Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Białe Błota 29.10.2013 r.. 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Białe Błota 29.10.2013 r.. 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie."— Zapis prezentacji:

1 1 Białe Błota 29.10.2013 r.

2 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie z Art. 170 ust 3) Wskaźnik zadłużenia województwa kujawsko - pomorskiego wynosi 50,3 % * źródło: Biuletyn Informacyjny Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nr 2/2013

3 3 2. Środki na inwestycje w gminach powiatu bydgoskiego

4 4 Gminy miejskie i miejsko-wiejskie mogą aplikować o środki finansowe z dodatkowych źródeł np. programy rewitalizacyjne; w zestawieniu ujęto wyłącznie zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 3. Pozyskiwanie środków unijnych

5 5 Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowane w gminach w latach 2007 - 2013 Nazwa Gminyliczba ludnościliczba projektówwartość projektów wartość projektu na 1 mieszkańca wartość dofinansowania na 1 mieszkańca Białe Błota1830014 44 624 971 2 438,5223 733 732,41296,93 Osielsko119315 14 764 269,41 1237,475 540 785,17464,40 Sicienko94304 4 098 362 434,612 713 276,06287,73 Szubin2369011 23 451 842 989,9511 107 288,75468,86 Solec Kujawski1619814 71 064 805 4387,2627 718 553,951711,23 Nakło n/Notecią313876 10 143 774 323,187 337 128,12233,76 Dąbrowa Chełmińska 78762 83167,4 10,5670 692,298,98 Dobrcz105496 3 248 702,52 307,962 082 158,74197,38 Koronowo236187 11 596 516,72 491,006 474 469,84274,13 Nowa Wieś Wielka93048 8 851 050,03 951,325 862 144,79630,07

6 6 Zestawienie projektów realizowanych w gminie Białe Błota w latach 2007 - 2013 Tytuł projektuWartość projektu [zł] Dofinansowanie z EU [zł] Dziedzina Projekt i budowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w Gminie Białe Błota - Etap II 5 932 0593 583 923,91 nauka i edukacja Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota 3 000 0002 484 669 praca i integracja społeczna Maluchy w Żłobku "U Misia" w Łochowie 1 168 060992 851,03 praca i integracja społeczna Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola "Wróżka" 1 039 890883 906,3 nauka i edukacja Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Białe Błota 893 650670 237,5 telekomunikacja i e-usługi Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota - ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 7 901 351500 000 transport Przebudowa budowli rozrządowej na kanale Przyłęki w km 1+372 wraz z przepustem w km 1+674 w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota powiat bydgoski 408 689,6311 751,2 bezpieczeństwo Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kanale Górnonoteckim wraz z budową ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lisi Ogon 518 527,7249 488,38 ochrona środowiska Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem 213 850160 387,5 telekomunikacja i e-usługi Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój - Gmina 2011 178 493151 719,05 rozwój firm Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu cz. 1 46 36839 412,8 nauka i edukacja Mam talent... do nauki 43 98337 385,55 nauka i edukacja Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu - cz. 2 40 51834 440,3 nauka i edukacja Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III 23 239 531,8113 633 559,88 gospodarka wodno - ściekowa Razem wartość44 624 97123 733 732,4

7 7

8 8

9 9

10 10 4. Wydatki na administrację

11 11

12 12 Gminy Liczba mieszkanców w 2012 r. Wydatki na adminna 1 mieszk Wydatki na wynagr.na 1 mieszk Wynagr Wójta Diety Przewodn Rady Z-cy Przew Rady Przew. Komisji Radnych - miejsko - wiejskie Koronowo24 052277,48185,2811 730,001 534,75818,65 613,94 Solec Kujawski16 748726,00279,6510 490,001 987,261 760,001 440,00960,00 - wiejskie Białe Błota18 081300,43218,977 680,001 589,811 291,72 894,27 Dąbrowa Chełmińska7 792328,53245,638 700,00900,00500,00 350,00 Dobrcz10 396336,23262,059 710,001 100,00160,00 120,00 Nowa Wieś Wielka9 363713,98284,8410 140,001 324,001 060,00927,00729,00 Osielsko11 633461,21258,1511 468,001 376,511 009,44734,14532,25 Sicienko9 613333,84248,878 200,00900,00450,00 350,00

13 13 W wymienionym okresie stworzono stanowiska: ds. obsługi przedsiębiorców - 1 etat ds. kontroli podatkowej- 1 etat w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 3 etaty

14 14

15 15 II. Sytuacja finansowa Gminy 1.Dynamika wzrostu dochodów Gminy w latach 2008 – 2013

16 16 2. Zadłużenie procentowe w latach 2008 - 2013

17 17

18 18

19 19 Dział Należności- zaległości 31.12.2012Treść30.06.2013 r.Treść 70098 751,62 176 716,59 7562 436 875,41w tym:2 462 371,00w tym: 352 333,15 *osoby prawne: 532 233,29 *osoby prawne: 305 011,65 podatek od nieruchomości 480 728,29 podatek od nieruchomości 1 829 473,20 *osoby fizyczne: 1 703 738,80 *osoby fizyczne: 1 687 015,31 podatek od nieruchomości 1 482 313,87 podatek od nieruchomości 8011,32 852929 381,23 1 025 447,76 Razem:3 465 009,58 3 664 535,35 31.12.2012 r. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 3 465 009,58 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne 2 380 147,60 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe 27 904,10 zł; - dochody z majątku gminy 98 751,62 zł; - pozostałe dochody własne 958 206,26 zł; w tym zaległości wykazane przez COEiS 1,32 zł 30.06.2013 r. Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 3 664 535,35 zł, w tym: - podatki i opłaty lokalne 2 201 731,29 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe 90 607,44 zł; - dochody z majątku gminy 153 544,05 zł - pozostałe dochody własne 1 218 652,57 zł; w tym zaległości wykazane przez GOPS 1 025 447,76 zł

20 20 3.Dynamika należności

21 21

22 22 Podatek od nieruchomościOsoby fizyczneOsoby prawne §0310 2008 r.2.371.152,875.544.714,81 2009 r.2.629.162,226.222.195,04 2010 r.2.926.200,366.946.312,73 2011 r.3.238.968,567.354.922,95 2012 r.3.679.124,048.218.013,51 III kwartał 2013 r.3.612.421,676.039.125,01 podatek od środków transportowych § 0340 2008 r.229.176,08131.427,73 2009 r.220.932,80131.682,00 2010 r.242.706,40148.593,00 2011 r.268.544,70152.743,00 2012 r.238.898,77196.336,10 III kwartał 2013 r.276.579,94194.999,10 Wysokość wybranych podatków w latach 2008 - 2013

23 23 III. Działania samorządu w celu zwiększenia dochodów Gminy 1. VAT – podatek od towarów i usług Jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa, będąc czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie tylko mają obowiązek deklarowania i odprowadzania podatku należnego VAT od sprzedawanych towarów i usług, ale także prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od dokonanych zakupów towarów i usług. W 2012 roku Gmina odzyskała VAT od inwestycji zakończonych skorzystała z prawa do odliczeń w okresie 5-letnim - takich jak: 1.zbiornik retencyjny w Cielu, 2.kolektor kanalizacji sanitarnej z Białych Błot do Bydgoszczy; 3.kanalizacja sanitarna ul. Kapliczna i Wierzbowa w Białych Błotach, oraz z na bieżąco realizowanych inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice; kanalizacja w Cielu ul. Bluszczowa; budowa kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu; od bieżących zakupów towarów i usług. Łącznie odzyskany VAT przez Gminę Białe Błota od 2012 r. do 30.09.2013 r. wyniósł 2 959 777,00 zł.

24 24 2.Program Zamelduj się i wygraj

25 25 4.Sprzedaż nieruchomości / pozyskiwanie inwestorów: Ogłoszenia w prasie; Oferta sprzedaży nieruchomości na portalach internetowych; 5.Niedoszacowanie realizacji zadań zleconych ( wystąpienie do wojewody o refundację zadań zleconych z zakresu administracji – niedoszacowanie kosztów ) 6.Stworzenie stanowiska ds. Kontroli podatkowej ( Referat kontroli podatkowej i egzekucji)

26 26 IV. Zamierzenia inwestycyjne 1. Szacowane środki finansowe na inwestycje *wysokość środków finansowych uzależniona będzie od możliwości o ubieganie się o środki zewnętrzne, wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III oraz innych czynników

27 27 Zamierzenia inwestycyjne na lata 2014 - 2020 Przebudowa magistralnych sieci wodociągowej na terenie gminy (zasilanie Łochowa i Łochowic); Budowa kanalizacji w m. Murowaniec, Lisi Ogon, Łochowice, Przyłęki, Kruszyn Krajeński; Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielu; Budowa budynku wielofunkcyjnego w Przyłękach; Budowa dróg według Planu rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na lata 2014-2025, po uzgodnieniu i przyjęciu przez Radę Gminy w roku 2014; Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (ok. 30 mieszkań); Przebudowa drogi na Miedzyń w związku z budową ronda w ciągu ul. Szubińskiej; Przebudowa budynku szkoły w Łochowie (termomodernizacja najstarszych segmentów); Budowa sieci Internetu bezprzewodowego zgodnie z projektem Internet dla wszystkich przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota.

28 28 Wnioski 1. Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, graniczącą z miastem Bydgoszcz; 2. Naszą misją jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez: Dbałość o ład przestrzenny i społeczny; Dbałość o ład przestrzenny i społeczny; Wysoki poziom ofert oświatowej; Wysoki poziom ofert oświatowej; Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu; Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu; Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i inwestorów; Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i inwestorów; 3. Środki finansowe inwestujemy, a nie przejadamy; 4. Aktywnie pozyskujemy środki z funduszy unijnych;


Pobierz ppt "1 Białe Błota 29.10.2013 r.. 2 I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego 1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google