Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie zaśmiecaj Ziemi WebQuest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie zaśmiecaj Ziemi WebQuest"— Zapis prezentacji:

1 Nie zaśmiecaj Ziemi WebQuest
Jolanta Rozmus Kurs Belfer Online Nr 21/SM/K/2011

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

3 Wprowadzenie Odpady towarzyszą ludzkości od zarania. Mieli z nimi do czynienia ludzie zarówno żyjący w jaskiniach 3000 lat p.n.e. jak i królowie w średniowieczu. Mamy z nimi do czynienia i my. Niestety skala odpadów z jaką musimy uporać się wzrasta każdego dnia. Dlatego właśnie takie ważne jest aby każdy z nas włączył się w proces selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu podejściu wszyscy będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, oddychając świeższym powietrzem i pijąc czystszą wodę. Gimnazjalistów, którym losy naszej Planety nie są obojętne, zapraszam do rozpoczęcia badań, jak możemy pomóc zaśmiecanej Ziemi.

4 Zadanie Ziemia w Twoich rekach Segregacja odpadów
Waszym zadaniem będzie zgromadzenie i opracowanie istotnych informacji dotyczących segregacji odpadów oraz możliwości ich powtórnego wykorzystania, czyli recyklingu. Rezultaty waszej pracy przedstawicie koleżankom i kolegom w postaci prezentacji multimedialnej oraz krótkiej broszury informacyjnej. Na wykonanie całego zadania macie 4 tygodnie. Aby przekonać Was, jak ważny to problem, proponuję zacząć od obejrzenia dwóch krótkich spotów dostępnych w Internecie: Ziemia w Twoich rekach Segregacja odpadów

5 Proces Zadanie będziecie realizować w czterech grupach:
Grupa I ma za zadanie zbadać, jaki wpływ na środowisko naturalne wywierają odpady komunalne – z uwzględnieniem ich poszczególnych kategorii, takich jak: baterie, elektrośmieci, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne. Grupa II ma zebrać informacje na temat sposobów segregacji odpadów oraz możliwości ich selektywnej zbiórki w swoim miejscu zamieszkania.

6 Proces – c.d. Grupa III ma za zadanie prześledzić proces recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania surowców wtórnych pozyskiwanych podczas segregacji odpadów, a także dowieść korzyści, jakie niesie on dla środowiska. Rezultaty swojej pracy (w postaci tekstu oraz ilustrujących go elementów graficznych) trzy pierwsze grupy zobowiązane są przesłać kolegom z ostatniej grupy w formie elektronicznej. Zadaniem Grupy IV będzie opracowanie informacji zebranych przez kolegów i przedstawienie ich w formie prezentacji multimedialnej oraz krótkiej broszurki informacyjno – edukacyjnej, propagującej działania proekologiczne, takie jak świadoma i odpowiedzialna segregacja śmieci.

7 Konkluzja Wiecie już, jak sami możemy chronić środowisko naturalne – wystarczy poznane zasady wprowadzić do praktyki codziennego życia, aby uratować kawałek Naszej Ziemi, jej czyste powietrze, źródlaną wodę i bujną przyrodę  A jeżeli chcecie zrobić coś więcej dla naszej „Niebieskiej Planety”, wejdźcie na poniższą stronę i zbadajcie swój własny ślad ekologiczny :

8 Źródła W swojej pracy możecie korzystać z informacji pozyskiwanych z różnorodnych źródeł. Warto do tego celu wykorzystać materiały programu Szkoła globalna działa lokalnie (dostępne w bibliotece szkolnej) oraz Internet. Wiele ciekawych wiadomości możecie znaleźć m.in. na stronach:

9 Źródła – c.d. Aby jeszcze bliżej zapoznać się z tematyką segregacji odpadów i recyklingu obejrzyjcie też kilka ciekawych filmów dostępnych w Internecie: Segregujmy odpady! Mały może dużo! Felka rady jak segregować odpady Cztery filmy instruktażowe

10 Ewaluacja Współpraca w grupie podczas wykonywania zadań
Wyma-gania/ liczba punktów Współpraca w grupie podczas wykonywania zadań Wartość merytoryczna pracy Walory estetyczne pracy końcowej - prezentacja końcowej - ulotka Podsta- wowe 0-1p Brak wzajemnej współpracy uczniów w grupie, kolejne zadania wykonywane niedokładnie i nieterminowo. materiał nie wyczerpuje tematu, liczne błędy merytoryczne, brak własnych opracowań. Prezentacja nieatrakcyjna, nieprzejrzysta i mało czytelna, brak nawigacji, efekty chaotyczne lub ich brak. Ulotka nieestetyczna, tekst niepoprawnie sformatowany, brak elementów graficznych. Rozsze-rzające 2p Uczniowie w niewielkim sposób współpracują ze sobą w grupie, niektóre zadania są wykonywane są częściowo i nie zawsze terminowo. Temat zrealizowany poprawnie, częściowe wykorzystanie dostępnych źródeł, brak szczegółów, mało opracowań własnych, nieliczne błędy merytoryczne. Prezentacja mało atrakcyjna i przejrzysta, , niezbyt zrozumiała, słaba nawigacja, efekty częściowo dostosowane do treści Ulotka raczej estetyczna, dość przejrzysta, ubogie formatowanie tekstu, niewiele elementów graficznych lub grafika nie dostosowana do treści. Dopeł- niające 3p Uczniowie dobrze współpracują ze sobą, większość uczniów uczestniczy w realizacji wszystkich zadań, które w większości wykonywane są dokładnie i terminowo. Temat dobrze opracowany, szczegółowe informacje, wykorzystano większość dostępnych źródeł, zawiera własne opracowania, brak błędów merytorycznych Prezentacja atrakcyjna, dobrze uporządkowana i zrozumiała, przejrzysta nawigacja, efekty dostosowane do treści. Ulotka interesująca pod względem graficznym, prawidłowo sformatowany tekst, dobrze dopasowana grafika. Wykra-czające 4p Bardzo dobra współpraca całej grupy , wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji wszystkich zadań, wszystkie etapy wykonywane są dokładnie i terminowo Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji i materiałów, liczne własne opracowania. Prezentacja bardzo atrakcyjna, logicznie uporządkowana, z przejrzystą nawigacja, efekty adekwatne do przedstawianych treści, oryginalne podejście do zagadnienia. Bardzo dobrze zaprojektowana ulotka, przejrzysta, czytelna, z dobrze sformatowanym tekstem, bogato ilustrowana doskonale współgrającymi z treścią elementami graficznymi, atrakcyjna wizualnie.


Pobierz ppt "Nie zaśmiecaj Ziemi WebQuest"

Podobne prezentacje


Reklamy Google