Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z danymi w kontekście wymagań rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym David Ronka Małgorzata Marciniak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z danymi w kontekście wymagań rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym David Ronka Małgorzata Marciniak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu."— Zapis prezentacji:

1 Praca z danymi w kontekście wymagań rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym David Ronka Małgorzata Marciniak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

2 Slide 2 Public Consulting Group Program prezentacji Wstęp Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi Zadawanie pytań Zbieranie informacji Nadawanie im znaczenia Podejmowanie działań Pomiar efektów Podsumowanie

3 Slide 3 Public Consulting Group Wstęp 2 Kluczowe pytania: 1.W jaki sposób osoby zarządzające szkołami pracują z danymi na rzecz doskonalenia swoich placówek? 2.W jaki sposób rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym może przyczynić się do tego procesu?

4 Slide 4 Public Consulting Group Cykl działań Zasadnicze pytania Jeśli zadamy odpowiednie pytania, Informacja … a następnie zgromadzimy i przeanalizujemy dane, które pomogą nam odpowiedzieć na te pytania Wiedza …i wykorzystamy dostępne wyniki badań oraz dobre praktyki, by nadać znaczenie tym danym Działanie …i wykorzystamy tę wiedzę w celu doskonalenia systemów, programów oraz praktyki nauczania w klasie Efekty …doprowadzimy wówczas do poprawy wyników nauczania i pracy ucznia © 2008 Public Consulting Group. Used with permission. Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi

5 Slide 5 Public Consulting Group Trzy rodzaje pytań OdkrycieDiagnozaDziałanie Dlaczego nasi uczniowie…? Dlaczego nasi nauczyciele nie…? Dlaczego rodzice nie…? Co poradzić na…? Co zrobić z …? Czy potrzebujemy…? Jak poradzili sobie nasi uczniowie w…? W jakim stopniu nasi nauczyciele…? W jakim stopniu rodzice…? Kluczowe znaczenie ma rozpoczęcie cyklu od pytań fazy Odkrycia, oraz konsekwentne trwanie przy nich.

6 Slide 6 Public Consulting Group Pytania dotyczące… Zasoby i partnerzy, informacje o losach absolwentów, wartość edukacji, rodzice jako partnerzy Koncepcja pracy, oferta edukacyjna, procesy, współpraca, postawy uczniów, wzrównywanie szans Praca z danymi, wiedza i umiejętności uczniów, aktywność, normy społeczne uczniów Praca zespołowa, ewaluacja wewnętrzna, infrastruktura i wyposażenie Zarządzanie Procesy Środowisko Efekty

7 Slide 7 Public Consulting Group Przykład Wymaganie 2.4: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Charakterystyki: Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

8 Slide 8 Public Consulting Group Podstawowe pytania… W jakim stopniu nasi nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych? W jakim stopniu nasi nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych? W jakim stopniu wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami? Co można mierzyć by uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania?

9 Slide 9 Public Consulting Group Dobre pytania Rodzaj zadawanych na temat istniejących procesów pytań determinuje zakres danych, które będziesz w stanie zebrać by na nie odpowiedzieć oraz jakość działań, które możesz podjąć by zająć się daną kwestią. Konkretne Można w oparciu o nie prowadzić badania Powiązane z teorią działania Cechy dobrych pytań :

10 Slide 10 Public Consulting Group Głębsze (i mierzalne!) pytania… W jakim stopniu główny plan działania uwzględnia czas przeznaczony na wspólne planowanie? W jakim stopniu nauczyciele są przekonani, że ich opinie są brane pod uwagę w procesie decyzyjnym? W jakim stopniu protokoły ze spotkań odzwierciedlają proces wspólnego podejmowania decyzji? Jak często odbywają się regularne wspólne przedsięwzięcia czy wydarzenia?

11 Slide 11 Public Consulting Group Głębsze (i mierzalne!) pytania… Czy istnieją standardy sprawdzianów obowiązujące w całej szkole? W jakim stopniu nauczyciele rozumieją jak powinna wyglądać praca ucznia (np. pisemna) o wysokiej jakości i czy mają konkretne przykłady takich prac? Czy podobne ćwiczenia (to co uczniowie robią) są obecne w każdej klasie? Czy prace uczniów wykazują, że program nauczania został w klasach zrealizowany? Współpraca!

12 Slide 12 Public Consulting Group Protokół nr 1: Formułowanie pytań

13 Slide 13 Public Consulting Group Cykl działań Zasadnicze pytania Jeśli zadamy odpowiednie pytania, Informacja … a następnie zgromadzimy i przeanalizujemy dane, które pomogą nam odpowiedzieć na te pytania Wiedza …i wykorzystamy dostępne wyniki badań oraz dobre praktyki, by nadać znaczenie tym danym Działanie …i wykorzystamy tę wiedzę w celu doskonalenia systemów, programów oraz praktyki nauczania w klasie Efekty …doprowadzimy wówczas do poprawy wyników nauczania i pracy ucznia © 2008 Public Consulting Group. Used with permission. Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi

14 Slide 14 Public Consulting Group Jakiego rodzaju dane zbieramy? Postawy i opinie poprzez ankiety, wywiady i grupy fokusowe Występowanie pewnych działań w ramach wizytacji i uporządkowanej obserwacji Obecność kluczowych materiałów poprzez gromadzenie przykładów (próbek) pracy Wyniki uczniów poprzez sprawdziany, testy, badanie frekwencji oraz dane dot. zachowania

15 Slide 15 Public Consulting Group Jakiego rodzaju dane? Niektóre dane są ilościowe: % czasu przeznaczonego na wspólne planowanie Stopień, w którym nauczyciele zgadzają się, że ich głos jest uwzględniany w procesie decyzyjnym Stopień, w którym nauczyciele zgadzają się, że uczniowie otrzymują jednorodną wizję i traktowanie w szkole Niektóre dane są jakościowe : Przykłady wspólnie opracowanych sprawdzianów Protokoły ze spotkań Wysokiej jakości przykłady prac uczniów Przykłady zadań klasowych 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

16 Slide 16 Public Consulting Group Analiza danych: Jak głęboko analizować? Dane zbiorcze (zagregowane) Dane z podziałem na grupy i podgrupy Dane zbiorcze na przestrzeni czasu Wyniki poszczególnych uczniów Zróżnicowane źródła danych

17 Slide 17 Public Consulting Group Cykl działań Zasadnicze pytania Jeśli zadamy odpowiednie pytania, Informacja … a następnie zgromadzimy i przeanalizujemy dane, które pomogą nam odpowiedzieć na te pytania Wiedza …i wykorzystamy dostępne wyniki badań oraz dobre praktyki, by nadać znaczenie tym danym Działanie …i wykorzystamy tę wiedzę w celu doskonalenia systemów, programów oraz praktyki nauczania w klasie Efekty …doprowadzimy wówczas do poprawy wyników nauczania i pracy ucznia © 2008 Public Consulting Group. Used with permission. Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi Współpraca!

18 Slide 18 Public Consulting Group Trzy rodzaje pytań OdkrycieDiagnozaDziałanie Dlaczego nasi uczniowie…? Dlaczego nasi nauczyciele nie…? Dlaczego rodzice nie…? Co poradzić na…? Co zrobić z …? Czy potrzebujemy…? Jak poradzili sobie nasi uczniowie w…? W jakim stopniu nasi nauczyciele…? W jakim stopniu rodzice…? Gdy zgromadzisz wystarczającą ilość informacji (dzięki pytaniom fazy Odkrycia), pora przejść do pytań diagnostycznych

19 Slide 19 Public Consulting Group Jaki jest problem? Dwa kroki diagnozy Krok 1: Jaki jest problem? Co jest nie tak? Krok 2: Jakie są jego prawdopodobne przyczyny? Dlaczego tak się dzieje? Jakie jest sedno problemu? Oba kroki są równie istotne! Jakie są jego prawdopodobne przyczyny?

20 Slide 20 Public Consulting Group Jaki rodzaj danych? Zbierając dane przekonaliśmy się, że: Badanie protokołów ze spotkań wykazało, że prace uczniów nie są omawiane podczas zebrań. Porównanie przykładowych prac uczniów przedłożonych przez poszczególnych nauczycieli uwidoczniło duże różnice w jakości prac. 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli W jakim stopniu nauczyciele rozumieją jak powinna wyglądać praca ucznia (np. pisemna) o wysokiej jakości i czy mają konkretne przykłady takich prac? Czy to jest problem?

21 Slide 21 Public Consulting Group Czy to jest problem? Badania mówią: Doprowadzenie do sytuacji, w której pojawia się wśród nauczycieli wspólna świadomość jakie cechy posiadają wysokiej jakości prace uczniów – zapewnia uczniom uczestnictwo w podobnie prowadzonych lekcjach (o wysokiej jakości) zaś nierówności w ocenach ich pracy są eliminowane. Dowody z Finlandii, kraju o wysokim poziomie osiągnięć, dokumentują znaczenie istnienia spójnej praktyki zarówno w szkołach jak i pomiędzy nimi. (Grubb, Marit Jahr, Neumuller & Field, 2005). Badania szkół stanu Washington osiągających coraz lepsze wyniki wykazały, że...szkoły, które poprawiły swoje wyniki zrobiły więcej niż zakładano: spójny program wdrażany był konsekwentnie, każdego dnia i w każdej klasie, zaś nauczyciele koordynowali swoje wysiłki na poziomie każdej klasy. (Lake, Hill, OToole, & Celio, 1999). Dla szkół ponadpodstawowych i średnich ważne jest by współpracowały ze sobą w procesie przejściowym: w szczególności współpracować powinni nauczyciele aby upewnić się, że szkolne programy nauczania uzupełniały się. (Dynarski, Clarke, Cobb, Finn, Rumberger, & Smink, 2008). W jakim stopniu nauczyciele rozumieją jak powinna wyglądać praca ucznia (np. pisemna) o wysokiej jakości i czy mają konkretne przykłady takich prac? 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

22 Slide 22 Public Consulting Group Definiowanie problemu: dwa kroki Nie mamy wspólnego zrozumienia co oznacza wysokiej jakości praca uczniów Krok 1: Jaki jest problem? Krok 2: Jakie są jego prawdopodobne przyczyny? 1.Nie poświęcamy czasu na omawianie zagadnienia czym jest wysokiej jakości praca ucznia. 2.Nie posiadamy wspólnie uzgodnionych przykładów wysokiej jakości prac uczniów 3.Nie mamy uzgodnionych kryteriów pracy wysokiej jakości 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli W jakim stopniu nauczyciele rozumieją jak powinna wyglądać praca ucznia (np. pisemna) o wysokiej jakości i czy mają konkretne przykłady takich prac? Współpraca!

23 Slide 23 Public Consulting Group Skąd wiesz? Kiedy wiesz, że zidentyfikowałeś właściwy problem? Czy osiągnęliście consensus co do problemu? Czy konsultowaliście się z literaturą fachową, dotyczącą sposobów rozwiązania problemu? Czy osiągnęliście consensus co do praktyk, które powinny istnieć w szkole tak by można było zająć się problemem? Czy zaobserwowaliście i przeanalizowaliście praktyki obecne w szkole, w celu określenia czy są zgodne z wynikami badań? Czy znaleźliście innych nauczycieli, którzy opracowali najlepsze praktyki efektywnego radzenia sobie z problemem? Jeśli efektywnie zajmiemy się problemem, czy uważasz, że wyniki uczniów się poprawią? Jak myślisz, które z powyższych jest najtrudniejsze? Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

24 Slide 24 Public Consulting Group Protokół nr 2: Dlaczego, Dlaczego, Dlaczego

25 Slide 25 Public Consulting Group Protokół nr 3: Prezentacja graficzna

26 Slide 26 Public Consulting Group Cykl działań Zasadnicze pytania Jeśli zadamy odpowiednie pytania, Informacja … a następnie zgromadzimy i przeanalizujemy dane, które pomogą nam odpowiedzieć na te pytania Wiedza …i wykorzystamy dostępne wyniki badań oraz dobre praktyki, by nadać znaczenie tym danym Działanie …i wykorzystamy tę wiedzę w celu doskonalenia systemów, programów oraz praktyki nauczania w klasie Efekty …doprowadzimy wówczas do poprawy wyników nauczania i pracy ucznia © 2008 Public Consulting Group. Used with permission. Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi

27 Slide 27 Public Consulting Group Planowanie działania Aby przetrwać na nowym globalnym rynku musimy podjąć ogromny wysiłek i natychmiastowe śmiałe działania! Bez zbędnej zwłoki, zabieram się za przygotowanie 10-letniego planu bliższego zbadania problemu.

28 Slide 28 Public Consulting Group Trzy rodzaje pytań OdkrycieDiagnozaDziałanie Dlaczego nasi uczniowie…? Dlaczego nasi nauczyciele nie…? Dlaczego rodzice nie…? Co poradzić na…? Co zrobić z …? Czy potrzebujemy…? Jak poradzili sobie nasi uczniowie w…? W jakim stopniu nasi nauczyciele…? W jakim stopniu rodzice…? Pytania fazy Działania tworzą podstawę solidnego planu działania, który pomoże nam poradzić sobie z problemami zdefiniowanymi w fazach Odkrycia i Diagnozy

29 Slide 29 Public Consulting Group Stan obecny Stan przyszły oraz Plan Działania Strategia Poprawy Tworzenie skutecznego planu działania

30 Slide 30 Public Consulting Group Każde działanie podejmowane w naszej szkole powinno przyczyniać się do poprawy takich wyników uczniów, na których najbardziej nam zależy.

31 Slide 31 Public Consulting Group Stan obecny Konkretnie definiujemy obecny stan w kwestii, którą chcemy się zająć. Stan przyszły Określamy konkretny i mierzalny cel, związany z pożądanym efektem. Nie mamy wspólnego zrozumienia co oznacza wysokiej jakości praca uczniów Zgadzamy się co do tego jak powinna wyglądać wysokiej jakości praca ucznia oraz dzielimy się przykładami prac wysokiej jakości podczas spotkań i posiedzeń Elementy planu działania: Krok 1 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

32 Slide 32 Public Consulting Group Nauczyciele zgromadzą portfolio przykładowych prac uczniów, uzupełniają je i omawiają przykłady podczas regularnych spotkań. Strategia poprawy Konkretnie określ strategię zajęcia się problemem oraz osiągnięcia założonego celu. Strategia powinna być możliwa do realizacji w okresie nie dłuższym niż 1 rok. Elementy planu działania: Krok 2 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

33 Slide 33 Public Consulting Group Działania Wypisz, w logicznej kolejności, wszystkie działania niezbędne do realizacji strategii poprawy. Każde działanie musi posiadać termin realizacji, osobę odpowiedzialną i przypisane mu środki. DziałaniaTerminOdpowiedzialnyŚrodki Działanie 1…DataOsobaŚrodki Działanie 2…DataOsobaŚrodki Działanie 3…DataOsobaŚrodki Elementy planu działania: Krok 3 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

34 Slide 34 Public Consulting Group DziałanieTerminOdpowiedzialnyŚrodki Opracowanie wzoru służącego do opisu pracy 15.IXNauczyciele - liderzyKlasowe standardy pisania prac Przeszkolenie nauczycieli jak wypełnić wzór 15.XNauczyciele - liderzyMateriały szkoleniowe Zebranie przykładowych prac1.XIWszyscy nauczyciele składają po 2 przykłady Ż adne Porównanie prac – przyznanie punktów 15.XIWszyscy nauczyciele – wg klas Ż adne Zebranie przykładów w portfolio30.XINauczyciele - liderzyMateriały do bindowania Uzupełnianie portfolio i wspólne omawianie przykładów podczas regularnych spotkań XII-VINauczyciele – liderzy (wszyscy nauczyciele uczestniczą) Ż adne Elementy planu działania: Krok 3 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Nauczyciele zgromadzą portfolio przykładowych prac uczniów, będą je regularnie uzupełniać i omawiać podczas regularnych spotkań

35 Slide 35 Public Consulting Group Wskaźniki wdrożenia Co zmieni się w szkole po ukończeniu każdego z działań? Będą to wskaźniki wdrożenia strategii – opisz je. Jakie są wskaźniki wdrożenia? 1.Portfolio przykładowych prac dla każdego rocznika (do 30 listopada) 2.Omawianie przykładowych prac podczas zebrań (grudzień – czerwiec) Protokoły spotkań Obserwacje 3.Portfolio wzbogacane każdego miesiąca (grudzień – czerwiec) Elementy planu działania: Krok 4 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

36 Slide 36 Public Consulting Group Monitorowanie postępów Określ jak będziesz zbierał dane dotyczące wskaźników wdrażania (w jaki sposób, przez kogo i kiedy zbierane będą dane) oraz w jaki sposób będziesz komunikował efekty głównym partnerom. Zapisz także, w którym momencie planujesz dokonać przeglądu planu. Nauczyciele – liderzy złożą portfolia u dyrektora przed 30 listopada. Dyrektor będzie uczestniczył w spotkaniach nauczycieli raz na kwartał i dokonywał przeglądu przykładowych prac uczniów. Dyrektor będzie analizował protokoły ze spotkań nauczycieli, by upewnić się, że przykładowe prace są omawiane w ich trakcie. Dyrektor przedstawia wszystkim nauczycielom aktualny stan realizacji strategii na kwartalnych spotkaniach. Elementy planu działania: Krok 5 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

37 Slide 37 Public Consulting Group Częste pułapki w procesie planowania działań Sukces bądź porażka zależy od odpowiedzi na dwa poniższe pytania: Czy twój plan realizacji jest realny? Jeśli plan będzie zrealizowany, czy istnieje bezpośredni związek z wynikami uczniów?

38 Slide 38 Public Consulting Group Protokół nr 4: Szablon planu działania

39 Slide 39 Public Consulting Group Cykl działań Zasadnicze pytania Jeśli zadamy odpowiednie pytania, Informacja … a następnie zgromadzimy i przeanalizujemy dane, które pomogą nam odpowiedzieć na te pytania Wiedza …i wykorzystamy dostępne wyniki badań oraz dobre praktyki, by nadać znaczenie tym danym Działanie …i wykorzystamy tę wiedzę w celu doskonalenia systemów, programów oraz praktyki nauczania w klasie Efekty …doprowadzimy wówczas do poprawy wyników nauczania i pracy ucznia © 2008 Public Consulting Group. Used with permission. Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi

40 Slide 40 Public Consulting Group Pomiar wyników, ich związku z nakładami, ma kluczowe znaczenie dla określenia na czym powinniśmy skupić naszą energię.

41 Slide 41 Public Consulting Group Wskaźniki wyników Które wskaźniki pokażą, że twoje strategie odniosły pożądany skutek? Wyniki krótkoterminowe: 1.Spójny system oceny we wszystkich klasach 2.Uczniowie lepiej rozumieją kryteria oceny jakości swoich prac Wyniki długoterminowe: 1.Poprawa jakości pisemnych prac uczniów Wskaźniki wyników 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Stan przyszły: Zgadzamy się co do tego jak powinna wyglądać wysokiej jakości praca ucznia oraz dzielimy się przykładami prac wysokiej jakości podczas spotkań i posiedzeń

42 Slide 42 Public Consulting Group Co dalej? Zbiór danych dot. wyników Czy widzimy pożądane efekty? Czy w pełni wdrożyliśmy strategię Kontynuacja realizacji i monitoring Tak Nie Usprawnić proces realizacji Tak Wrócić do teorii działania i poprawić plan działania Nowe pytania w celu pogłębienia związku z wynikami uczniów Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres

43 Slide 43 Public Consulting Group Przykładowe pytania kolejnego szczebla W których obszarach widzimy największą poprawę pisemnych prac uczniów? Które strategie dydaktyczne najbardziej przyczyniają się do poprawy pisemnych prac uczniów? Którzy nauczyciele poczynili największy postęp w poprawie jakości nauczania, czego możemy się od nich nauczyć? Jakiego rodzaju wsparcia możemy udzielić wszystkim naszym nauczycielom w ich wysiłkach na rzecz poprawy jakości pisemnych prac uczniów? 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

44 Slide 44 Public Consulting Group Cykl działań Zasadnicze pytania Jeśli zadamy odpowiednie pytania, Informacja … a następnie zgromadzimy i przeanalizujemy dane, które pomogą nam odpowiedzieć na te pytania Wiedza …i wykorzystamy dostępne wyniki badań oraz dobre praktyki, by nadać znaczenie tym danym Działanie …i wykorzystamy tę wiedzę w celu doskonalenia systemów, programów oraz praktyki nauczania w klasie Efekty …doprowadzimy wówczas do poprawy wyników nauczania i pracy ucznia © 2008 Public Consulting Group. Used with permission. Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi

45 Slide 45 Public Consulting Group Podsumowanie

46 Slide 46 Public Consulting Group Teoria działania w praktyce Społeczność Szkoła Klasa 1.2 Umiejętności i wiedza 1.3 Aktywność uczniów 1.4 Normy społeczne 1.1 Praca z danymi 2.2 Oferta edukacyjna 2.3 Procesy 4.1 Praca zespołowa 2.4 Współpraca 3.4 Rodzice jako partnerzy 3.1 Zasoby i partnerzy 3.3 Wartość edukacji 4.3 Infrastruktura i sprzęt 4.2 Ewaluacja wewnętrzna 2.1 Koncepcja pracy 3.2 Informacje o losach absolwentów Kontinuum wpływu na wyniki ucznia Wyniki: 2.5 Postawy uczniów 2.6 Wyrównywanie szans

47 Slide 47 Public Consulting Group Podsumowanie Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym zawiera ramowy opis danych, które szkoły mogą i powinny regularnie analizować. Wdrożenie Modelu działania opartego na zadawaniu pytań i pracy z danymi jako elementu procesu planowania w szkole może stanowić systematyczny sposób przejścia od pytań do efektów. Bez podejmowania działań, gromadzenie i analiza danych są zajęciami bezużytecznymi. Z drugiej zaś strony, impulsywne działania mogą mieć wpływ destrukcyjny. Każde działania podejmowane w naszej szkole powinno mieć na celu poprawę tych wyników uczniów, na których najbardziej nam zależy. Wspólne zobowiązanie do współpracy, autorefleksji oraz komunikacji ma zasadnicze znaczenie.

48 Slide 48 Public Consulting Group David Ronka, Executive Director 200 International Drive, Suite 201 Portsmouth, NH 02301 dronka@pcgus.com Małgorzata Marciniak, Senior Associate ul. Fabryczna 17/11 90-344 Łódź mmarciniak@pcgeu.com Tel: +48 42 2908 222, kom: 0-608 897 709 www.publicconsultinggroup.com Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, 22-24 września 2010 r. www.oskko.edu.pl/kongres Dodatkowe informacje:


Pobierz ppt "Praca z danymi w kontekście wymagań rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym David Ronka Małgorzata Marciniak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google