Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Głusk Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowym wschodzie od miasta Lublina w centralnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Głusk Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowym wschodzie od miasta Lublina w centralnej."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Głusk

3 Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowym wschodzie od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej przy dwóch drogach wylotowych z Lublina: krajowej w stronę Chełma i granicy wschodniej oraz wojewódzkiej w kierunku Biłgoraja. Graniczy z gminami: Lublin, Świdnik, Piaski, Jabłonna, Strzyżewice i Niedrzwica. Przez teren gminy przepływa naturalnie wijąca się rzeka Czerniejówka. Powierzchnia gminy wynosi ogółem ha, większość obszaru gminy to użytki rolne. Struktura użytkowania gruntów: użytki rolne ha,lasy i grunty leśne 472 ha,indywidualne gospodarstwa rolne ha

4 Na terenie Gminy Głusk działa Gminna Biblioteka Publiczna i Filia Biblioteczna w Wilczopolu. Gminna Biblioteka zajmuje jedno 80-metrowe pomieszczenie w dawnym budynku Domu Kultury (obecnie budynek jest również siedzibą Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, gdzie odbywają się warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

5 W bibliotece są dwa komputery z dostępem do internetu. Wykorzystywane są przez dzieci i młodzież jako źródło informacji. Filia Biblioteczna w Wilczopolu w roku 2008 została przeniesiona do nowego lokalu. Otrzymała nowe wyposażenie i trzy komputery z internetem W roku 2009 na zakup książek do bibliotek przeznaczono złotych (w tym z Biblioteki Narodowej zł). Biblioteki prowadzą działalność informacyjną i promującą upowszechnienie czytelnictwa. Współpraca ze szkołami, przedszkolem, Urzędem Gminy, bibliotekami szkolnymi.

6

7 Budowa gimnazjum lata koszt ,00 zł w tym: dotacja od Kuratorium Oświaty. efekt rzeczowy: 4 klasy lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski i dyrektora, zaplecze socjalne. Modernizacja kotłowni rok 2000, koszt zł tym kredyt WFOŚ zł efekt rzeczowy – kotłownia gazowa bezobsługowa; 2 kotły o mocy po 158 KW.

8 Nadbudowa budynku gimnazjum - lata koszt ,23 w tym KO efekt rzeczowy: 4 klasy lekcyjne - w tym 2 klasopracownie, świetlica, zaplecze socjalne. Zakup sprzętu do sali gimnastycznej – ,00 zł, dotacja z MEN rok 2004 Budowa sali gimnastycznej i boiska szkolnego - lata ,koszt ,04 zł w tym dotacja z MEN i S zł efekt rzeczowy : pełnowymiarowa sala sportowa o wymiarach płyty boiska 18 x 36, sala do gimnastyki korekcyjnej, siłownia, pokój trenera,zaplecze socjalne).

9 Nadbudowa budynku szkoły lata , koszt – ,47 zł w tym dotacja z Kuratorim Oświaty : ,00 zł efekt rzeczowy: 5 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, zaplecze socjalne, modernizacja stołówki. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem - lata , koszty ,48 zł, w tym dotacja z MEN i S , dotacja ze środków UE - ZPORR – ,44 zł efekt rzeczowy: pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach płyty boiska 12x24, sala do gimnastyki korekcyjnej, pokój trenera, zaplecze socjalne ).

10 Remont klas lekcyjnych i korytarza na I piętrze oraz klasy dla oddziału przedszkolnego - rok 2009, kwota – 84235,00 zł w tym dotacja z MEN – ,00zł Zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej dotacja z MEN rok 2005.

11 Modernizacja pomieszczeń szkolnych -rok 2002,koszt ,90 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zł efekt rzeczowy: malowanie i wymiana podłóg w 3 klasach,pokoju nauczycielskim, korytarzu i kuchni wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej. Dofinansowanie do zakupu mebli do klas nowowybudowanyc h zł dotacja MEN Rok 2008

12 Gmina w roku 2004 otrzymała dotację z Banku Światowego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół – wartość zadania ,20 zł w tym: gmina ,20, BŚ ,00 zł

13 Gmina Głusk sfinansowała budowę nowych dróg m.in. w Abramowicach Prywatnych czy Mętowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który przekazał kwotę zł. Przy udziale środków z zewnątrz, a mianowicie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości zł, przebudowane zostały dwa odcinki dróg, które zostały zniszczone podczas powodzi jaka miała miejsce w roku 2005 i 2006

14 Gazyfikację gminy rozpoczęto w 1989 roku. Obecnie zgazyfikowane jest 93% gminy. Długość sieci gazowej wynosi 85,4 km, zaś długość przyłączy 39,4 km

15

16 Gmina Głusk zrealizowała inwestycję pn. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Wilczopolu gmina Głusk współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3. 5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

17 Całkowita wartość projektu wyniosła : ,22 zł Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej : ,44 zł Kwota dofinansowania z budżetu państwa : ,47 zł Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu : ,00 zł Środki własne Gminy : ,31 zł

18 Dnia 27 stycznia 2006 r. Gmina Głusk podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim na współfinansowanie inwestycji pt. Przebudowa drogi gminnej Nr L w miejscowości Kalinówka na długości m ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji). Jest to już 3 inwestycja realizowana na terenie Gminy przy udziale środków unijnych. Całkowita wartość projektu : , 79 zł Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej : , 59 zł środki z budżetu państwa : , 48 zł środki własne Gminy : , 72 zł

19 Ponadto w ramach tego samego priorytetu realizowana jest inwestycja pn. Przebudowa ci ą gu drogowego w Dominowie jako odci ąż enie układu komunikacyjnego miasta Lublina Inwestycja ta jest ju ż w trakcie realizacji. Całkowita warto ść projektu : , 27 zł Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej : , 45 zł ś rodki własne Gminy : , 82 zł

20 W dniu 9 lutego 2006 r. Gmina Głusk podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na współfinansowanie projektu pn. Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Abramowicach Prywatnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Resturukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wyniosła: ,83 zł, w tym dofinansowanie z UE – ,00 zł co stanowiło 80% wartości inwestycji.

21 Rok utworzenia, rodzaj pomnika, wymiary (obwód - cm), lokalizacja 1977 Jałowiec pospolity 85 Wilczopole 1999 Lipa drobnolistna 315 Kol. Prawiedniki 1999 Dąb szypułkowy 290 Kol. Prawiedniki


Pobierz ppt "Gmina Głusk Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowym wschodzie od miasta Lublina w centralnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google