Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ŁODZI Program MŁODZI Informacja dla Pracodawców zainteresowanych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ŁODZI Program MŁODZI Informacja dla Pracodawców zainteresowanych"— Zapis prezentacji:

1 W ŁODZI Program MŁODZI Informacja dla Pracodawców zainteresowanych
współpracą w ramach programu Młodzi w Łodzi

2 MŁODZI W ŁODZI – CELE zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią zwiększenie liczby kandydatów na studia na kierunkach preferowanych przez Pracodawców, co przekładać się będzie na wyższą jakość absolwentów poprawa wizerunku Łodzi - jako Miasta przyjaznego dla rozwoju zawodowego

3 MŁODZI W ŁODZI - PARTNERZY
W chwili inauguracji 18 marca 2008 r. współpracę w ramach programu deklarowały 24 firmy – obecnie współpracuje z nami już ponad 50 firm. Pracodawcy: Uczelnie: Patroni medialni:

4 MŁODZI W ŁODZI – WIODĄCE INICJATYWY
Portal praktyk i staży - Praktykuj w Łodzi! Stypendia dla najlepszych studentów finansowane przez Pracodawców Finansowanie akademików dla studentów Stypendia dla doktorantów Cykl bezpłatnych szkoleń pn. „Twoja kariera w Twoich rękach!” Konkurs „Młodzi w Łodzi - Mam pomysł na biznes” Finansowanie dodatkowych lektoratów Poznaj łódzkich Pracodawców! 4

5 PROGRAM MŁODZI W ŁODZI - WIODĄCE INICJATYWY
Portal praktyk i staży został stworzony w celu wspierania studentów łódzkich uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego w trakcie praktyk zawodowych. Portal odwiedza niemal 1500 osób tygodniowo. W portalu zarejestrowało się 105 Pracodawców oraz 520 Kandydatów do odbycia staży lub praktyk. Dotychczas za pośrednictwem portalu już ponad 600 osób odbyło praktyki i staże w najlepszych łódzkich firmach. Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: Zamieszczenie na stronie profilu Pracodawcy oraz ofert praktyk i staży jest bezpłatne. Odpłatność dla praktykanta lub stażysty według uznania Pracodawcy.

6 MŁODZI W ŁODZI – WIODĄCE INICJATYWY
STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW Aby zmobilizować studentów do uzyskiwania wysokich wyników w nauce na kluczowych dla pracodawców kierunkach studiów, firmy – partnerzy projektu finansują roczne stypendia dla najlepszych studentów wybranych kierunków. Trzy edycje programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców złożono ponad 800 wniosków. 67 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 500 do 800 złotych brutto miesięcznie. Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: min. 600 zł brutto miesięcznie dla jednej osoby przez okres min. 9 miesięcy. W roku akademickim 2010/2011 stypendia fundują:

7 PROGRAM MŁODZI W ŁODZI - WIODĄCE INICJATYWY
FINANSOWANIE AKADEMIKÓW W celu zachęcenia młodych ludzi do studiowania w Łodzi, w szczególności na kierunkach preferowanych przez pracodawców, biorące udział w projekcie firmy finansują koszty zakwaterowania w akademiku przez okres minimum 1 roku dla studentów, którzy dostaną się na wybrane kierunki studiów z najlepszym wynikiem. Trzy edycje programu finansowania akademików. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało dotychczas 9 studentów. Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: ok zł miesięcznie dla jednej osoby przez okres min. 9 miesięcy. Akademiki sfinansowali:

8 MŁODZI W ŁODZI – WIODĄCE INICJATYWY
CYKL SZKOLEŃ „TWOJA KARIERA W TWOICH RĘKACH” Cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla studentów, gdzie Pracodawca proponuje tematykę szkolenia oraz zapewnia trenera/prowadzącego, a organizatorzy programu Młodzi w Łodzi zapewniają obsługę administracyjno-techniczną: rekrutację, salę wykładową, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe itp. W bezpłatnych szkoleniach dla studentów organizowanych przy współpracy z Partnerami programu jak dotąd udział wzięło ponad 1100 osób. Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: Ewentualne wynagrodzenie dla trenera Przykładowe szkolenia: Trening komunikacji interpersonalnej z elementami wystąpień publicznych, Efektywne metody zarządzania czasem, Od centrali do sieci multimedialnych - wprowadzenie do nowoczesnej telekomunikacji, Trening twórczości - metody wspierające rozwój twórczego myślenia w pracy, Jak dostać wymarzona pracę? Od napisania CV po zwycięską rozmowę rekrutacyjną!, Sztuka autoprezentacji, Zarządzanie projektem

9 PROGRAM MŁODZI W ŁODZI - WIODĄCE INICJATYWY
FINANSOWANIE DODATKOWYCH LEKTORATÓW Studenci ostatnich lat studiów (4 i 5 rok) wskazanych przez firmę-fundatora kierunków mają możliwość skorzystania z dodatkowych bezpłatnych lektoratów przeprowadzanych w ramach zajęć na uczelni lub poza nią. Trzy edycje programu finansowania lektoratów. Z dodatkowych lektoratów z języka angielskiego skorzystało dotychczas 42 studentów. Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: ok zł za grupę lektorską przez okres jednego semestru. Lektoraty sfinansowali:

10 MŁODZI W ŁODZI – WIODĄCE INICJATYWY
KONKURS „MAM POMYSŁ NA BIZNES” Konkurs „Mam pomysł na biznes” to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie i wsparcie realizacji najlepszych biznesplanów przyszłych i obecnie funkcjonujących młodych łódzkich przedsiębiorców. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili się z pomysłem na własny biznes mieli możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz indywidualnym doradztwie a najlepsi otrzymali m.in. nagrody finansowe, notebooki, drukarki, kursy językowe oraz bezpłatną obsługę księgową przyszłego przedsiębiorstwa. Trzy edycje Konkursu. Ponad 260 pomysłów biznesowych a ostatecznie do oceny ekspertów złożono 68 profesjonalnych biznesplanów, 10 zwycięzców w dwóch kategoriach, 20 wyróżnień. W tegorocznej, trzeciej edycji Konkursu zgłoszono rekordową liczbę pomysłów biznesowych – 135! Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: Ufundowanie nagród rzeczowych bądź finansowych dla uczestników

11 PROGRAM MŁODZI W ŁODZI – INNE MOŻLIWOŚCI
STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW Studenci studiów doktoranckich na kluczowych z punktu widzenia pracodawców kierunkach mogą otrzymać finansowane przez firmę-sponsora stypendium, o ile temat realizowanej pracy doktorskiej leży w kręgu zainteresowania firmy-sponsora. Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: ok zł miesięcznie dla jednej osoby, okres finansowania do ustalenia. POZNAJ ŁÓDZKICH PRACODAWCÓW! Cykl wizyt studentów u łódzkich Pracodawców – Partnerów programu Młodzi w Łodzi, wycieczka po firmie, zakładzie; prezentacja możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji. Pracodawca proponuje termin wycieczki, jej program oraz zapewnia osoby, które zajmują się grupa na miejscu, a organizatorzy programu Młodzi w Łodzi zapewniają: rekrutację chętnych oraz transport (dla grupy maksymalnie 16-osobowej). W wizytach u łódzkich Pracodawców udział wzięło już prawie 100 osób. Proponowane zaangażowanie finansowe Pracodawcy: Bezpłatnie 11

12 MŁODZI W ŁODZI – PROMOCJA PROGRAMU
Outdoorowe kampanie promocyjne, plakaty, ulotki, strona internetowa newsletter, eventy i akcje promocyjne 12

13 MŁODZI W ŁODZI – STRONA INTERNETOWA
Strona to: oferty pracy, oferty praktyk i staży, bezpłatne szkolenia, najlepsi łódzcy pracodawcy, łódzkie uczelnie wyższe, zawsze aktualne wydarzenia kulturalne konkursy z nagrodami i ..., dużo, dużo więcej ... Strona ma prawie 3500 zarejestrowanych użytkowników oraz tygodniowo prawie 3 tysiące niepowtarzalnych użytkowników i ponad 10 tysięcy odsłon.

14 MŁODZI W ŁODZI – INFORMACJA NT
MŁODZI W ŁODZI – INFORMACJA NT. PROMOCJI FIRMY – PARTNERA PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI” 1/3 Wariant I – oferta szeroka Dotyczy Partnerów zaangażowanych finansowo w program stypendialny, finansowanie akademików lub inne inicjatywy realizowane w Programie. Zamieszczenie profilu firmy w stronie internetowej programu pod adresem: logotyp wraz z danymi teleadresowymi firmy i hiperłączem do firmowej strony internetowej, informacje o firmie oraz perspektywach kariery zawodowej jakie oferuje oraz galeria zdjęć i plików multimedialnych. Możliwość korzystania z narzędzi komunikacji oferowanych w ramach serwisu takich jak: newsletter do zarejestrowanych użytkowników, publikacja informacji w sekcji Aktualności, publikacja banerów internetowych o charakterze rekrutacyjnym. Możliwe jest także przeprowadzenie na stronie serwisu konkursów, na przykład z wiedzy o firmie, w którym zwycięzcy otrzymywaliby nagrody ufundowane przez Partnera. Zamieszczenie logotypu firmy w materiałach informacyjnych dotyczących projektu: ulotkach, broszurach, plakatach, banerach. Powyższe materiały będą kolportowane i eksponowane m.in. w szkołach średnich, na uczelniach wyższych oraz podczas inicjatyw skierowanych do młodych ludzi (targi edukacyjne, targi pracy, specjalne eventy). Zamieszczenie logotypu firmy na reklamach wielkoformatowych, w przypadku gdy kampania promocyjna poszczególnych inicjatyw programu Młodzi w Łodzi będzie realizowana w takiej formie. Zamieszczenie logotypu firmy w spocie emitowanym na ekranach LED (np. na Rynku Manufaktury), w przypadku gdy kampania promocyjna poszczególnych inicjatyw programu Młodzi w Łodzi będzie realizowana w takiej formie.

15 MŁODZI W ŁODZI – INFORMACJA NT
MŁODZI W ŁODZI – INFORMACJA NT. PROMOCJI FIRMY – PARTNERA PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI” 2/3 Możliwość prowadzenia przez firmę własnych działań informacyjnych na temat zaangażowania w projekt i podejmowania działań mających na celu rozwój zasobów ludzkich w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi oferuje przekazanie wybranych materiałów informacyjno-promocyjnych przygotowanych w ramach projektu do dystrybucji przez Partnerów. Przekazywanie informacji o udziale firmy w projekcie podczas konferencji prasowych organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi oraz w wywiadach dotyczących projektu. Do materiałów prasowych dołączane mogą być ulotki lub inne materiały o charakterze informacyjnym przygotowane przez firmę. Możliwość zaangażowania firmy w specjalne eventy realizowane w ramach działań promocyjnych programu Młodzi w Łodzi, np.: koncerty, imprezy sportowe, imprezy taneczne. Możliwość zamieszczenia w serwisie profilu firmy, w którym znajdą się: dane teleadresowe firmy, logotyp oraz opis działalności. Ponadto w sekcji „Dobre praktyki” można zamieścić bardziej rozbudowaną informację na temat programu stażowego (praktyk) realizowanego w firmie (zasady rekrutacji, organizacja, korzyści dla uczestników, relacje uczestników, wypowiedzi pracowników firmy itp.) W przypadku uczestnictwa w inicjatywie dotyczącej stypendiów fundowanych przez pracodawców, zamieszczenie informacji o fundatorach (nazwa firmy, logotyp, dane teleadresowe) na specjalnie zaprojektowanych tablicach informacyjnych, które będą instalowane na wydziałach objętych programem stypendiów fundowanych. Obok informacji o fundatorze znajdą się informacje o stypendystach uhonorowanych w danym roku akademickim.

16 MŁODZI W ŁODZI – INFORMACJA NT
MŁODZI W ŁODZI – INFORMACJA NT. PROMOCJI FIRMY – PARTNERA PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI” 3/3 Wariant II – oferta podstawowa Dotyczy Partnerów, którzy nie partycypują finansowo w inicjatywach programu „Młodzi w Łodzi”. Zamieszczenie profilu firmy na stronie internetowej programu: logotyp wraz z danymi teleadresowymi firmy i hiperłączem do firmowej strony internetowej, informacje o firmie oraz perspektywach kariery zawodowej jakie oferuje, galeria zdjęć i plików multimedialnych. Możliwość korzystania z narzędzi komunikacji oferowanych w ramach serwisu takich jak: newsletter do zarejestrowanych użytkowników, publikacja informacji w sekcji Aktualności, publikacja banerów internetowych o charakterze rekrutacyjnym. Możliwe jest także przeprowadzenie na stronie serwisu konkursów na przykład z wiedzy o firmie, w którym zwycięzcy otrzymywaliby nagrody ufundowane przez Partnera. Zamieszczenie logotypu firmy w materiałach informacyjnych dotyczących projektu: ulotkach, broszurach, plakatach, banerach. Powyższe materiały będą kolportowane i eksponowane m.in. w szkołach średnich, na uczelniach wyższych oraz podczas inicjatyw skierowanych do młodych ludzi (targi edukacyjne, targi pracy, specjalne eventy). Możliwość prowadzenia przez firmę własnych działań informacyjnych na temat zaangażowania w projekt i podejmowania działań mających na celu rozwój zasobów ludzkich w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi oferuje przekazanie wybranych materiałów informacyjno-promocyjnych przygotowanych w ramach projektu do dystrybucji przez Partnerów. Możliwość zaangażowania firmy w specjalne eventy realizowane w ramach działań promocyjnych programu Młodzi w Łodzi, np.: koncerty, imprezy sportowe, imprezy taneczne. Możliwość zamieszczenia w serwisie profilu firmy, w którym znajdą się: dane teleadresowe firmy, logotyp oraz opis działalności.

17 MŁODZI W ŁODZI – DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
Aby przystąpić do programu Młodzi w Łodzi należy przesłać wypełnioną deklarację przystąpienia dostępną tutaj: Deklaracja współpracy przy programie Młodzi w Łodzi faksem na numer 042/ bądź mailem na adres oraz wskazać, w których inicjatywach firma chciałaby uczestniczyć.

18 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "W ŁODZI Program MŁODZI Informacja dla Pracodawców zainteresowanych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google