Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie zaśmiecaj Ziemi Jolanta Rozmus Kurs Belfer Online Nr 21/SM/K/2011 WebQuest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie zaśmiecaj Ziemi Jolanta Rozmus Kurs Belfer Online Nr 21/SM/K/2011 WebQuest."— Zapis prezentacji:

1 Nie zaśmiecaj Ziemi Jolanta Rozmus Kurs Belfer Online Nr 21/SM/K/2011 WebQuest

2 Spis treści 1.Wprowadzenie Wprowadzenie 2.Zadanie Zadanie 3.Proces Proces 4.Źródła Źródła 5.Ewaluacja Ewaluacja 6.Konkluzja Konkluzja

3 Wprowadzenie Odpady towarzyszą ludzkości od zarania. Mieli z nimi do czynienia ludzie zarówno żyjący w jaskiniach 3000 lat p.n.e. jak i królowie w średniowieczu. Mamy z nimi do czynienia i my. Niestety skala odpadów z jaką musimy uporać się wzrasta każdego dnia. Dlatego właśnie takie ważne jest aby każdy z nas włączył się w proces selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu podejściu wszyscy będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, oddychając świeższym powietrzem i pijąc czystszą wodę. Gimnazjalistów, którym losy naszej Planety nie są obojętne, zapraszam do rozpoczęcia badań, jak możemy pomóc zaśmiecanej Ziemi.

4 Zadanie Waszym zadaniem będzie zgromadzenie i opracowanie istotnych informacji dotyczących segregacji odpadów oraz możliwości ich powtórnego wykorzystania, czyli recyklingu. Rezultaty waszej pracy przedstawicie koleżankom i kolegom w postaci prezentacji multimedialnej oraz krótkiej broszury informacyjnej. Na wykonanie całego zadania macie 4 tygodnie. Aby przekonać Was, jak ważny to problem, proponuję zacząć od obejrzenia dwóch krótkich spotów dostępnych w Internecie: Ziemia w Twoich rekach Segregacja odpadów

5 Proces Zadanie będziecie realizować w czterech grupach: Zadanie będziecie realizować w czterech grupach: Grupa I ma za zadanie zbadać, jaki wpływ na środowisko naturalne wywierają odpady komunalne – z uwzględnieniem ich poszczególnych kategorii, takich jak: baterie, elektrośmieci, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne.Grupa I ma za zadanie zbadać, jaki wpływ na środowisko naturalne wywierają odpady komunalne – z uwzględnieniem ich poszczególnych kategorii, takich jak: baterie, elektrośmieci, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne. Grupa II ma zebrać informacje na temat sposobów segregacji odpadów oraz możliwości ich selektywnej zbiórki w swoim miejscu zamieszkania.Grupa II ma zebrać informacje na temat sposobów segregacji odpadów oraz możliwości ich selektywnej zbiórki w swoim miejscu zamieszkania.

6 Proces – c.d. Grupa III ma za zadanie prześledzić proces recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania surowców wtórnych pozyskiwanych podczas segregacji odpadów, a także dowieść korzyści, jakie niesie on dla środowiska.Grupa III ma za zadanie prześledzić proces recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania surowców wtórnych pozyskiwanych podczas segregacji odpadów, a także dowieść korzyści, jakie niesie on dla środowiska. Rezultaty swojej pracy (w postaci tekstu oraz ilustrujących go elementów graficznych) trzy pierwsze grupy zobowiązane są przesłać kolegom z ostatniej grupy w formie elektronicznej. Rezultaty swojej pracy (w postaci tekstu oraz ilustrujących go elementów graficznych) trzy pierwsze grupy zobowiązane są przesłać kolegom z ostatniej grupy w formie elektronicznej. Zadaniem Grupy IV będzie opracowanie informacji zebranych przez kolegów i przedstawienie ich w formie prezentacji multimedialnej oraz krótkiej broszurki informacyjno – edukacyjnej, propagującej działania proekologiczne, takie jak świadoma i odpowiedzialna segregacja śmieci.Zadaniem Grupy IV będzie opracowanie informacji zebranych przez kolegów i przedstawienie ich w formie prezentacji multimedialnej oraz krótkiej broszurki informacyjno – edukacyjnej, propagującej działania proekologiczne, takie jak świadoma i odpowiedzialna segregacja śmieci.

7 Konkluzja Wiecie już, jak sami możemy chronić środowisko naturalne – wystarczy poznane zasady wprowadzić do praktyki codziennego życia, aby uratować kawałek Naszej Ziemi, jej czyste powietrze, źródlaną wodę i bujną przyrodę Wiecie już, jak sami możemy chronić środowisko naturalne – wystarczy poznane zasady wprowadzić do praktyki codziennego życia, aby uratować kawałek Naszej Ziemi, jej czyste powietrze, źródlaną wodę i bujną przyrodę A jeżeli chcecie zrobić coś więcej dla naszej Niebieskiej Planety, wejdźcie na poniższą stronę i zbadajcie swój własny ślad ekologiczny : http://ziemianarozdrozu.pl/kalkula torhttp://ziemianarozdrozu.pl/kalkula torhttp://ziemianarozdrozu.pl/kalkula torhttp://ziemianarozdrozu.pl/kalkula tor

8 Źródła W swojej pracy możecie korzystać z informacji pozyskiwanych z różnorodnych źródeł. Warto do tego celu wykorzystać materiały programu Szkoła globalna działa lokalnie (dostępne w bibliotece szkolnej) oraz Internet. Wiele ciekawych wiadomości możecie znaleźć m.in. na stronach: W swojej pracy możecie korzystać z informacji pozyskiwanych z różnorodnych źródeł. Warto do tego celu wykorzystać materiały programu Szkoła globalna działa lokalnie (dostępne w bibliotece szkolnej) oraz Internet. Wiele ciekawych wiadomości możecie znaleźć m.in. na stronach: http://www.ekolog.ovh.org/odpady.phphttp://www.ekolog.ovh.org/odpady.phphttp://www.ekolog.ovh.org/odpady.php http://www.recykling.pl/recykling/index.php/linki/407http://www.recykling.pl/recykling/index.php/linki/407http://www.recykling.pl/recykling/index.php/linki/407 http://www.segregacjaodpadow.eco.pl/broszura.pdfhttp://www.segregacjaodpadow.eco.pl/broszura.pdfhttp://www.segregacjaodpadow.eco.pl/broszura.pdf http://www.ekospotkania.republika.pl/segregacja.htmhttp://www.ekospotkania.republika.pl/segregacja.htmhttp://www.ekospotkania.republika.pl/segregacja.htm http://www.sciaga.pl/tekst/65794-66-segregacja_odpadowhttp://www.sciaga.pl/tekst/65794-66-segregacja_odpadowhttp://www.sciaga.pl/tekst/65794-66-segregacja_odpadow http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_segregowac_odpady- a_413.htmhttp://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_segregowac_odpady- a_413.htmhttp://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_segregowac_odpady- a_413.htmhttp://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_segregowac_odpady- a_413.htm

9 Źródła – c.d. Aby jeszcze bliżej zapoznać się z tematyką segregacji odpadów i recyklingu obejrzyjcie też kilka ciekawych filmów dostępnych w Internecie: Aby jeszcze bliżej zapoznać się z tematyką segregacji odpadów i recyklingu obejrzyjcie też kilka ciekawych filmów dostępnych w Internecie: Segregujmy odpady!Segregujmy odpady!Segregujmy odpady!Segregujmy odpady! Mały może dużo!Mały może dużo!Mały może dużo!Mały może dużo! Felka rady jak segregować odpadyFelka rady jak segregować odpadyFelka rady jak segregować odpadyFelka rady jak segregować odpady Cztery filmy instruktażoweCztery filmy instruktażoweCztery filmy instruktażoweCztery filmy instruktażowe

10 Wyma- gania/ liczba punktów Współpraca w grupie podczas wykonywania zadań Wartość merytoryczna pracy Walory estetyczne pracy końcowej - prezentacja Walory estetyczne pracy końcowej - ulotka Podsta- wowe 0-1p Brak wzajemnej współpracy uczniów w grupie, kolejne zadania wykonywane niedokładnie i nieterminowo. materiał nie wyczerpuje tematu, liczne błędy merytoryczne, brak własnych opracowań. Prezentacja nieatrakcyjna, nieprzejrzysta i mało czytelna, brak nawigacji, efekty chaotyczne lub ich brak. Ulotka nieestetyczna, tekst niepoprawnie sformatowany, brak elementów graficznych. Rozsze- rzające 2p Uczniowie w niewielkim sposób współpracują ze sobą w grupie, niektóre zadania są wykonywane są częściowo i nie zawsze terminowo. Temat zrealizowany poprawnie, częściowe wykorzystanie dostępnych źródeł, brak szczegółów, mało opracowań własnych, nieliczne błędy merytoryczne. Prezentacja mało atrakcyjna i przejrzysta,, niezbyt zrozumiała, słaba nawigacja, efekty częściowo dostosowane do treści Ulotka raczej estetyczna, dość przejrzysta, ubogie formatowanie tekstu, niewiele elementów graficznych lub grafika nie dostosowana do treści. Dopeł- niające 3p Uczniowie dobrze współpracują ze sobą, większość uczniów uczestniczy w realizacji wszystkich zadań, które w większości wykonywane są dokładnie i terminowo. Temat dobrze opracowany, szczegółowe informacje, wykorzystano większość dostępnych źródeł, zawiera własne opracowania, brak błędów merytorycznych Prezentacja atrakcyjna, dobrze uporządkowana i zrozumiała, przejrzysta nawigacja, efekty dostosowane do treści. Ulotka interesująca pod względem graficznym, prawidłowo sformatowany tekst, dobrze dopasowana grafika. Wykra- czające 4p Bardzo dobra współpraca całej grupy, wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji wszystkich zadań, wszystkie etapy wykonywane są dokładnie i terminowo Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji i materiałów, liczne własne opracowania. Prezentacja bardzo atrakcyjna, logicznie uporządkowana, z przejrzystą nawigacja, efekty adekwatne do przedstawianych treści, oryginalne podejście do zagadnienia. Bardzo dobrze zaprojektowana ulotka, przejrzysta, czytelna, z dobrze sformatowanym tekstem, bogato ilustrowana doskonale współgrającymi z treścią elementami graficznymi, atrakcyjna wizualnie.Ewaluacja


Pobierz ppt "Nie zaśmiecaj Ziemi Jolanta Rozmus Kurs Belfer Online Nr 21/SM/K/2011 WebQuest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google