Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

2 Cel główny projektu Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w trakcie realizacji projektu.

3 Instrumenty aktywnej integracji
AKTYWIZACJA EDUKACYJNA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA AKTYWIZACJA ZDROWOTNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

4 10 osób usamodzielnianych kontynuujących naukę, tj
10 osób usamodzielnianych kontynuujących naukę, tj. pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych 21 dzieci w wieku lat umieszczonych w rodzinach zastępczych 53 osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności 41 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych Uczestnicy projektu 125 osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego

5 Uczestnicy projektu zostali objęci szeregiem działań mających na celu poprawę społecznego i zawodowego funkcjonowania PORADNICTWO W ZAKRESIE PODNIESIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH PORADNICTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRACA SOCJALNA MOBILIZACJA UCZESTNIKÓW DO AKTYWNEGO REALIZOWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROJEKTU PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Pracownicy socjalni wraz z doradcą ds. osób niepełnosprawnych
monitorowali sprawy dotyczące terminów szkoleń, warsztatów, spotkań i innych podejmowanych działań udzielali informacji dotyczących praw i uprawnień osób niepełnosprawnych udzielali informacji dotyczących procesu usamodzielnienia udzielali wsparcia emocjonalnego

7 PROJEKT UNIJNY Działania skierowane bezpośrednio na uczestników
AKTYWNA INTEGRACJA PRACA SOCJALNA spotkania i wyjazdy integracyjne szkolenia z doradcą zawodowym i finansowym, radcą prawnym, pedagogiem szkolenia miękkie i warsztaty zajęcia rehabilitacyjne i ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne poradnictwo psychologiczne pracownicy socjalni zawsze służyli swoją radą i pomocą

8 WYJAZD WARSZTATOWO – INTEGRACYJNY DO GDAŃSKA dla 31 osób tj
WYJAZD WARSZTATOWO – INTEGRACYJNY DO GDAŃSKA dla 31 osób tj. osób usamodzielnianych oraz młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych r. Warsztaty: z doradcą zawodowym, z doradcą finansowym, z psychologiem, z higienistką pierwsza pomoc przedmedyczna. Zajęcia integracyjne typu wycieczki krajoznawcze, żeglowanie po morzu, dyskoteki, karaoke. Udział w warsztatach zorganizowanych podczas wyjazdu przyczynił się do podniesienia wśród uczestników/czek kompetencji społeczno - zawodowych.

9 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
WYJAZD WARSZTATOWO – INTEGRACYJNY DO GDAŃSKA r. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

10 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I FINANSOWYM

11 WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

12 ŻEGLOWANIE

13 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

14 Spotkanie integracyjno - informacyjne dla 53 osób niepełnosprawnych
W związku z wyjazdem integracyjno – zdrowotnym dla osób niepełnosprawnych do Sopotu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało spotkanie integracyjno – informacyjne, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznać się, podzielić się swoimi oczekiwaniami w związku z udziałem w projekcie, zgłosić bieżące problemy oraz zdobyć wiedzę o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

15 Sopot ZAJĘCIA REHABILITACYJNE I ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE ANIMACJE
WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE: GDYNIA, GDAŃSK, HEL, SZYMBARK ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, Z DORADCĄ FINANSOWYM, Z PSYCHOLOGIEM ZAJĘCIA REHABILITACYJNE I ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE Wyjazd integracyjno – zdrowotny do Sopotu dla 53 osób niepełnosprawnych r. ANIMACJE karaoke, dyskoteki, zabawy

16 Wyjazd integracyjno – zdrowotny do Sopotu dla 53 osób niepełnosprawnych
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

17 WARSZTATY Z DORADCĄ FINANSOWYM WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

18 REJS STATKIEM

19 WYCIECZKI

20 „Rodzina zastępcza na plus”
r. – r. W okresie od r. do r. odbył się cykl warsztatów ze specjalistami w wymiarze 84 godzinny dla 41 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych: z psychologiem – 32h, z pedagogiem – 32h, z doradcą finansowym – 10h, z prawnikiem – 10h.

21 Warsztaty edukacyjne 10.09.2011r. i 17.09.2011r.
W dniach r. i r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla 15 osób, które nie uczestniczyły w wyjeździe warsztatowo – integracyjnym do Gdańska. Podczas warsztatów ze specjalistami: psychologiem, higienistką, doradcą zawodowym i finansowym oraz fryzjerem - młodzież zdobyła informacje nt. wyboru zawodu, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, prawidłowej higieny osobistej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z tematyki „jak mnie widzą tak mnie piszą”, a także „jak gospodarować budżetem domowym”.

22 „Piknik edukacyjny – Siedlisko 2011”
r. W dniu r. został zorganizowany „Piknik Edukacyjny – Siedlisko 2011” nt. „Pełnienie ról społecznych u osób wkraczających w dorosłe życie – warsztaty plenerowe połączone z zajęciami integracyjnymi”. Podczas Pikniku odbyły się dyskusje nt. pełnienia ról społecznych. Ponadto, zorganizowano grupowe gry i zabawy sportowo-integracyjne typu quady, strzelanie z wiatrówki, paintball, jazda konna oraz pokaz makijażu dziennego przy stoisku kosmetycznym.

23 „Piknik edukacyjny Siedlisko 2011”

24 Wycieczka edukacyjno – integracyjna pt
Wycieczka edukacyjno – integracyjna pt. „Prowadzenie gospodarstwa domowego - kiedyś i dziś” r. W dniu r. została zorganizowana wycieczka edukacyjno – integracyjna pt. „Prowadzenie gospodarstwa domowego kiedyś i dziś”. W ramach zajęć integracyjnych, młodzież uczestniczyła w seansie filmowym w kinie. Następnie grupa zwiedziła Muzeum Etnograficzne w Ochli, w którym zgromadzone są zabytkowe obiekty budownictwa ludowego wraz z tradycyjnym wyposażeniem wnętrz.

25 Wycieczka edukacyjno – integracyjna pt
Wycieczka edukacyjno – integracyjna pt. „Prowadzenie gospodarstwa domowego - kiedyś i dziś”

26 SZKOLENIE WYJAZDOWE nt.: ”Savoir vivre”
„Emocje u nastolatka – jak sobie z nimi poradzić w codziennym życiu” Karpacz r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli w terminie r. zorganizowało szkolenie wyjazdowe do Karpacza dla 31 osób tj. osób usamodzielnianych oraz młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych w wieku 15 – 25 lat. Udział w szkoleniu ze specjalistami przyczynił się do podniesienia wśród uczestników/czek kompetencji społeczno – zawodowych i nabycia umiejętności rozwiązywania problemów życiowych. Podczas pobytu w Karpaczu odbyły się również wycieczki krajoznawcze i ćwiczenia ogólnousprawniające.

27 Karpacz r.

28

29 październik – grudzień 2011r. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Wsparcie dla rodzin październik – grudzień 2011r. W ramach instrumentu społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli objęło dodatkowym wsparciem pedagoga 15 uczestników projektu. Pedagog udzielał pomocy i wspierał rodziny m. in. edukował nt. wypełniania ról społecznych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Ponadto, rodziny otrzymały pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych, w prawidłowym zarządzaniu budżetem domowym i nawiązaniu poprawnych kontaktów interpersonalnych pomiędzy członkami rodziny. Indywidualne poradnictwo psychologiczne listopad – grudzień 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników i uczestniczek projektu. Cel: rozwiązywanie problemów życiowych oraz podniesienie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych wśród uczestników/-czek projektu

30 Wyjazd szkoleniowy dla 53 osób niepełnosprawnych
Świeradów Zdrój r. Udział w szkoleniu nt. budowania poczucia własnej wartości przyczynił się do nabycia przez uczestników/czki umiejętności rozwiązywania problemów życiowych, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz podniesienia kompetencji społeczno – zawodowych. Podczas pobytu w Świeradowie Zdrój odbyły się również zajęcia terapeutyczne w formie wizyty w grocie solno – jodowej, zajęcia integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze.

31 Świeradów Zdrój r.

32 Zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych
listopad – grudzień 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych, tj.: 1) „ABC obsługi komputera i Internetu” – 56h, 2) „Fotografia moją pasją” – 40h, 3) „Przedłużanie i zdobnictwo paznokci żelem” – 40h. „ABC obsługi komputera i Internetu”

33 „Przedłużanie i zdobnictwo paznokci żelem”
„Fotografia moją pasją” „Przedłużanie i zdobnictwo paznokci żelem”

34 Andrzejkowe spotkanie z animatorem lokalnym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało spotkanie, które połączyło aktywną integrację wraz z przekazaniem informacji, w celu edukacji uczestników i uczestniczek. Korzystając z okazji, że zbliżał się okres zabaw andrzejkowych podczas spotkania przedstawiono historię oraz tradycje Andrzejek, wróżb i zabiegów magicznych. Przebieg spotkania nadzorował i aktywnie w nim uczestniczył animator lokalny, który pobudzał i motywował uczestników i uczestniczki do aktywnej integracji oraz umożliwił zmianę zachowań z postawy biernej na aktywną. Udział uczestników i uczestniczek projektu w zabawach i wróżbach andrzejkowych miał za zadanie bliższe zintegrowanie się grupy, poznanie własnych osobowości i zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych.

35

36 ZADOWOLONA/Y JA = ZADOWOLONA RODZINA
W ramach realizacji projektu uczestnicy/czki brali udział w warsztatach z wizażu. Udział w tych warsztatach przyczynił się do poprawy samopoczucia i wzrostu samooceny. Ponadto w ramach kontynuacji i ugruntowaniu zdobytej podczas warsztatów wiedzy każdy uczestnik/czka skorzystał/a z usług fryzjerskich.

37 Wyjazdowe zajęcia profilaktyczne pn. „NAKOTYKOM –NIE!”
Szklarska Poręba r. dla 31 osób tj. osób usamodzielnianych oraz młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych

38 Blok warsztatów miękkich dla 125 osób
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zorganizowało spotkanie, w trakcie którego odbył się warsztat: a) z doradcą zawodowym: - nt. „Wpływ rodziny zastępczej na karierę zawodową wychowanka”, o tematyce: rodzic zastępczy jako doradca zawodowy wspomagający wybór szkoły i zawodu; aktualności na rynku pracy dla osób rozpoczynających karierę zawodową, - nt. „Niepełnosprawny w pracy”, o tematyce: aktualności na rynku pracy, dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej, b) z wizażystą: - nt. „Wpływ wyglądu zewnętrznego człowieka na jego samopoczucie”, c) z pedagogiem: - nt. „Trening zastępowania agresji”.

39 Blok warsztatów miękkich - 09.12.2011r.

40 TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE – KIEDYŚ I DZIŚ
Warsztaty twórcze TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE – KIEDYŚ I DZIŚ r. Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem, dlatego też uczestnicy/czki projektu w dniu r. wzięli udział w warsztatach twórczych z zakresu dekoracji Bożonarodzeniowych. W trakcie warsztatów instruktorzy terapii zajęciowej wraz z uczestnikami/czkami przygotowali ozdoby świąteczne oraz opowiadali sobie nawzajem o tradycjach Bożonarodzeniowych. Spotkanie związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia miało przypominać o wzroście kompetencji społeczno – zawodowych i motywować do pozytywnego myślenia o przyszłości.

41 PODSUMOWANIE W trakcie realizacji projektu pracownicy socjalni oraz doradca ds. osób niepełnosprawnych przeprowadzili i zawarli: 127 wywiadów rodzinno – środowiskowych w miejscach zamieszkania uczestniczek/ów projektu, 41 Kontraktów socjalnych z rodzinami zastępczymi, 21 Indywidualnych Planów Pracy z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych, 10 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia z osobami usamodzielnianymi, 53 Umowy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym. Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia wśród uczestniczek/ów projektu kompetencji społeczno – zawodowych, nabycia umiejętności rozwiązywania problemów życiowych oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. W roku 2011 projekt rozpoczęło 127 osób, z tego: 1 osoba przerwała udział w projekcie, 1 osoba zakończyła udział w projekcie przed czasem z powodów zdrowotnych, 125 osób z dniem r. zakończyło udział w projekcie.

42 DYREKTOR Wiesława Boroch
Kadra projektu DYREKTOR Wiesława Boroch KIEROWNIK PROJEKTU Anna Stęcel – Dobrowolska

43 Kadra projektu ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ Jolanta Dubaniowska
PRACOWNIK SOCJALNY Elwira Żyżyk DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Magdalena Karimow GŁÓWNA KSIĘGOWA PROJEKTU Monika Dudek – Postrożna

44 Rekrutacja na rok 2012 rozpoczęta !!! ZAPRASZAMY

45 e-mail: biuroprojektuefs@wp.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 65 Nowa Sól tel fax


Pobierz ppt "Projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google