Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Czym dla Ciebie jest szczęście?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Czym dla Ciebie jest szczęście?”"— Zapis prezentacji:

1 „Czym dla Ciebie jest szczęście?”

2 Pojęcie szczęścia „Szczęście jest pozytywną emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie.” Encyklopedia internetowa Wikipedia Pewną formą szczęścia jest euforia, czyli „stan pozytywnego pobudzenia, doskonałego samopoczucia, radości, wiary we własne siły”- „Słownik wyrazów obcych i trudnych” A.Markowski, R. Pawelec                                                      

3 Szczęście według filozofów
Filozofowie od wieków prowadzą rozważania o osiągalności szczęścia. Brak tutaj jednolitego stanowiska, głównie ze względu na różne pojmowanie istoty szczęścia: Jako pewien ideał (eudajmonizm), szczęście w życiu ziemskim jest nieosiągalne. Może ono jednak zostać osiągnięte jako nagroda za sprawowanie w życiu pozagrobowym. Nie sięgając ideałów, można osiągnąć szczęście rozumiane jako subiektywnie ocenianą, najlepszą z możliwych sytuację życiową, ocenianą: miarą przyjemności życiowych (epikureizm) siłą charakteru, uniezależniającą człowieka od zmiennych okoliczności (stoicyzm, buddyzm)

4 O osiągalności szczęścia
Eudajmonizm, (z gr. eudaimon - szczęście, szczęśliwy) w filozofii jest to pogląd etyczny, mówiący o tym, że dążenie do szczęścia osobistego, to najwyższe dobro i jedyny stały motor postępowania moralnego człowieka. Epikureizm był jako system etyczny z gruntu hedonistyczny, tj. zakładał, że dobro równa się przyjemności i dlatego życie szczęśliwe to życie, w którym suma doznanych przyjemności jest większa niż suma cierpienia. Hedonizm (gr. hedone - przyjemność) to pogląd uznający przyjemność za najwyższe dobro, natomiast unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia.

5 Wnioski i analiza ankiety przeprowadzonej wśród dzieci
Dla dzieci szczęściem jest m.in.: Posiadanie przyjaciela Komputer Sprzęt grający Zwierzęta Własny pokój Dobre stopnie w szkole Wyjazd na wakacje Wolny czas od nauki Poznawanie świata Modne ubrania Spędzanie wolnego czasu z koleżankami czy kolegami Zabawy Telefon komórkowy Szczęście to jednak jest krótkotrwałe, gdyż dzieci wymagają nowych dóbr, które mogłyby sprawić, że będą szczęśliwe. Dzieci jak już coś posiadają szybko przyzwyczajają się do tego i nie traktują już tego jako szczęście, dlatego szukają czegoś nowego co ich zadowoli.

6 Szczęście wśród dzieci z rodzin patologicznych, domów dziecka
Inny wymiar ma słowo szczęście w odniesieniu do dzieci wychowywanych w rodzinach patologicznych, niepełnych, wychowywanych w domach dziecka. Te dzieci za szczęście uważają: Na pierwszym miejscu: Cichy dom bez alkoholu, awantur, bicia Codzienne posiłki Czyste ubranie Posiadanie kochającej rodziny Środki na zapewnienie podstawowych warunków do życia Dzieci te jednak ciągle wierzą, że to czego do tej pory nie miały, w przyszłości osiągną. Na drugim miejscu są marzenia związane z posiadaniem rzeczy, których do tej pory nie miały np.: Rower Zabawki Ładne ubrania Słodycze Jednak ponad wszystko dla dzieci szczęście to: Miłość w rodzinie Spokojny dom

7 Młodzież licealna i studenci (zakres wiekowy 17-25 lat)
T w i e r d z e n i e Najczęściej wpisywana cyfra % ankietowanych Pod wieloma względami moje życie jest bliskie ideału 5 45% Mam doskonałe warunki życia 6 43% Jestem zadowolony ze swojego życia 32% Jak dotąd udawało mi się osiągać to, co uważam za ważne w życiu 36% Gdybym mógł przeżyć moje życie jeszcze raz, nie zmieniłbym prawie nic 2

8 Wnioski i analiza ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży
W pytaniach dotyczących warunków życia, zadowolenia z życia, osiągnięć, większość ankietowanych wybrało odpowiedź „zgadzam się” lub „raczej się zgadzam” W pytaniu o ponowne przeżycie własnego życia, obserwujemy dwie skrajności-przewaga odpowiedzi „nie zgadzam się”(36%) i „zgadzam się całkowicie”(27%) Szczęście zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych Większość osób młodych definiuje szczęście jako założenie rodziny, realizacja marzeń, zdrowie, miłość i dobry status materialny

9 Ankieta wśród ludzi dorosłych (>30r.ż)
W grupie 20 osób dorosłych, podzieliłyśmy grupę na zbliżone procentowo do siebie podgrupy. W ankiecie brały udział osoby wywodzące się z różnych grup społecznych. Byli wśród nich min.: ekonomista, prof. fizyki, ślusarz, mechanik samochodowy, gospodyni domowa, górnik i ksiądz. Uzyskałyśmy następujące wyniki przedstawione w prezentacji za pomocą wykresów.

10 Ankieta wśród ludzi dorosłych (>30r.ż)

11 Ankieta wśród ludzi dorosłych (>30r.ż)

12 Ankieta wśród ludzi dorosłych (>30r.ż)

13 Ankieta wśród ludzi dorosłych (>30r.ż)

14 Ankieta wśród ludzi dorosłych (>30r.ż)

15 Wnioski i analiza ankiety przeprowadzonej wśród ludzi dorosłych
Analizując ankietę rozwiązaną przez ludzi dorosłych tzn. w wieku powyżej 30 roku życia można z łatwością dostrzec różnice w pojmowaniu szczęścia między tą grupą wiekową a dziećmi i młodzieżą. Ludzie w tej grupie wiekowej są większymi realistami, świadczy o tym fakt, iż połowa zadeklarowała, że raczej nie jest zadowolona ze swoich osiągnięć i ze swojego życia. Krytyczne spojrzenie na życie i realizm to cechy ludzi dorosłych wynikające z dużego doświadczenia życiowego. Ta cecha charakteryzuje nie tylko dorosłych, ale wszystkich Polaków.

16 Ankieta wśród ludzi starszych >60 r.ż.
„ Pod wieloma względami moje życie jest bliskie ideału”

17 Ankieta wśród ludzi starszych >60 r.ż.
„ Mam doskonałe warunki życia” „ Jestem zadowolony ze swojego życia”

18 Ankieta wśród ludzi starszych >60 r.ż.
„ Jak dotąd udawało mi się osiągać to, co uważam za ważne w życiu ”

19 Ankieta wśród ludzi starszych >60 r.ż.
„ Gdybym mógł przeżyć moje życie jeszcze raz, nie zmieniłbym prawie nic ”

20 Ankieta wśród ludzi starszych >60 r.ż.
Prawdziwe szczęście to: Odpowiedzi ankietowanych wyrażone w procentach Ogółem Kobiety Mężczyźni Rodzina, zrozumienie, spokój, miłość, radość 85% 59% 26% Pieniądze, pewna emerytura 12% 5% 7% Brak cierpienia 3% 2% 1%

21 Ankieta wśród ludzi starszych >60 r.ż.
Ankieta zawiera również pozycję, w której ankietowani mogli wpisać swoje uwagi co do narzędzia jakim była ankieta. Z badań wynika, że tylko 20% respondentów nie miało żadnych uwag, co do ankiety. 45% ankietowanych ( 25% kobiet i 20% mężczyzn) stwierdziło, że twierdzenia jak również złote myśli są zbyt trudne, szczegółowe oraz dziwne. 25% osób (15% kobiet i 10% mężczyzn) uważało, że pytania są ciekawe „ dobre ”, aczkolwiek było ich o wiele za dużo. Dla 8% ankietowanych (5% kobiet i 3% mężczyzn ) twierdzenia oraz złote myśli były nie zrozumiałe zaś dla 2% respondentów pytania są „ dobre” na dzisiejszy czas.

22 Ogólne wnioski z przeprowadzonych badań
Każda badana grupa wiekowa inaczej pojmuje pojęcie szczęścia. Wynika to z innego światopoglądu, pojmowania świata. Różnice te występują nie tylko między ludźmi w różnym wieku, ale także między ludźmi z różnych środowisk, o różnym statusie materialnym. Na podstawie przeprowadzonych ankiet nie można jednoznacznie stwierdzić jak dana grupa wiekowa pojmuje szczęście. Dla każdego człowieka szczęściem może być co innego. Jednak przeprowadzone badania dają ogólny zarys odpowiedzi na pytanie „czym dla Ciebie jest szczęście?” dla ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk.

23 Autorzy: Olga Czerwińska Beata Moroń Sylwia Pawlak Anna Herman Justyna Widenka


Pobierz ppt "„Czym dla Ciebie jest szczęście?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google