Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z BO Ż A ZJADAM ENERGI Ę Z NICH MAMY ! Iwona Cięciwa Przedszkole Samorządowe Nr 29 W Krakowie ul. Pigonia 2a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z BO Ż A ZJADAM ENERGI Ę Z NICH MAMY ! Iwona Cięciwa Przedszkole Samorządowe Nr 29 W Krakowie ul. Pigonia 2a."— Zapis prezentacji:

1 Z BO Ż A ZJADAM ENERGI Ę Z NICH MAMY ! Iwona Cięciwa Przedszkole Samorządowe Nr 29 W Krakowie ul. Pigonia 2a

2 JAK WIEMY OD WIEKÓW ZIARNO, KTÓRE BOGATE JEST W SKŁADNIKI ODŻYWCZE STANOWIŁO PODSTAWOWY POKARM LUDZI, ZAPEWNIAJĄCY ZDROWIE I ENERGIĘ. ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH I AKTYWNYCH ZBOŻE TO JEDEN Z NAJCENNIEJSZYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DOSTĘPNYCH DLA CZŁOWIEKA.

3 ZIARNA ZBÓŻ DOSTARCZAJĄ WIELU CENNYCH SKŁADNIKÓW, TAKICH JAK: BŁONNIK, WITAMINY Z GRUPY B, ŻELAZO, MAGNEZ, CENNE BIAŁKA ORAZ SUBSTANCJE BIOAKTYWNE. ZNACZENIE JAKIE ODGRYWA ZBOŻE W NASZYM ŻYCIU WIDAĆ CHOCIAŻBY W WIELKIEJ RÓŻNORODNOŚCI RODZAJÓW WYPIEKÓW, GATUNKÓW PIECZYWA, CIAST WYTWARZANYCH W KAŻDYM KRAJU NA PRZESTRZENI WIEKÓW.

4 B IORĄC POD UWAGĘ KORZYŚCI JAKIE DOSTARCZA NAM SPOŻYWANIE PRODUKTÓW PEŁNOZIARNISTYCH NASZE PRZEDSZKOLE WZIĘŁO UDZIAŁ W AKCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ AKADEMIĘ ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA, POD HASŁEM ZBOŻA ZJADAMY ENERGIĘ Z NICH MAMY ! D ZIĘKI DZIAŁANIOM ZWIĄZANYM Z TĄ AKCJĄ NASZE PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ WŁAŚCIWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH.

5 KORZYSTAJĄC Z PRZESŁANYCH PRZEZ AKADEMIĘ MATERIAŁÓW W POŁOWIE PAŹDZIERNIKA ROZPOCZĘLIŚMY CZTEROTYGODNIOWĄ AKCJĘ, W TRAKCIE KTÓREJ DZIECI ZAPOZNAŁY SIĘ Z RÓŻNYMI RODZAJAMI ZBÓŻ ORAZ PRODUKTAMI JEGO POCHODZENIA. NATOMIAST RODZICE MIELI MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z AKCJĄ DZIĘKI PLAKATOM, ZAWIERAJĄCYM IDEĘ AKCJI. ARTYKUŁY O PRODUKTACH ŻYWIENIOWYCH ZOSTAŁY WYWIESZONE W GŁÓWNYM HOLU PRZEDSZKOLA, GDZIE CODZIENNIE PRZECHODZĄ RODZICE. POMOGŁO TO W ZAANGAŻOWANIU RODZICÓW W DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ AKCJI.

6 W PIERWSZYM TYGODNIU TRWANIA AKCJI DZIECI PRZYPOMNIAŁY SOBIE CZYM JEST PIRAMIDA ŻYWIENIA PRZEDSZKOLAKA. A WRAZ ZE SWOIMI BAJKOWYMI PRZYJACIÓŁMI WIEPRZUSIEM, RAPTUSIEM, OCIUPINKĄ I CIOCIĄ RÓŻĄ UDAŁY SIĘ W PODRÓŻ DO WNĘTRZA PIRAMIDY. NATOMIAST DZIĘKI PUZZLOM I ILUSTRACJOM RÓŻNYCH PRODUKTÓW SAMODZIELNIE UKŁADAŁY PIRAMIDĘ ŻYWIENIA.

7 D UŻYM ZASKOCZENIEM OKAZAŁO SIĘ DLA DZIECI DROGA POWSTAWANIA CHLEBA. U NAS W PRZEDSZKOLU POD HASŁEM O D KŁOSA W POLU PO BUŁKĘ W PRZEDSZKOLU. D ZIECI SŁUCHAŁY OPOWIADANIA Z WIERZĄTKA ZE ZDROWEGO ZAKĄTKA – JAK POWSTAJE CHLEB ? R UCHOWO IMPROWIZOWAŁY TREŚĆ OPOWIADANIA, KOLOROWAŁY HISTORYJKĘ OBRAZKOWĄ. W SZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI MIAŁY BEZPOŚREDNI KONTAKT Z POWSTANIEM CHLEBA. D ZIECI LEPIŁY RÓŻNEGO RODZAJU BUŁECZKI I ROGALIKI Z MASY SOLNEJ, A STARSZE DZIECI SAMODZIELNIE WYRABIAŁY CIASTO NA CHLEB, KTÓRY POTEM WYJĄTKOWO IM SMAKOWAŁ. P RZEDSZKOLAKI DOWIEDZIAŁY SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE NAJZDROWSZY JEST CHLEB CIEMNY I OBIECAŁY, ŻE BĘDĄ GO JEŚĆ CZĘŚCIEJ.

8 PRZEDSZKOLAKI POZNAŁY HISTORIĘ PŁATKÓW, JAKO KOLEJNEGO PRODUKTU ZBOŻOWEGO. WIEDZĄ TERAZ, KTÓRE PŁATKI SĄ ZDROWE, A KTÓRE TRZEBA JEŚĆ Z UMIAREM. WSZYSTKIE DZIECI W SWOICH GRUPACH WYKONYWAŁY DOMOWE MUSLI, KTÓRE ZJADAŁY Z APETYTEM W DNIU NASTĘPNYM. DODATKOWO STARSZE PRZEDSZKOLAKI ZROBIŁY CIASTECZKA OWSIANE, KTÓRYMI POCZĘSTOWAŁY RÓWNIEŻ MŁODSZYCH KOLEGÓW.

9 K OLEJNYM PRODUKTEM ZBOŻOWYM, Z KTÓRYM ZAPOZNANE ZOSTAŁY DZIECI BYŁ MAKARON. P RZEDSZKOLAKI DOWIEDZIAŁY SIĘ JAK ON POWSTAJE ORAZ POZNAŁY RÓŻNE JEGO GATUNKI ; OMAWIAŁY ICH KSZTAŁTY, NAZWY I FAKTURĘ. S ŁUCHAJĄC OPOWIADANIA K ULINARNA PODRÓŻ DO W ŁOCH, POZNAŁY STOLICĘ MAKARONU, A ZABAWA MAKARON SPAGHETTI SPRAWIŁA IM WIELE FRAJDY. D ZIECI TWORZYŁY JEŻYKI Z MASY SOLNEJ, A MAKARON ZOSTAŁ UŻYTY JAKO JEGO KOLCE – KREATYWNOŚCI NIE BYŁO KOŃCA.

10 N ASTĘPNIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DZIECIOM RÓŻNE GATUNKI KASZ ; MIAŁY MOŻLIWOŚĆ DOTYKANIA, PRZESYPYWANIA ICH, PORÓWNYWANIA ICH ILOŚCI W RÓŻNYCH MIARKACH, RYSOWANIA NA KOSZY MANNIE. D ZIECI SŁUCHAŁY OPOWIADANIA S KĄD POCHODZI RYŻ ?, DOWIEDZIAŁY SIĘ JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE BY RYŻ URÓSŁ, POZNAŁY RÓŻNE GATUNKI RYŻU ORAZ ICH WARTOŚCI ODŻYWCZE. F INALNYM EFEKTEM ZABAWY Z KASZĄ BYŁO UTWORZENIE PRACY PLASTYCZNEJ D RZEWO NOCĄ – WYKORZYSTUJĄC RÓŻNE RODZAJE KASZ. N ATOMIAST WIERSZ O KRÓLU J. B RZECHWY, PRZEKONAŁ DZIECI DO JEJ JEDZENIA.

11

12 D ZIECI DOWIEDZIAŁY SIĘ CO TO SĄ ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ DLACZEGO TAK SIĘ NAZYWAJĄ. W IEDZĄ, NA KTÓRYM MIEJSCU ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W PIRAMIDZIE ŻYWIENIA. O DRÓŻNIAŁY ROŚLINY STRĄCZKOWE OD INNYCH ROŚLIN, MANIPULOWAŁY NIMI : PRZESYPYWAŁY Z JEDNYCH POJEMNIKÓW DO DRUGICH, PRÓBOWAŁY PRZELICZYĆ ILE ZMIEŚCI SIĘ W GARŚCI, PORÓWNYWAŁY ICH WIELKOŚCI, SŁUCHAŁY KTÓRA FASOLKA GRZECHOCZE GŁOŚNIEJ. W SZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI WYKONAŁY MANDALE, Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH. S TARAJĄ SIĘ PRZEŁAMYWAĆ NIECHĘĆ PRZED ICH JEDZENIEM.

13 D ZIECI POZNAŁY RÓŻNE RODZAJE TŁUSZCZÓW ORAZ PRZEKONAŁY SIĘ, ŻE WARTO JEŚĆ RYBY. P OZNAŁY PRODUKTY BOGATE W TŁUSZCZE ORAZ DOWIEDZIAŁY SIĘ, ŻE NIE KAŻDY TŁUSZCZ JEST ZDROWY. S ŁUCHAŁY OPOWIADANIA J AK POWSTAJE OLEJ ?, POZNAŁY PRODUKTY, Z KTÓRYCH WYTWARZANY JEST OLEJ. D ZIĘKI KOLOROWYM PLANSZOM MOGŁY SEGREGOWAĆ PRODUKTY NA TE, Z KTÓRYCH POWSTAJE OLEJ ORAZ TE, Z KTÓRYCH OLEJU NIE BĘDZIE.

14 P RZEDSZKOLAKI ZNAJĄ JUŻ RÓŻNE GATUNKI ORZECHÓW, WIEDZĄ KTÓRE Z NICH ROSNĄ W P OLSCE. S ŁUCHAŁY WIERSZA J. B RZECHWY O RZECH O AKTYWNIE DYSKUTOWAŁY O NIM. D OWIEDZIAŁY SIĘ, ŻE ORZECHY WŁOSKIE TO ŻYWNOŚĆ DLA MÓZGU, DLATEGO ZAMIAST SŁODYCZY I SŁONYCH PRZEKĄSEK WARTO JEŚĆ ORZECHY, PESTKI DYNI I SŁONECZNIKA.

15 D ZIĘKI DZIAŁANIOM ZWIĄZANYM Z AKCJĄ Z BOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY, PRZEDSZKOLAKI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ WZBOGACIĆ SWOJĄ WIEDZĘ O PRODUKTY ZBOŻOWE, PRÓBOWAĆ RÓŻNYCH PRODUKTÓW I DOWIEDZIEĆ SIĘ PRZERÓŻNYCH CIEKAWOSTEK NA ICH TEMAT. U TOŻSAMIAŁY SIĘ Z BOHATERAMI OPOWIADAŃ Z WIERZĄTKA ZE ZDROWEGO ZAKĄTKA, A KOLOROWANKI, PLANSZE I ILUSTRACJĘ WZBOGACAŁY ICH WYOBRAŹNIĘ I CHĘĆ ZDOBYWANIA WIEDZY. P OMIMO POZNANIA RÓŻNORODNYCH A ZARAZEM ZDROWYCH I SMACZNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, PRZEDSZKOLAKI WIEDZĄ I PAMIĘTAJĄ, ŻE AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JEST NIEZMIERNIE WAŻNA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU.


Pobierz ppt "Z BO Ż A ZJADAM ENERGI Ę Z NICH MAMY ! Iwona Cięciwa Przedszkole Samorządowe Nr 29 W Krakowie ul. Pigonia 2a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google