Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E WALUACJA W EDUKACJI, JAKO INTERAKCJA, PROCES I WSPOMAGANIE. Prof. Leszek Korporowicz VII Konferencja OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E WALUACJA W EDUKACJI, JAKO INTERAKCJA, PROCES I WSPOMAGANIE. Prof. Leszek Korporowicz VII Konferencja OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/"— Zapis prezentacji:

1 E WALUACJA W EDUKACJI, JAKO INTERAKCJA, PROCES I WSPOMAGANIE. Prof. Leszek Korporowicz VII Konferencja OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

2 Wspó ł czesne konteksty my ś lenia o ewaluacji Modernizacja refleksyjna (Lash, Beck, Giddens) Refleksyjność instytucjonalna (Giddens) Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy Zarządzanie wiedzą TQM Teoria i praktyka organizacji uczących się Społeczeństwo otwarte Społeczeństwo obywatelskie Uspołecznienie procesów decyzyjnych

3 Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju (Helen Simons) Ewaluacja to coś więcej niż pomiar parametrów skuteczności działań, to: refleksyjne rozpoznawanie wartości konkretnego działania lub obiektu w oparciu o przyjętą metodę i kryteria, w wyniku uspołecznionego procesu, którego celem jest jego poznanie, zrozumienie lub zmiana

4 Istotne walory ewaluacji rozwojowej według M.Q. Pattona (2008) Zachowuje elastyczność projektu w interakcji z potrzebami i rozwojem ewaluowanych działań Odchodzi od linearnego sposobu postrzegania zależności skultkowo-przyczynowych na rzecz zależności interakcyjnych Wspiera procesy uczenia się, przewartościowań otwierając projekt i proces ewaluacyjny na możliwe zmiany w środowisku i ewaluowanym działaniu Wykazuje wrażliwość na tożsamość lokalnych kontekstów ewaluacji Uwzględnia dynamikę wewnętrznych przeobrażeń ewaluowanych instytucji

5 Fazy procesu ewaluacyjnego Diagnoza – debata – dialog - dyskurs Planowanie (wybór modelu ewaluacji) Projekt ( obiekt, pytania, kryteria, metodologia, próba, harmonogram, zarządzanie) Zbieranie i generowanie danych Analiza Raportowanie Aplikac ja

6 Orientacje ewaluacyjne wed ł ug H.Simons i J.Hyatt Technokratyczna Rozwojowa nastawienie na: uprawomocnienie zmian ę krytyk ę uczenie si ę opis rozumienie dyscyplinowanie wspieranie kontrol ę autorefleksj ę

7 Trzy rodzaje wiedzy i ewaluacji wed ł ug J.Habermasa i B. Wernera Wiedza analityczno- Ewaluacja pomiarowa, empiryczna, parametryczna technokratyczna Wiedza historyczno- Ewaluacja rozumiejąca hermeneutyczna Wiedza refleksyjno- Ewaluacja jako krytyczna emancypacja


Pobierz ppt "E WALUACJA W EDUKACJI, JAKO INTERAKCJA, PROCES I WSPOMAGANIE. Prof. Leszek Korporowicz VII Konferencja OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google