Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IS Szymon Zimorski. Gwiazdą podwójną nazywamy układ dwóch gwiazd leżących (optycznie lub fizycznie) blisko siebie. Gwiazdy optycznie podwójne mogą leżeć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IS Szymon Zimorski. Gwiazdą podwójną nazywamy układ dwóch gwiazd leżących (optycznie lub fizycznie) blisko siebie. Gwiazdy optycznie podwójne mogą leżeć"— Zapis prezentacji:

1 IS Szymon Zimorski

2 Gwiazdą podwójną nazywamy układ dwóch gwiazd leżących (optycznie lub fizycznie) blisko siebie. Gwiazdy optycznie podwójne mogą leżeć bardzo daleko od siebie, a jednak z naszego punktu widzenia zdają się "pokrywać". Gwiazdy fizycznie podwójne to takie, które w rzeczywistości położone są blisko siebie i oddziałują na siebie grawitacyjnie Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski2

3 w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski3

4 (w widmie rentgenowskim) Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski4

5 Proces tworzenia się z obłoków pyłu Przez przyciąganie grawitacyjne Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski5

6 Ze względu na metody obserwacyjne Z punktu widzenia konfiguracji Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski6

7 Układy wizualnie podwójne odległość kątowa obu składników jest dostatecznie duża, aby układ był widziany przez teleskop jako dwie oddzielne gwiazdy Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski7

8 Gwiazda spektroskopowo podwójna składników nie można rozdzielić optycznie o obecności kilku składników w tych układach świadczy dopplerowskie przesunięcie linii widmach, spowodowane ruchem orbitalnym A.typ SB2 – w widmach widać linie obydwu składników. B.typ SB1 – widać tylko linie jednego (jaśniejszego) składnika. Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski8

9 Układy zaćmieniowe obserwowany na ziemskim niebie wykazuje zmiany w swojej jasności najczęściej układy podwójne, w których składniki systemu obiegając się w regularnych odstępach czasu wzajemnie się zasłaniają wzajemnie zakrywanie się składników jest powodem zmiany jasności widomej. Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski9

10 Układy astrometryczne tylko jeden ze składników jest obserwowany o obecności drugiego składnika wnioskuje się w oparciu o okresową zmianę pozycji gwiazdy pod wpływem pola grawitacyjnego niewidocznego towarzysza Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski10

11 Układy rozdzielone utrudniona wymiana masy (może zachodzić tylko z pomocą wiatru gwiazdowego) gwiazdy ewoluują niezależnie od siebie do tej kategorii zaliczamy większość układów podwójnych Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski11

12 Układy półrozdzielone gwiazda A wypełnia powierzchnię Rochea gwiazda B ma mniejszy promień niż jej pow. Rochea materia wypływa z warstw powierzchniowych gwiazdy A w kierunku towarzysza gwiazdy B. opadając na gwiazdę B materia może tworzyć wokół niej dysk akrecyjny. wymiana masy pomiędzy składnikami ma decydujący wpływ na ewolucję gwiazd. Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski12

13 Układ kontaktowy powstaje, gdy oba składniki wypełniają swoje powierzchnie Rochea. mogą utworzyć wspólną powierzchnie wokół całego układu. stała wymian materii układ bardzo niestabilny znaczna większość znanych układów kontaktowych to gwiazdy zaćmieniowe ze względu na złożony kształt wszystkie wykazują okresowe zmiany jasności obie gwiazdy są gwiazdami ciągu głównego. Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski13

14 Układ kontaktowy Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski14

15 Gwiazdy Podwójne - IS Szymon Zimorski15 http://home.elka.pw.edu.pl/~kleszczu/index.php?menu=menu_dir/gwiazdy_dir/po dwojne http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_podwójna


Pobierz ppt "IS Szymon Zimorski. Gwiazdą podwójną nazywamy układ dwóch gwiazd leżących (optycznie lub fizycznie) blisko siebie. Gwiazdy optycznie podwójne mogą leżeć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google