Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA W DOMU, SZKOLE I BIURZE mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA W DOMU, SZKOLE I BIURZE mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii"— Zapis prezentacji:

1 ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA W DOMU, SZKOLE I BIURZE mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Częstochowa 26.09.2007

2 2 Zakres prezentacji Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Wprowadzenie Wprowadzenie Wyposażenie gospodarstw domowych Wyposażenie gospodarstw domowych Potencjał redukcji zużycia energii w gospodarstwach domowych Potencjał redukcji zużycia energii w gospodarstwach domowych Sektor publiczny Sektor publiczny Potencjał redukcji zużycia energii w sektorze publicznym Potencjał redukcji zużycia energii w sektorze publicznym Inicjatywy UE Inicjatywy UE Zielone zamówienia publiczne Zielone zamówienia publiczne Kryteria środowiskowe i procedury zamówień Kryteria środowiskowe i procedury zamówień Etykieta energetyczna Etykieta energetyczna Oszczędzanie energii elektrycznej Oszczędzanie energii elektrycznej

3 3Wprowadzenie Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.plZagrożenia Wzrost zapotrzebowania na energię Wzrost zapotrzebowania na energię Wzrost uzależnienia od dostaw energii i jej nośników z państw niepewnych politycznie Wzrost uzależnienia od dostaw energii i jej nośników z państw niepewnych politycznie Szybki wzrost cen energii na rynkach światowych Szybki wzrost cen energii na rynkach światowych Wzrost kosztów produkcji i eksploatacji zasobów Wzrost kosztów produkcji i eksploatacji zasobów Zagrożenia klimatyczne Zagrożenia klimatyczne Źródło: www.kape.gov.pl

4 4 Wyposażenie gospodarstw domowych Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

5 5 Potencjał redukcji zużycia energii w gospodarstwach domowych Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

6 6 Sektor publiczny Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.plUE Sektor publiczny – główny konsument w UE Sektor publiczny – główny konsument w UE Wydatki sektora publicznego stanowią łącznie 16,3% PKB krajów członkowskich Wydatki sektora publicznego stanowią łącznie 16,3% PKB krajów członkowskich Rynek zamówień publicznych wynosi 1,5 bln Rynek zamówień publicznych wynosi 1,5 blnPolska 2004 – 48 mld PLN – 5,4% PKB 2004 – 48 mld PLN – 5,4% PKB 2005 – 68 mld PLN – 7,0% PKB 2005 – 68 mld PLN – 7,0% PKB Poza efektami ekonomicznymi i środowiskowymi decyzje zakupowe w sektorze publicznym w sposób istotny wpływają na rozwój technologii oraz jakość i efektywność produktów Źródło: www.kape.gov.pl

7 7 Potencjał efektywności energetycznej urządzeń powszechnego użytku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Źródło: www.kape.gov.pl

8 8 Inicjatywy Komisji UE Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Cele podstawowe: Wzrost efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki (ograniczenie zużycia) Wzrost efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki (ograniczenie zużycia) Wzrost wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wzrost wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wzrost świadomości użytkowników energii Wzrost świadomości użytkowników energiiNarzędzia: Dyrektywy Dyrektywy Programy badawcze Programy badawcze Programy informacyjne i edukacyjne Programy informacyjne i edukacyjne Programy wdrożeniowe Programy wdrożeniowe Systemy i narzędzia wspierania finansowego Systemy i narzędzia wspierania finansowego Źródło: www.kape.gov.pl

9 9 Jak to osiągnąć? Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Niezbędne szerokie uwzględnienie aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych poprzez wykorzystanie kryteriów środowiskowych Niezbędne szerokie uwzględnienie aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych poprzez wykorzystanie kryteriów środowiskowych Rynek produktów i usług przyjaznych środowisku jest obecnie rozwinięty w stopniu wystarczającym dla wdrożenia instrumentu zielonych zakupów w sektorze publicznym w Polsce Rynek produktów i usług przyjaznych środowisku jest obecnie rozwinięty w stopniu wystarczającym dla wdrożenia instrumentu zielonych zakupów w sektorze publicznym w Polsce Sektor publiczny powinien stanowić wzorzec i przykład do naśladowania Sektor publiczny powinien stanowić wzorzec i przykład do naśladowania W przypadku szerokiego wprowadzenia kryteriów środowiskowych prywatni zamawiający zachowują się podobnie jak zamawiający z sektora publicznego tzw. efekt ciągniony

10 10 Podstawy prawne Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE: Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE: stwarzają wszelkie podstawy prawne dla uwzględnienia aspektów środowiskowych i zagadnień efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych, w tym w szczególności w odniesieniu do produktów zużywających energię. Dyrektywy wymagają jednocześnie: Zachowania zasad równego traktowania podmiotów Zachowania zasad równego traktowania podmiotów Zapewnienia transparentności przebiegu procesu zamówienia Zapewnienia transparentności przebiegu procesu zamówienia Nie ograniczania swobodnego przepływu towarów i usług na obszarze UE. Nie ograniczania swobodnego przepływu towarów i usług na obszarze UE. (Konieczny wzrost świadomości i wiedzy)

11 11 Urządzenia powszechnego użytku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Urządzenia AGD Urządzenia AGD Źródła światła Źródła światła Sprzęt biurowy /IT Sprzęt biurowy /IT Pojazdy samochodowe Pojazdy samochodowe Systemy i komponenty budynków Systemy i komponenty budynków Silniki elektryczne (z inicjatywy programu PEMP) Silniki elektryczne (z inicjatywy programu PEMP) Zielona energia elektryczna Zielona energia elektryczna

12 12 Kryteria środowiskowe ZZP Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Katalog kryteriów środowiskowych dla produktów, w tym produktów zużywających energię, opracowany został na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w kwietniu 2007 roku Dostępny: www.eko-net.pl www.eko-net.plwww.eko-net.pl www.kape.gov.pl/glp www.kape.gov.pl/glpwww.kape.gov.pl/glp

13 13 Procedury ZZP Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Wykorzystanie kryteriów środowiskowych w procedurach Zielonych Zakupów i w zamówieniach publicznych wymaga zmiany sposobu myślenia: Najtańsza oferta Najbardziej ekonomiczna oferta Koszt cyklu żywotności LCC Rekomendowany udział kryteriów środowiskowych w ocenie ofert przetargowych: – Kryteria środowiskowe: 30 – 45% – Pozostałe kryteria: 55 – 70 %

14 14 Etykiety energetyczne Kryterium wyboru w przetargach Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Standaryzacja urządzeń zgodnie z Dyrektywą 92/75/EEC dotyczy: zamrażarek, chłodziarek i ich kombinacji zamrażarek, chłodziarek i ich kombinacji pralek pralek suszarek bębnowych suszarek bębnowych zmywarek do naczyń zmywarek do naczyń źródeł światła źródeł światła piekarników piekarników domowych klimatyzatorów domowych klimatyzatorów

15 15 Oszczędzanie energii elektrycznej Potencjał do zaoszczędzenia Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

16 16 Oszczędzanie energii elektrycznej Urządzenia biurowe Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl 10 W/komp. Czas SB – 14h/dobę x 507 kWh/dobę 210 kWh/msc 2555 kWh/rok 0,35 zł/kWh 894 zł/rok x 50 25 zł/szt. 1250 zł OPŁACALNOŚĆ SPBT=1,4 lat

17 17 Oszczędzanie energii elektrycznej Urządzenia AGD Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Wybierając pralkę o ładowności 5 kg w klasach A+AA w stosunku do takiej samej w klasach BBE w ciągu roku: zużyjesz ok. 90 kWh energii mniej zużyjesz ok. 90 kWh energii mniej zużyjesz ok. 4000 l wody mniej zużyjesz ok. 4000 l wody mniej zapłacisz ok. 65 zł mniej za prąd i wodę zapłacisz ok. 65 zł mniej za prąd i wodę zredukujesz emisję CO 2 o ok. 90kg zredukujesz emisję CO 2 o ok. 90kg WYBIERAJ TE URZĄDZENIA KTÓRE MAJĄ NIE TYLKO KLASĘ ENERGETYCZNĄ A, ALE SZUKAJ I WYBIERAJ TE KTÓRE MAJĄ KLASĘ A+ i A++ Wybierając chłodziarko-zamrażarkę o pojemności ok. 300l w klasie A++ w stosunku do takiej samej w klasie energetycznej B w ciągu roku: zużyjesz ok. 220 kWh energii mniej zużyjesz ok. 220 kWh energii mniej zapłacisz ok. 90 zł mniej za prąd zapłacisz ok. 90 zł mniej za prąd zredukujesz emisję CO2 o ok. 220kg zredukujesz emisję CO2 o ok. 220kg

18 18 EURO TOPTEN Kryterium wyboru – efektywność energetyczna Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl JAK WYBRAĆ NAJLEPIEJ? www.topten.info.pl www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl

19 19 EURO TOPTEN Kryterium wyboru – efektywność energetyczna Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Czym jest TOPTEN? narzędzie umożliwiające porównanie urządzeń powszechnego użytku narzędzie umożliwiające porównanie urządzeń powszechnego użytku narzędzie prezentujące najbardziej sprawne urządzenia narzędzie prezentujące najbardziej sprawne urządzenia podstawowe kryterium wyboru to efektywność energetyczna podstawowe kryterium wyboru to efektywność energetyczna jest niezależny od producentów i dystrybutorów jest niezależny od producentów i dystrybutorów podstawową inicjatywą jest prowadzenie stron internetowych z wyselekcjonowanymi produktami podstawową inicjatywą jest prowadzenie stron internetowych z wyselekcjonowanymi produktami

20 20 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Wierzbowa 11, 40- 169 KATOWICE, tel/fax: +48 32 203 51 14, e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl Dziękuję za uwagę www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl


Pobierz ppt "ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA W DOMU, SZKOLE I BIURZE mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google