Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni"— Zapis prezentacji:

1 Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni
Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików „Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Urząd Miejski w Dynowie i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.”

2 Chór Lilia z Sądowej Wiszni – występ na Rynku Miasta
Prezentacja projektu Projekt pn. „Kultura bez granic – w poszukiwaniu wspólnych korzeni” – polsko – ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 listopada 2004 r. otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2002.

3 Prezentacja projektu Podpisanie umowy o współpracy Dynów - Kulików
Aby osiągnąć postawione sobie cele, podejmowaliśmy w ramach projektu wiele działań, które dotyczyły organizacji i promocji wszelkiego typu wydarzeń związanych z kulturą ukraińską i polską, w szczególności naszą lokalną. Poprzez projekt współpracy kulturalnej i edukacyjnej chcieliśmy zapewnić jak najszerszy i najbardziej zróżnicowany kontakt między Polakami i Ukraińcami.

4 Prezentacja projektu Umowy o współpracy
Dnia 10 marca 2005 r. gościła w Dynowie 6 osobowa delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Kulikowa na Ukrainie. Odwiedzili nas przedstawiciele miasta na czele z Burmistrzem – Teodozijem Szpykiem.

5 Prezentacja projektu Spotkanie robocze z delegacją z Kulikowa
Goście zostali przyjęci przez Burmistrz Miasta – Annę Kowalską, Barbarę Telegę – Inspektora ds. kultury i oświaty i Grażynę Malawską – Dyrektora MOKiR-u. Wizyta miała charakter roboczy i była związana z realizowanym przez miasto Dynów projektem współpracy kulturalnej

6 Warsztaty taneczne dla polskich i ukraińskich dzieci
Prezentacja projektu Program rozpoczął się 22 kwietnia 2005 r., kiedy to odbył się „Polsko – Ukraiński Przegląd Tańców Regionalnych” połączony z Festynem Folklorystycznym

7 Warsztaty taneczne dla polskich i ukraińskich dzieci
Prezentacja projektu Impreza została poprzedzona warsztatami tanecznymi (tańce ukraińskie i rzeszowskie) dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonymi przez instruktora.

8 Prezentacja układów tanecznych przygotowanych na warsztatach
Prezentacja projektu W warsztatach wzięła udział młodzież szkolna z Kulikowa na Ukrainie, młodzież z Zespołu Szkół oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie.

9 Prezentacja projektu Zespół taneczny z Kulikowa
Układy przygotowane na warsztatach prezentowane były również podczas koncertu.

10 Prezentacja projektu Koncert na tradycyjnym instrumencie ukraińskim
W festynie folklorystycznym uczestniczyli: Kapela Ludowa z Dynowa "Dynowianie", taneczny zespół dziecięcy Zespołu Szkół w Dynowie, taneczny zespół dziecięcy "Bartkowiaczki" Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie, Zespół Tańca Ludowego Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Grupa Artystyczna "Antrakt„. W festynie brały udział również 4 zespoły z Ukrainy, dwa zespoły amatorskie z Miasta Kulików oraz dwa zespoły z Sądowej Wiszni z Ukrainy

11 Prezentacja projektu Występ zespołu śpiewaczego z Kulikowa
Festynowi towarzyszyły wystawy twórczości ludowej polskiej i ukraińskiej oraz degustacja kuchni regionalnej.

12 Chór Lilia z Sądowej Wiszni na Ukrainie
Prezentacja projektu

13 Występy dzieci z polski i ukrainy w regionalnych strojach ludowych
Prezentacja projektu Podczas imprezy została podpisana umowa o wzajemnej współpracy transgranicznej pomiędzy miastem Dynów reprezentowanym przez Burmistrz Miasta– Annę Kowalską oraz miastem Kulików reprezentowanym przez mera Teodozja Szpyka.

14 Występy dzieci z polski i ukrainy w regionalnych strojach ludowych
Prezentacja projektu

15 Koncert galowy Polsko – Ukraińskiego Przeglądu Tańców Regionalnych
Prezentacja projektu

16 Publiczność Polsko - Ukraińskiego Przeglądu Tańców Regionalnych
Prezentacja projektu Wydarzenie to miało na celu dotarcie do dużej grupy młodych ludzi i przekonanie ich do regionalnych tańców charakterystycznych dla Polski i Ukrainy a przez to zapoznanie się z tym środowiskiem i kulturą.

17 Występy dzieci z chóru „Lilia” na rynku miasta Dynowa
Prezentacja projektu Dynów co roku obchodzi Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego.

18 Prezentacja kuchni regionalnych – polskiej i ukraińskiej
Prezentacja projektu Jest to impreza, która ma na celu promocję turystyczną i kulturalną Pogórza Dynowskiego, propagowanie folkloru, twórczości rodzimych i zaprzyjaźnionych artystów, a także wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i regionu społeczności lokalnej.

19 Prezentacja projektu Występy zespołu muzycznego z Kulikowa
W imprezie biorą udział zaproszeni twórcy ludowi, zespoły artystyczne i sportowe, stowarzyszenia regionalne, zaproszeni goście z terenów przygranicznych Ukrainy i Słowacji.

20 Prezentacja projektu Koncert akordeonowy melodii ukraińskich
Dzień Ukrainy, który odbył się 22 maja 2005 r. w ramach XXXVI Dni Pogórza Dynowskiego – Pogórzańska Nuta obejmował występy zespołów muzycznych i wykonawców z Kulikowa oraz występy przygranicznych zespołów folklorystycznych i muzycznych z Ukrainy, Słowacji i Pogórza Dynowskiego.

21 Prezentacja projektu Chór mieszany z Kulikowa podczas występu
W trakcie imprez prezentowane była kultura, tradycje, obyczaje oraz ukraińska kuchnia regionalna.

22 Zespół Karaimski „Sanduchacz” z Litwy
Prezentacja projektu

23 Śpiewaczki - Zespół Karaimski „Sanduchacz” z Litwy
Prezentacja projektu

24 Występy Zespołu Dziecięcego BDK z Brzozowa
Prezentacja projektu

25 Występy Zespołu Dziecięcego BDK z Brzozowa
Prezentacja projektu

26 Prezentacja projektu Koncert kapeli ludowych na Rynku Miasta
Kolejnym etapem realizowanego projektu był wspólny polsko – ukraiński Festiwal Kultury Karpackiej, którego gala odbyła się 3 lipca 2005 r. na Rynku w Dynowie.

27 Koncert wykonawcy muzyki ludowej
Prezentacja projektu

28 Prezentacja projektu Publiczność oraz zaproszeni goście
W ramach Festiwalu zaprezentowały się zespoły muzyczne i taneczne z Pogórza Dynowskiego, Regionu Żółkiewskiego na Ukrainie oraz ze Słowacji.

29 Prezentacja projektu Koncert kapeli „Młoda Harta”
Festiwal trwał 2 dni i obejmował występy zespołów muzycznych i tanecznych z Dynowa i Kulikowa, prezentacje miast, święto kuchni – pokaz i degustację polskich i ukraińskich potraw regionalnych.

30 Plener rzeźbiarski z udziałem uczniów ZSP im. A. Kenara z Zakopanego
Prezentacja projektu Imprezą towarzyszącą był plener malarski i rzeźbiarski z udziałem uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem.

31 Prezentacja projektu Wystawa gotowych prac na rynku miasta Dynów
Prace wykonywane były w Galerii "Pniak", a inspiracją i zarazem tematem pleneru były "Legendy Dynowskie". Obecnie rzeźby ozdabiają planty miejskie, tworząc żywą galerie w plenerze rynku miasta.

32 Koncert młodzieżowych zespołów muzycznych – „PostMortem”
Prezentacja projektu

33 Występ grupy kabaretowej „Nasz” z Dynowa
Prezentacja projektu

34 Prezentacja projektu Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty z sąsiadami z Ukrainy i Słowacji zaowocują w przyszłości wspólnymi większymi inicjatywami i projektami i że podejmowane działania przyczynią się do budowania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami polskim, słowackim i ukraińskim.

35 Występy zespołów „Break-dance”
Prezentacja projektu

36 Koncert młodzieżowych zespołów muzycznych – „Venitas”
Prezentacja projektu

37 Prezentacja projektu Realizacja działań zawartych w projekcie niewątpliwie pozwoliła poznać społeczności lokalnej tradycje kulturowe sąsiada, odnaleźć wspólne korzenie, co istotnie wpłynie na kultywowanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji szczególnie poprzez zainteresowanie oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w życie społeczności lokalnej oraz czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych miast.

38 Występy zespołów „Break-dance”
Prezentacja projektu

39 Występy zespołu „Miećka”
Prezentacja projektu

40 Występy zespołu muzycznego „Tońko”
Prezentacja projektu

41 Prezentacja projektu Występy Zespołu Tańca Ludowego
Ponadto projekt pozwolił młodzieży na kontakt z ukraińskimi rówieśnikami, poszerzenie znajomości języków obcych, wymianę poglądów a także spostrzeżeń.

42 Występy zespołu tanecznego ze Słowacji – Gala Festiwalu Kultury Karpackiej
Prezentacja projektu Poprzez udział stron uczestniczących w projekcie, wyszukanie i pokazanie form w tradycji, pokazanie bliskości społeczeństw Euroregionu Karpackiego zbliży ludzi ponad granicami państwowymi w idei bliskości kulturowej i zacieśni przyjaźń między partnerami.

43 Zespół muzyczny ze Słowacji
Prezentacja projektu

44 Prezentacja projektu Prezentacja obrzędów ludowych „Oczepiny”
Zaprezentowanie dorobku kulturowego obu społeczności w aspekcie słowiańskich korzeni pozwoli na uzmysłowienie społeczeństwom całego obszaru Euroregionu bliskości kulturowej narodów.

45 Występy Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Bartkowiaczki” z Dynowa
Prezentacja projektu

46 Prezentacja projektu

47 Występy Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Bartkowiaczki” z Dynowa
Prezentacja projektu

48 Występy Zespołów Ludowych z Polski i Ukrainy podczas Gali Festiwalu Kultury Karpackiej
Prezentacja projektu

49 Publiczność Gali Festiwalu Kultury Karpackiej w Dynowie
Prezentacja projektu Na tej bazie w przyszłości współpraca ta będzie się rozszerzać o takie obszary: jak bezpośrednie kontakty mieszkańców, jak również turystyka powiązana z kulturą (wymiana reprezentacji mieszkańców, młodzieży szkolnej, artystów i grup artystycznych, tworzenie wspólnych projektów).

50 Stoisko z materiałami informacyjnymi
Prezentacja projektu

51 Stoisko z tradycyjnymi produktami regionalnymi - koszyki
Prezentacja projektu

52 Stoisko z tradycyjnymi produktami regionalnymi
Prezentacja projektu

53 Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni
Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików „Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Urząd Miejski w Dynowie i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.”


Pobierz ppt "Kultura bez granic w poszukiwaniu wspólnych korzeni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google