Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznajemy zwyczaje Lasowiaków i Rzeszowiaków Sprawozdanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznajemy zwyczaje Lasowiaków i Rzeszowiaków Sprawozdanie"— Zapis prezentacji:

1 Poznajemy zwyczaje Lasowiaków i Rzeszowiaków Sprawozdanie

2 Dane o szkole i zespole realizującym projekt
Województwo: podkarpackie Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie Tuszyma Tuszyma Tytuł projektu : „Poznajemy zwyczaje Lasowiaków i Rzeszowiaków” Opiekunowie projektu: Maria Sajdak, Jadwiga Brożyna, Agata Borkowska – Gazda, Marian Sajdak Realizatorzy projektu: uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas III i V Szkoły Podstawowej w Tuszymie

3 Informacje o projekcie
W ramach programu „EtnoLog” realizowaliśmy projekt edukacyjny „Poznajemy zwyczaje Lasowiaków i Rzeszowiaków”. Do realizacji projektu przystąpili w większości najmłodsi uczniowie z naszej szkoły, co wpłynęło na jego formę. Zadania musiały być dostosowane do możliwości tych uczniów. Na zebraniu rodziców poinformowaliśmy o planowanych działaniach. Projekt został zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

4 Prezentacje przygotowano pod kierunkiem Mariana Sajdaka
Prace rozpoczęliśmy od zgromadzenia materiału ilustracyjnego dotyczącego strojów,budownictwa i zwyczajów lasowiackich. Uczniowie klasy V i VI A przygotowali prezentacje na ten temat. Jedna z nich została zaprezentowana na spotkaniu integracyjnym uczniów i nauczycieli z okazji Wielkanocy - ,,Wielkanoc na ludowo” Prezentacja ,,LASOWIACY” (rozm. 9,5 MB) Prezentacje przygotowano pod kierunkiem Mariana Sajdaka

5 Zgromadziliśmy nagrania muzyki i przyśpiewek rzeszowskich i lasowiackich. Nawiązaliśmy kontakt z kapelą ,,Przecławianie” oraz przedstawicielem zespołu ludowego ,,Pogórzanie” To zadanie realizowała p. Jadwiga Brożyna. Zgromadzone nagrania wykorzystano w spektaklu ,,Wielkanoc na ludowo”

6 Poznaliśmy zwyczaje i obrzędy lasowiackie:
- Andrzejki, - Boże Narodzenie - Wielkanoc W ramach tego zadania zorganizowaliśmy: ,,Festiwal Czarów i Magii” Warsztaty ,,Oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe” Spotkanie Bożonarodzeniowe Warsztaty plastyczne nauczycieli Spektakl ,,Wielkanoc na ludowo” Wycieczka do Parku Etnograficznego w Kolbuszowej

7 Andrzejki Uczniowie klasy 0 i klasy III przygotowują elementy dekoracji ,,Festiwalu Czarów i Magii”

8 Andrzejki Wieczór Czarów i Magii dla dzieci klas 0-III 26 XI 2009r.

9 Warsztaty Bożonarodzeniowe
Twórcza praca rodziców i nauczycieli – warsztaty ,,Oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe” - w dniu 14 XII 2009r. w Szkole Podstawowej w Tuszymie. W warsztatach wzięły udział członkinie KGW ,,Tuszymianki”. Organizatorką warsztatów była Agata Borkowska-Gazda.

10 Spotkanie Bożonarodzeniowe
Występ kolędników w czasie ,,Szkolnego Opłatka” – 22 XII 2009r.

11 Warsztaty nauczycieli
W ramach warsztatów nauczycieli powstał obraz na płótnie (3mx1,5m), który stanowił dekorację do spektaklu ,,Wielkanoc na ludowo”. Autorką obrazu jest Jadwiga Brożyna.

12 ,,Wielkanoc na ludowo” spektakl przedstawiony społeczności szkolnej
w dniu 31 III 2010r. W związku z żałobą narodową spektaklu nie przedstawiono zgodnie z planem społeczności wiejskiej oraz władzom lokalnym w dniu 11 IV 2010r. Fragmenty przedstawienia prezentowaliśmy w dniu r. na spotkaniu z okazji ,,Święta Rodziny”

13 Wielkanoc Zwyczaje lasowiackie i rzeszowskie prezentowane przez uczniów klasy III,V i VIA oraz przedszkolaków.

14 Święto Rodziny Fragmenty przedstawienia ,,Wielkanoc na ludowo” prezentowane w szkole V 2010r.

15 Efekty działań w ramach projektu
Zapoznanie uczniów z tradycjami, zwyczajami i obrzędami Lasowiaków i Rzeszowiaków. Kultywowanie i podtrzymywanie rodzimych tradycji ludowych. Nabycie umiejętności tanecznych i wokalnych. Uwrażliwianie na piękno kultury ludowej. Pozyskanie środków pieniężnych z funduszy Rady Rodziców SP w Tuszymie oraz rodziców i nauczyciela oddziału przedszkolnego na uszycie strojów ludowych. Uszycie 6 kompletów dziewczęcych i chłopięcych strojów lasowiackich. Uszycie 11 kompletów dziewczęcych i chłopięcych strojów rzeszowskich. Zakupienie materiałów (płótna, farb, impregnatów, stelaży) na dekorację wielkanocną. Nawiązanie współpracy z przedstawicielem kapeli ludowej ,,Przecławianie” , zespołu ludowego ,,Pogórzanie”, Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Tuszymianki”, Domem Kultury w Niwiskach, Szkołą Podstawową w Przecławiu oraz MCK w Przecławiu. Zaangażowanie rodziców w realizację projektu edukacyjnego. Poszerzenie oferty szkolnych zajęć pozalekcyjnych. Promocja szkoły w środowisku lokalnym bliższym i dalszym.

16 Wycieczka Podsumowaniem projektu będzie wycieczka szkolna do Parku Etnograficznego w Kolbuszowej, która odbędzie się 1 VI 2010 r. Uczniowie wezmą udział w 2 lekcjach muzealnych: ,,Ziarenko do ziarenka”, ,,Nie święci garnki lepią” Po lekcjach zwiedzą Park Etnograficzny.

17 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r w celach związanych z realizacją programu „EtnoLog-Zaloguj się na ludowo” w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zostałem poinformowany o przysługujących mi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych przeze mnie zdjęciach. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w relacji i materiałach promocyjnych programu. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych publikacjach CEO, w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.”


Pobierz ppt "Poznajemy zwyczaje Lasowiaków i Rzeszowiaków Sprawozdanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google