Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacja pedagogiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacja pedagogiczna"— Zapis prezentacji:

1 Innowacja pedagogiczna
 Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie    KOŁO MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNE Uniwersytet Matematyczny Grudzień 2009r.

2 metodyczno - organizacyjna Innowacja mgr Aneta Stankiewicz-Michalczuk
Osoba wdrażająca Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku Miejsce wdrażania Wrzesień 2009 – czerwiec 2010 Termin

3 ul. Akademicka 2 Instytut Matematyki Instytut Informatyki ul. Sosnowa 64

4 Osoby uczestniczące w innowacji
Mgr Aneta Stankiewicz-Michalczuk - autor innowacji, nauczyciel matematyki SP 5 Dr Małgorzata Hryniewicka – adiunkt w Instytucie Matematyki Zakład Algebry Dr Agnieszka Stocka - pracownik naukowy Instytutu Matematyki Zakład Algebry Dr Robert Milewski - Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki Zakład Programowania i Metod Formalnych Dr Artur Korniłowicz – adiunkt w Instytucie Informatyki Zakład Programowania i Metod Formalnych Osoby uczestniczące w innowacji

5 Projekt adresowany jest do grupy uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie z klas V – VI szkoły podstawowej Asia Aleksiejuk V c Natalia Czerska V c Małgosia Daniluk V c Jaś Górski V c Paweł Waśkiewicz V c Maciej Bogdanowicz V c Kacper Bolesta V c Basia Jędrzejewska V I c Katarzyna Kajurek V I c Martyna Maksimowicz V I c Tomasz Kubala V I c Aleksander Krupski V I b Jędrzej Bania V I b Ola Siemion V I a

6 Innowacja została opracowana na podstawie programu nauczania matematyki w szkole podstawowej wydawnictwa GWO „Matematyka z plusem”, numer w wykazie DKOW /08 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów oraz wykorzystanie technologii informacyjnej do nauki matematyki Cel ogólny:

7 „Szkoła myślenia” Udział w programie
Rozwiązywanie zadań trudnych, konkursowych, łamigłówek Praca metodą projektu Monitoring Ewaluacja Praca metodami aktywnymi Rozwiązywanie problemów matematycznych, prace badawcze Udział uczniów w konkursach matematycznych, np. Kangur, Genius Logicus, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Stypendiada matematyczna, Łamigłówki Matematyczne...

8 Korzystanie z pracowni komputerowej
i Internetu Wykorzystanie do zajęć tablicy interaktywnej InterWrite Uczestniczenie uczniów w zajęciach warsztatowo – ćwiczeniowych prowadzonych przez pracowników uniwersyteckich w ich placówkach w wykładach Podlaskiego Festiwalu Nauki (kwiecień 2010) Udział uczniów Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych na platformach

9 Harmonogram działań

10 Pierre Fermat Albert Einstein Pitagoras z Samos Tales z Miletu
wrzesień Pierre Fermat „Teoria liczb to droga do sukcesu” październik Albert Einstein „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona” listopad Pitagoras z Samos „Wszystko jest liczbą” grudzień Tales z Miletu „Wszystko jest z wody” styczeń Archimedes „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię”

11 luty Euklides Kartezjusz „Cogito ergo sum” – „Myślę, więc jestem”
„W geometrii nie ma nawet specjalnych dróg dla królów” marzec Kartezjusz „Cogito ergo sum” – „Myślę, więc jestem” kwiecień Francois Viete „Na drodze matematycznej dedukcji można znaleźć klucz do szyfru” maj Isaak Newton „Spadające jabłko znaczy wiele” czerwiec Evariste Galois „Zabłysła niesłychanej jasności gwiazda”

12 Działania w trakcie realizacji:
Program "Szkoła Myślenia" skierowany jest do szkół z całej Polski. Jego celem jest zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym, zarówno w naukach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistyczno-społecznych, poprzez realizowanie projektów i organizowanie szkolnych festiwali nauki.  Etapy programu Etap 1 - do   Etap 2 - do   Etap 3 - do   Etap 4 - do   Działania w trakcie realizacji: Projekt 1 – „Mapa świata wg wskaźnika HDI” Projekt 2 – „Bryły platońskie, archimedesowe i nie tylko” Publiczna prezentacja – czerwiec 2010r.

13 Publiczna prezentacja projektu
Projekt 1 – „Mapa świata wg wskaźnika HDI”

14

15 Platforma internetowa www.szkola-myslenia.pl

16 Pogłówkuj z nami Matematyczne zagadki i łamigłówki przez wieki były rozrywką filozofów, kapłanów i arystokracji. Już w Starożytnym Babilonie i Egipcie klasa rządząca zabawiała się w wolnym czasie wymyślaniem i rozważaniem złożonych problemów matematycznych.

17 Platforma internetowa www.maxitest.eu

18

19

20

21 Konkurs łamigłówek Genius Logicus

22 Zajęcia na Uniwersytecie - Instytut Informatyki -
Warsztaty poprowadzone przez mgr inż. Krzysztofa Popowicza pracownika Zakładu Sztucznej Inteligencji i dr Roberta Milewskiego pracownika Zakładu Programowania i Metod Formalnych Na temat „Konketanacyjna synteza mowy – czytające komputery”

23

24

25

26

27

28 Zajęcia z wykorzystaniem tablicy InterWrite
Warsztaty przeprowadzone na temat „Rodzaje trójkątów. Cechy podobieństwa trójkątów”

29

30

31 Zajęcia na Uniwersytecie - Instytut Matematyki -
Warsztaty poprowadzone przez Dr Małgorzatę Hryniewicką adiunkta w Zakładzie Algebry Na temat „ Jak to było z liczbami niewymiernymi, konstrukcja pięciokąta foremnego”

32

33

34 Efekty Efekty pracy z uczniem zdolnym przejawiają się w tym, że uczeń:
samodzielnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach, ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach, olimpiadach, programach, projektach), potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, jest ciekawy świata w pełni wykorzystuje swoją wiedzę, rozwiązuje problemy, stawia hipotezy, wyciąga wnioski bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Innowacja pedagogiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google