Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień 2009r.. Innowacja metodyczno - organizacyjna Osoba wdrażająca mgr Aneta Stankiewicz- Michalczuk Miejsce wdrażania Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień 2009r.. Innowacja metodyczno - organizacyjna Osoba wdrażająca mgr Aneta Stankiewicz- Michalczuk Miejsce wdrażania Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Grudzień 2009r.

2 Innowacja metodyczno - organizacyjna Osoba wdrażająca mgr Aneta Stankiewicz- Michalczuk Miejsce wdrażania Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku Termin Wrzesień 2009 – czerwiec 2010

3 Instytut Matematyki ul. Akademicka 2 Instytut Informatyki ul. Sosnowa 64

4 Mgr Aneta Stankiewicz- Michalczuk - autor innowacji, nauczyciel matematyki SP 5 Dr Małgorzata Hryniewicka – adiunkt w Instytucie Matematyki Zakład Algebry Dr Agnieszka Stocka - pracownik naukowy Instytutu Matematyki Zakład Algebry Dr Robert Milewski - Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki Zakład Programowania i Metod Formalnych Dr Artur Korniłowicz – adiunkt w Instytucie Informatyki Zakład Programowania i Metod Formalnych Osoby uczestniczące w innowacji

5 Asia Aleksiejuk V c Natalia Czerska V c Małgosia Daniluk V c Jaś Górski V c Paweł Waśkiewicz V c Maciej Bogdanowicz V c Kacper Bolesta V c Basia Jędrzejewska V I c Katarzyna Kajurek V I c Martyna Maksimowicz V I c Tomasz Kubala V I c Aleksander Krupski V I b Jędrzej Bania V I b Ola Siemion V I a

6 Innowacja została opracowana na podstawie programu nauczania matematyki w szkole podstawowej wydawnictwa GWO Matematyka z plusem, numer w wykazie DKOW-5002-37/08 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów oraz wykorzystanie technologii informacyjnej do nauki matematyki

7 Udział w programie Szkoła myślenia Rozwiązywanie zadań trudnych, konkursowych, łamigłówek Praca metodą projektu Ewaluacja Monitoring Praca metodami aktywnymi Rozwiązywanie problemów matematycznych, prace badawcze Udział uczniów w konkursach matematycznych, np. Kangur, Genius Logicus, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Stypendiada matematyczna, Łamigłówki Matematyczne...

8 Korzystanie z pracowni komputerowej i Internetu Wykorzystanie do zajęć tablicy interaktywnej InterWrite Uczestniczenie uczniów w zajęciach warsztatowo – ćwiczeniowych prowadzonych przez pracowników uniwersyteckich w ich placówkach Udział uczniów w wykładach Podlaskiego Festiwalu Nauki (kwiecień 2010) Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych na platformach www.maxitest.eu www.szkola-myslenia.pl

9

10 Pierre Fermat Teoria liczb to droga do sukcesu wrzesień Albert Einstein Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona październik Pitagoras z Samos Wszystko jest liczbą listopad Tales z Miletu Wszystko jest z wody grudzień Archimedes Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię styczeń

11 Kartezjusz Cogito ergo sum – Myślę, więc jestem marzec Francois Viete Na drodze matematycznej dedukcji można znaleźć klucz do szyfru kwiecień Isaak Newton Spadające jabłko znaczy wiele maj Evariste Galois Zabłysła niesłychanej jasności gwiazda czerwiec luty W geometrii nie ma nawet specjalnych dróg dla królów Euklides

12 Program "Szkoła Myślenia" skierowany jest do szkół z całej Polski. Jego celem jest zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym, zarówno w naukach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistyczno-społecznych, poprzez realizowanie projektów i organizowanie szkolnych festiwali nauki. Etapy programu Etap 1 - do 28.02.2010 Etap 2 - do 25.06.2010 Etap 3 - do 02.07.2010 Etap 4 - do 09.07.2010 Działania w trakcie realizacji: Projekt 1 – Mapa świata wg wskaźnika HDI Projekt 2 – Bryły platońskie, archimedesowe i nie tylko Publiczna prezentacja – czerwiec 2010r.

13 Publiczna prezentacja projektu Projekt 1 – Mapa świata wg wskaźnika HDI

14

15 Platforma internetowa www.szkola-myslenia.pl www.szkola-myslenia.pl

16 Pogłówkuj z nami Matematyczne zagadki i łamigłówki przez wieki były rozrywką filozofów, kapłanów i arystokracji. Już w Starożytnym Babilonie i Egipcie klasa rządząca zabawiała się w wolnym czasie wymyślaniem i rozważaniem złożonych problemów matematycznych.

17 Platforma internetowa www.maxitest.eu www.maxitest.eu

18

19

20

21 Konkurs łamigłówek Genius Logicus

22 Zajęcia na Uniwersytecie - Instytut Informatyki - Warsztaty poprowadzone przez mgr inż. Krzysztofa Popowicza pracownika Zakładu Sztucznej Inteligencji i dr Roberta Milewskiego pracownika Zakładu Programowania i Metod Formalnych Na temat Konketanacyjna synteza mowy – czytające komputery

23

24

25

26

27

28 Zajęcia z wykorzystaniem tablicy InterWrite Warsztaty przeprowadzone na temat Rodzaje trójkątów. Cechy podobieństwa trójkątów

29

30

31 Zajęcia na Uniwersytecie - Instytut Matematyki - Warsztaty poprowadzone przez Dr Małgorzatę Hryniewicką adiunkta w Zakładzie Algebry Na temat Jak to było z liczbami niewymiernymi, konstrukcja pięciokąta foremnego

32

33

34 Efekty Efekty pracy z uczniem zdolnym przejawiają się w tym, że uczeń: samodzielnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach, ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach, olimpiadach, programach, projektach), potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, jest ciekawy świata w pełni wykorzystuje swoją wiedzę, rozwiązuje problemy, stawia hipotezy, wyciąga wnioski bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły.

35


Pobierz ppt "Grudzień 2009r.. Innowacja metodyczno - organizacyjna Osoba wdrażająca mgr Aneta Stankiewicz- Michalczuk Miejsce wdrażania Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google