Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym."— Zapis prezentacji:

1 Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Urząd Miejski w Dynowie i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.

2 Prezentacja projektu Projekt pn. Kultura bez granic – w poszukiwaniu wspólnych korzeni – polsko – ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 listopada 2004 r. otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2002. Chór Lilia z Sądowej Wiszni – występ na Rynku Miasta

3 Aby osiągnąć postawione sobie cele, podejmowaliśmy w ramach projektu wiele działań, które dotyczyły organizacji i promocji wszelkiego typu wydarzeń związanych z kulturą ukraińską i polską, w szczególności naszą lokalną. Poprzez projekt współpracy kulturalnej i edukacyjnej chcieliśmy zapewnić jak najszerszy i najbardziej zróżnicowany kontakt między Polakami i Ukraińcami. Prezentacja projektu Podpisanie umowy o współpracy Dynów - Kulików

4 Dnia 10 marca 2005 r. gościła w Dynowie 6 osobowa delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Kulikowa na Ukrainie. Odwiedzili nas przedstawiciele miasta na czele z Burmistrzem – Teodozijem Szpykiem. Prezentacja projektu Umowy o współpracy

5 Goście zostali przyjęci przez Burmistrz Miasta – Annę Kowalską, Barbarę Telegę – Inspektora ds. kultury i oświaty i Grażynę Malawską – Dyrektora MOKiR-u. Wizyta miała charakter roboczy i była związana z realizowanym przez miasto Dynów projektem współpracy kulturalnej Prezentacja projektu Spotkanie robocze z delegacją z Kulikowa

6 Program rozpoczął się 22 kwietnia 2005 r., kiedy to odbył się Polsko – Ukraiński Przegląd Tańców Regionalnych połączony z Festynem Folklorystycznym Prezentacja projektu Warsztaty taneczne dla polskich i ukraińskich dzieci

7 Impreza została poprzedzona warsztatami tanecznymi (tańce ukraińskie i rzeszowskie) dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonymi przez instruktora. Prezentacja projektu Warsztaty taneczne dla polskich i ukraińskich dzieci

8 W warsztatach wzięła udział młodzież szkolna z Kulikowa na Ukrainie, młodzież z Zespołu Szkół oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie. Prezentacja projektu Prezentacja układów tanecznych przygotowanych na warsztatach

9 Układy przygotowane na warsztatach prezentowane były również podczas koncertu. Prezentacja projektu Zespół taneczny z Kulikowa

10 W festynie folklorystycznym uczestniczyli: Kapela Ludowa z Dynowa "Dynowianie", taneczny zespół dziecięcy Zespołu Szkół w Dynowie, taneczny zespół dziecięcy "Bartkowiaczki" Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie, Zespół Tańca Ludowego Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Grupa Artystyczna "Antrakt. W festynie brały udział również 4 zespoły z Ukrainy, dwa zespoły amatorskie z Miasta Kulików oraz dwa zespoły z Sądowej Wiszni z Ukrainy Prezentacja projektu Koncert na tradycyjnym instrumencie ukraińskim

11 Festynowi towarzyszyły wystawy twórczości ludowej polskiej i ukraińskiej oraz degustacja kuchni regionalnej. Prezentacja projektu Występ zespołu śpiewaczego z Kulikowa

12 Prezentacja projektu Chór Lilia z Sądowej Wiszni na Ukrainie

13 Podczas imprezy została podpisana umowa o wzajemnej współpracy transgranicznej pomiędzy miastem Dynów reprezentowanym przez Burmistrz Miasta– Annę Kowalską oraz miastem Kulików reprezentowanym przez mera Teodozja Szpyka. Prezentacja projektu Występy dzieci z polski i ukrainy w regionalnych strojach ludowych

14 Prezentacja projektu Występy dzieci z polski i ukrainy w regionalnych strojach ludowych

15 Prezentacja projektu Koncert galowy Polsko – Ukraińskiego Przeglądu Tańców Regionalnych

16 Prezentacja projektu Wydarzenie to miało na celu dotarcie do dużej grupy młodych ludzi i przekonanie ich do regionalnych tańców charakterystycznych dla Polski i Ukrainy a przez to zapoznanie się z tym środowiskiem i kulturą. Publiczność Polsko - Ukraińskiego Przeglądu Tańców Regionalnych

17 Dynów co roku obchodzi Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego. Prezentacja projektu Występy dzieci z chóru Lilia na rynku miasta Dynowa

18 Jest to impreza, która ma na celu promocję turystyczną i kulturalną Pogórza Dynowskiego, propagowanie folkloru, twórczości rodzimych i zaprzyjaźnionych artystów, a także wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i regionu społeczności lokalnej. Prezentacja projektu Prezentacja kuchni regionalnych – polskiej i ukraińskiej

19 W imprezie biorą udział zaproszeni twórcy ludowi, zespoły artystyczne i sportowe, stowarzyszenia regionalne, zaproszeni goście z terenów przygranicznych Ukrainy i Słowacji. Prezentacja projektu Występy zespołu muzycznego z Kulikowa

20 Dzień Ukrainy, który odbył się 22 maja 2005 r. w ramach XXXVI Dni Pogórza Dynowskiego – Pogórzańska Nuta obejmował występy zespołów muzycznych i wykonawców z Kulikowa oraz występy przygranicznych zespołów folklorystycznych i muzycznych z Ukrainy, Słowacji i Pogórza Dynowskiego. Prezentacja projektu Koncert akordeonowy melodii ukraińskich

21 W trakcie imprez prezentowane była kultura, tradycje, obyczaje oraz ukraińska kuchnia regionalna. Prezentacja projektu Chór mieszany z Kulikowa podczas występu

22 Prezentacja projektu Zespół Karaimski Sanduchacz z Litwy

23 Prezentacja projektu Śpiewaczki - Zespół Karaimski Sanduchacz z Litwy

24 Prezentacja projektu Występy Zespołu Dziecięcego BDK z Brzozowa

25 Prezentacja projektu Występy Zespołu Dziecięcego BDK z Brzozowa

26 Kolejnym etapem realizowanego projektu był wspólny polsko – ukraiński Festiwal Kultury Karpackiej, którego gala odbyła się 3 lipca 2005 r. na Rynku w Dynowie. Prezentacja projektu Koncert kapeli ludowych na Rynku Miasta

27 Prezentacja projektu Koncert wykonawcy muzyki ludowej

28 W ramach Festiwalu zaprezentowały się zespoły muzyczne i taneczne z Pogórza Dynowskiego, Regionu Żółkiewskiego na Ukrainie oraz ze Słowacji. Prezentacja projektu Publiczność oraz zaproszeni goście

29 Festiwal trwał 2 dni i obejmował występy zespołów muzycznych i tanecznych z Dynowa i Kulikowa, prezentacje miast, święto kuchni – pokaz i degustację polskich i ukraińskich potraw regionalnych. Prezentacja projektu Koncert kapeli Młoda Harta

30 Imprezą towarzyszącą był plener malarski i rzeźbiarski z udziałem uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Prezentacja projektu Plener rzeźbiarski z udziałem uczniów ZSP im. A. Kenara z Zakopanego

31 Prace wykonywane były w Galerii "Pniak", a inspiracją i zarazem tematem pleneru były "Legendy Dynowskie". Obecnie rzeźby ozdabiają planty miejskie, tworząc żywą galerie w plenerze rynku miasta. Prezentacja projektu Wystawa gotowych prac na rynku miasta Dynów

32 Prezentacja projektu Koncert młodzieżowych zespołów muzycznych – PostMortem

33 Prezentacja projektu Występ grupy kabaretowej Nasz z Dynowa

34 Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty z sąsiadami z Ukrainy i Słowacji zaowocują w przyszłości wspólnymi większymi inicjatywami i projektami i że podejmowane działania przyczynią się do budowania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami polskim, słowackim i ukraińskim. Prezentacja projektu

35 Występy zespołów Break-dance

36 Prezentacja projektu Koncert młodzieżowych zespołów muzycznych – Venitas

37 Realizacja działań zawartych w projekcie niewątpliwie pozwoliła poznać społeczności lokalnej tradycje kulturowe sąsiada, odnaleźć wspólne korzenie, co istotnie wpłynie na kultywowanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji szczególnie poprzez zainteresowanie oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w życie społeczności lokalnej oraz czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych miast. Prezentacja projektu

38 Występy zespołów Break-dance

39 Prezentacja projektu Występy zespołu Miećka

40 Prezentacja projektu Występy zespołu muzycznego Tońko

41 Ponadto projekt pozwolił młodzieży na kontakt z ukraińskimi rówieśnikami, poszerzenie znajomości języków obcych, wymianę poglądów a także spostrzeżeń. Prezentacja projektu Występy Zespołu Tańca Ludowego

42 Poprzez udział stron uczestniczących w projekcie, wyszukanie i pokazanie form w tradycji, pokazanie bliskości społeczeństw Euroregionu Karpackiego zbliży ludzi ponad granicami państwowymi w idei bliskości kulturowej i zacieśni przyjaźń między partnerami. Prezentacja projektu Występy zespołu tanecznego ze Słowacji – Gala Festiwalu Kultury Karpackiej

43 Prezentacja projektu Zespół muzyczny ze Słowacji

44 Zaprezentowanie dorobku kulturowego obu społeczności w aspekcie słowiańskich korzeni pozwoli na uzmysłowienie społeczeństwom całego obszaru Euroregionu bliskości kulturowej narodów. Prezentacja projektu Prezentacja obrzędów ludowych Oczepiny

45 Prezentacja projektu Występy Dziecięcego Zespołu Tanecznego Bartkowiaczki z Dynowa

46 Prezentacja projektu

47 Występy Dziecięcego Zespołu Tanecznego Bartkowiaczki z Dynowa

48 Prezentacja projektu Występy Zespołów Ludowych z Polski i Ukrainy podczas Gali Festiwalu Kultury Karpackiej

49 Na tej bazie w przyszłości współpraca ta będzie się rozszerzać o takie obszary: jak bezpośrednie kontakty mieszkańców, jak również turystyka powiązana z kulturą (wymiana reprezentacji mieszkańców, młodzieży szkolnej, artystów i grup artystycznych, tworzenie wspólnych projektów). Prezentacja projektu Publiczność Gali Festiwalu Kultury Karpackiej w Dynowie

50 Prezentacja projektu Stoisko z materiałami informacyjnymi

51 Prezentacja projektu Stoisko z tradycyjnymi produktami regionalnymi - koszyki

52 Prezentacja projektu Stoisko z tradycyjnymi produktami regionalnymi

53 w poszukiwaniu wspólnych korzeni Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Urząd Miejski w Dynowie i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. Kultura bez granic


Pobierz ppt "Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google