Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Montaż styczników elektromagnetycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Montaż styczników elektromagnetycznych"— Zapis prezentacji:

1 Montaż styczników elektromagnetycznych
Temat Montaż styczników elektromagnetycznych Rodzaje styczników Styczniki można klasyfikować według różnych kryteriów. Najczęściej jednak wyróżnia się następujące grupy: - styczniki wysokiego napięcia, - styczniki niskiego napięcia, - styczniki prądu przemiennego, - styczniki prądu stałego. Największe zastosowanie mają styczniki niskiego napięcia prądu przemiennego, tzw. ogólnoprzemysłowe. Są one stosowane do manewrowania z dużą częstością łączeń silnikami elektrycznymi oraz innymi odbiornikami energii elektrycznej. Opracował - Mirosław Ruciński

2 Plan zajęć Ogólne informacje o zastosowaniu styczników
Budowa styczników elektromagnetycznych Dobór styczników. Parametry techniczne Montaż styczników Montaż mechaniczny Montaż elektryczny Nieprawidłowości występujące podczas montażu Przepisy bhp, dobór narzędzi Silniki elektryczne, piece akumulacyjne, oświetlenie zewnętrzne dla dużych terenów i inne większe odbiorniki energii elektrycznej wymagają zastosowania odpowiednich urządzeń do ich manewrowania -STYCZNIKÓW (rozłączników manewrowych). Stosuje się je w instalacjach przemysłowych, jak też coraz częściej w gospodarstwie domowym. Związane jest to  oczywiście z coraz większym "spożywaniem energii" w naszych domach, co z kolei jest wyznacznikiem naszego coraz wyższego rozwoju cywilizacyjnego. Jednocześnie musimy pamiętać, że z dużymi mocami związane są duże prądy płynące w naszych  instalacjach, które  musimy mieć możliwość bezpiecznego i pewnego załączania i wyłączania. Większe prądy powodują zwiększenie wymagań dla łączników, wymuszają większe ich rozmiary, bardziej skomplikowaną budowę ze względu na problemy związane z łukiem elektrycznym.

3 Styczniki elektromagnetyczne
Nowoczesne rozwiązania styczników, podobnie jak innych aparatów, polegają przede wszystkim na zmniejszeniu ich wymiarów i masy, przy zachowaniu, a nawet polepszeniu parametrów elektrycznych i mechanicznych. Konstruktorzy i producenci styczników nadążają na ogół za szybko rosnącymi wymaganiami, dostarczając wyrobów o coraz wyższych parametrach mechanicznych i elektrycznych, a przy tym coraz bezpieczniejszych, łatwiejszych w obsłudze, pewniejszych w działaniu i zajmujących coraz mniej miejsca.

4 Budowa stycznika Izolacyjna podstawa stycznika Cewka stycznika
Rdzeń nieruchomy Zwora ruchoma elektromagnesu Styk ruchomy Styk nieruchomy Zestyki pomocnicze zwierne i rozwierane Sprężyny stykowe zapewniające docisk styków Komory gaszeniowe łuku elektrycznego Wśród wszystkich aparatów elektrycznych instalowanych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych poważne miejsce zajmują aparaty łączeniowe, w tym styczniki. Stycznik jest rozłącznikiem, którego cechuje przede wszystkim duża trwałość mechaniczna oraz duża częstość łączeń, przy stosunkowo małych wymiarach, niewielkiej masie i wysokiej pewności działania. Wymienione cechy oraz możliwość i łatwość zdalnego sterowania sprawiają, że styczniki szczególnie nadają się do stosowania we wszystkich układach napędowych i urządzeniach elektroautomatyki.

5 Dobór styczników Parametry techniczne
Napięcie znamionowe stycznika Un Moc odbiornika i jego charakter (silnikowy, grzejny, oświetleniowy, trakcyjny) Prąd znamionowy ciągły i łączeniowy w kategorii użytkowania [A] Moc silnika w kategorii użytkowania [kW] 3. Dopuszczalna częstość łączeń [1/h] 4. Napięcie sterowania (zależy od dostępnej sieci lub źródła) Podstawowe zasady doboru styczników Podstawowe kryterium doboru stycznika stanowią środowiskowe i łączeniowe warunki jego pracy. Warunki łączeniowe polegają na określeniu kategorii użytkowania stycznika, napięcia łączeniowego oraz prądu łączeniowego lub mocy znamionowej sterowanego silnika dla danej kategorii. Producenci styczników na ogół podają w kartach katalogowych moce największych silników indukcyjnych klatkowych (kategoria pracy AC-3) jakie mogą być załączane i wyłączane stycznikiem w danej kategorii użytkowania. Należy wyraźnie zaznaczyć, że zdolność łączeniowa stycznika jest ściśle związana z kategorią jego użytkowania. Ten sam stycznik ma różne zdolności łączeniowe w różnych kategoriach użytkowania. Nie zwrócenie uwagi na kategorię użytkowania może spowodować bardzo wyraźne zmniejszenie trwałości stycznika lub poważne zakłócenia w jego funkcjonowaniu do sklejenia styków włącznie. Dalsze kryteria doboru styczników stanowią dane dotyczące napięć sterowania (napięcia cewki), czasów załączania i wyłączania, obciążalności zestyków pomocniczych itp.

6 Kategorie użytkowania:
Prąd przemienny AC Prąd stały DC Kategoria użytkowania Zastosowanie AC-1 Piece oporowe,(odbiorniki nieindukcyjne) DC-1 AC-2 Silniki indukcyjne pierścieniowe - rozruch, wyłączanie AC-3 Silniki indukcyjne zwarte, klatkowe - rozruch, rozłączanie przy znamionowej prędkości obrotowej DC-3 Silniki bocznikowe - rozruch, praca impulsowa, hamowanie przeciwprądem, nawroty, wyłączanie dynamiczne AC-4 Silniki indukcyjne zwarte - rozruch, praca impulsowa, hamowanie przeciwprądem, nawroty AC-5a AC-5b Sterowanie lamp wyładowczych Łączenie żarówek DC-5 Silniki szeregowe - rozruch, impulsowanie, hamowanie przeciwprądem, nawroty, wyłączanie dynamiczne AC-6a AC-6b Łączenie transformatorów Łączenie baterii kondensatorów DC-6 Łączenie żarówek AC-7a AC-7b Gospodarstwo domowe Silniki w gospodarstwie domowym AC-8a AC-8b Sterowanie silnikami sprężarek hermetycznych czynnika chłodzącego z ręcznym przestawianiem wyzwalaczy przeciążeniowych Z samoczynnym przestawianiem wyzwalaczy przeciążeniowych Kategorie użytkowania styczników są umownym określeniem ich własności, w celu umożliwienia porównywania ze sobą różnych styczników w znormalizowanych warunkach probierczych. Znormalizowane kategorie użytkowania umożliwiają również dobór styczników do łączenia silników w typowych warunkach roboczych. Warunki robocze styczników przy załączaniu i wyłączaniu różnego rodzaju odbiorników mogą różnić się zasadniczo. Przy załączaniu występuje zwykle przeciążenie, np. prąd płynący przy załączaniu pieca oporowego jest niewiele większy od prądu znamionowego pieca, natomiast prąd płynący przy rozruchu silnika przekracza kilkakrotnie (5÷7,5) jego prąd znamionowy. Przy wyłączaniu silników w warunkach tzw. impulsowania, prąd wyłączany jest również większy od prądu znamionowego silnika, gdyż jego prędkość obrotowa jest mniejsza od prędkości znamionowej. Poza wymienionymi podstawowymi kategoriami użytkowania styczników określa się jeszcze ich zdolności łączeniowe zwykłe i dorywcze. Producent określa jakie prądy przy jakich napięciach i współczynnikach mocy cos może dany stycznik załączać i wyłączać, w określonej podstawowej kategorii użytkowania. Znormalizowane kategorie użytkowania nie obejmują przypadków stosowania styczników do łączenia np. baterii kondensatorów, spawarek, zestawów lamp wyładowczych itp. W tego typu przypadkach należy posługiwać się określonymi w danych katalogowych zdolnościami łączenia stycznika lub zwrócić się do producenta o określenie zdolności łączeniowych w konkretnych warunkach pracy w jakich stycznik ma pracować.

7 Montaż styczników Sposoby montażu styczników
Montaż stycznika na szynę TH-35 Podłączenie przewodów Dobór narzędzi

8 Oznaczenia zacisków LP NAZWA OZNACZENIE UWAGI 1 zaciski cewki A1, A2 2
styki główne ( zaciski torów głównych) 1 / 2, 3 / 4,  5 / 6  itd. Oznaczenie jednocyfrowe 3 styki pomocnicze rozwierne 11, 12 21, 22 31, 32   itd. Oznaczenie dwucyfrowe 1 cyfra nr styku 2 cyfra  (1,2) styk rozwierny 4 zwierne 13, 14 23, 24 33, 34   itd. 1 cyfra nr styku 2 cyfra  (3,4) styk zwierny

9 Informacje uzupełniające
Internet Katalogi Czasopisma Stycznik jest łącznikiem, w którym ruchome styki są utrzymywane w położeniu wymuszonym pod stałym działaniem siły zewnętrznej najczęściej w postaci elektromagnesu. Prąd płynący w obwodzie cewki elektromagnesu powoduje przyciągnięcie zespołu styków zamykających obwód (tor) główny. Styczniki wykorzystuje się jako łączniki manewrowe przede wszystkim tam gdzie wymagana jest duża częstość łączeń lub zdalne sterowanie. Obecnie produkuje się wiele rodzajów styczników przeznaczonych do konkretnych zadań np. podwójne do pracy nawrotnej silników ze stałym sprzężeniem mechanicznym, specjalne do załączania baterii kondensatorów, sterujące oświetleniem.

10 Instruktaż bieżący 1. W czasie wykonywania ćwiczeń zwracam uwagę na:
organizację stanowiska roboczego, stan narzędzi i przyrządów, bhp, jakość wykonywanej pracy, stosunek do pracy i osobistą postawę, kulturę pracy, wydajność pracy, stosunek do powierzonego mienia, osobiste zaangażowanie się ucznia w pracy, 2. Wstępne omówienie wykonanej pracy.

11 Instruktaż końcowy Ogólne podsumowanie wyników pracy całej grupy z określeniem stopnia wykonywania zadań i osiągnięcia wytyczonego celu. Porównanie pracy najlepiej i najgorzej wykonanej. Pochwały i wyróżnienia. Indywidualne omówienie pracy uczniów (samoocena – ocena wraz z uzasadnieniem). Ocena uczniów i wpisanie ocen do dzienniczków ucznia. Podanie tematu nowej lekcji.


Pobierz ppt "Montaż styczników elektromagnetycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google