Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !. INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Ułóżmy to jeszcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !. INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Ułóżmy to jeszcze."— Zapis prezentacji:

1 POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !

2 INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Ułóżmy to jeszcze lepiej Połączmy nasze samorządy

3 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Wartość inwestycji netto Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra

4 Współpraca z gminą – gospodarka ściekowa Przykładem dobrej współpracy, która pozwoliła pozyskać ogromne zewnętrzne środki finansowe na inwestycje w mieście i gminie to projekt gospodarki ściekowej. I etap (lata 2005-2010): 216 mln zł. Na terenie gminy inwestycje w: Przylepie, Starym Kisielinie, Nowym Kisielinie. II etap (lata 2009-2013): 110 mln zł. Na terenie gminy inwestycje w: Raculi i Drzonkowie. III etap (lata 2013 – 2015): 67 mln zł Na terenie gminy inwestycje w: Zawadzie, Krępie i Łężycy. Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

5 Wartość inwestycji netto Łężyca Łężyca – oczyszczalnia ścieków Przylep Przylep – s. kanalizacyjna Wilkanowo Wilkanowo – s. kanalizacyjna i wodociągowa Stary i Nowy Kisielin Stary i Nowy Kisielin – s. kanalizacyjna Zielona Góra Zielona Góra – s. kanalizacyjna i wodociągowa Wartość Projektu na terenie: Gminy – 31,7% Miasta – 68,3 % Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra

6 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Wartość inwestycji netto Racula, Drzonków Racula, Drzonków – s. kanalizacyjna Zielona Góra Zielona Góra – s. kanalizacyjna i wodociągowa 8,5 mln zł 8,5 mln zł – Stacja Uzdatniania Wody 2,8 mln zł 2,8 mln zł – przepompownia na ul. Sulechowskiej 1,0 mln zł 1,0 mln zł – przebudowa przep. ścieków na ul. Botanicznej Wartość Projektu na terenie: Gminy – 32,06 % Miasta – 67,94 % Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra 2014 - 2015

7 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Wartość inwestycji netto Łężyca, Krępa, Zawada, Zielona Góra Łężyca, Krępa, Zawada, Zielona Góra – s. kanalizacyjna Ochla, Zatonie i Marzęcin Ochla, Zatonie i Marzęcin - s. kanalizacyjna Wartość Projektu na terenie: Gminy – 98,0% Miasta – 2,0 % Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra 2014 - 2015

8 Orientacyjne koszty przedsięwzięcia: Skanalizowanie miejscowości Zatonie i Ochla – ok. 24,5 mln zł w tym: - skanalizowanie miejscowości Zatonie - ok. 5,5 mln zł, - skanalizowanie miejscowości Ochla – ok. 19 mln zł. Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Po decyzji o połączeniu Miasto zapewni wkład własny na inwestycję w wysokości ok. 11 mln zł

9 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Wartość inwestycji netto Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego Wartość Projektu na terenie: Gminy – 100,0% Miasta – 0,0 % Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra

10 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra dziś na terenie gminy w miejscowościach bez kanalizacji mieszkańcy płacą za wywóz odpadów płynnych średnią cenę : 20,08 zł z m³ a cena maksymalna uchwalona przez gminę wynieść może nawet 25 zł/m³ np. w Ochli obecnie średnio za wywóz szamba mieszkańcy płacą miesięcznie około 17,28 zł brutto/m³. Mieszkańcy Ochli po wybudowaniu kanalizacji zapłacą 4,96 zł brutto/m³ różnica wynosi 12,32 zł/m³ przy założeniu, że każdy domownik produkuje 3 m³ ścieków oszczędności przy 4 osobowej rodzinie wyniosą: - miesięcznie: 12,32 zł m³ x 3 m³ x 4 osoby = 147,84 zł - rocznie: 147,84 zł m³ x 12 miesiące = 1774,08 zł

11 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra WNIOSKI : Po pierwsze: połączenie miasta i gminy i dalsze inwestowanie we wspólną kanalizację przyniesie oszczędności mieszkańcom dzisiejszej gminy. Po drugie: jeśli zajdzie konieczność podnoszenia cen, będą one podnoszone jedynie w oparciu o wzrost kosztów niezależnych od miasta i nie będą przekraczać wzrostu 5 %.

12 LPPT – Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego – 41,01 ha Park Przemysłowo – Technologiczny (Podstrefa Kostrzyńsko Słubickiej Strefy Ekonomicznej) – 126,8 ha Tereny Parku Przemysłowo – Technologicznego objęte zostały specjalną strefą ekonomiczną, która stanowi 123 ha. Jest to największa strefa w Polsce. Droga dojazdowa z trasy ekspresowej S3 do terenów inwestycyjnych LPPT została oficjalnie otwarta 11 stycznia 2013 r. Koszt budowy drogi na Milsko

13 LPPT – Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

14 Darstal LPPT – Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Centrum Innowacji Technologie Dla Zdrowia Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej

15 BUDOWA OBIEKTÓW PNT Uniwersytet Zielonogórski i Instytut Elektrotechniki Inwestycje

16 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej BUDOWA OBIEKTÓW PNT Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii Centrum Technologii Informatycznych Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego oraz Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki Centrum Innowacji Technologie Dla Zdrowia Człowieka

17 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra WNIOSKI : inwestujemy w LPTT by razem tworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców miasta i gminy !

18 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Współpraca z gminą - MZK Komunikacja miejska od lat obsługuje miejscowości sąsiadujące z Zieloną Górą. W ostatnich latach miasto zainwestowało w MZK ok. 32 mln zł. Planowany jest projekt elektrycznych autobusów o wartości 400 mln zł. Liczba pasażerów w gminie: korzystający regularnie: 1 500 korzystający nieregularnie: 3 000.

19 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Co proponujemy? - MZK Po połączeniu ceny wszystkich biletów będą jednakowe w całym mieście. Dzisiaj jest tak: Bilet miesięczny 90-przejazdowy: miasto – 76 zł, gmina z przesiadką w mieście – 160 zł. Bilet jednorazowy: miasto – 3 zł; gmina - 4,40 zł Oszczędność roczna dla 4 osobowej rodziny po wprowadzeniu taryfy miejskiej na terenie Gminy Zielona Góra (12 biletów 30- dniowych), 3 024,00 zł w tym: -Dzieci: 12 miesięcy * 84,00 zł = 1 008,00 zł -Dorośli: 12 miesięcy * 168,00 zł = 2 016,00 zł

20 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Co proponujemy? - drogi W mieście za wszystkie drogi odpowiada Prezydent. W gminie najważniejsze drogi należą do powiatu lub województwa Szosa KisielińskaKiełpin - Ochla

21 Kolejne plany inwestycji drogowych w mieście W ramach realizacji projektu pn. Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO), Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania mającego na celu usprawnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283. Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Obecnie realizowana jest przebudowa drogi nr 283 na odcinku od granicy miasta Zielona Góra do skrzyżowania z drogą 279 Drzonków – Ochla.

22 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Przebudowa drogi nr 283 na odcinku od granicy miasta Zielona Góra do skrzyżowania z drogą 279

23 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Przygotowanie budowy ronda na wyjeździe z Raculi

24 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Co proponujemy? - Podatki Podatki zostaną zrównane. Zawsze do niższego poziomu. Podatek rolny zostanie utrzymany na poziomie gminy. Ulgi pozostaną, podobnie dopłaty. Hodowcy drobiu czy trzody chlewnej dalej będą prowadzić swoją działalność.

25 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Co zyskuje mieszkaniec? - Podatki Podatek od nieruchomości – budynki mieszkalne Miasto: 42 gr/ m2 Gmina: 55 gr/m2 Po połączeniu: 42 gr/ m2 Dom 200 m pow. było 110,00 zł będzie 84,00 zł Podatek od nieruchomości – garaż, budynki gospodarcze Miasto: 6,40 zł/ m2 Gmina: 5,24 zł/m2 Po połączeniu: 5,24 zł/ m2 Podatek od nieruchomości – grunt Miasto: 0,30 zł/ m2 Gmina: 0,27 zł/m2 Po połączeniu: 0,27 zł/ m2

26 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Jako jeden organizm – oszczędność kosztów zatrudnienie przedstawicieli ustawowych gminy wójt, zastępca, sekretarz, skarbnik to - ok. 640 tys. zł rocznie Co proponujemy? – Reprezentacja mieszkańców

27 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Po połączeniu będziemy mieli jedną Radę Miasta Koszty obecnej rady gminy - ok. 410 tys. zł rocznie w tym diety radnych - 380 tys. zł Co proponujemy? – Reprezentacja mieszkańców

28 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Co proponujemy? – Reprezentacja mieszkańców Tak jak dotychczas będzie pięć okręgów wyborczych. Miasto będzie podzielona na cztery okręgi, a piąty obejmie dzisiejszą gminę Zielona Góra. Każdy okręg będzie miał 5-6 radnych. Mieszkańcy gminy będą mieli swoją reprezentację. Radny z gminy będzie co najmniej Wiceprzewodniczącym Rady Miasta

29 Koszty połączenia Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Ułóżmy to jeszcze lepiej Połączmy nasze samorządy

30 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Zalety połączenia – Gmina Zielona Góra Koszty – Miasto Zielona Góra MZKObniżka cen biletów 700 000 Oświata Gwarancja zatrudnienia i pensji nauczycieli (rekompensata utraty gminnej subwencji oświatowej) 3 200 000 Podatki Zrównanie podatków zawsze do niższego poziomu 980 000 4 880 000 Koszty połączenia

31 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Wpływy wynikające z połączenia Wpływy - Miasto Zielona Góra Przejęcie wpływów i zadań Powiatu Zielonogórskiego 5 200 000 Koszty wynikające z obecnej Rady Gminy410 000 Koszty wynikające z zatrudnienia przedstawicieli ustawowych gminy wójt, zastępca, sekretarz, skarbnik 640 000 6 250 000

32 Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Zestawienie kosztów i wpływów Koszty – Miasto Zielona Góra Wpływy - Miasto Zielona Góra Obniżka cen biletów 700 000 Przejęcie wpływów i zadań Powiatu Zielonogórskiego 5 200 000 Gwarancja zatrudnienia i pensji nauczycieli (rekompensata utraty gminnej subwencji oświatowej) 3 200 000Koszty obecnej Rady Gminy 410 000 Zrównanie podatków zawsze do niższego poziomu 980 000 Koszty zatrudnienia przedstawicieli ustawowych gminy wójt, zastępca, sekretarz, skarbnik 640 000 4 880 0006 250 000 Oszczędność1.370.000 Jak wynika z tabeli po połączeniu roczne oszczędności to 1.370.000


Pobierz ppt "POŁĄCZY NAS GOSPODARKA !. INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Miasto + gmina ułóżmy to jeszcze lepiej Ułóżmy to jeszcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google