Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009

3 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 41 473 997 808 TRYB SYSTEMOWY 11 191 678 407 ogółem 52 665 676 215

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPIK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPIK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPIK (euro) 53 (+3 rezerwowe) 558 534 498314 112 417

5 5 wolne środki: 19,24% Całkowita kwota alokacji uruchomiona dotychczas w naborach RPO WD: 80,76% 979 788 632 euro

6 6 ZŁOŻONE WNIOSKI I PROPOZYCJE PROJEKTÓW ZAINTERESOWANIE BENEFICJENTÓW W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W TRYBIE SYSTEMOWYM I KONKURSOWYM Kwota alokacji EFRR przeznaczona na nabory (PLN) szt. Wartość całkowita projektów (PLN) Wartość dofinansowania EFRR (PLN) % złożonych wniosków w stosunku do alokacji przeznaczonej na nabory Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 824 962 225,211 0623 330 705 561,471 479 611 065,00179,36% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne92 274 914,0871135 429 167,63110 556 228,68119,81% Priorytet 3 Transport189 402 463,381332 106 822 856,801 010 157 717,58533,34% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 277 507 386,941361 389 555 658,481 007 580 562,09363,08% Priorytet 5 Energetyka----- Priorytet 6 Turystyka i Kultura288 820 687,212101 119 812 160,85665 651 970,60230,47% Priorytet 7 Edukacja178 497 527,833611 721 502 214,381 019 054 127,01570,91% Priorytet 8 Zdrowie137 653 362,68215716 974 144,51532 050 384,52386,51% Priorytet 9 Miasta409 391 834,29273667 635 962,78 386 130 419,7594,32% Razem 2 398 510 401,622 46111 188 437 726,906 210 792 475,23258,94%

7 7 ZŁOŻONE WNIOSKI

8 8 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 671 projektów - 3 992 661 535 zł (2 363 733 803 zł) 671 projektów - 3 992 661 535 zł (2 363 733 803 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 600 projektów 2 994 465 062 zł (1 811 209 201 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 600 projektów 2 994 465 062 zł (1 811 209 201 zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 projektów 938 619 217 zł (501 887 534 zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 projektów 938 619 217 zł (501 887 534 zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 52 projekty 59 577 256 zł (50 637 068 zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 52 projekty 59 577 256 zł (50 637 068 zł)

9 9 PODPISANE UMOWY 416 umów – 2 604 581 055 zł (1 625 695 191 zł) 416 umów – 2 604 581 055 zł (1 625 695 191 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 351 umów 1 856 616 513 zł (1 219 196 439 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 351 umów 1 856 616 513 zł (1 219 196 439 zł) TRYB INDYWIDUALNY 14 umów 692 563 087 zł (359 411 116 zł) TRYB INDYWIDUALNY 14 umów 692 563 087 zł (359 411 116 zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 51 umów 55 401 455 zł (47 087 636 zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 51 umów 55 401 455 zł (47 087 636 zł)

10 10 PODPISANE UMOWY Zakontrakto wane umowy w ramach RPO Wartość ogółem projektów Dofinansowanie UE Stan na 31.12.2008 182 211 216,33 PLN 107 034 564,16 PLN Stan na 31.10.2009 2 604 581 055,68 PLN 1 602 349 456,97 PLN Przyrost podpisanych umów w 2009 roku 1429,43%1497,04% PORÓWNANIE 2008 -2009

11 11 PODPISANE UMOWY Alokacja EFRR w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN % podpisanych umów w stosunku do przewidzianej alokacji Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność1 318 845 605,78538 025 218,9240,80% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne413 100 097,095 941 394,551,44% Priorytet 3 Transport970 271 831,06277 284 825,7928,58% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne548 066 633,53124 207 718,3422,66% Priorytet 5 Energetyka154 912 538,01-- Priorytet 6 Turystyka i Kultura461 742 936,4284 763 011,0218,36% Priorytet 7 Edukacja421 607 670,05305 401 746,1272,44% Priorytet 8 Zdrowie224 415 321,81219 637 906,5097,87% Priorytet 9 Miasta454 879 768,59-0,00% Priorytet 10 Pomoc Techniczna195 908 775,1447 087 635,7324,04% Razem5 163 751 177,461 602 349 456,9731,03%

12 12 PODPISANE UMOWY

13 13 TYPY BENEFICJENTÓW Typ beneficjenta Cały Program Wartość dofinansowania w PLN Wartość dofinansowania z EFRR w PLN Liczba beneficjentów Udział % danego typu beneficjenta w wartości dofinansowania z EFRR Fundacja, stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa 4 759 145,72 20,30% Instytucja kultury12 721 669,43 20,79% Jednostka organizacyjna jst13 169 090,89 70,82% Jednostka samorządu terytorialnego749 921 771,12 17846,80% Osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły i placówki 3 297 234,63 20,21% Przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo582 892 863,50559 884 573,8715534,94% Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, TBS2 249 628,701 912 184,3910,12% Szkoła wyższa143 478 442,60 148,95% Zakład Opieki Zdrowotnej113 205 344,32 557,06% Razem1 625 695 190,911 602 349 456,97416100,00%

14 14 TYPY BENEFICJENTÓW Dofinansowanie w Działaniu 1.1 Dofinansowaniew tym UE Liczba beneficjentów Udział % Typ przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwo23 587 839,7520 049 663,696415,16% Małe przedsiębiorstwo79 039 263,6467 183 374,065250,78% Średnie przedsiębiorstwo53 011 121,8245 059 453,523734,06% Razem155 638 225,21132 292 491,27153100,00% Rozkład dofinansowania w Działaniu 1.1 według typu przedsiębiorstwa:

15 15 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH PRIORYTETÓW 1-9 RPO WD SEKTOR WSPARCIA PRIORYTETY 1-9 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W PLN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W PLN UDZIAŁ % SEKTORÓW WSPARCIA W WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR LICZBA UMÓW/ DECYZJI Branża chemiczna3 892 349,653 308 497,190,21%5 Budownictwo31 463 566,1326 744 031,191,72%21 Edukacja305 401 746,12 19,64%60 Hotele - noclegi - restauracje3 825 074,703 251 313,470,21%9 Informatyka i telekomunikacja7 262 198,147 064 077,600,45%8 Inne (w tym Dolnośląski Fundusz Powierniczy) 496 753 903,57493 762 914,8731,75%36 Działalność uzdrowiska48 269 802,25 3,10%9 Meblarstwo - stolarstwo5 036 810,674 281 289,060,28%8 Metalurgia43 604 355,6137 063 702,242,38%38 Obróbka kamieni8 565 663,747 280 814,180,47%6 Pobór i uzdatnianie wody/ kanalizacja89 619 675,69 5,76%15 Poligrafia i reklama14 033 443,0011 928 426,550,77%8 Przetwórstwo tworzyw sztucznych6 534 931,805 554 692,020,36%8 Samochody - akcesoria, naprawa7 586 950,956 448 908,300,41%7 Transport277 284 825,79 17,83%37 Usługi medyczne229 472 257,37227 997 104,7214,66%90 Razem1 578 607 555,181 555 261 821,24100,00%365

16 16 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH PRIORYTETÓW 1-9 RPO WD

17 17 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.1 BranżaDofinansowaniew tym EFRR Udział % w dofinansowaniu z EFRR Liczba umów Branża chemiczna3 892 349,653 308 497,192,50%5 Budownictwo31 463 566,1326 744 031,1920,22%21 Gastronomia3 825 074,703 251 313,472,46%9 Informatyka i telekomunikacja1 320 803,591 122 683,050,85%7 Inne19 939 924,5016 948 935,8012,81%24 Meblarstwo - stolarstwo5 036 810,674 281 289,063,24%8 Metalurgia43 604 355,6137 063 702,2428,02%38 Obróbka kamieni8 565 663,747 280 814,185,50%6 Poligrafia i reklama14 033 443,0011 928 426,559,02%8 Przetwórstwo tworzyw sztucznych6 534 931,805 554 692,024,20%8 Samochody - akcesoria, naprawa7 586 950,956 448 908,304,87%7 Usługi medyczne9 834 350,878 359 198,226,32%12 Razem Działanie 1.1155 638 225,21132 292 491,27100,00%153

18 18 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ I Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1-9 (bez Działań 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania. Mapa prezentuje projekty realizowane na terenie jednego powiatu i terenie całego województwa.

19 19 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ II Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1-9 (bez Działań 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania. Mapa prezentuje projekty realizowane przez jednego Beneficjenta na terenie kilku powiatów.

20 20 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ III Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1 (Działania 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania.

21 21 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ IV Mapa prezentuje projekty realizowane przez Samorząd Województwa jako Beneficjenta. Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji wg projektów wybranych do dofinansowania.

22 22 OBSZAR REALIZACJI

23 23 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowyTryb systemowyOgółem ogółem złożone197183380 rozpatrzone pozytywnie472976 rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia 134154288 w toku postępowania przed IZ/Wojewodą 160

24 24 ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Instytucja Zarządzająca RPO WD zatwierdziła: 326 wniosków o płatność kwota dofinansowania z EFRR: 482 934 964 PLN

25 25 ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Wartość ogółem projektu w zawartych umowach w PLN Dofinansowanie UE w zawartych umowach o dofinansowanie w PLN Dofinansowanie UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność w PLN % dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność do dofinansowania UE w zawartych umowach Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 775 993 250,32538 025 218,92410 363 086,9876,27% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne7 022 925,005 941 394,5520 642,400,35% Priorytet 3 Transport594 244 786,64277 284 825,7926 485 811,989,55% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 171 733 545,86124 207 718,34-0,00% Priorytet 5 Energetyka --- - Priorytet 6 Turystyka i Kultura173 038 954,4084 763 011,022 896 520,003,42% Priorytet 7 Edukacja517 111 531,76305 401 746,1212 938 113,534,24% Priorytet 8 Zdrowie310 034 606,46219 637 906,508 467 860,103,86% Priorytet 9 Miasta---- Priorytet 10 Pomoc Techniczna55 401 455,2447 087 635,7321 762 929,5646,22% Razem 2 604 581 055,681 602 349 456,97482 934 964,5530,14%

26 26 ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

27 27 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6 sierpnia 2009 roku wybrał w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP w Priorytecie I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, projektu pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy INICJATYWA JEREMIE

28 28 INICJATYWA JEREMIE TYTUŁ PROJEKTU: Dolnośląski Fundusz Powierniczy BENEFICJENT: Bank Gospodarstwa Krajowego KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN): 405 732 727,65 zł DATA PODPISANIA UMOWY: 23 września 2009 r.

29 29 INICJATYWA JEREMIE przekazanie Menadżerowi Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (BGK), zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego wybór Pośredników Finansowych przez Menadżera udostępnienie przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy w sposób zwrotny środków na wsparcie instrumentami inżynierii finansowej dla MŚP

30 30 INICJATYWA JEREMIE Do 2015 r. przewidywany jest dwu/ trzykrotny obrót kapitałem funduszu powierniczego PRZEWIDYWANE EFEKTY GOSPODARCZE: 8 803 – liczba wspartych MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 568,3 mln zł – wartość udzielonych pożyczek dla MŚP 867 mln zł – wartość akcji kredytowych wygenerowanych przez banki dzięki Funduszowi Powierniczemu 1 365,1 mln zł – wartość kapitału pozyskanego przez MŚP

31 31 REALIZACJA CELÓW STRATEGII LIZBOŃSKIEJ w ramach podpisanych umów o dofinansowanie ponad 40% to umowy dotyczące projektów, które realizują cele Strategii Lizbońskiej: - łącznie 182 umowy - kwota 563 856 960,52 PLN

32 32 MIASTO GMINA –MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA DOFINANSOWANIA (PLN) WrocławGmina miejska53487 609 521,63 Jelenia Góra Gmina miejska 30123 407 297,02 Zgorzelec Gmina miejska 2529 123 853,65 TrzebnicaGmina miejsko-wiejska1826 598 540,32 Oleśnica Gmina miejska 1725 719 413,32 Wałbrzych Gmina miejska 1639 487 459,64 Bolesławiec Gmina miejska 1424 177 976,59 RANKING GMIN –WG LICZBY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH: RPO WD, ZPORR, PROW, EWT (PO WT I INTERREG), FUNDACJĘ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejska Współpraca Terytorialna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej oraz Interreg III A –Czechy, Saksonia), Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

33 33 MIASTO GMINA –MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA DOFINANSOWANIA (PLN) WrocławGmina miejska53487 609 521,63 Jelenia GóraGmina miejska30123 407 297,02 Nowa RudaGmina miejska750 759 344,63 LegnicaGmina miejska12 47 658 431,71 WałbrzychGmina miejska16 39 487 459,64 PrusiceGmina miejsko-wiejska5 33 850 026,41 ZłotoryjaGmina miejska8 32 740 597,07 RANKING GMIN –WG SUMY DOFINANSOWANIA W RAMACH: RPO WD, ZPORR, PROW, EWT (PO WT I INTERREG), FUNDACJĘ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejska Współpraca Terytorialna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej oraz Interreg III A –Czechy, Saksonia), Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

34 34 Dziękuję za uwagę

35 35


Pobierz ppt "1. Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google