Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI i WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI i WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI i WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Ewaluacji Narady z kadrą kierowniczą szkół/placówek województwa świętokrzyskiego, 26-28 sierpnia 2013 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 Plan prezentacji Kuratorium Oświaty w Kielcach 1.Ewaluacja za rok 2012/2013 w liczbach. 2. Wyniki i wnioski dla szkół/placówek - wynikające z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzonych ewaluacji. 3. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych ewaluacji.

3 Typ szkoły/placówkiLiczba szkół/placówek, w których przeprowadzono ewaluację zewnętrzną Obszar 1 przedszkola/ punkty przedszkolne 35 problemowe-30 ewaluacja całościowa -5 2 szkoły podstawowe 57 problemowe-39 ewaluacja całościowa -18 3 gimnazja 32 problemowe-21 ewaluacja całościowa -11 4 licea ogólnokształcące 8 problemowe-7 ewaluacja całościowa -1 5 technika 14 problemowe-5 ewaluacja całościowa -9 6 zasadnicze szkoły zawodowe 10 problemowe-2 ewaluacja całościowa -8 7 licea profilowane 1 problemowa-1 8 poradnie psychologiczno- pedagogiczne 5 ewaluacje całościowe-5 9 placówki doskonalenia nauczycieli 1 ewaluacje całościowe-1 10 biblioteki 1 ewaluacje całościowe-1 RAZEM plan - 159, realizacja - 164 problemowe-105 ewaluacja całościowa -59 Plan realizacji ewaluacji za r. szk. 2012/13 wykonany - statystyka

4 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Dzieci są aktywneRespektowane są normy społeczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego A 2-1 B 131613 C --2 D 1-- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

5 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Przedszkole ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego A 1---- B 1612182116 C 482-5 D --1-- E -1--- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

6 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami przedszkola przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego A 2111 B 18 2016 C 11-3 D ---1 E -1-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

7 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego A121 B1314 C522 D--1 E-11 Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

8 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki sprawdzianu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne szkoły podstawowe A --1- B 16283829 C 20132 D 7232 E 11-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

9 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych szkoły podstawowe A 221--1 B 191412221920 C 51012576 D 212231 E 122--1 Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

10 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły szkoły podstawowe A3--- B22132214 C311413 D1312 E-22- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

11 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie szkoły podstawowe A -13 B 243335 C 1986 D 131 E 211 Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

12 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne gimnazja A --31 B 12141614 C 8817 D 2-2- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

13 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywani u szans edukacyjnych gimnazja A -1---- B 1211815910 C 539357 D 13--41 E --1--- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

14 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły gimnazja A2--- B158149 C1836 D---2 E-21- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

15 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie gimnazja A 235 B 151916 C 623 D 111 E 1-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

16 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne licea ogólnokształcące A---- B2333 C---1 D111- E---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

17 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywani u szans edukacyjnych licea ogólnokształcące A ------ B 442432 C --2-12 D 111111 E ------ Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

18 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły licea ogólnokształcące A 2--- B 2243 C 1211 D -1-1 E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

19 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie licea ogólnokształcące A --- B 134 C 21- D 1-- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

20 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne technika A--2- B8999 C22-2 D1--- E---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

21 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywani u szans edukacyjnych technika A -2---- B 1210 12 11 C --2--1 D ------ E ------ Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

22 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły technika A 41-- B 88118 C -314 D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

23 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie technika A -13 B 6108 C 5-- D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

24 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne zasadnicze szkoły zawodowe A--2- B7757 C----- D-111 E---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

25 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywani u szans edukacyjnych zasadnicze szkoły zawodowe A -1---- B 866878 C 11221- D 122-22 E ------ Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

26 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły zasadnicze szkoły zawodowe A 21-- B 7683 C -215 D 1-11 E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

27 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie zasadnicze szkoły zawodowe A --1 B 376 C 4-- D 111 E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

28 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych licea profilowane A------ B1--1-- C--1-11 D-1---- E------ Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

29 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły licea profilowane A ---- B 1--- C -11- D ---1 E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

30 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki poradnie psychologiczno-pedagogiczne A 1-- B 455 C --- D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

31 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Placówka ma koncepcję pacy Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych poradnie psychologiczno-pedagogiczne A --1- B 5545 C ---- D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

32 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Promowana jest wartość edukacji poradnie psychologiczno-pedagogiczne A11 B43 C-- D-1 E-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

33 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie poradnie psychologiczno-pedagogiczne A 11- B 244 C 2-1 D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

34 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki placówki doskonalenia nauczycieli A 1-1 B -1- C --- D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

35 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Placówka ma koncepcję pacy Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych placówki doskonalenia nauczycieli A -111 B 1--- C ---- D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

36 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Promowana jest wartość edukacji placówki doskonalenia nauczycieli A11 B-- C-- D-- E-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

37 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie placówki doskonalenia nauczycieli A 1-1 B -1- C --- D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

38 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki biblioteki A 1-1 B -1- C --- D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

39 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Placówka ma koncepcję pacy Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych biblioteki A 11-1 B --1- C ---- D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

40 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Promowana jest wartość edukacji biblioteki A1- B-1 C-- D-- E-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

41 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki A 1-- B -11 C --- D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

42 Kuratorium Oświaty w Kielcach

43 Kuratorium Oświaty w Kielcach

44 Kuratorium Oświaty w Kielcach

45 Kuratorium Oświaty w Kielcach

46 Kuratorium Oświaty w Kielcach Uogólnione wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji -przedszkola: 1.Przestrzeganie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyja realizacji różnych form aktywności ruchowej dzieci i wspomaga ich wszechstronny rozwój. 2.Pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu dzieci w kolejnych etapach edukacji wpływa na modyfikowanie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli. 3.Wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej przyczyniłoby się do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu placówek. 4.Przestrzeganie procedur dotyczących liczebności grup przedszkolnych oraz zorganizowanie opieki niepedagogicznej w grupach 25-osobowych, zapewni dzieciom bezpieczeństwo i realizację zalecanych warunków podstawy programowej wychowania przedszkolnego szczególnie w odniesieniu do wymogu pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku.

47 Kuratorium Oświaty w Kielcach Uogólnione wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji – szkoły/placówki: 1.Oferta edukacyjna we wszystkich typach szkół umożliwia realizację podstawy programowej. Duża część badanych szkół/placówek dba o bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb uczniów, ich zainteresowań i pasji, stosuje innowacje, programy własne i wiele innych ciekawych nowatorskich działań. Jednak w dalszym ciągu obserwuje się takie szkoły/placówki, które nie podejmują działań w przedmiotowym zakresie. 2.W szkołach, które prowadzą wielokontekstową analizę wyników oraz formułują i wdrażają wnioski do dalszej pracy widoczny jest wzrost efektów kształcenia lub ich utrzymywanie na wysokim poziomie (mierzony wynikami uczniów uzyskiwanymi na sprawdzianie i egzaminach zewnętrznych). 3.W wielu szkołach brak systemowego podejmowania szkoleń wewnętrznych w zakresie, np. poznawania i stosowania skutecznych metod pracy z uczniem, sposobów motywowania uczniów, aktywizacji uczniów w procesie samodzielnego uczenia się, technik uczenia się. 4.Istotne z punktu widzenia tworzenia szeroko pojętego wspierającego środowiska edukacyjnego ucznia jest pozyskanie do współpracy rodziców, którzy powinni czuwać nad utrwalaniem wiedzy i umiejętności ucznia w domu, motywacją do nauki. Rodzice nadal nie są partnerami szkoły w tym względzie, problem ten dotyczy wszystkich typów szkół. 5.W znacznej części badanych szkół nauczyciele nie podejmują doskonalenia w zakresie metod i form współpracy. Aktywność w tym względzie podniosłaby skuteczność i efektywność ich pracy zespołowej.

48 Kuratorium Oświaty w Kielcach Uogólnione wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji – szkoły/placówki: 6.Zdecydowana większość badanych szkół/placówek dysponuje optymalnymi warunkami lokalowymi i bazą do realizacji wybranych programów nauczania, systematycznie dba o modernizację i doposażenie tej bazy. Zdarzają się jednak szkoły, które mają ograniczenia lokalowe utrudniające naukę dzieciom i pracę nauczycielom, np. bardzo małe sale lekcyjne, brak sal gimnastycznych, brak boiska, szatni w sektorze wychowania fizycznego, brak szafek dla uczniów klas I-III, ciasne szatnie. 7.Szkoły, szczególnie wiejskie, w celu poprawy zasobów środków dydaktycznych pozyskują finanse głównie z programów rządowych i unijnych, np. Radosna szkoła, Cyfrowa szkoła, trzech edycji programu finansowanego przez Urząd Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Edukacji. 8.W prawie wszystkich badanych szkołach/placówkach koncepcja pracy ma formę pisemnego dokumentu przyjętego na zebraniu rady pedagogicznej- dzięki temu jest znana i akceptowana przez realizatorów. Koncepcja jest udostępniana szerszemu kręgowi odbiorców poprzez strony internetowe szkół, w bibliotekach – wpływa to na znajomość jej założeń przez rodziców i partnerów lokalnego środowiska. 9.Szeroka i wieloaspektowa współpraca badanych szkół z podmiotami środowiska lokalnego wspiera je w tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu zainteresowań uczniów, poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności, w tym społecznych. 10.Dostrzega się ograniczony udział rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania szkół (rodzice uczestniczą najczęściej w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zbieraniu środków na komitet rodzicielski). 11.Placówka doskonalenia nauczycieli, biblioteka pedagogiczna i poradnie psychologiczno- pedagogiczne poprzez budowaną ofertę szkoleniową wychodzą naprzeciw zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych lokalnego środowiska.

49 Kuratorium Oświaty w Kielcach Rekomendacje wynikające z wniosków z ewaluacji: 1.Dążyć do zwiększenia świadomości rodziców na temat ich - wynikającej z przepisów prawa- roli w planowaniu pracy szkoły, ale też uświadamiać te zadania rodziców nauczycielom. Stwarzać rodzicom możliwość wpływu na kształtowanie szkolnej rzeczywistości, włączać ich w procesy decyzyjne związane z życiem szkoły, natomiast nauczycieli przygotować do roli inspiratorów tworzących warunki realizacji tego prawa. 2.Wyposażać nauczycieli w wiedzę i umiejętności do analizy efektywności nauczania w szkole. Nauczyć na podstawie analizy ilościowej, jakościowej, kontekstowej, w tym wykorzystywania w szerokim zakresie metody Edukacyjnej Wartości Dodanej i kalkulatora EWD Plus formułowania wniosków, rekomendacji i konkretnych działań nauczycieli.

50 Kuratorium Oświaty w Kielcach Rekomendacje wynikające z wniosków z ewaluacji: 3. Budować w szkołach zespoły nauczycielskie oparte na wzajemnej współpracy jej członków. W tym celu wyposażać je w wiedzę na temat form i metod współpracy oraz oceny efektów swoich działań, aby w miarę potrzeb odpowiednio wcześnie działania te modyfikować. 4. Zachęcać nauczycieli do stosowania nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych służących rozwojowi uczniów. Efektywnie przygotować nauczycieli do konstruowania własnych programów nauczania i ich ewaluacji oraz modyfikacji. 5. Eksponować w szkoleniach nauczycieli motywacyjne aspekty oceny szkolnej oraz przestrzeganie obowiązującego w tym zakresie prawa. Wyposażać w umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych wobec uczniów o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych (uczeń słaby i zdolny).

51 Nauczanie, to dotykanie przyszłości

52 Kuratorium Oświaty w Kielcach Dziękuję za uwagę Urszula Wojsław – Kozłowska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Ewaluacji


Pobierz ppt "WYNIKI i WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google