Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U R Z Ą D P A C Y Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U R Z Ą D P A C Y Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU."— Zapis prezentacji:

1 U R Z Ą D P A C Y Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU

2 Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu swoim zasięgiem działania obejmuje dwa powiaty – powiat grodzki (miasto Zamość) oraz powiat zamojski. Zamieszkuje oba powiaty ok. 176 tys. osób w tym ok. 76 tys. osób w wieku produkcyjnym. W mieście Zamościu mieszka ok. 66 tys. osób w tym ok. 29 tys. w wieku produkcyjnym. W powiecie zamojskim mieszka ok. 110 tys. osób w tym ok. 47 tys. w wieku produkcyjnym. Na koniec października 2009r. w ewidencji Urzędu zarejestrowanych było 9227 bezrobotnych w tym w powiecie grodzkim osoby, w powiecie zamojskim – 5195.

3 Stopa bezrobocia Krajowa stopa bezrobocia na koniec października br. wyniosła 11,1% - w woj. lubelskim 11,7%, w mieście Zamościu 13,4%, w powiecie zamojskim 11,1%.

4 Napływ i odpływ bezrobocia
W 2009 roku do października zarejestrowano ogółem osób. Wykreślono w tym okresie ogółem osób

5

6 Oferty pracy W 2008r napłynęło do Urzędu 5255 ofert pracy
Oferty pracy W 2008r napłynęło do Urzędu 5255 ofert pracy. W roku bieżącym zgłoszono 4841.

7 Znaczącą pozycją w strukturze ofert pracy to oferty subsydiowane
Znaczącą pozycją w strukturze ofert pracy to oferty subsydiowane. W 2008r 51% ogółu pozyskanych ofert pracy stanowią oferty subsydiowane, w br. procent ten kształtuje się na poziomie 61%.

8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Informacja dotycząca pozyskania i wydatkowania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach Lp Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2005 2006 2007 2008 1 2 3 4 5 6 Fundusz Pracy ,00 ,00 ,00 ,00 Europejski Fundusz Społeczny ,00 ,00 ,00 ,00 PFRON 30 000,00 20 000,00 21 000,00 ,00 Ogółem ,00 ,00 ,00 ,00

9 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Lp. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2009 Plan Wykonanie 1 Fundusz Pracy ,00 ,00 2 Europejski Fundusz Społeczny ,00 ,00 3 PFRON ,00 ,00 4 Ogółem ,00 ,00

10 Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z Funduszu Pracy Ilość zawartych umów
Realizacja instrumentów Rynku Pracy i Usług z Funduszu Pracy przedstawia się następująco: Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z Funduszu Pracy Ilość zawartych umów Koszt zawartych umów Ilość zorganizowanych miejsc pracy szkolenia 272 2 716 357 zł 1 284 pr. interwencyjne 94 621 277 zł 124 rob. publiczne 16 536 104 zł 73 staże dla dorosłych 261 847 065 zł 295 staże do 27 roku życia 521 5 431 590 zł 779 środki na podj. działalności gospodarczej 134 2 418 323 zł ref. kosztów utworzenia stanowisk pracy 67 1 970 773 zł 113 ref. składek ZUS 1 2 139 zł 2 przygotowanie zawodowe 99 1 915 498 zł 147 prace społecznie użyteczne 7 68 235 zł 53 Ogółem - środki Funduszu Pracy 1472 16 527 361 zł. 3 004

11 Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość zawartych umów Koszt zawartych umów Ilość zorganizowanych miejsc pracy szkolenia - 633 245 zł 360 staż do 27 roku życia 743 4  zł 946 staż dla dorosłych 275 2 040 696 zł 402 pr. interwencyjne 14 66 582 zł 20 śr. na podjecie działalności gospodarczej 133 2 352 597 zł przygotowanie zawodowe /zobowiązania/ 1 432 zł Ogółem - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 1165 9 893 563 zł. 1 861

12 Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z PFRON Ilość zawartych umów
Środki PFRON Nazwa Instrumentów Rynku Pracy z PFRON Ilość zawartych umów Koszt zawartych umów Ilość zorganizowanych miejsc pracy powiat grodzki środki na podjecie dział. gospod. 5 200 000 zł ref. doposażenia lub wyposaż st. pracy 6 111 600 zł 3 szkolenia art. 38 i art. 11 5 990 zł powiat ziemski 3 868 zł Ogółem PFRON 11 321 458 zł. 14 Ogółem na plan 27 460 400 zł zaangażowanie w umowach wynosi 26 742 382 zł. co stanowi 97% otrzymanych środków.

13 Projekty realizowane przez Urząd Pracy ze środków Unii Europejskiej w 2009r
Projekt „Barwy tęczy – aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” Okres realizacji od do Całkowita wartość projektu ,00 zł. Projekt „Jakość kluczem do sukcesu” Okres realizacji od do Całkowita wartość projektu ,00 zł. Projekt 6.2 „Kotwica przedsiębiorczości” Okres realizacji od do Całkowita wartość projektu ,00 zł. Projekt pn. „Młodzi ambitni fachowcy” Okres realizacji od do Całkowita wartość projektu 904 712,00 zł.

14 Formy organizacyjne szkoleń
Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Organizowane są formy szkoleń grupowe i indywidualne. Forma szkolenia Ilość umów Ilość osób Zaangażowane środki Szkolenia grupowe 120 1229 ,00 zł Szkolenia indywidualne 152 415 ,00 zł Największym zainteresowaniem wśród osób uprawnionych do szkoleń cieszą się kursy w zakresie: - Barman - kelner z nauką języka angielskiego - Cukiernik - Kucharz - Operator koparko – ładowarki - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą programu PŁATNIK - Sprzedawca - fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych - Księgowość komputerowa od podstaw - Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości - Pozyskiwanie środków z UE z zastosowaniem prawa zamówień publicznych - Obsługa komputera od podstaw - Kosmetyczka z elementami stylizacji

15 -Fryzjerstwo z elementami wizażu z egzaminem czeladniczym
-Bukieciarstwo i aranżacje roślinne -Catering i organizacja przyjęć z florystyką okolicznościową -Kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu ECDL -Menadżer sprzedaży IT i technologii GSM Innymi formami wsparcia jest finansowanie kosztów egzaminów oraz uzyskania licencji oraz finansowanie studiów podyplomowych. Z kosztów finansowania studiów podyplomowych skorzystało 39 osób. Wydatkowanie na tą formę wyniosło 104 705 ,00 zł

16 Nowy instrument rynku pracy, który będzie realizowany w 2010 roku
Poradnictwo zawodowe Zadaniem poradnictwa zawodowego jest udzielanie informacji i wsparcia przy wyborze zawodu. Z usługi tej mogą korzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawcy. W 2009 roku w ramach tej formy wsparcia przeprowadzono 8841 czynności. W liczbie tej mieszczą się: udzielanie informacji zawodowej, rozmowy wstępne, porady indywidualne i grupowe, spotkania informacyjne. Klub Pracy Szkolenie w Klubie Pracy ma przygotować uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywają się w dwóch formach: w ramach szkoleń w klubie pracy, oraz zajęć aktywizacyjnych. W tym roku ze szkoleń skorzystało 160 osób oraz 539 –z zajęć aktywizacyjnych. Nowy instrument rynku pracy, który będzie realizowany w 2010 roku Nowym instrumentem będzie przygotowanie zawodowe dorosłych. To instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. Formy przygotowania zawodowego dorosłych: Praktyczna nauka zawodu dorosłych – forma przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiająca uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika.

17 Przyuczenie do pracy dorosłych - farma przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiająca uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać: - od 12 do 18 - praktyczna nauka zawodu dorosłych, od 3 do 6 miesięcy - przyuczenie do pracy dorosłych. Aby zachęcić pracodawców do przyjmowania osób kierowanych na przygotowanie dorosłych pracodawcy będzie przysługiwać: - refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc aktywizacji dla jednej osoby, - jednorazowa premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy, premia ta jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.


Pobierz ppt "U R Z Ą D P A C Y Powiatowy Urząd Pracy W ZAMOŚCIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google