Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Białe Błota 29.10.2013 r.. 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Białe Błota 29.10.2013 r.. 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie."— Zapis prezentacji:

1 1 Białe Błota r.

2 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie z Art. 170 ust 3) Wskaźnik zadłużenia województwa kujawsko - pomorskiego wynosi 50,3 % * źródło: Biuletyn Informacyjny Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nr 2/2013

3 3 2. Środki na inwestycje w gminach powiatu bydgoskiego

4 4 Gminy miejskie i miejsko-wiejskie mogą aplikować o środki finansowe z dodatkowych źródeł np. programy rewitalizacyjne; w zestawieniu ujęto wyłącznie zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 3. Pozyskiwanie środków unijnych

5 5 Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowane w gminach w latach Nazwa Gminyliczba ludnościliczba projektówwartość projektów wartość projektu na 1 mieszkańca wartość dofinansowania na 1 mieszkańca Białe Błota , ,41296,93 Osielsko , , ,17464,40 Sicienko , ,06287,73 Szubin , ,75468,86 Solec Kujawski , ,951711,23 Nakło n/Notecią , ,12233,76 Dąbrowa Chełmińska ,4 10, ,298,98 Dobrcz ,52 307, ,74197,38 Koronowo ,72 491, ,84274,13 Nowa Wieś Wielka ,03 951, ,79630,07

6 6 Zestawienie projektów realizowanych w gminie Białe Błota w latach Tytuł projektuWartość projektu [zł] Dofinansowanie z EU [zł] Dziedzina Projekt i budowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w Gminie Białe Błota - Etap II ,91 nauka i edukacja Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota praca i integracja społeczna Maluchy w Żłobku "U Misia" w Łochowie ,03 praca i integracja społeczna Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola "Wróżka" ,3 nauka i edukacja Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Białe Błota ,5 telekomunikacja i e-usługi Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota - ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska transport Przebudowa budowli rozrządowej na kanale Przyłęki w km wraz z przepustem w km w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota powiat bydgoski , ,2 bezpieczeństwo Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kanale Górnonoteckim wraz z budową ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lisi Ogon , ,38 ochrona środowiska Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem ,5 telekomunikacja i e-usługi Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój - Gmina ,05 rozwój firm Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu cz ,8 nauka i edukacja Mam talent... do nauki ,55 nauka i edukacja Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu - cz ,3 nauka i edukacja Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III , ,88 gospodarka wodno - ściekowa Razem wartość ,4

7 7

8 8

9 9

10 10 4. Wydatki na administrację

11 11

12 12 Gminy Liczba mieszkanców w 2012 r. Wydatki na adminna 1 mieszk Wydatki na wynagr.na 1 mieszk Wynagr Wójta Diety Przewodn Rady Z-cy Przew Rady Przew. Komisji Radnych - miejsko - wiejskie Koronowo ,48185, , ,75818,65 613,94 Solec Kujawski ,00279, , , , ,00960,00 - wiejskie Białe Błota ,43218, , , ,72 894,27 Dąbrowa Chełmińska ,53245, ,00900,00500,00 350,00 Dobrcz ,23262, , ,00160,00 120,00 Nowa Wieś Wielka ,98284, , , ,00927,00729,00 Osielsko ,21258, , , ,44734,14532,25 Sicienko ,84248, ,00900,00450,00 350,00

13 13 W wymienionym okresie stworzono stanowiska: ds. obsługi przedsiębiorców - 1 etat ds. kontroli podatkowej- 1 etat w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 3 etaty

14 14

15 15 II. Sytuacja finansowa Gminy 1.Dynamika wzrostu dochodów Gminy w latach 2008 – 2013

16 16 2. Zadłużenie procentowe w latach

17 17

18 18

19 19 Dział Należności- zaległości Treść r.Treść , , ,41w tym: ,00w tym: ,15 *osoby prawne: ,29 *osoby prawne: ,65 podatek od nieruchomości ,29 podatek od nieruchomości ,20 *osoby fizyczne: ,80 *osoby fizyczne: ,31 podatek od nieruchomości ,87 podatek od nieruchomości 8011, , ,76 Razem: , , r. Zaległości na dzień r. wynoszą ogółem ,58 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne ,60 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe ,10 zł; - dochody z majątku gminy ,62 zł; - pozostałe dochody własne ,26 zł; w tym zaległości wykazane przez COEiS 1,32 zł r. Zaległości na dzień r. wynoszą ogółem ,35 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne ,29 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe ,44 zł; - dochody z majątku gminy ,05 zł - pozostałe dochody własne ,57 zł; w tym zaległości wykazane przez GOPS ,76 zł

20 20 3.Dynamika należności

21 21

22 22 Podatek od nieruchomościOsoby fizyczneOsoby prawne § r , , r , , r , , r , , r , ,51 III kwartał 2013 r , ,01 podatek od środków transportowych § r , , r , , r , , r , , r , ,10 III kwartał 2013 r , ,10 Wysokość wybranych podatków w latach

23 23 III. Działania samorządu w celu zwiększenia dochodów Gminy 1. VAT – podatek od towarów i usług Jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa, będąc czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie tylko mają obowiązek deklarowania i odprowadzania podatku należnego VAT od sprzedawanych towarów i usług, ale także prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od dokonanych zakupów towarów i usług. W 2012 roku Gmina odzyskała VAT od inwestycji zakończonych skorzystała z prawa do odliczeń w okresie 5-letnim - takich jak: 1.zbiornik retencyjny w Cielu, 2.kolektor kanalizacji sanitarnej z Białych Błot do Bydgoszczy; 3.kanalizacja sanitarna ul. Kapliczna i Wierzbowa w Białych Błotach, oraz z na bieżąco realizowanych inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice; kanalizacja w Cielu ul. Bluszczowa; budowa kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu; od bieżących zakupów towarów i usług. Łącznie odzyskany VAT przez Gminę Białe Błota od 2012 r. do r. wyniósł ,00 zł.

24 24 2.Program Zamelduj się i wygraj

25 25 4.Sprzedaż nieruchomości / pozyskiwanie inwestorów: Ogłoszenia w prasie; Oferta sprzedaży nieruchomości na portalach internetowych; 5.Niedoszacowanie realizacji zadań zleconych ( wystąpienie do wojewody o refundację zadań zleconych z zakresu administracji – niedoszacowanie kosztów ) 6.Stworzenie stanowiska ds. Kontroli podatkowej ( Referat kontroli podatkowej i egzekucji)

26 26 IV. Zamierzenia inwestycyjne 1. Szacowane środki finansowe na inwestycje *wysokość środków finansowych uzależniona będzie od możliwości o ubieganie się o środki zewnętrzne, wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III oraz innych czynników

27 27 Zamierzenia inwestycyjne na lata Przebudowa magistralnych sieci wodociągowej na terenie gminy (zasilanie Łochowa i Łochowic); Budowa kanalizacji w m. Murowaniec, Lisi Ogon, Łochowice, Przyłęki, Kruszyn Krajeński; Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielu; Budowa budynku wielofunkcyjnego w Przyłękach; Budowa dróg według Planu rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na lata , po uzgodnieniu i przyjęciu przez Radę Gminy w roku 2014; Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (ok. 30 mieszkań); Przebudowa drogi na Miedzyń w związku z budową ronda w ciągu ul. Szubińskiej; Przebudowa budynku szkoły w Łochowie (termomodernizacja najstarszych segmentów); Budowa sieci Internetu bezprzewodowego zgodnie z projektem Internet dla wszystkich przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota.

28 28 Wnioski 1. Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, graniczącą z miastem Bydgoszcz; 2. Naszą misją jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez: Dbałość o ład przestrzenny i społeczny; Dbałość o ład przestrzenny i społeczny; Wysoki poziom ofert oświatowej; Wysoki poziom ofert oświatowej; Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu; Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu; Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i inwestorów; Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i inwestorów; 3. Środki finansowe inwestujemy, a nie przejadamy; 4. Aktywnie pozyskujemy środki z funduszy unijnych;


Pobierz ppt "1 Białe Błota 29.10.2013 r.. 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google