Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 29/POKL/9.1.2/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 29/POKL/9.1.2/2011."— Zapis prezentacji:

1 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 29/POKL/9.1.2/2011

2 W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Stykowie będzie realizowany projekt pn. Program Rozwoju Szkoły Podstawowej w Stykowie. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych 20 uczniów i uczennic oraz podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Stykowie.

3 Projekt jest szansą na wspomaganie rozwoju dzieci, zarówno słabszych, jak i zdolnych. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych wzbogaci znacznie bazę placówki, dzięki czemu polepszy się jakość świadczonych przez nas usług edukacyjnych. Ważnym aspektem jest również doskonalenie nauczycieli, ich praca zespołowa i możliwość zrealizowania zadań dydaktycznych nieosiągalnych dotychczas ze względu na barierę finansową. Dla dzieci i ich rodziców istotne jest to, że mogą nieodpłatnie korzystać z wszystkich zaproponowanych im działań.

4 Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych Kompleksowy program wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów i uczennic Program wspierania rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i uczennic Program podnoszenia jakości pracy szkoły

5 obejmuje m.in. organizację dwóch spotkań informacyjnych dla rodziców, uczniów i uczennic. W ramach spotkań omówione zostaną: możliwości wyrównania poziomu wiedzy uczniów i uczennic oraz sposoby współpracy rodziców z dzieckiem w celu zwiększenie zdolności uczenia się. Zostaną także zrealizowane zajęcia wyrównawcze, których celem będzie uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczniów. Zajęcia te zostaną poprzedzone 3 godzinnymi warsztatami dla każdej grupy o tematyce skutecznego uczenia się. Planuje się realizację zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka angielskiego oraz języka polskiego. Dodatkowo zostaną opracowane i zweryfikowane narzędzia do realizacji zajęć wyrównawczych i podniesienie kompetencji nauczycieli.

6 obejmuje organizację kół naukowych zgodnych z preferencjami uczniów i uczennic, w ramach których oprócz zajęć dydaktycznych zrealizowane zostaną wizyty studyjne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, specjalistami w swoich dziedzinach. Zostaną utworzone koła naukowe: przyrodnicze, informatyczne oraz z języka angielskiego. Zostanie zorganizowany konkursu pn. Jestem zdolny – jestem cool:). Nagrodą dla zwycięskiego koła naukowego będzie tygodniowy obóz naukowy. Ponadto zakłada się opracowanie i weryfikację narzędzi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi. Powstanie Zespół ds. wspomagania pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi.

7 obejmuje przygotowanie i realizację warsztatów z umiejętności miękkich oraz warsztatów z kształtowania kariery zawodowej. Ich celem będzie podniesienie świadomości uczniów i uczennic dotyczących wyboru kierunku kształcenia, wyrobienie umiejętności miękkich.

8 utworzony zostanie program do monitorowania jakości pracy Szkoły Podstawowej oraz przetestowany i wprowadzony System Ewaluacji Pracy Szkoły Podstawowej.

9

10 Prowadzący: mgr Marta Bazan Bloki tematyczne: krajobraz najbliższej okolicy - 6 godz. pojecie ekologii i ochrony środowiska - 6 godz. wpływ człowieka na środowisko - 6 godz. ochrona środowiska - 6 godz. przyroda wokół nas - 6 godz.

11 Prowadzący: mgr Barbara Kuźniar Bloki tematyczne: stosowanie edytora tekstu do wykonywania różnych zadań – 6 godz. tworzenie kompozycji graficznych - 6 godz. tworzenie prezentacji w programie Power Point - 6 godz. praca z programem komputerowym Publisher - 6 godz. budowa strony www oraz próby tworzenia własnej strony - 6 godz.

12 Prowadzący : Joanna Kolisz- Filipek Bloki tematyczne: blok leksykalny : praca nad poszerzeniem słownictwa i utrwaleniem już poznanego -10 godz. blok gramatyczny : poszerzenie oraz utrwalenie materiału gramatycznego -10 godz. blok słowotwórczy : zaznajomienie uczniów z zasadami słowotwórstwa -10 godz.

13 Prowadzący : Joanna Kolisz- Filipek Bloki tematyczne: blok gramatyczny : zajęcia obejmują zagadnienia gramatyczne objęte programem dla klas IV-VI -15 godz. blok leksykalny : zajęcia obejmują zagadnienia leksykalne objęte programem dla klas IV-VI z wykorzystaniem pomocy naukowych -15 godz.

14 Prowadzący: mgr Monika Kuceł Bloki tematyczne: ortografia i interpunkcja – 10 godz. czytanie ze zrozumieniem – 5 godz. części mowy – 5 godz. formy wypowiedzi – 5 godz. rodzaje słowników – 5 godz.

15 Prowadzący: mgr Edyta Kaczor Bloki tematyczne: działania na liczbach naturalnych - 5 godz. figury geometryczne - 2 godz. ułamki zwykłe - 5 godz. trójkąty - 3 godz. ułamki dziesiętne - 4 godz. czworokąty - 3 godz.

16

17 Ogród botaniczny w Bolestraszycach Jurapark w Bałtowie Firmy komputerowe w Rzeszowie Trasa podziemna w Rzeszowie Kraków

18 Przyrodnikiem Podróżnikiem Grafikiem komputerowym Programistą Tłumaczem Przewodnikiem turystycznym

19 Laptop Projektor multimedialny z ekranem Tablica interaktywna z oprogramowaniem Ksero kolorowe Telewizor z odtwarzaczem DVD Kamera video

20


Pobierz ppt "Realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 29/POKL/9.1.2/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google