Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1

2 Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości
Cykl konferencji: „Zmieniamy Polski Przemysł” Bezpieczeństwo energetyczne na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Katowice, r.

3 Zmiana podejścia do bezpieczeństwa energetycznego
TŁO Zmiana podejścia do bezpieczeństwa energetycznego liberalizacja rynków nośników energetycznych proces łączenia rynków w Unii Europejskiej wielkie awarie systemowe Konieczność dostosowania do prawodawstwa unijnego Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

4 LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (1)
Tworzenie jednolitych rynków paliw i energii w UE Rozwój zaplecza technicznego rynków Prywatyzacja i restrukturyzacja Postęp techniczny Ochrona środowiska Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

5 LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (2)
Dywersyfikacja dostaw paliw Trudności związane z prognozowaniem zapotrzebowania na paliwa i energię Strategiczne rezerwy paliw i mocy wytwórczych Konieczność koordynacji i rynkowej wyceny rezerw paliw i mocy wytwórczych Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

6 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Trudność zdefiniowania Różne rozumienie Konieczność uwzględnienia trzech aspektów Mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa (również rynkowe ?) Podział odpowiedzialności na nowe podmioty ? Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

7 ASPEKTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo energetyczne Aspekt Aspekt Aspekt energetyczny ekonomiczny ekologiczny Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

8 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE NA KONKURENCYJNYM RYNKU
` RYNEK Bezpieczeństwo ekonomiczne Zapewnienie zdolności podażowych Zarządzanie ryzykiem ` PAŃSTWO Stworzenie odpowiednich ram prawnych Monitorowanie rynku Podejmowanie odpowiednich środków zaradczych Regulacja obszarów w których brak konkurencji (URE) Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

9 NOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA (1)
Odbiorcy k e n R y y R n e k Państwo Dostawcy Operatorzy Rynek sieciowi Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

10 NOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA (2)
Bezpieczeństwo Ustawa Prawo energetyczne Polityka energetyczna Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

11 CEL DOKTRYNY Stworzenie stabilnych i długofalowych, właściwych w czasie obowiązywania mechanizmów rynkowych, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

12 KONSTRUKCJA DOKTRYNY (DOKTRYN)
Założenia Doktryna MGiP Ponadczasowość Zintegrowane podejście do wszystkich nośników energii Charakter ramowy Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym Uszczegółowienie Doktryny energetycznej w zakresie aspektów charakterystycznych dla sektorów Mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa sektorowego Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w aspekcie dostaw gazu Doktryna zarządzania bezpieczeństwem elektroenergetycznym Doktryny sektorowe Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

13 PODMIOTOWY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI - Administracja rządowa -
kreowanie polityki energetycznej państwa koordynacja i kontrola działań podsektorów energetycznych przygotowywanie procedur umożliwiających arbitralne zawieszanie działania rynku w razie wystąpienia nagłych zagrożeń stworzenie odpowiednich ram prawnych , współbieżnych z prawodawstwem Unii Europejskiej redukowanie ryzyka politycznego w procesach inwestycyjnych w długich horyzontach czasowych wspomaganie rozwoju nowych technologii w fazie przedkomercyjnej monitorowanie i raportowanie do Komisji Europejskiej stanu bezpieczeństwa energetycznego Administracja rządowa podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia zakłóceń dostaw paliw i energii Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

14 PODMIOTOWY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI - Operatorzy -
Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

15 PODMIOTOWY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI - Pozostali uczestnicy rynku -
bezpieczeństwo średnioterminowe – odpowiednie planowanie niezbędnych dostaw paliw i energii współpraca z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych przy bieżącym bilansowaniu popytu i podaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usług systemowych Odbiorcy Wytwórcy ( korzystający z zasady TPA ) bezpieczeństwo krótkoterminowe – zarządzanie ryzykiem poprzez standardy umowne, ubezpieczenia aktywne uczestnictwo w ograniczaniu skutków zakłóceń w pracy systemu Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

16 PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Długo terminowe Mechanizmy rynkowe Średnio terminowe Krótko terminowe Zakończenie przyjmowania ofert na rynku bilansującym Bezpieczeństwo Operatorzy/ Dostawcy Państwo (Inwestorzy) Odbiorcy Odpowie- dzialność Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

17 POLITYKA ENERGETYCZNA – PROGNOZY – zużycie energii elektrycznej –
Źródło: ARE S.A.: Długoterminowa prognoza rozwoju gospodarki paliwami i energią do roku 2025 Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

18 POLITYKA ENERGETYCZNA – PROGNOZY – moce wytwórcze –
Źródło: ARE S.A.: Długoterminowa prognoza rozwoju gospodarki paliwami i energią do roku 2025 Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

19 KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ (1)
Brak „sprawdzalności” dotychczas wykonanych prognoz Niepewności związane z dużym stopniem nieprzewidywalności krajowego rynku (brak odpowiednich modeli) funkcjonowaniem jednolitego europejskiego rynku paliw i energii – konkurencyjność potencjalnym przyłączeniem elektroenergetycznych systemów spoza UE wzrastającą troską o środowisko – efekty ekonomiczne (decyzje inwestycyjne) Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

20 KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ (2)
Konieczność opracowania nowej („nowoczesnej”) Polityki energetycznej wykorzystanie Doktryny cele Polityki energetycznej Polski w strukturze UE warunki organizacyjno-prawne dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku mechanizmy rynkowe (zdolności dostawcze źródeł paliw i energii, bezpieczeństwo ekonomiczne, handel emisjami, zapasy paliw) prognozy – wyznaczenie trendów i potencjalnych punktów decyzyjnych Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) ,

21


Pobierz ppt "Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google