Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Powiatowy Urząd Pracy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Jak Urząd Pracy pomaga założyć własną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Powiatowy Urząd Pracy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Jak Urząd Pracy pomaga założyć własną"— Zapis prezentacji:

1 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Powiatowy Urząd Pracy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Jak Urząd Pracy pomaga założyć własną firmę?

2 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Pieniądze na własną firmę Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota finansowania – 13 312,00 zł, przeznaczenie środków: - - sfinansowanie zakupu narzędzi i urządzeń, sprzętu komputerowego, oprogramowania, - - remont i adaptację pomieszczeń, - - wyposażenie lokalu, - - zakup towarów, materiałów, artykułów biurowych - - reklamę.

3 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Kto może uzyskać wsparcie? O dotacje mogą ubiegać się osoby: - - bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, - - planujące otworzyć działalność na terenie powiatu poznańskiego, - - złożą w Urzędzie kompletny wniosek z biznesplanem i dokumentami dotyczącymi kwalifikacji zawodowych.

4 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Zalety programu dotacje są bezzwrotne - wystarczy tylko poprowadzić działalność gospodarczą przez okres 12-u miesięcy od jej rozpoczęcia i wydatkować środki zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, nie jest wymagane wniesienie finansowego wkładu własnego.

5 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Inne formy pomocy dla początkujących przedsiębiorców Po 6 m-cach od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca może uzyskać wsparcie związane z rozwojem firmy przez: - -refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy, - -jednorazowe zrefundowanie kosztów składek ZUS w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, - -organizację staży, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

6 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Najczęściej otwierane działalności gospodarcze przez osoby bezrobotne korzystające z dotacji USŁUGI: 60,5% - pośrednictwa finansowego, marketingowe, doradcze, prawne, reklamowe, informatyczne, zarządzania nieruchomościami, remontowo-budowlane, fryzjersko-kosmetyczne, kulturalno- oświatowe, masażu, porządkowe, mechaniki pojazdowej, gastronomiczne, ślusarskie, brukarskie, HANDEL: 33,3% - sprzedaż prasy i art. papierniczych, odzieży, ogólnospożywczy, art. zoologiczne, kwiaciarnie, wyroby metalowe, wielobranżowe sklepy internetowe, PRODUKCJA: 6,2% - krawiectwo, art. dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy, witraże, sterowniki i procesory, wyroby ceramiczne.

7 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Struktura udzielonych dotacji wg płci

8 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Wsparcie merytoryczne Osoby planujące otworzyć własną firmę uzyskują ze strony Urzędu wszechstronną pomoc nie tylko finansową, do nich są skierowane również: - seminaria szkoleniowe wprowadzające w świat biznesu, na których omawia się biznesplan – Pierwszy krok w biznesie, - - szkolenia z zasad prowadzenia działalności gospodarczej przygotowujące do otwarcia i prowadzenia firmy – Własna firma, - bezpłatne doradztwo w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości.

9 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości działa od 1993 roku w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy. POWP jest instrumentem wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym, podejmuje działania i świadczy usługi wspierające tworzenie i rozwój małych firm. W Ośrodku można uzyskać informacje, jak krok po kroku zrealizować pomysł na własną firmę. o Ośrodku

10 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Rodzaje usług Ośrodek świadczy bezpłatne usługi w zakresie: informacji związanej z obowiązkami formalno-prawnymi rozpoczęcia działalności gospodarczej, indywidualnych, specjalistycznych konsultacji i doradztwa dla osób rozpoczynających i prowadzących małe firmy, organizowania prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, prowadzenia czytelni, prowadzenia otwartego pośrednictwa pracy w postaci "sklepiku z ofertami pracy.

11 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Porady i konsultacje Każda osoba zainteresowana otwarciem własnej firmy lub będąca przedsiębiorcą z sektora MŚP może skorzystać z pomocy naszych doradców w zakresie: rachunkowości i podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym z PFRON, Unii Europejskiej, Funduszu Pracy, marketingu, sporządzania biznesplanu, aspektów prawnych w biznesie, ubezpieczeń społecznych (ZUS), zatrudniania pracowników.

12 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Prelekcje, warsztaty i seminaria Uzupełnieniem oferty doradczej są organizowane bezpłatne prelekcje i warsztaty, tematycznie obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem małej firmy oraz seminarium szkoleniowe pn.: Pierwszy krok w biznesie, przygotowujące do rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

13 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Sklepik z ofertami pracy POWP prowadzi również otwarte pośrednictwo pracy. Do naszego sklepiku ofertę może złożyć każdy przedsiębiorca, również w początkowym okresie działalności firmy na rynku. Z ofert mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy. Specyfika naszych ofert pracy: krótkoterminowe, sezonowe, prace zlecone, propozycje pracy dla studentów i młodzieży uczącej się.

14 "Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Kontakt POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Czarnieckiego 9, 61 - 568 Poznań tel. (0 61) 834-56-40, fax. (0 61) 833-98-08 www.bip.pup.poznan.plwww.bip.pup.poznan.pl, www.pup.poznan.pl, www.pup.poznan.pl e-mail: popo@praca.gov.pl POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Stary Rynek 52 B 61 – 772 Poznań tel./fax (0 61) 853 21 86 tel. (061) 853 22 04 – oferty pracy e-mail: popopowp@praca.gov.pl


Pobierz ppt ""Warto pracować w Polsce" Poznań 16 marca 2007 Powiatowy Urząd Pracy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Jak Urząd Pracy pomaga założyć własną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google