Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 M IĘDZYNARODOWE T ARGI U RZĄDZEŃ, T ECHNOLOGII DO W YTWARZANIA I Z ASTOSOWANIA P ELLETU I B RYKIETU "PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Jak ocenić i sklasyfikować

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 M IĘDZYNARODOWE T ARGI U RZĄDZEŃ, T ECHNOLOGII DO W YTWARZANIA I Z ASTOSOWANIA P ELLETU I B RYKIETU "PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Jak ocenić i sklasyfikować"— Zapis prezentacji:

1 10 M IĘDZYNARODOWE T ARGI U RZĄDZEŃ, T ECHNOLOGII DO W YTWARZANIA I Z ASTOSOWANIA P ELLETU I B RYKIETU "PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Jak ocenić i sklasyfikować paliwa stałe wytworzone z biomasy ? B YDGOSZCZ 29.05.2012 Wojciech Cichy Małgorzata Walkowiak Magdalena Witczak

2 INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA POZNAŃ Laboratorium Bioenergii Sekcja Badań Biopaliw Stałych Akredytacja AB 088 5 lipca 2011 10 M IĘDZYNARODOWE T ARGI U RZĄDZEŃ, T ECHNOLOGII DO W YTWARZANIA I Z ASTOSOWANIA P ELLETU I B RYKIETU "PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO B YDGOSZCZ 29.05.2012

3 Do 2010 normy DIN 51731 ÖNORM M7135 Po 2010 normy EN14961-1÷ 6 10 M IĘDZYNARODOWE T ARGI U RZĄDZEŃ, T ECHNOLOGII DO W YTWARZANIA I Z ASTOSOWANIA P ELLETU I B RYKIETU "PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO B YDGOSZCZ 29.05.2012

4 PODSTAWA SYSTEMU PN-EN 14961-1:2010 Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 1: Wymagania ogólne Źródła biopaliw stałych: produkty z rolnictwa i leśnictwa, odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa, odpady roślinne z przemysłu spożywczego, odpady drzewne, z wyjątkiem odpadu drzewnego który może zawierać organiczne związki halogenów lub metale ciężkie, jako efekt działania środków konserwujących lub pokrywających drewno i które zawierają szczególnie takie odpady drzewne, które pochodzą z odpadów budowlanych lub z rozbiórki, odpady roślin włóknistych z produkcji pierwotnych mas włóknistych i z produkcji papieru z masy włóknistej, jeśli jest współspalane w miejscu produkcji a tworzące się ciepło jest odzyskiwane, odpady z korka. B YDGOSZCZ 29.05.2012

5 KLASYFIKACJA BIOPALIW STAŁYCH POD WZGLĘDEM POCHODZENIA BIOMASY 1. Biomasa drzewna 2. Biomasa zielna 3. Biomasa owocowa 4. Mieszanki i mieszaniny Norma pozwala sklasyfikować każde biopaliwo stałe. PN-EN 14961-1:2010

6 B YDGOSZCZ 29.05.2012 NORMY PN-EN 14961-2÷6:2010 PN-EN 14961-2:2011 Biopaliwa stałe-Specyfikacje paliw i klasy-Część 2: Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych PN-EN 14961-3:2011 Biopaliwa stałe-Specyfikacje paliw i klasy-Część 3: Brykiety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych PN-EN 14961-4:2011 Biopaliwa stałe-Specyfikacje paliw i klasy-Część 4: Zrębki drzewne do zastosowań nieprzemysłowych PN-EN 14961-5:2011 Biopaliwa stałe-Specyfikacje paliw i klasy-Część 5: Drewno opałowe do zastosowań nieprzemysłowych PN-EN 14961-6:2012 Biopaliwa stałe-Specyfikacje paliw i klasy-Część 6: Pelety niedrzewne do zastosowań nieprzemysłowych

7 10 M IĘDZYNARODOWE T ARGI U RZĄDZEŃ, T ECHNOLOGII DO W YTWARZANIA I Z ASTOSOWANIA P ELLETU I B RYKIETU "PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO B YDGOSZCZ 29.05.2012 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nadzór procesu produkcji Po 2010 certyfikat CCWPD (ITD Poznań) EN 14961-2÷6 Do 2010 certyfikat DIN PLUS DIN 51731 Po 2010 certyfikat DIN PLUS EN 14961-2÷6 certyfikat EN PLUS EN 14961-2÷6

8 ETAP 1. Wniosek do CCWPDETAP 2. Ocena przesłanych dokumentów ocena zakładu produkcyjnego-systemu zarządzania jakością ocena dokumentacji pobór prób do badań kwalifikacyjnych ETAP 3. Podpisanie umowy formalna ocena zebranych dokumentów oraz sprawozdań z badań kontrakt ETAP 4. Przyznanie certyfikatu okresowe inspekcje warunków techniczno organizacyjnych (WTO) ETAP 5. Nadzór nad certyfikatem DROGA UZYSKANIA CERTYFIKATU B YDGOSZCZ 29.05.2012

9 Polscy producenci biopaliw mają możliwość uzyskania polskiego certyfikatu o randze europejskiej! B YDGOSZCZ 29.05.2012

10 Dziękuję za uwagę INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA Pracownia Bioenergii 60-654 Poznań ul. Winiarska 1 tel: (+48 61) 849 24 00 fax: (+48 61) 822 43 72 e-mail: office@itd.poznan.pl http://www.itd.poznan.pl


Pobierz ppt "10 M IĘDZYNARODOWE T ARGI U RZĄDZEŃ, T ECHNOLOGII DO W YTWARZANIA I Z ASTOSOWANIA P ELLETU I B RYKIETU "PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Jak ocenić i sklasyfikować"

Podobne prezentacje


Reklamy Google