Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU URZĄDPRACY. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu swoim zasięgiem działania obejmuje dwa powiaty – powiat grodzki (miasto.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU URZĄDPRACY. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu swoim zasięgiem działania obejmuje dwa powiaty – powiat grodzki (miasto."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU URZĄDPRACY

2 Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu swoim zasięgiem działania obejmuje dwa powiaty – powiat grodzki (miasto Zamość) oraz powiat zamojski. Zamieszkuje oba powiaty ok. 176 tys. osób w tym ok. 76 tys. osób w wieku produkcyjnym. W mieście Zamościu mieszka ok. 66 tys. osób w tym ok. 29 tys. w wieku produkcyjnym. W powiecie zamojskim mieszka ok. 110 tys. osób w tym ok. 47 tys. w wieku produkcyjnym. Na koniec października 2009r. w ewidencji Urzędu zarejestrowanych było 9227 bezrobotnych w tym w powiecie grodzkim - 4032 osoby, w powiecie zamojskim – 5195.

3 Stopa bezrobocia Krajowa stopa bezrobocia na koniec października br. wyniosła 11,1% - w woj. lubelskim 11,7%, w mieście Zamościu 13,4%, w powiecie zamojskim 11,1%.

4 Napływ i odpływ bezrobocia W 2009 roku do października zarejestrowano ogółem 13189 osób. Wykreślono w tym okresie ogółem 13241 osób

5

6 Oferty pracy W 2008r napłynęło do Urzędu 5255 ofert pracy. W roku bieżącym zgłoszono 4841.

7 Znaczącą pozycją w strukturze ofert pracy to oferty subsydiowane. W 2008r 51% ogółu pozyskanych ofert pracy stanowią oferty subsydiowane, w br. procent ten kształtuje się na poziomie 61%.

8 Informacja dotycząca pozyskania i wydatkowania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2005-2008. Lp Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2005200620072008 123456 1Fundusz Pracy 6 837 928,007 261 348,009 463 150,0013 935 100,00 2Europejski Fundusz Społeczny 3 012 172,003 683 352,003 701 550,005 500 000,00 3PFRON 30 000,0020 000,0021 000,00859 000,00 4Ogółem 9 880 100,0010 964 700,0013 185 700,0020 294 100,00

9 Lp. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2009 Plan Wykonanie 31.10.2009 1Fundusz Pracy17 108 000,0012 024 600,00 2Europejski Fundusz Społeczny9 899 400,007 789 600,00 3PFRON450 000,00321 458,00 4Ogółem27 457 400,0020 135 658,00

10 Realizacja instrumentów Rynku Pracy i Usług z Funduszu Pracy przedstawia się następująco: Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z Funduszu Pracy Ilość zawartych umów Koszt zawartych umów Ilość zorganizowanych miejsc pracy szkolenia2722 716 357 zł1 284 pr. interwencyjne94621 277 zł124 rob. publiczne16536 104 zł73 staże dla dorosłych261847 065 zł295 staże do 27 roku życia5215 431 590 zł779 środki na podj. działalności gospodarczej 134 2 418 323 zł134 ref. kosztów utworzenia stanowisk pracy 67 1 970 773 zł113 ref. składek ZUS12 139 zł2 przygotowanie zawodowe991 915 498 zł147 prace społecznie użyteczne768 235 zł53 Ogółem - środki Funduszu Pracy 147216 527 361 zł.3 004

11 Europejski Fundusz Społeczny Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość zawartych umów Koszt zawartych umów Ilość zorganizowanych miejsc pracy szkolenia-633 245 zł360 staż do 27 roku życia7434 799 011 zł946 staż dla dorosłych2752 040 696 zł402 pr. interwencyjne1466 582 zł20 śr. na podjecie działalności gospodarczej 1332 352 597 zł133 przygotowanie zawodowe /zobowiązania/ -1 432 zł- Ogółem - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 1165 9 893 563 zł.1 861

12 Środki PFRON Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z PFRON Ilość zawartych umów Koszt zawartych umów Ilość zorganizowanych miejsc pracy powiat grodzki środki na podjecie dział. gospod.5 200 000 zł5 ref. doposażenia lub wyposaż st. pracy6 111 600 zł3 szkolenia art. 38 i art. 115 990 zł3 powiat ziemski szkolenia art. 38 i art. 113 868 zł3 Ogółem PFRON11 321 458 zł.14 Ogółem na plan 27 460 400 zł zaangażowanie w umowach wynosi 26 742 382 zł. co stanowi 97% otrzymanych środków.

13 Projekty realizowane przez Urząd Pracy ze środków Unii Europejskiej w 2009r Projekt 6.1.3 Barwy tęczy – aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Okres realizacji od 01.01 2009 do 31.12.2009. Całkowita wartość projektu 9 899 400,00 zł. Projekt 6.1.2 Jakość kluczem do sukcesu Okres realizacji od 02.11 2008 do 31.12.2010. Całkowita wartość projektu 604 445,00 zł. Projekt 6.2 Kotwica przedsiębiorczości Okres realizacji od 01.09 2009 do 30.06.2011. Całkowita wartość projektu 1 773 025,00 zł. Projekt pn. Młodzi ambitni fachowcy Okres realizacji od 01.01 2010 do 28.02.2011. Całkowita wartość projektu 904 712,00 zł.

14 Formy organizacyjne szkoleń Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Organizowane są formy szkoleń grupowe i indywidualne. Forma szkoleniaIlość umówIlość osób Zaangażowane środki Szkolenia grupowe12012292 420 280,00 zł Szkolenia indywidualne152415695 710,00 zł Największym zainteresowaniem wśród osób uprawnionych do szkoleń cieszą się kursy w zakresie: - Barman - kelner z nauką języka angielskiego - Cukiernik - Kucharz - Operator koparko – ładowarki - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą programu PŁATNIK - Sprzedawca - fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych - Księgowość komputerowa od podstaw - Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości - Pozyskiwanie środków z UE z zastosowaniem prawa zamówień publicznych - Obsługa komputera od podstaw - Kosmetyczka z elementami stylizacji

15 -Fryzjerstwo z elementami wizażu z egzaminem czeladniczym -Bukieciarstwo i aranżacje roślinne -Catering i organizacja przyjęć z florystyką okolicznościową -Kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu ECDL -Menadżer sprzedaży IT i technologii GSM Innymi formami wsparcia jest finansowanie kosztów egzaminów oraz uzyskania licencji oraz finansowanie studiów podyplomowych. Z kosztów finansowania studiów podyplomowych skorzystało 39 osób. Wydatkowanie na tą formę wyniosło 104 705,00 zł

16 Poradnictwo zawodowe Zadaniem poradnictwa zawodowego jest udzielanie informacji i wsparcia przy wyborze zawodu. Z usługi tej mogą korzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawcy. W 2009 roku w ramach tej formy wsparcia przeprowadzono 8841 czynności. W liczbie tej mieszczą się: udzielanie informacji zawodowej, rozmowy wstępne, porady indywidualne i grupowe, spotkania informacyjne. Klub Pracy Szkolenie w Klubie Pracy ma przygotować uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywają się w dwóch formach: w ramach szkoleń w klubie pracy, oraz zajęć aktywizacyjnych. W tym roku ze szkoleń skorzystało 160 osób oraz 539 –z zajęć aktywizacyjnych. Nowy instrument rynku pracy, który będzie realizowany w 2010 roku Nowym instrumentem będzie przygotowanie zawodowe dorosłych. To instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. Formy przygotowania zawodowego dorosłych: Praktyczna nauka zawodu dorosłych – forma przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiająca uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika.

17 Przyuczenie do pracy dorosłych - farma przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiająca uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać: - od 12 do 18 - praktyczna nauka zawodu dorosłych, -od 3 do 6 miesięcy - przyuczenie do pracy dorosłych. Aby zachęcić pracodawców do przyjmowania osób kierowanych na przygotowanie dorosłych pracodawcy będzie przysługiwać: - refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc aktywizacji dla jednej osoby, - jednorazowa premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy, premia ta jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU URZĄDPRACY. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu swoim zasięgiem działania obejmuje dwa powiaty – powiat grodzki (miasto."

Podobne prezentacje


Reklamy Google