Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !"— Zapis prezentacji:

1 POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !

2 Ułóżmy to jeszcze lepiej Połączmy nasze samorządy
INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

3 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
Etap 1 Etap 2 Etap 3 LPPT Wartość inwestycji netto ,11 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

4 Współpraca z gminą – gospodarka ściekowa
Przykładem dobrej współpracy, która pozwoliła pozyskać ogromne zewnętrzne środki finansowe na inwestycje w mieście i gminie to projekt gospodarki ściekowej. I etap (lata ): 216 mln zł. Na terenie gminy inwestycje w: Przylepie, Starym Kisielinie, Nowym Kisielinie. II etap (lata ): 110 mln zł. Na terenie gminy inwestycje w: Raculi i Drzonkowie. III etap (lata 2013 – 2015): 67 mln zł Na terenie gminy inwestycje w: Zawadzie, Krępie i Łężycy. Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
Etap 1 26,3 mln zł Łężyca – oczyszczalnia ścieków Przylep – s. kanalizacyjna Wilkanowo – s. kanalizacyjna i wodociągowa Stary i Nowy Kisielin – s. kanalizacyjna Zielona Góra – s. kanalizacyjna i wodociągowa 19,0 mln zł 34,7 mln zł 8,2 mln zł 89,2 mln zł Wartość inwestycji netto Wartość Projektu na terenie: Gminy – 31,7% Miasta – 68,3 % ,00 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

6 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
Etap 2 Racula, Drzonków– s. kanalizacyjna Zielona Góra – s. kanalizacyjna i wodociągowa Rozszerzenie 42,4 mln zł 8,5 mln zł – Stacja Uzdatniania Wody 2,8 mln zł – przepompownia na ul. Sulechowskiej 1,0 mln zł – przebudowa przep. ścieków na ul. Botanicznej 20 mln zł Wartość inwestycji netto Wartość Projektu na terenie: Gminy – 32,06 % Miasta – 67,94 % ,75 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

7 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
Etap 3 12,3 mln zł 18,4 mln zł 16,0 mln zł Łężyca, Krępa, Zawada, Zielona Góra – s. kanalizacyjna Rozszerzenie 1,0 mln zł Ochla, Zatonie i Marzęcin - s. kanalizacyjna Wartość inwestycji netto ,36 18,0 mln zł Wartość Projektu na terenie: Gminy – 98,0% Miasta – 2,0 % 4,5 mln zł Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

8 Orientacyjne koszty przedsięwzięcia:
Skanalizowanie miejscowości Zatonie i Ochla – ok. 24,5 mln zł w tym: - skanalizowanie miejscowości Zatonie - ok. 5,5 mln zł, - skanalizowanie miejscowości Ochla – ok. 19 mln zł. Po decyzji o połączeniu Miasto zapewni wkład własny na inwestycję w wysokości ok. 11 mln zł Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

9 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
LPPT Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego Wartość inwestycji netto ,00 Wartość Projektu na terenie: Gminy – 100,0% Miasta – 0,0 % Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

10 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
dziś na terenie gminy w miejscowościach bez kanalizacji mieszkańcy płacą za wywóz odpadów płynnych średnią cenę : 20,08 zł z m³ a cena maksymalna uchwalona przez gminę wynieść może nawet 25 zł/m³ np. w Ochli obecnie średnio za wywóz szamba mieszkańcy płacą miesięcznie około 17,28 zł brutto/m³. Mieszkańcy Ochli po wybudowaniu kanalizacji zapłacą 4,96 zł brutto/m³ różnica wynosi 12,32 zł/m³ przy założeniu, że każdy domownik produkuje 3 m³ ścieków oszczędności przy 4 osobowej rodzinie wyniosą: - miesięcznie: 12,32 zł m³ x 3 m³ x 4 osoby = 147,84 zł - rocznie: 147,84 zł m³ x 12 miesiące = 1774,08 zł Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

11 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
WNIOSKI : Po pierwsze: połączenie miasta i gminy i dalsze inwestowanie we wspólną kanalizację przyniesie oszczędności mieszkańcom dzisiejszej gminy. Po drugie: jeśli zajdzie konieczność podnoszenia cen, będą one podnoszone jedynie w oparciu o wzrost kosztów niezależnych od miasta i nie będą przekraczać wzrostu 5 %. Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

12 LPPT – Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny
Tereny Parku Przemysłowo – Technologicznego objęte zostały specjalną strefą ekonomiczną, która stanowi 123 ha. Jest to największa strefa w Polsce. Droga dojazdowa z trasy ekspresowej S3 do terenów inwestycyjnych LPPT została oficjalnie otwarta 11 stycznia 2013 r. Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego – 41,01 ha Park Przemysłowo – Technologiczny (Podstrefa Kostrzyńsko Słubickiej Strefy Ekonomicznej) – 126,8 ha Koszt budowy drogi na Milsko 38,5 mln zł

13 Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii
LPPT – Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

14 LPPT – Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny
Darstal Centrum Innowacji „Technologie Dla Zdrowia Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

15 Uniwersytet Zielonogórski i Instytut Elektrotechniki
BUDOWA OBIEKTÓW PNT Uniwersytet Zielonogórski i Instytut Elektrotechniki Inwestycje 72,87 mln zł Centrum logistyczne 8,15 mln zł Inkubator Centrum Przedsiębiorczości Technologii Centrum 11,8 mln zł Centrum Budownictwa Informatycznych Innowacji Zrównoważonego i Energii 23,3 mln zł 8 mln zł 21,62 mln zł Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej r.

16 BUDOWA OBIEKTÓW PNT Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii
Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego oraz Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii Centrum Technologii Informatycznych Centrum Innowacji „Technologie Dla Zdrowia Człowieka” Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

17 Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra
WNIOSKI : inwestujemy w LPTT by razem tworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców miasta i gminy ! Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

18 Współpraca z gminą - MZK
Komunikacja miejska od lat obsługuje miejscowości sąsiadujące z Zieloną Górą. W ostatnich latach miasto zainwestowało w MZK ok. 32 mln zł. Planowany jest projekt elektrycznych autobusów o wartości 400 mln zł. Liczba pasażerów w gminie: korzystający regularnie: 1 500 korzystający nieregularnie: Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

19 Co proponujemy? - MZK Po połączeniu ceny wszystkich biletów będą jednakowe w całym mieście. Dzisiaj jest tak: Bilet miesięczny 90-przejazdowy: miasto – 76 zł, gmina z przesiadką w mieście – 160 zł. Bilet jednorazowy: miasto – 3 zł; gmina - 4,40 zł Oszczędność roczna dla 4 osobowej rodziny po wprowadzeniu taryfy miejskiej na terenie Gminy Zielona Góra (12 biletów 30- dniowych), ,00 zł w tym: Dzieci: 12 miesięcy * 84,00 zł = 1 008,00 zł Dorośli: 12 miesięcy * 168,00 zł = 2 016,00 zł Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

20 W mieście za wszystkie drogi odpowiada Prezydent.
Co proponujemy? - drogi W mieście za wszystkie drogi odpowiada Prezydent. W gminie najważniejsze drogi należą do powiatu lub województwa Szosa Kisielińska Kiełpin - Ochla Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

21 Kolejne plany inwestycji drogowych w mieście
W ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II” dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO), Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania mającego na celu usprawnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283. Obecnie realizowana jest przebudowa drogi nr 283 na odcinku od granicy miasta Zielona Góra do skrzyżowania z drogą 279 Drzonków – Ochla. Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

22 Przebudowa drogi nr 283 na odcinku od granicy miasta
Zielona Góra do skrzyżowania z drogą 279 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

23 Przygotowanie budowy ronda na wyjeździe z Raculi
Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

24 Co proponujemy? - Podatki
Podatki zostaną zrównane. Zawsze do niższego poziomu. Podatek rolny zostanie utrzymany na poziomie gminy. Ulgi pozostaną, podobnie dopłaty. Hodowcy drobiu czy trzody chlewnej dalej będą prowadzić swoją działalność. Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

25 Dom 200 m pow. było 110,00 zł będzie 84,00 zł
Co zyskuje mieszkaniec? - Podatki Podatek od nieruchomości – budynki mieszkalne Miasto: 42 gr/ m Gmina: 55 gr/m2 Po połączeniu: 42 gr/ m2 Dom 200 m pow. było 110,00 zł będzie 84,00 zł Podatek od nieruchomości – garaż, budynki gospodarcze Miasto: 6,40 zł/ m Gmina: 5,24 zł/m2 Po połączeniu: 5,24 zł/ m2 Podatek od nieruchomości – grunt Miasto: 0,30 zł/ m Gmina: 0,27 zł/m2 Po połączeniu: 0,27 zł/ m2 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

26 Jako jeden organizm – oszczędność kosztów
Co proponujemy? – Reprezentacja mieszkańców Jako jeden organizm – oszczędność kosztów zatrudnienie przedstawicieli ustawowych gminy wójt, zastępca, sekretarz, skarbnik to - ok. 640 tys. zł rocznie Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

27 Po połączeniu będziemy mieli jedną Radę Miasta
Co proponujemy? – Reprezentacja mieszkańców Po połączeniu będziemy mieli jedną Radę Miasta Koszty obecnej rady gminy - ok. 410 tys. zł rocznie w tym diety radnych tys. zł Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

28 Tak jak dotychczas będzie pięć okręgów wyborczych.
Co proponujemy? – Reprezentacja mieszkańców Tak jak dotychczas będzie pięć okręgów wyborczych. Miasto będzie podzielona na cztery okręgi, a piąty obejmie dzisiejszą gminę Zielona Góra. Każdy okręg będzie miał 5-6 radnych. Mieszkańcy gminy będą mieli swoją reprezentację. Radny z gminy będzie co najmniej Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

29 Koszty połączenia Ułóżmy to jeszcze lepiej Połączmy nasze samorządy
Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

30 Zrównanie podatków zawsze do niższego poziomu
Koszty połączenia Zalety połączenia – Gmina Zielona Góra Koszty – Miasto Zielona Góra MZK Obniżka cen biletów Oświata Gwarancja zatrudnienia i pensji nauczycieli (rekompensata utraty gminnej subwencji oświatowej) Podatki Zrównanie podatków zawsze do niższego poziomu Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

31 Wpływy wynikające z połączenia
- Miasto Zielona Góra Przejęcie wpływów i zadań Powiatu Zielonogórskiego Koszty wynikające z obecnej Rady Gminy Koszty wynikające z zatrudnienia przedstawicieli ustawowych gminy wójt, zastępca, sekretarz, skarbnik Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

32 Zestawienie kosztów i wpływów
Koszty – Miasto Zielona Góra Wpływy - Miasto Zielona Góra Obniżka cen biletów Przejęcie wpływów i zadań Powiatu Zielonogórskiego Gwarancja zatrudnienia i pensji nauczycieli (rekompensata utraty gminnej subwencji oświatowej) Koszty obecnej Rady Gminy Zrównanie podatków zawsze do niższego poziomu Koszty zatrudnienia przedstawicieli ustawowych gminy wójt, zastępca, sekretarz, skarbnik Oszczędność Jak wynika z tabeli po połączeniu roczne oszczędności to Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej


Pobierz ppt "POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google