu ubezpieczeń Kontynuacja reform w zakresie przekształceń szpitali Zastąpienie systemu ordynatorskiego systemem konsultanckim Wprowadzenie systemu zdrowia publicznego

3 Różnice wobec innych koncepcji: 1.POZOSTAWIENIE SYSTEMU UBEZPIECZENIOWEGO największe osiągnięcie dotychczasowych reform zdrowotnych w Polsce wielkość nakładów na ochronę zdrowia nie jest elementem corocznego przetargu politycznego gwarancja większej stabilności nakładów różnica wobec koncepcji posła B. Piechy

4 Różnice wobec innych koncepcji: 2. REKONSTRUKCJA PŁATNIKA możliwość wyboru ubezpieczyciela = większe prawa obywateli konkurujące z sobą fundusze jako adwokaci ubezpieczonych lepsza jakość i dostępność usług medycznych różnica wobec koncepcji ministra B. Arłukowicza

5 Różnice wobec innych koncepcji: 3. WPROWADZENIE TRÓJFILAROWEJ KONSTRUKCJI PŁATNIKA postulat wprowadzenia konkurencji i elementów rynku tylko tam, gdzie konkurencja nie powoduje negatywnych zjawisk lepsze wykorzystanie środków + bezpieczeństwo ubezpieczonych różnica wobec koncepcji minister E. Kopacz

6 TRZY FILARY UBEZPIECZEŃ I filar – podstawowa opieka zdrowotna, opieka specjalistyczna ambulatoryjna, leczenie szpitalne (1. i 2. stopień referencyjności), refundacja leków etc. + konkurujące z sobą fundusze WOLNY WYBÓR UBEZPIECZYCIELA

7 TRZY FILARY UBEZPIECZEŃ II filar – leczenie szpitalne (3. stopień referencyjności), procedury wysokospecjalistyczne, programy lekowe, leczenie psychiatryczne, opieka długoterminowa etc.

8 TRZY FILARY UBEZPIECZEŃ III filar – ubezpieczenia dodatkowe (procedury nie zawarte w koszykach I i II filaru plus wyższy standard hotelowy, etc.) firmy ubezpieczeniowe

9 Skutek rozwiązania = wolny wybór ubezpieczyciela większe uprawnienia pacjenta lepsza jakość usług racjonalność wyceny świadczeń ubezpieczyciel jako adwokat pacjenta w zderzeniu ze świadczeniodawcami lepsza dostępność do świadczeń Ustanowienie Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń (kontrola systemu, mechanizmy wyrównawcze, zapobieganie zjawisku spijania śmietanki etc.)

10 LUSTRO KONKURENCJI I FILAR konkurencja poz, leczenie specjalistyczne, leczenie zamknięte (1 i 2 stopień referencyjności) II FILARbrak konkurencji szpitale kliniczne, leczenie psychiatryczne, leczenie długoterminowe, pewne procedury wysokospecjalistyczne, pewne terapie lekowe III FILARkonkurencja dodatkowe poza koszykiem usługi, ewentualnie refundacja współpłacenia, lepszy standard hotelowy WPROWADZAMY KONKURENCJĘ MIĘDZY PŁATNIKAMI TYLKO TAM, GDZIE JEST KONKURENCJA POMIĘDZY ŚWIADCZENIODAWCAMI

11 Kontynuacja reform w zakresie przekształceń szpitali wprowadzenie rozwiązania spółka not-for-profit wzorem rozwiązań zachodnich jako jedna z formuł prawnych dla zakładów lecznictwa zamkniętego zastąpienie systemu ordynatorskiego systemem konsultanckim (postulat min. Z. Religi) = wolny wybór lekarza w lecznictwie zamkniętym (nie dotyczy szpitali klinicznych) konkurencja między lekarzami lepsza dostępność i jakość usług

12 Wprowadzenie systemu zdrowia publicznego (w tym systemu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej) ustawa o zdrowiu publicznym = -racjonalne/efektywne wydawanie istniejących środków na promocję zdrowia (lepiej zapobiegać, niż leczyć) -ustanowienie ubezpieczeniowego modelu promocji zdrowia wzorem rozwiązań innych krajów (Węgry, Szwajcaria, Austria) an ounce of prevention is better than a pound of cure

13 http://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Krajewski-Siuda-Krzysztof-Zdrowie-publiczne.pdf

14 Dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda tel. 609 58 00 55 ekspert ds. ochrony zdrowia Instytutu Sobieskiego w Warszawie lekarz specjalista zdrowia publicznego szef gabinetu ministra zdrowia prof. Grzegorza Opali w 2001 r. w latach 2002-2012 kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2012 p.o. kierownika Zakładu Promocji Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2010-2011 ekspert Komisji Europejskiej (H1N1, Science and Society Group, DG Research) autor i redaktor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych głównie poświęconych reformom zdrowotnym w krajach postkomunistycznych tematyka badań: reforma systemu/prywatyzacja, zarządzanie placówkami ochrony zdrowia, transformacja w systemach ochrony zdrowia w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna jako zadanie samorządów terytorialnych w Polsce, planowanie i ocena programów zdrowotnych, historia polskiego systemu zdrowotnego, problemy polskiego systemu zdrowotnego (m.in. reforma systemu ratownictwa medycznego, emigracja pracowników ochrony zdrowia, problem opłat nieformalnych) odbył liczne staże i stypendia w renomowanych ośrodkach zagranicznych (m.in. Harvard School of Public Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Edynburg, Oksford, Strasburg, Uniwersytet Erasmusa w Rotterdamie, Florencja, Galway, Innsbruck, uniwersytety australijskie, Singapur) organizator wypraw studyjnych ze studentami różnych kierunków (interdisciplinary field study tours on global health): PromoAfryka /Etipia, Kenia, Tanzania/, PromoKazachstan I PromoKaukaz nagroda naukowa minister nauki, dyplomy minister nauki w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego (najlepszy opiekun koła naukowego, najlepsza wyprawa naukowa), nagrody naukowe Rektora SUM, Eldorado Award (Expedition of the Year) – Mediatravel Festival żonaty, dwójka dzieci


Pobierz ppt "Projekt zmian w systemie zdrowotnym Dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda ekspert Instytutu Sobieskiego Warszawa, 18 lutego 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google