Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH

2 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

3 Cykl zajęć był realizowany w okresie przedświątecznym od 4 grudnia do 20 grudnia 2012 roku w klasach I-VI. Czas realizowania tego zagadnienia został celowo wybrany na okres przedświąteczny ponieważ corocznie w szkole w tym czasie przeprowadzane są akcje przedświąteczne- zbiórki żywności i pomocy szkolnych dla rodzin potrzebujących pomocy z terenu gminy pod coroczną nazwą Świąteczna Paczka oraz uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Tematyka zajęć wychowawczych i akcje prowadzone na terenie szkoły miały w ten sposób jednorodny wydźwięk wychowawczy.

4

5

6 Najważniejsze cele, jakie chcieliśmy osiągnąć to: - rozumienie problemu samotności ludzi w najbliższym nam środowisku z różnych powodów, z uwzględnieniem trudnej sytuacji społecznej, materialnej, zdrowotnej. - rozumienie problemu samotności ludzi w najbliższym nam środowisku z różnych powodów, z uwzględnieniem trudnej sytuacji społecznej, materialnej, zdrowotnej. - uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób okazywać pomoc osobom samotnym, w trudnej sytuacji życiowej, szanując ich odrębność i poczucie własnej wartości. - uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób okazywać pomoc osobom samotnym, w trudnej sytuacji życiowej, szanując ich odrębność i poczucie własnej wartości. - zrozumienie uczuć osoby osamotnionej, kształtowanie postawy empatycznej, wrażliwej na krzywdę drugiego człowieka. - zrozumienie uczuć osoby osamotnionej, kształtowanie postawy empatycznej, wrażliwej na krzywdę drugiego człowieka.

7 Zajęcia zostały przygotowane dla dwóch grup wiekowych dla dzieci z klas I-III i klas IV-VI, uwzględniając ich możliwości odbioru tego trudnego tematu.

8 W klasach młodszych posłużyliśmy się pomocą dydaktyczną- historyjką obrazkową ukazującą sytuację dziecka w szkole innej narodowości i jego poczucie osamotnienia, by dzieciom bardziej przybliżyć ten problem oraz opowiadaniem terapeutycznym o dziewczynce, która nie miała ojca i jej sytuacji społecznej w klasie. Przykłady te bardziej przybliżyły dzieciom problem i ułatwiły zrozumienie zagadnienia.

9

10 Dla klas starszych poza zajęciami warsztatowymi dotyczącymi tego tematu przewidzieliśmy spotkanie z wieloletnim pracownikiem socjalnym pracującym na terenie gminy Bieliny, zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pani Kazimiera bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy, ukazując różne problemy z jakimi spotyka się wykonując swoje obowiązki, pokazała też różne formy rozwiązań trudnych sytuacji i możliwości szukania pomocy w różnych ośrodkach i fundacjach zajmujących się udzielaniem pomocy np.: ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczne, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą, telefony zaufania prowadzone przez różne organizacje, Domy Pomocy Społecznej, Domy Samotnej Matki.

11 Spotkanie z wieloletnim pracownikiem socjalnym z GOPS w Bielinach Panią Kazimierą Winiarską.


Pobierz ppt "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google