Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

2 Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w trakcie realizacji projektu. Cel główny projektu

3 Instrumenty aktywnej integracji AKTYWIZACJA ZAWODOWA AKTYWIZACJA EDUKACYJNA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA AKTYWIZACJA ZDROWOTNA

4 10 osób usamodzielnianych kontynuujących naukę, tj. pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych 21 dzieci w wieku lat umieszczonych w rodzinach zastępczych 53 osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności 41 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych 125 osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego Uczestnicy projektu

5 PRACA SOCJALNA PORADNICTWO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH PORADNICTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO PORADNICTWO W ZAKRESIE PODNIESIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MOBILIZACJA UCZESTNIKÓW DO AKTYWNEGO REALIZOWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROJEKTU WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uczestnicy projektu zostali objęci szeregiem działań mających na celu poprawę społecznego i zawodowego funkcjonowania PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

6 udzielali informacji dotyczących praw i uprawnień osób niepełnosprawnych udzielali informacji dotyczących procesu usamodzielnienia monitorowali sprawy dotyczące terminów szkoleń, warsztatów, spotkań i innych podejmowanych działań Pracownicy socjalni wraz z doradcą ds. osób niepełnosprawnych udzielali wsparcia emocjonalnego

7 PROJEKT UNIJNY Działania skierowane bezpośrednio na uczestników AKTYWNA INTEGRACJA PRACA SOCJALNA spotkania i wyjazdy integracyjne szkolenia z doradcą zawodowym i finansowym, radcą prawnym, pedagogiem szkolenia miękkie i warsztaty zajęcia rehabilitacyjne i ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne poradnictwo psychologiczne pracownicy socjalni zawsze służyli swoją radą i pomocą

8 WYJAZD WARSZTATOWO – INTEGRACYJNY DO GDAŃSKA dla 31 osób tj. osób usamodzielnianych oraz młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych r. Warsztaty: z doradcą zawodowym, z doradcą finansowym, z psychologiem, z higienistką pierwsza pomoc przedmedyczna. Zajęcia integracyjne typu wycieczki krajoznawcze, żeglowanie po morzu, dyskoteki, karaoke. Udział w warsztatach zorganizowanych podczas wyjazdu przyczynił się do podniesienia wśród uczestników/czek kompetencji społeczno - zawodowych.

9 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA WYJAZD WARSZTATOWO – INTEGRACYJNY DO GDAŃSKA r.

10 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I FINANSOWYM

11 WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

12 ŻEGLOWANIE

13 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

14 Spotkanie integracyjno - informacyjne dla 53 osób niepełnosprawnych r. W związku z wyjazdem integracyjno – zdrowotnym dla osób niepełnosprawnych do Sopotu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało spotkanie integracyjno – informacyjne, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznać się, podzielić się swoimi oczekiwaniami w związku z udziałem w projekcie, zgłosić bieżące problemy oraz zdobyć wiedzę o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

15 WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE: GDYNIA, GDAŃSK, HEL, SZYMBARK ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, Z DORADCĄ FINANSOWYM, Z PSYCHOLOGIEM ZAJĘCIA REHABILITACYJNE I ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE ANIMACJE karaoke, dyskoteki, zabawy Wyjazd integracyjno – zdrowotny do Sopotu dla 53 osób niepełnosprawnych r.

16 r. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

17 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM WARSZTATY Z DORADCĄ FINANSOWYM

18 REJS STATKIEM

19 WYCIECZKI

20 Rodzina zastępcza na plus r. – r. W okresie od r. do r. odbył się cykl warsztatów ze specjalistami w wymiarze 84 godzinny dla 41 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych: z psychologiem – 32h, z pedagogiem – 32h, z doradcą finansowym – 10h, z prawnikiem – 10h.

21 Warsztaty edukacyjne r. i r. W dniach r. i r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla 15 osób, które nie uczestniczyły w wyjeździe warsztatowo – integracyjnym do Gdańska. Podczas warsztatów ze specjalistami: psychologiem, higienistką, doradcą zawodowym i finansowym oraz fryzjerem - młodzież zdobyła informacje nt. wyboru zawodu, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, prawidłowej higieny osobistej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z tematyki jak mnie widzą tak mnie piszą, a także jak gospodarować budżetem domowym.

22 Piknik edukacyjny – Siedlisko r. W dniu r. został zorganizowany Piknik Edukacyjny – Siedlisko 2011 nt. Pełnienie ról społecznych u osób wkraczających w dorosłe życie – warsztaty plenerowe połączone z zajęciami integracyjnymi. Podczas Pikniku odbyły się dyskusje nt. pełnienia ról społecznych. Ponadto, zorganizowano grupowe gry i zabawy sportowo-integracyjne typu quady, strzelanie z wiatrówki, paintball, jazda konna oraz pokaz makijażu dziennego przy stoisku kosmetycznym.

23 Piknik edukacyjny Siedlisko 2011

24 Wycieczka edukacyjno – integracyjna pt. Prowadzenie gospodarstwa domowego - kiedyś i dziś r. W dniu r. została zorganizowana wycieczka edukacyjno – integracyjna pt. Prowadzenie gospodarstwa domowego kiedyś i dziś. W ramach zajęć integracyjnych, młodzież uczestniczyła w seansie filmowym w kinie. Następnie grupa zwiedziła Muzeum Etnograficzne w Ochli, w którym zgromadzone są zabytkowe obiekty budownictwa ludowego wraz z tradycyjnym wyposażeniem wnętrz.

25 Wycieczka edukacyjno – integracyjna pt. Prowadzenie gospodarstwa domowego - kiedyś i dziś

26 SZKOLENIE WYJAZDOWE nt.: Savoir vivre Emocje u nastolatka – jak sobie z nimi poradzić w codziennym życiu Karpacz r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli w terminie r. zorganizowało szkolenie wyjazdowe do Karpacza dla 31 osób tj. osób usamodzielnianych oraz młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych w wieku 15 – 25 lat. Udział w szkoleniu ze specjalistami przyczynił się do podniesienia wśród uczestników/czek kompetencji społeczno – zawodowych i nabycia umiejętności rozwiązywania problemów życiowych. Podczas pobytu w Karpaczu odbyły się również wycieczki krajoznawcze i ćwiczenia ogólnousprawniające.

27 Karpacz r.

28

29 Indywidualne poradnictwo psychologiczne listopad – grudzień 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników i uczestniczek projektu. Cel: rozwiązywanie problemów życiowych oraz podniesienie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych wśród uczestników/-czek projektu Wsparcie dla rodzin październik – grudzień 2011r. W ramach instrumentu społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli objęło dodatkowym wsparciem pedagoga 15 uczestników projektu. Pedagog udzielał pomocy i wspierał rodziny m. in. edukował nt. wypełniania ról społecznych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Ponadto, rodziny otrzymały pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych, w prawidłowym zarządzaniu budżetem domowym i nawiązaniu poprawnych kontaktów interpersonalnych pomiędzy członkami rodziny.

30 Udział w szkoleniu nt. budowania poczucia własnej wartości przyczynił się do nabycia przez uczestników/czki umiejętności rozwiązywania problemów życiowych, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz podniesienia kompetencji społeczno – zawodowych. Podczas pobytu w Świeradowie Zdrój odbyły się również zajęcia terapeutyczne w formie wizyty w grocie solno – jodowej, zajęcia integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze. Wyjazd szkoleniowy dla 53 osób niepełnosprawnych Świeradów Zdrój r.

31 Świeradów Zdrój r.

32 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych, tj.: 1) ABC obsługi komputera i Internetu – 56h, 2) Fotografia moją pasją – 40h, 3) Przedłużanie i zdobnictwo paznokci żelem – 40h. Zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych listopad – grudzień 2011r. ABC obsługi komputera i Internetu

33 Fotografia moją pasją Przedłużanie i zdobnictwo paznokci żelem

34 Andrzejkowe spotkanie z animatorem lokalnym r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało spotkanie, które połączyło aktywną integrację wraz z przekazaniem informacji, w celu edukacji uczestników i uczestniczek. Korzystając z okazji, że zbliżał się okres zabaw andrzejkowych podczas spotkania przedstawiono historię oraz tradycje Andrzejek, wróżb i zabiegów magicznych. Przebieg spotkania nadzorował i aktywnie w nim uczestniczył animator lokalny, który pobudzał i motywował uczestników i uczestniczki do aktywnej integracji oraz umożliwił zmianę zachowań z postawy biernej na aktywną. Udział uczestników i uczestniczek projektu w zabawach i wróżbach andrzejkowych miał za zadanie bliższe zintegrowanie się grupy, poznanie własnych osobowości i zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych.

35

36 W ramach realizacji projektu uczestnicy/czki brali udział w warsztatach z wizażu. Udział w tych warsztatach przyczynił się do poprawy samopoczucia i wzrostu samooceny. Ponadto w ramach kontynuacji i ugruntowaniu zdobytej podczas warsztatów wiedzy każdy uczestnik/czka skorzystał/a z usług fryzjerskich. ZADOWOLONA/Y JA = ZADOWOLONA RODZINA

37 Wyjazdowe zajęcia profilaktyczne pn. NAKOTYKOM –NIE! Szklarska Poręba r. dla 31 osób tj. osób usamodzielnianych oraz młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych

38 Blok warsztatów miękkich dla 125 osób r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało spotkanie, w trakcie którego odbył się warsztat: a) z doradcą zawodowym: - nt. Wpływ rodziny zastępczej na karierę zawodową wychowanka, o tematyce: rodzic zastępczy jako doradca zawodowy wspomagający wybór szkoły i zawodu; aktualności na rynku pracy dla osób rozpoczynających karierę zawodową, - nt. Niepełnosprawny w pracy, o tematyce: aktualności na rynku pracy, dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej, b) z wizażystą: - nt. Wpływ wyglądu zewnętrznego człowieka na jego samopoczucie, c) z pedagogiem: - nt. Trening zastępowania agresji.

39 Blok warsztatów miękkich r.

40 Warsztaty twórcze TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE – KIEDYŚ I DZIŚ r. Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem, dlatego też uczestnicy/czki projektu w dniu r. wzięli udział w warsztatach twórczych z zakresu dekoracji Bożonarodzeniowych. W trakcie warsztatów instruktorzy terapii zajęciowej wraz z uczestnikami/czkami przygotowali ozdoby świąteczne oraz opowiadali sobie nawzajem o tradycjach Bożonarodzeniowych. Spotkanie związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia miało przypominać o wzroście kompetencji społeczno – zawodowych i motywować do pozytywnego myślenia o przyszłości.

41 PODSUMOWANIE W trakcie realizacji projektu pracownicy socjalni oraz doradca ds. osób niepełnosprawnych przeprowadzili i zawarli: 127 wywiadów rodzinno – środowiskowych w miejscach zamieszkania uczestniczek/ów projektu, 41 Kontraktów socjalnych z rodzinami zastępczymi, 21 Indywidualnych Planów Pracy z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych, 10 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia z osobami usamodzielnianymi, 53 Umowy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym. Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia wśród uczestniczek/ów projektu kompetencji społeczno – zawodowych, nabycia umiejętności rozwiązywania problemów życiowych oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. W roku 2011 projekt rozpoczęło 127 osób, z tego: 1 osoba przerwała udział w projekcie, 1 osoba zakończyła udział w projekcie przed czasem z powodów zdrowotnych, 125 osób z dniem r. zakończyło udział w projekcie.

42 Kadra projektu DYREKTOR Wiesława Boroch KIEROWNIK PROJEKTU Anna Stęcel – Dobrowolska

43 Kadra projektu PRACOWNIK SOCJALNY Elwira Żyżyk DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Magdalena Karimow GŁÓWNA KSIĘGOWA PROJEKTU Monika Dudek – Postrożna ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ Jolanta Dubaniowska

44 Rekrutacja na rok 2012 rozpoczęta !!! ZAPRASZAMY

45 BIURO PROJEKTU EFS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego Nowa Sól tel fax


Pobierz ppt "Projekt pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google