Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świetlica „PLANETA” w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świetlica „PLANETA” w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil"— Zapis prezentacji:

1 Świetlica „PLANETA” w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil
Świetlica „PLANETA” w Szkole Podstawowej nr im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu. 

2 Rozwiązania organizacyjne stosowane w Świetlicy „PLANETA”
w Szkole Podstawowej nr im. płk.pil.Bolesława Orlińskiego   Ze względu na pracę rodziców coraz więcej dzieci, coraz dłużej przebywa w świetlicach szkolnych. W pierwszych latach pracy naszej szkoły świetlica  była zorganizowana w dwóch dużych  salach, do których przed lekcjami i po lekcjach przychodziły wszystkie dzieci z klas I-III oraz starsi uczniowi potrzebujący opieki po zajęciach. Opiekę nad dziećmi w salach sprawowały jednocześnie dwie, trzy nauczycielki, starające się zapewnić im bezpieczeństwo, zorganizować zajęcia , zachęcić do pracy, zabawy. Zorganizowanie ciekawych zajęć dla dużej grupy dzieci w różnym wieku, zgromadzonych w jednej sali, nie było zadaniem prostym. Dlatego od roku szkolnego 2003/2004 w SP 118 wprowadziliśmy nowe rozwiązania organizacyjne. 

3 Kilka słów o organizacji pracy świetlicy na przykładzie roku szkolnego 2011/12
W bieżącym roku szkolnym  w grupach świetlicowych jest 363 dzieci. Utworzono 12 grup świetlicowych w 12 salach. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dziećmi rano od godziny 6.30 do 8.00 i po zakończonych lekcjach do godziny Nauczyciele pracujący w świetlicy są absolwentami kierunków pedagogicznych szkół wyższych, posiadają pełne uprawnienia do sprawowanie opieki nad dziećmi oraz systematycznie uzupełniane, na warsztatach, szkoleniach, kwalifikacje do kreatywnej pracy z grupą

4 Świetlica miejscem bezpiecznym
dzieci w grupach świetlicowych są w tym samym wieku, każda grupa jest w odrębnej sali ( niektóre z sal do południa służą  jako sale lekcyjna dla dzieci z klas 0-III, inne zaś są pomieszczeniami przygotowanymi specjalnie dla Świetliczków), przydział sal dla poszczególnych grup zaplanowano w taki sposób, aby dziecko w świetlicy nie było w tej samej sali, w której ma do południa lekcje, każda z sal posiada odpowiednie, wciąż uzupełniane wyposażenie: dywany do zabaw, kąciki zainteresowań, zabawki, gry, sprzęt sportowy, sprzęt multimedialny...

5 Świetlica miejscem bezpiecznym
Świetlicowe sale:

6 Świetlica miejscem bezpiecznym
nad grupą sprawuje opiekę jeden nauczyciel– ten sam przez trzy lata, co pozwala na: dobre  poznanie dzieci i ich rodziców (czy innych wyznaczonych przez rodziców osób odbierających dziecko ze świetlicy) , przekazanie codziennie  krótkiej  informacji rodzicowi o pobycie dziecka w świetlicy, udziale w zajęciach, o zjedzonym obiedzie... współpracę z klasowym wychowawcą dzieci w zakresie pomocy w lekcjach, wspólnej organizacji imprez, konkursów, spotkań dla rodziców, wyjść , wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły,

7 Świetlica miejscem bezpiecznym
w świetlicy obowiązuje  regulamin, z którym zapoznawane są dzieci. W każdej grupie świetlicowej wypracowywane są kontrakty wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i wychowawców świetlicy, szkolna procedura bezpieczeństwa zawiera szczegółowy opis działań zapewniających dziecku opiekę sprawowaną przez szkołę po zakończonych lekcjach, aż do momentu wyjścia dziecka ze szkoły (każde wyjście dziecka ze świetlicy na inne zajęcia odnotowywane jest w dzienniku zajęć świetlicowych), dla bezpieczeństwa i dobrej współpracy wdrożono  system informacyjny dla rodziców –zawsze na drzwiach sali i na drzwiach szkoły znajduje się informacja dla rodziców, gdzie w danym momencie są dzieci – na obiedzie, na podwórku, na boisku, w hali sportowej...

8 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
wychowawcy świetlicy  opracowują wspólny roczny plan pracy świetlicy – zakładający organizację imprez, konkursów, zawodów, kampanii  dla kilku grup świetlicowych, np.:

9 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
pasowanie pierwszoklasistów na „Wesołego Świetliczaka”

10 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
uroczyste pożegnanie trzecioklasistów, andrzejki,

11 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
Światowy Dzień Pluszowego Misia

12 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas:
Mikołaj w świetlicy,

13 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas:
Tłusty Czwartek, Szukamy zajączka

14 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas:
Dzień Dziecka, kampanie zdrowotne np.: „Cisza to jest to” , Świetlicowe Igrzyska Sportowe,

15 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
happeningi na Osiedlu np. Dzień Ziemi, Wspólna Europa, konkursy piosenki: „Krasnoludkowa piosenka”, „Śpiewające dzieciaki” Konkursy teatralne: „W małym teatrze”

16 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
konkursy plastyczne: m.in.: „Mój Pluszowy Miś”, „Krasnoludki z krajów europejskich, „Pszczoła królowa owadów”

17 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
wychowawca dla swojej grupy wiekowej w uzgodnieniu z dziećmi i rodzicami opracowuje roczny plan pracy, uwzględniając zainteresowania i potrzeby konkretnej grupy, np.: zawody modeli latających, dzień latawca program własny „Radość, smutek, złość”, kampanie edukacyjne „Chcę się bawić przyjemnie i bezpiecznie”, program własny „Czarodziejskie słowa”, programy własne „Świat zmysłów”, „Różni a podobni” program wychowawczy „Złość i ja”,

18 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
każdy wychowawca opracowuje dzienny ramowy plan pobytu dziecka w świetlicy, który uwzględnia czas na: odpoczynek, zabawę indywidualną w różnych kącikach tematycznych, zajęcia programowe w grupach, odrabianie lekcji i naukę, udział w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami dzieci, posiłki, zabawy na świeżym powietrzu, spacery,

19 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
uczniowie po zajęciach szkolnych biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez różnych nauczycieli (ze względów bezpieczeństwa nauczyciele prowadzący dane zajęcia przychodzą po dzieci do sal świetlicowych i odprowadzają je po zakończonych zajęciach), oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci świetlicowych to m.in.: zajęcia edukacji informatycznej, koło biblioteczne, koło matematyczne, koło ekologiczne, karty matematyczne,

20 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
zajęcia teatralne, nauka gry na instrumentach, nauka dodatkowego języka obcego, nauka tańca, zajęcia sportowe, szachy, judo, koło plastyczne , nauka języka migowego, chór, zuchy, koło dziennikarskie.

21 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
w czasie pobytu w świetlicy uczeń może korzystać z zajęć pod opieką specjalisty, zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, logopedycznych gimnastyki korekcyjnej oraz konsultacji indywidualnych dla uczniów,  po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych i po obiedzie, jeśli tylko sprzyja nam pogoda wychowawca planuje wyjście na podwórko, plac zabaw, boisko szkolne

22 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych sprawia, iż pod opieką wychowawcy świetlicy zostaje mniejsza grupa dzieci, co pozwala na spokojne odrobienie lekcji w sali świetlicowej, naukę ,zabawę w kącikach zainteresowań,

23 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
Na co dzień w świetlicy też się dobrze bawimy, bo nudy zdecydowanie nie lubimy! Lepienie garnków metodą Prasłowian Ze wszystkiego coś zrobisz- muchomorki z naczyń jednorazowych Twisterowo Na wesoło- kreatywnie

24 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
Tańce z apaszkami Kabaret horrorek Zabawy chustą animacyjną Cała świetlica czyta dzieciom

25 Świetlica miejscem , gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas
Mile widziani są u nas goście Także ci czteronożni i latający  Zajęcia teatralne z Michałem Szymańskim Zajęcia z dogoterapii Wizyta nietoperzycy z gatunku mroczek srebrzysty

26 Oto my, oto nasza „zeróweczka”
Szczególne miejsce w naszej świetlicy zajmują grupy sześciolatków. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowano: pomieszczenia świetlicowe przypominające sale przedszkolne, osobne wejście do szkoły z możliwością wyjścia na plac zabaw i boisko szkolne, oddzielne szatnie , dodatkową pomoc dla nauczycieli wychowawców ( pracownik obsługi), odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną dostosowującą plan pracy do świetlicowej grupy wiekowej

27 Co dają takie rozwiązania organizacyjne?
dziecko nie jest w świetlicy anonimowe , czuje się bezpieczne - zna wszystkich kolegów, zna swoją Panią, świetlica jest miejscem, gdzie dziecko rozwija zainteresowania, czas po lekcjach jest dobrze wykorzystany przez dzieci, dzieci lubią chodzić do świetlicy , rodzice wyrażają pozytywne opinie o pracy świetlicy, wspierają wychowawcę grupy, angażując się w imprezy, konkursy świetlicowe, nauczyciel ma określony zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz możliwość dostosowania programu do potrzeb i zainteresowań swojej grupy,

28 Oto my, oto nasza świetlica


Pobierz ppt "Świetlica „PLANETA” w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil"

Podobne prezentacje


Reklamy Google