Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO

2 Powiat Gorlicki Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach - prace związane z zabezpieczeniem attyki - 13 000,- - zabezpieczenie stropu nad II piętrem budynku - 236 512,- - remont, malowanie i doposażenie szkolnej biblioteki - 41 000,- - osuszanie piwnic metoda elektroosmozy - 18 300,- -wymiana okien w piwnicach i zabudowanie szacht - 13 366,- Razem 322 178,-

3 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach - III etap wymiany instalacji elektrycznej - 70 500,- -malowanie pomieszczeń - 21 000,- Razem 91 500,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

4 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach - II etap remontu sanitariatów - 122 699,- - adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową - 12 000,- -wykonanie wentylacji w pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej - 20 000,- - termomodernizacja budynku (II etap) - 232 551,- Razem 387 250,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

5 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach - wykonanie ewakuacyjnych dróg p/poż. - 125 225,- - remont i malowanie sal lekcyjnych, sanitariatów w szkole i internacie - 30 000,- - projekt remontu węzłów sanitarnych w budynku szkoły - 19 520,- - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej dla - 37 454,- potrzeb realizacji zadania pn: Termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o. - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej dla - 38 064,- potrzeb realizacji zadania pn: Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. budynku Internatu Razem 250 263,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

6 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach -malowanie sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietów, remont zaplecza - 91 706,- - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej - 51 088,- dla potrzeb wykonania termomodernizacji obiektów Razem 142 794,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

7 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu - wymiana podłóg w pokojach internatu - 6 320,- - remonty bieżące zgodnie z zaleceniem Sanepidu - 30 000,- - opracowanie projektu wydzielenia stref pożarowych oraz projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu - 22 020,- - opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania pn: - 6 710,- Wymiana instalacji c.o. w budynku Internatu - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Termomodernizacja - 43 310,- budynku Internatu Razem 108 360,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

8 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi Królowej w Bieczu - remont zastępczej sali gimnastycznej - 13 000,- - remont świetlików dachu warsztatów szkolnych - 32 000,- -malowanie sal lekcyjnych i korytarza - 20 000,- Razem 65 000,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

9 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej - czyszczenie parkietu w salach lekcyjnych i malowanie sal - wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Razem 6 000,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

10 Powiat Gorlicki Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej - remont kuchni w internacie - 25 000,- - uruchomienie nowej pracowni komputerowej - 12 000,- - opracowanie audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynku - 4 000,- Internatu - opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo - wykonawczej - 42 456,- dla potrzeb realizacji zadania pn: Termomodernizacja budynku Internatu Razem 83 456,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

11 Powiat Gorlicki Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku Zespół Szkół Rolniczych w Hańczowej - malowanie balkonów w internacie - 5 000,- - remont pracowni chemicznej - 4 500,- - wykonanie zabezpieczenia na klatce schodowej w szkole - 3 000,- -remont schodów przy szkole i internacie - 8 000,- Razem 20 500,-

12 Powiat Gorlicki Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku - prace remontowe w łazienkach - 60 000,- - remont ogrodzenia - 25 000,- - remont instalacji c.o. - 16 870,- -remont kuchni - 5 000,- - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dobudowy klatki - 14 640,- schodowej budynku Nr 3 - aktualizacja projektu rozbudowy budynku Nr 3 dla potrzeb Gimnazjum - 6 466,- - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej - 31 720,- dla potrzeb realizacji zadania pn: Termomodernizacja budynków Nr 1 i 3 wraz z wymianą instalacji c.o Razem 159 696,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

13 Powiat Gorlicki Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz łazienek Razem 31 000,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

14 Powiat Gorlicki Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach -remont pomieszczeń na ul. Cichej Razem 73 500,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

15 Powiat Gorlicki Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej systemów solarnych dla następujących obiektów: - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku -Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance - Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieczu - Internat Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach -Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach Razem 57 243,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

16 Powiat Gorlicki Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej - Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu (Warsztaty Szkolne) Razem 567 881,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

17 Powiat Gorlicki Opracowanie audytów energetycznych dla następujących obiektów: - Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - 4 758,- - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu - 4 282,- -Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach - 5 709,- Razem 14 749,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku

18 Powiat Gorlicki Ogółem kwota remontów 1 233 038,- Zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w 2007 roku Ogółem koszty inwestycji 1 148 332,- Razem 2 381 370,-

19 Powiat Gorlicki Informacja dotycząca finansowania programów oświatowych w 2007 r. Lp.Nazwa programu Wartość programu Źródła finansowania Dotacje z budżetu państwa Środki UE Środki PFRON Środki własne 1234567 1 Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 599 588,00189 926404 522 5 140 2 Program Socrates Comenius (ZSE Gorlice, ZSO Biecz, ZSZ Biecz) 45 585 3 Program stypendialny dla studentów 14 160,00 250 750 13 160 4 Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ZST Gorlice, ZSE Gorlice, ZSZ Gorlice, ZS Nr 1 Gorlice, ZSO Bobowa, ZSZ Bobowa, ZSA Bystra, ZSR Hańczowa) 14 721 5 Zakup i instalacja urządzeń monitorujących - program wspierania bezpiecznych warunków nauki w szkołach i placówkach (I LO Gorlice, ZSE Gorlice, ZSZ Gorlice, ZS Nr 1 Gorlice, ZSO Biecz, ZSZ Bobowa, SOS-W Kobylanka, SOS-W Szymbark) 137 73396 800 40 933 6 Realizacja programu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży(PP-P Gorlice, MOS Gorlice, MDK Gorlice, Starostwo Gorlice 81 033 7 Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych przy szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PP-P Gorlice, PP-P Biecz) 11 027

20 Powiat Gorlicki Lp. Nazwa programu Wartość Źródła finansowania Dotacje z budżetu państwa Środki UE Środki PFRON Środki własne 8 Realizacja zadania pn. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole (MOS Gorlice, MDK Gorlice) 76 462 9 Zakup maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu (ZSE Gorlice, ZSZ Gorlice, ZSO Bobowa, ZSA Bystra, ZSR Hańczowa) 934 767925 417 9 350 10 Realizacja zadań: wycieczki edukacyjne pn. Szlak piastowski, Szlakiem zamków krzyżackich, Szlak papieski (ZSE Gorlice) 21 264 11 Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki 40 32836 338 3 990 12 Sfinansowanie wydatków związanych z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Starostwo Gorlice) 360 13 Realizacja programu Edukacja ze środków PFRON (SOS-W Kobylanka, SOS-W Szymbark) 147 781 131 21516 566 14 Wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy w ramach programu Pracownie komputerowe dla szkół oraz Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych 339 681 Razem 2 464 4901 453 598450 857131 21589 139 Informacja dotycząca finansowania programów oświatowych w 2007 r. – c.d

21 Powiat Gorlicki Informacja dotycząca finansowania programów oświatowych w 2007 r. -procentowo-

22 Powiat Gorlicki Dziękujemy za udział w prezentacji


Pobierz ppt "Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google