Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH
BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH BEZPIECZNY UCZEŃ

2 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem
Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

3 Cykl zajęć był realizowany w okresie przedświątecznym od 4 grudnia do 20 grudnia roku w klasach I-VI. Czas realizowania tego zagadnienia został celowo wybrany na okres przedświąteczny ponieważ corocznie w szkole w tym czasie przeprowadzane są akcje przedświąteczne- zbiórki żywności i pomocy szkolnych dla rodzin potrzebujących pomocy z terenu gminy pod coroczną nazwą „Świąteczna Paczka” oraz uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Tematyka zajęć wychowawczych i akcje prowadzone na terenie szkoły miały w ten sposób jednorodny wydźwięk wychowawczy.

4

5

6 Najważniejsze cele, jakie chcieliśmy osiągnąć to:
- rozumienie problemu samotności ludzi w najbliższym nam środowisku z różnych powodów, z uwzględnieniem trudnej sytuacji społecznej, materialnej, zdrowotnej. - uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób okazywać pomoc osobom samotnym, w trudnej sytuacji życiowej, szanując ich odrębność i poczucie własnej wartości. - zrozumienie uczuć osoby osamotnionej, kształtowanie postawy empatycznej, wrażliwej na krzywdę drugiego człowieka.

7 Zajęcia zostały przygotowane dla dwóch grup wiekowych dla dzieci z klas I-III i klas IV-VI, uwzględniając ich możliwości odbioru tego trudnego tematu.

8 W klasach młodszych posłużyliśmy się pomocą dydaktyczną- historyjką obrazkową ukazującą sytuację dziecka w szkole innej narodowości i jego poczucie osamotnienia, by dzieciom bardziej przybliżyć ten problem oraz opowiadaniem terapeutycznym o dziewczynce, która nie miała ojca i jej sytuacji społecznej w klasie. Przykłady te bardziej przybliżyły dzieciom problem i ułatwiły zrozumienie zagadnienia.

9

10 Dla klas starszych poza zajęciami warsztatowymi dotyczącymi tego tematu przewidzieliśmy spotkanie z wieloletnim pracownikiem socjalnym pracującym na terenie gminy Bieliny, zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pani Kazimiera bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy, ukazując różne problemy z jakimi spotyka się wykonując swoje obowiązki, pokazała też różne formy rozwiązań trudnych sytuacji i możliwości szukania pomocy w różnych ośrodkach i fundacjach zajmujących się udzielaniem pomocy np.: ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczne, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą, telefony zaufania prowadzone przez różne organizacje, Domy Pomocy Społecznej, Domy Samotnej Matki.

11 Spotkanie z wieloletnim pracownikiem socjalnym z GOPS w Bielinach Panią Kazimierą Winiarską.


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google