Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X I X SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 28 STYCZNIA 2 0 0 9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X I X SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 28 STYCZNIA 2 0 0 9."— Zapis prezentacji:

1 1 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X I X SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 28 STYCZNIA 2 0 0 9

2 2 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wolsztyna w okresie międzysesyjnym STYCZEŃ 2 0 0 9

3 3 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl We wtorek 30 grudnia 2008 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku miało miejsce uroczyste nadanie imienia Powstania Wielkopolskiego rondu położonemu w Karpicku ( u zbiegu ulic Poznańskiej i drogi nr 32).

4 4

5 5 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 30 grudnia ub. r. został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o dofinansowanie przebudowy ciągu dróg: Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowa w Wolsztynie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011. Wartość zadania wynosi 2 666 tys. zł, a planowane dofinansowanie z budżetu państwa to blisko 1 333 tys. zł. Zadanie to, w kwocie 200 tys. zł współfinansuje również Powiat Wolsztyński.

6 6 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniach 4 i 5 stycznia odbyły się gminne obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Wolsztynie. Uroczystości rozpoczęły się w dniu 4 stycznia złożeniem wiązanek i kwiatów na grobach Powstańców Wielkopolskich oraz w Miejscach Pamięci Narodowej przez przedstawicieli władz samorządowych. Następnie w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie odbyła się msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich. Wyjątkowego charakteru obchodom nadał też koncert kolęd i pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy. Tego samego dnia licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Wolsztyn mogli się szerzej zapoznać z historią Powstania Wielkopolskiego dzięki inscenizacji batalistycznej na ulicach Wolsztyna, przedstawiającej Wyzwolenie Wolsztyna dnia 5 stycznia 1919 roku.

7 7

8 8

9 9

10 10 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W drugim dniu obchodów w Kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie, ks. Proboszcz Sławomir Majchrzak odprawił uroczystą mszę św. w intencji uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, połączoną z poświęceniem sztandaru szkoły i przyjęciem imienia Powstańców Wielkopolskich. Następnie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej i uroczysta Sesja Rady Miejskiej, na której nadano Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie imię Powstańców Wielkopolskich.

11 11

12 12 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl We wtorek 6 stycznia 2009 w Kościele Farnym w Wolsztynie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Kębłowo. Podczas koncertu dokonano także podsumowania konkursu na wykonanie Szopki Gwiazdkowej.

13 13

14 14 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl 11 stycznia 2009 roku w Wolsztyńskim Domu Kultury oraz na terenie wielu miejscowości gminy odbył się XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie artystycznym wystąpił duet Pauliny Prządki i Marcina Fryśnego, Studio Piosenki "Cantabile", uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wolsztynie, zespół "Mini Forte", zespoły hip- hopowe (Strefa 68, 32 KWK). Jak co roku, ważnym punktem programu była aukcja. Atrakcją tegorocznej licytacji był, wśród wielu ciekawych przedmiotów, 9 miesięczny kucyk Tadzik, ufundowany przez panią Dorotę Utratę z Ośrodka Agroturystycznego "Amazonka" z Mariankowa. Tradycyjnie kwesta uliczna była zakończona ŚWIATEŁKIEM DO NIEBA. Wolsztyński sztab WOŚP zebrał w tym roku rekordową kwotę 44.745,38-,

15 15

16 16 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Dnia 12 stycznia podpisano umowę z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru,, VIABIT", ul. Garbarska 6/6, 64-200 Wolsztyn Wojciech Chałupka na opracowanie dokumentacji projektowej budowy: A) odcinka ulicy Garbarskiej w Wolsztynie ( w kierunku pływalni) B) odcinka ulicy Cmentarnej w Obrze ( w kierunku plaży nad Jeziorem Świętym. W tym samym dniu podpisano także umowę z Robertem Mikołajskim na opracowanie dokumentacji projektowej budowy: A) ulicy Wybickiego w Wolsztynie, B) odcinka drogi Nowa Dąbrowa do drogi powiatowej nr 3812 Stary Widzim – Stara Dąbrowa.

17 17 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 14 stycznia 2008 r. rozpisano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na szkołę publiczną w m. Karpicko. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dawnego budynku usługowego na szkołę publiczną dla klas 0-3. Opracowany Projekt budowlany zakłada, iż z wykorzystaniem fundamentów i kondygnacji piwnic istniejącego budynku usługowego, zostanie wykonany obiekt parterowy z dachem płaskim. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 5 sierpnia 2009r.

18 18 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Uprzejmie informuję, iż z dniem 15 stycznia 2009 roku Punkt Informacyjny dla Ofiar Przemocy został przeniesiony do Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. 5-go Stycznia 47 (pokój nr 3). Porad jak do tej pory udziela Pani Sylwia Kusior Kierownik Sekcji Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

19 19 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl 16 stycznia 2009 roku wszczęto procedurę przetargową na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolsztyn położonych w obrębie II miasta Wolsztyna przy ul. Bohaterów Bielnika (rejon skansenu): działka 8/16 o pow. 0,1167 ha – cena wywoławcza: 151.000,00 + 22% VAT działka 8/17 o pow. 0,1255 ha – cena wywoławcza: 162.000,00 + 22% VAT - wszczęto również procedurę przetargową na sprzedaż na własność działek budowlanych stanowiących własność Gminy Wolsztyn położonych w obrębie wsi Powodowo: działka 17/4 o pow. 0,0538 ha – cena wywoławcza: 33.000,00 + 22% VAT działka 17/5 o pow. 0,0637 ha – cena wywoławcza: 38.000,00 + 22% VAT działka 17/6 o pow. 0,0713 ha – cena wywoławcza: 43.000,00 + 22% VAT działka 17/7 o pow. 0,0788 ha – cena wywoławcza: 47.000,00 + 22% VAT działka 17/8 o pow. 0,1600 ha – cena wywoławcza: 96.000,00 + 22% VAT, a także wszczęto procedurę przetargową na oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości (restauracja 458m² oraz byłe przedszkole - 760m² ) położonych na terenie Ośrodków Wypoczynkowych WILGA w Rudnie oraz lokalu użytkowego położonego w Wolsztynie, w budynku przy ul. Poznańskiej 8 ( pow. użytkowa w/w lokalu – 161m²).

20 20 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W sobotę 17 stycznia 2008 w Domu Ludowym w Chorzeminie odbył się XVIII Bal Piłkarza. Ogłoszone na nim zostały wyniki plebiscytu na "Najlepszego-Najpopularniejszego" piłkarza MLKS Orkan Chorzemin w roku 2008, którym został Andrzej Biniakowski oraz wręczono puchary, m.in. ufundowane przez Burmistrza Wolsztyna

21 21 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W niedzielne popołudnie dnia 18 stycznia w Kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Kębłowie odbyły się już XII Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych. Piękne kolędy i pastorałki usłyszeliśmy w wykonaniu: Zespołu Pieśni i Tańca "Kębłowo", Chóru "Lutnia", pod przewodnictwem Krzysztofa Olszewskiego, Chóru "Camerata" z Kopanicy, Zespołu Wokalnego Parafii Św. Józefa z Wolsztyna pod dyrygenturą Zdzisława Barskiego, Parafialnego Chóru "Camerata", Kapeli Wokalno- Instrumentalnej "Art Wygoda" z Rakoniewic, pod przewodnictwem Józefa Kowalonka, Chóru "Nuta w Nutę" oraz Chóru Parafialnego z Obry pod opieką O. Lucjana Osieckiego OMI

22 22

23 23 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W tym samym dniu na Cmentarzu Parafialnym w Kębłowie nastąpiło uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego Pomnika upamiętniającego Poległych i Pomordowanych Bohaterów w Walkach o Niepodległość. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Odnowienie pomnika było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Wolsztyna oraz ks. Proboszcza z Kębłowa, a także życzliwości wielu osób, firm i instytucji, wśród których znaleźli się: Parafia Rzymskokatolicka w Kębłowie, Ubojnia Drobiu Merda w Kębłowie, Firma Matex Zbigniewa Rogozinskiego, Agrofirma Spółdzielcza Wroniawy - Jerzego Polanowskiego, firma Budopex Janusza Majerowskiego, Pan Dariusz Stephan, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Diagrolmet - Dariusz Kotlarski, Pan Andrzej Nitschke z Wroniaw, Pan Tomasz Piskorski z Kębłowa oraz Urząd Miejski w Wolsztynie. W przemówieniu okolicznościowym Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski przypomniał historię powstania pomnika i związanych z tym walk wyzwoleńczych, a także podziękował ofiarodawcom.

24 24

25 25 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 21 stycznia 2008r. rozpisano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Rozbudowa budynku urzędu miejskiego w Wolsztynie. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Ratusza oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w istniejącej i projektowanej części budynku. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania : Zad. Nr 1 pn. Rozbudowa budynku ratusza Zad. Nr 2 pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w istniejącej i projektowanej części budynku Ratusza. W ramach zadania nr 1 zostanie wykonana rozbudowa budynku poprzez dobudowanie od strony wschodniej do istniejącego budynku skrzydła czterokondygnacyjnego (parter, I i II piętro, poddasze użytkowe) z pełnym podpiwniczeniem.

26 26 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 22 stycznia 2009 roku, na sali wiejskiej w Starym Widzimiu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. W turnieju uczestniczyło 40 osób wyłonionych wcześniej podczas eliminacji środowiskowych. Młodzież startowała w 3 grupach wiekowych: I Grupa wiekowa - szkoły podstawowe / Szkoła Podstawowa nr 1 i 3 z Wolsztyna oraz SP Stary Widzim i Świętno/ II Grupa wiekowa – gimnazja / Gimnazjum nr 1 i 2 z Wolsztyna, Gimnazjum Kębłowo oraz OSP Stary Widzim i Nowa Dąbrowa/ III Grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne / Liceum Ogólnokształcące – Wolsztyn, Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo, Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, OSP Stary Widzim i Obra.

27 27

28 28 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Burmistrz Wolsztyna i Komitet Honorowy Obchodów 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w dniach 22 oraz 23 stycznia 2009 przyznali dyplomy za udział w konkursach: -Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, -Konkurs plastyczny "Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka", -Konkurs fotograficzny "Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego na ziemi wolsztyńskiej", W konkurach brali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych startując indywidualnie lub w zespołach. Konkurs plastyczny wygrała Sandra Waśko z Zespołu Szklno-Gimnazjalnego w Obrze a wyróżnienie otrzymała Izabela Woźnik (ZS-G Obra). Komisja przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca: Tymoteusz Żuchowski (Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie) i Roksana Lewandowska (ZSRiT Powodowo). Wyróżnienie otrzymała Natalia Izydorczyk (LO Wolsztyn). Ponadto nagrodę fotografów otrzymała Roksana Lewandowska.

29 29

30 30 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W piątek 23 stycznia 2009 przebywający w Wolsztynie Horst Eckert, przewodniczący Heimatkreis Wollstein e.V. z Bad Bevensen przekazał księdzu proboszczowi Sławomirowi Majchrzakowi 3000 Euro, które zebrali byli mieszkańcy Wolsztyn narodowości niemieckiej mieszkający obecnie w Powiecie Uelzen na remont dachu na byłym kościele ewangelickim w Wolsztynie. Przysłowiowa cegiełka, jaką przekazali księdzu proboszczowie członkowie Koła Ziomków zyskała też swoisty wymiar symboliczny, gdyż każdy z ofiarodawców otrzymał starą oryginalną dachówkę z dachu kościoła, w którym niektórzy z nich otrzymali swe pierwsze sakramenty święte.

31 31

32 32 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 23 stycznia 2009 roku odbył się przetarg na nasadzanie i pielęgnację kwietników w mieście Wolsztynie. Wpłynęła 1 oferta Gospodarstwa Ogrodniczego Jana Maraszka z Wolsztyna na kwotę 210.000,95 zł brutto.

33 33 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 25 stycznia w Sali Reprezentacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli Rzemiosła Wielkopolskiego z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych województwa, w którym wziął również udział Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Udział Wolsztyna w spotkaniu miał wymiar szczególny, bowiem spotkanie swoim koncertem kolęd uświetnił nasz Zespół Pieśni i Tańca,,Kębłowo. Podczas spotkania burmistrz podziękował rzemieślnikom za dotychczasowa owocną współpracę i wręczył list okolicznościowy oraz herb witrażowy Prezesowi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Panu Jerzemu Bartnikowi.

34

35 35 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 26 stycznia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 poinformowała, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Kwota dofinansowanie wynosi 278 012,66 zł, co stanowi 70% wartości całego projektu.

36 36 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 26 stycznia 2008r. rozpisano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Budowa drogi gminnej Wolsztyn – Tłoki – przedłużenie ul. Powstańców Wlkp. w Wolsztynie " Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi na odcinku 270m oraz wykonanie kanalizacji deszczowej Termin zakończenia robót budowlanych – 30 czerwca 2009r. Zakładany termin składania i otwarcia ofert - 16 luty 2009 r.

37 37 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 26 stycznia w sali sesyjnej odbyło się spotkanie słuchaczy Wolsztyńskiego UTW z władzami samorządowymi miast i gminy Wolsztyn, podczas którego Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski omówił działalność samorządu miejskiego w roku 2008, a także przedstawił plany inwestycyjne na rok 2009. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, bowiem uczestniczyła w nim rekordowa liczba, ponad 80 słuchaczy.

38 38

39 39 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl

40 40 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Trwają roboty budowlane na następujących zadaniach inwestycyjnych : -Przebudowa drogi gminnej w obr. geod. Komorowo – tereny aktywizacji gospodarczej, -Przebudowa ulicy Żwirowej w Wolsztynie, Przebudowa ulicy Nowej w m. Obra, -Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego- etap I

41 41 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE

42 42 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE PROJEKT I REALIZACJA GMINNE CENTRUM INFORMACJI W WOLSZTYNIE


Pobierz ppt "1 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X I X SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 28 STYCZNIA 2 0 0 9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google