Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne nt. rozwoju gminy Białe Błota

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne nt. rozwoju gminy Białe Błota"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne nt. rozwoju gminy Białe Błota
Białe Błota r.

2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego
1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie z Art. 170 ust 3) Wskaźnik zadłużenia województwa kujawsko - pomorskiego wynosi 50,3 % * źródło: Biuletyn Informacyjny Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nr 2/2013

3 2. Środki na inwestycje w gminach powiatu bydgoskiego

4 3. Pozyskiwanie środków unijnych
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie mogą aplikować o środki finansowe z dodatkowych źródeł np. programy rewitalizacyjne; w zestawieniu ujęto wyłącznie zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

5 wartość dofinansowania
Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowane w gminach w latach Nazwa Gminy liczba ludności liczba projektów wartość projektów wartość projektu na 1 mieszkańca wartość dofinansowania Białe Błota 18300 14 2 438,52 ,4 1296,93 Osielsko 11931 5 ,41 1237,47 ,17 464,40 Sicienko 9430 4 434,61 ,06 287,73 Szubin 23690 11 989,95 ,75 468,86 Solec Kujawski 16198 4387,26 ,95 1711,23 Nakło n/Notecią 31387 6 323,18 ,12 233,76 Dąbrowa Chełmińska 7876 2 83167,4 10,56 70 692,29 8,98 Dobrcz 10549 ,52 307,96 ,74 197,38 Koronowo 23618 7 ,72 491,00 ,84 274,13 Nowa Wieś Wielka 9304 8 ,03 951,32 ,79 630,07

6 Zestawienie projektów realizowanych w gminie Białe Błota w latach 2007 - 2013
Tytuł projektu Wartość projektu [zł] Dofinansowanie z EU [zł] Dziedzina Projekt i budowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w Gminie Białe Błota - Etap II ,91 nauka i edukacja Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota praca i integracja społeczna Maluchy w Żłobku "U Misia" w Łochowie ,03 Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola "Wróżka" ,3 Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Białe Błota ,5 telekomunikacja i e-usługi Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota - ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska transport Przebudowa budowli rozrządowej na kanale Przyłęki w km wraz z przepustem w km w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota powiat bydgoski ,6 ,2 bezpieczeństwo Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kanale Górnonoteckim wraz z budową ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lisi Ogon ,7 ,38 ochrona środowiska Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem ,5 Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój - Gmina 2011 ,05 rozwój firm Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu cz. 1 46 368 39 412,8 Mam talent... do nauki 43 983 37 385,55 Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu - cz. 2 40 518 34 440,3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III ,81 ,88 gospodarka wodno - ściekowa Razem wartość ,4

7

8

9

10 4. Wydatki na administrację

11

12 Wydatki na adminna 1 mieszk Wydatki na wynagr.na 1 mieszk
Gminy Liczba mieszkanców w 2012 r. Wydatki na adminna 1 mieszk Wydatki na wynagr.na 1 mieszk Wynagr Wójta Diety PrzewodnRady Z-cy Przew Rady Przew. Komisji Radnych - miejsko - wiejskie Koronowo 24 052 277,48 185,28 11 730,00 1 534,75 818,65 613,94 Solec Kujawski 16 748 726,00 279,65 10 490,00 1 987,26 1 760,00 1 440,00 960,00 - wiejskie Białe Błota 18 081 300,43 218,97 7 680,00 1 589,81 1 291,72 894,27 Dąbrowa Chełmińska 7 792 328,53 245,63 8 700,00 900,00 500,00 350,00 Dobrcz 10 396 336,23 262,05 9 710,00 1 100,00 160,00 120,00 Nowa Wieś Wielka 9 363 713,98 284,84 10 140,00 1 324,00 1 060,00 927,00 729,00 Osielsko 11 633 461,21 258,15 11 468,00 1 376,51 1 009,44 734,14 532,25 Sicienko 9 613 333,84 248,87 8 200,00 450,00

13 W wymienionym okresie stworzono stanowiska:
ds. obsługi przedsiębiorców - 1 etat ds. kontroli podatkowej- 1 etat w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 3 etaty 

14

15 II. Sytuacja finansowa Gminy
Dynamika wzrostu dochodów Gminy w latach 2008 – 2013

16 Zadłużenie procentowe w latach 2008 - 2013

17

18

19 Należności- zaległości
Dział Należności- zaległości Treść r. 700 98 751,62 ,59 756 ,41 w tym: ,00 ,15 *osoby prawne: ,29 ,65 podatek od nieruchomości ,29 ,20 *osoby fizyczne: ,80 ,31 ,87 801 1,32 852 ,23 ,76 Razem: ,58 ,35 r. Zaległości na dzień r. wynoszą ogółem ,58 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne ,60 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe ,10 zł; - dochody z majątku gminy ,62 zł; - pozostałe dochody własne ,26 zł; w tym zaległości wykazane przez COEiS 1,32 zł r. Zaległości na dzień r. wynoszą ogółem ,35 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne ,29 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe ,44 zł; - dochody z majątku gminy ,05 zł - pozostałe dochody własne ,57 zł; w tym zaległości wykazane przez GOPS ,76 zł

20 Dynamika należności

21

22 Wysokość wybranych podatków w latach 2008 - 2013
Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne Osoby prawne §0310 2008 r. ,87 ,81 2009 r. ,22 ,04 2010 r. ,36 ,73 2011 r. ,56 ,95 2012 r. ,04 ,51 III kwartał 2013 r. ,67 ,01 podatek od środków transportowych § 0340 ,08 ,73 ,80 ,00 ,40 ,00 ,70 ,00 ,77 ,10 ,94 ,10 Wysokość wybranych podatków w latach

23 III. Działania samorządu w celu zwiększenia dochodów Gminy
VAT – podatek od towarów i usług Jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa, będąc czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie tylko mają obowiązek deklarowania i odprowadzania podatku należnego VAT od sprzedawanych towarów i usług, ale także prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od dokonanych zakupów towarów i usług. W 2012 roku Gmina odzyskała VAT od inwestycji zakończonych skorzystała z prawa do odliczeń w okresie 5-letnim - takich jak: zbiornik retencyjny w Cielu, kolektor kanalizacji sanitarnej z Białych Błot do Bydgoszczy; kanalizacja sanitarna ul. Kapliczna i Wierzbowa w Białych Błotach, oraz z na bieżąco realizowanych inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice; kanalizacja w Cielu ul. Bluszczowa; budowa kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu; od bieżących zakupów towarów i usług. Łącznie odzyskany VAT przez Gminę Białe Błota od r. do r. wyniósł  777,00 zł.

24 Program „ Zamelduj się i wygraj”

25 Sprzedaż nieruchomości / pozyskiwanie inwestorów:
Ogłoszenia w prasie; Oferta sprzedaży nieruchomości na portalach internetowych; Niedoszacowanie realizacji zadań zleconych ( wystąpienie do wojewody o refundację zadań zleconych z zakresu administracji – niedoszacowanie kosztów ) Stworzenie stanowiska ds. Kontroli podatkowej ( Referat kontroli podatkowej i egzekucji)

26 IV. Zamierzenia inwestycyjne
Szacowane środki finansowe na inwestycje *wysokość środków finansowych uzależniona będzie od możliwości o ubieganie się o środki zewnętrzne, wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III oraz innych czynników

27 Zamierzenia inwestycyjne na lata 2014 - 2020
Przebudowa magistralnych sieci wodociągowej na terenie gminy (zasilanie Łochowa i Łochowic); Budowa kanalizacji w m. Murowaniec, Lisi Ogon, Łochowice, Przyłęki, Kruszyn Krajeński; Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielu; Budowa budynku wielofunkcyjnego w Przyłękach; Budowa dróg według „Planu rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na lata ”, po uzgodnieniu i przyjęciu przez Radę Gminy w roku 2014; Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (ok. 30 mieszkań); Przebudowa drogi na Miedzyń w związku z budową ronda w ciągu ul. Szubińskiej; Przebudowa budynku szkoły w Łochowie (termomodernizacja najstarszych segmentów); Budowa sieci Internetu bezprzewodowego zgodnie z projektem „Internet dla wszystkich” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota .

28 Wnioski Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, graniczącą z miastem Bydgoszcz; Naszą misją jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez: Dbałość o ład przestrzenny i społeczny; Wysoki poziom ofert oświatowej; Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu; Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i inwestorów; Środki finansowe inwestujemy, a nie przejadamy; Aktywnie pozyskujemy środki z funduszy unijnych;


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne nt. rozwoju gminy Białe Błota"

Podobne prezentacje


Reklamy Google