Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW pH i SIŁY JONOWEJ NA LEPKOŚĆ ROZTWORÓW POLIELEKTROLITÓW Z.Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska Elizeusz Musiał: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW pH i SIŁY JONOWEJ NA LEPKOŚĆ ROZTWORÓW POLIELEKTROLITÓW Z.Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska Elizeusz Musiał: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni."— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW pH i SIŁY JONOWEJ NA LEPKOŚĆ ROZTWORÓW POLIELEKTROLITÓW Z.Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska Elizeusz Musiał: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polska Akademia Nauk

2 CHARAKTERYSTYKA POLIELEKTROLITU PAA – poli (kwas akrylowy) -[ CH 2 - CH -] n | COOH PAA M w =70 000 70 000 75 933 1.25 WŁASNOŚCIPAA M w =12 000 Gęstość (g/cm 3 ) 1.23 Masa cząsteczkowa 12 000 Masa monomeru 75 Liczba monomerów 160

3 DYNAMICZNE I STATYCZNE ROZPRASZANIE ŚWIATŁA Intensywność (kcps) Czas (s) Dynamiczne rozpraszanie Statyczne rozpraszanie

4 DetektorLaser soczewka ogniskująca Celka pomiarowa DYNAMICZNE ROZPROSZENIE ŚWIATŁA

5 RUCHY BROWNA Przypadkowy ruch cząsteczek spowodowane uderzeniami otaczających je cząsteczek płynu D = współczynnik dyfuzji R H = hydrodynamiczny promień k = stała Boltzmana T = temperatura = lepkość RÓWNANIE STOKES-EINSTEIN

6 PAA – ŚREDNI PROMIEŃ HYDRODYNAMICZNY

7 Siła jonowa pH 1x10-3 NaCI5x10-3 NaCI1x10-2NaCI1x10-1NaCI 9.210.1610.310.912.75 5.56.38.19.489.9 4.06.57.57.657.9 PAA 12 000 - ZALEŻNOŚĆ WIELKOŚCI PROMIENIA HYDRODYNAMICZNEGO OD SIŁY JONOWEJ I OD pH

8 BUDOWA CELKI + + + + + + Równanie Henry go :, U E = 2 z f (K a ) 3 U E - ruchliwość elektroforetyczna z - potencjał zeta - stała dielektryczna (K a ) - funkcja Henry go WIĄZKA PADAJĄCA 17 O DETEKTOR WIĄZKA ODBITA CZAS INTENSYWNOŚĆ

9 Prędkość cząsteczki V>0 v Rozproszone światło ma większa częstotliwość niż padające światło lasera F2F2 F1F1 Prędkość cząsteczki V=0 Rozproszone światło ma taką samą częstotliwość jak padające światło lasera F1F1 F1F1 EFEKT DOPPLERA - ELEKTROFOREZA

10 Stacjonarna warstwa ELEKTROFOREZA

11 PAA 12 000- ZALEŻNOŚĆ POTENCJAŁU ZETA OD pH - I = 1x10-3 M - I = 1x10-2 M - I = 0.15 M PAA 70 000- ZALEŻNOŚĆ POTENCJAŁU ZETA OD pH

12 WISKOZYMETR KAPILARNY kapilara elektrody chłodzenie zasysanie swobodny spływ R 4 p 8Vl. t = Prawo Hagena-Poisseuill a :, R,l - promień i długość kapilary V- objętość cieczy wypływającej z kapilary w czasie t p - różnica ciśnień na końcach kapilary

13 ZALEŻNOŚĆ LEPKOŚCI ZREDUKOWANEJ OD UŁAMKA OBJĘTOŚCIOWEGO : R H [ nm] ZETA [mV] 1X10-3 NaCI 10,16-62,60 5X10-3 NaCI - 1x10-3 NaCI - 5x10-3 NaCI, - 1x10-2 NaCI - 1x10-1 NaCI 1X10-1 NaCI 12,75 -45,0 -53,0 10,9 1X10-2 NaCI -58,07 10,3

14 PAA 12 000 ZALEŻNOŚĆ LEPKOŚCI ZREDUKOWANEJ OD UŁAMKA OBJĘTOŚCIOWEGO pH 9.0pH 5.5 pH 4.0

15 PAA 70 000 ZALEŻNOŚĆ LEPKOŚCI ZREDUKOWANEJ OD UŁAMKA OBJĘTOŚCIOWEGO pH 9.0 V pH 5.5 V pH 4.0 V INTRINSIC VISCOSITY

16 LEPKOŚĆ Równanie Einsteina =1+C = w. sus / – ułamek objętościowy w – ułamek wagowy sus – gęstość suspencji – gęstość roztworu wyjściowego = sus/ r - le pkość zredukowana (intrinsic viscosity) sus - lepkość suspensji r - lepkość rozpuszczalnika C- stała zależna od kształtu cząstek

17 WNIOSKI - Wzrost siły jonowej roztworów polielektrolitów powoduje obniżenie lepkości wynikającej ze zmieniającej się konformacji molekuły. - Zmiana konformacji molekuł została potwierdzona przez pomiar współczynnika dyfuzji, metodą dynamicznego rozpraszania światła. -Pomiary wiskozymetryczne stanowią prostą i dokładną metodę badań kształtu cząsteczek polielektrolitu.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "WPŁYW pH i SIŁY JONOWEJ NA LEPKOŚĆ ROZTWORÓW POLIELEKTROLITÓW Z.Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska Elizeusz Musiał: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google