Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 14 października 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 14 października 2006"— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 14 października 2006
Konferencja inaugurująca projekt Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Panel M3 Elastomery Bolesław Jurkowski Panel P3 Przetwórstwo elastomerów Danuta Żuchowska Katowice, 14 października 2006

2 M3 Elastomery P3 Przetwórstwo elastomerów
Z uwagi na współzależność tematyczną między rodzajem polimerów– elastomerów a metodami przetwarzania ukierunkowanymi na modyfikację właściwości fizykochemicznych i użytkowych postanowiono wspólnie opracowywać zadania obu paneli.

3 Obszary tematyczne M3 Elastomery kauczuki syntetyczne
kauczuk naturalny styrenowe elastomery termoplastyczne poliuretany elastomery poliolefinowe P3 Przetwórstwo elastomerów mieszanie walcowanie kalandrowanie prasowanie rozdrabnianie formowanie wyrobów gumowych

4 Realizacja zadań w okresie sierpień - październik 2006
Organizacja składu paneli M6 i P3 (adresy) Spotkanie robocze paneli Na zebraniu opracowano tezy do ankiety Opracowano ankietę i skonsultowano ją internetowo z członkami paneli Opracowano Raportu nr 1 Opracowano założenia do SWOT

5 Założenia tematyczne do ankiety
Samoocena eksperta wypełniającego ankietę Jak uzyskać dostęp do informacji o technologiach wytwarzania elastomerów i wyrobów oraz rynku wyrobów z elastomerów Stopień zaawansowania prac badawczych realizowanych na uczelniach i w instytutach Trendy stosowania elastomerów w najbliższych latach Trendy rozwoju właściwości elastomerów Trendy rozwoju technologii przetwarzania elastomerów Nowe produkty i technologie Finansowanie nauki i technologii elastomerów w Polsce

6 Ankieta Opracowana ankieta jest dość obszerna liczy ok. 12 stron i obejmuje szeroki zakres zagadnień. Uwzględniono w niej uwagi członków paneli, którzy te uwagi nadesłali za wyjątkiem jednej uwagi. Wyrażono opinię, że jest zbyt obszerna – zbyt długa co może zniechęcić ankietowanego do jej wypełnienia.

7 Program prac Przygotowanie listy czynników do analizy STEEP dla obszaru tematycznego elastomery i przetwórstwo elastomerów Analiza przeglądu technologicznego Opracowanie listy trendów technologicznych Przygotowanie listy adresów ankietowanych

8 Zasada pracy w panelach roboczych
Zadania zgodne z obszarami tematycznymi zostaną opracowane przez członków paneli a następnie przedyskutowana na zebraniu. Wymiana informacji i konsultacje odbywać się będą głównie za pomocą internetu

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Katowice, 14 października 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google