Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Bezpieczeństwo energetyczne na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Katowice, 27.09.2004 r. Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Bezpieczeństwo energetyczne na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Katowice, 27.09.2004 r. Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Bezpieczeństwo energetyczne na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Katowice, 27.09.2004 r. Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości Cykl konferencji: Zmieniamy Polski Przemysł

3 3 TŁO Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Zmiana podejścia do bezpieczeństwa energetycznego – liberalizacja rynków nośników energetycznych – proces łączenia rynków w Unii Europejskiej – wielkie awarie systemowe Konieczność dostosowania do prawodawstwa unijnego

4 4 Tworzenie jednolitych rynków paliw i energii w UE Rozwój zaplecza technicznego rynków Prywatyzacja i restrukturyzacja Postęp techniczny Ochrona środowiska LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (1) Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl

5 5 Dywersyfikacja dostaw paliw Trudności związane z prognozowaniem zapotrzebowania na paliwa i energię Strategiczne rezerwy paliw i mocy wytwórczych Konieczność koordynacji i rynkowej wyceny rezerw paliw i mocy wytwórczych LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (2) Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl

6 6 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Trudność zdefiniowania Różne rozumienie Konieczność uwzględnienia trzech aspektów Mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa (również rynkowe ?) Podział odpowiedzialności na nowe podmioty ?

7 7 ASPEKTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Bezpieczeństwo energetyczne Aspekt energetyczny Aspekt ekonomiczny Aspekt ekologiczny

8 8 ` ` BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE NA KONKURENCYJNYM RYNKU Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Bezpieczeństwo ekonomiczne Zapewnienie zdolności podażowych Zarządzanie ryzykiem Stworzenie odpowiednich ram prawnych Monitorowanie rynku Podejmowanie odpowiednich środków zaradczych Regulacja obszarów w których brak konkurencji (URE) RYNEK PAŃSTWO

9 9 Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl NOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA (1) Operatorzy sieciowi Dostawcy Państwo Odbiorcy R y n e k R y n e k Rynek

10 10 NOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA (2) Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Ustawa Prawo energetyczne Polityka energetyczna Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym Bezpieczeństwo

11 11 CEL DOKTRYNY Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Stworzenie stabilnych i długofalowych, właściwych w czasie obowiązywania mechanizmów rynkowych, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego

12 12 KONSTRUKCJA DOKTRYNY (DOKTRYN) Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Ponadczasowość Zintegrowane podejście do wszystkich nośników energii Charakter ramowy Uszczegółowienie Doktryny energetycznej w zakresie aspektów charakterystycznych dla sektorów Mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa sektorowego Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym Doktryna zarządzania bezpieczeństwem elektroenergetycznym Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w aspekcie dostaw gazu Doktryna MGiP Doktryny sektorowe Założenia

13 13 PODMIOTOWY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI - Administracja rządowa - Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl kreowanie polityki energetycznej państwa koordynacja i kontrola działań podsektorów energetycznych przygotowywanie procedur umożliwiających arbitralne zawieszanie działania rynku w razie wystąpienia nagłych zagrożeń stworzenie odpowiednich ram prawnych, współbieżnych z prawodawstwem Unii Europejskiej redukowanie ryzyka politycznego w procesach inwestycyjnych w długich horyzontach czasowych wspomaganie rozwoju nowych technologii w fazie przedkomercyjnej monitorowanie i raportowanie do Komisji Europejskiej stanu bezpieczeństwa energetycznego Administracja rządowa podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia zakłóceń dostaw paliw i energii

14 14 PODMIOTOWY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI - Operatorzy - Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl

15 15 PODMIOTOWY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI - Pozostali uczestnicy rynku - Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl bezpieczeństwo średnioterminowe – odpowiednie planowanie niezbędnych dostaw paliw i energii Odbiorcy (korzystający z zasady TPA) współpraca z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych przy bieżącym bilansowaniu popytu i podaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usług systemowych aktywne uczestnictwo w ograniczaniu skutków zakłóceń w pracy systemu Wytwórcy bezpieczeństwo krótkoterminowe – zarządzanie ryzykiem poprzez standardy umowne, ubezpieczenia

16 16 PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Odpowie- dzialność Bezpieczeństwo Średnio terminowe Krótko terminowe Długo terminowe Odbiorcy Państwo (Inwestorzy) Operatorzy/ Dostawcy Mechanizmy rynkowe Zakończenie przyjmowania ofert na rynku bilansującym

17 17 POLITYKA ENERGETYCZNA – PROGNOZY – zużycie energii elektrycznej – Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Źródło: ARE S.A.: Długoterminowa prognoza rozwoju gospodarki paliwami i energią do roku 2025

18 18 POLITYKA ENERGETYCZNA – PROGNOZY – moce wytwórcze – Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Źródło: ARE S.A.: Długoterminowa prognoza rozwoju gospodarki paliwami i energią do roku 2025

19 19 KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ (1) Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Brak sprawdzalności dotychczas wykonanych prognoz Niepewności związane z – dużym stopniem nieprzewidywalności krajowego rynku (brak odpowiednich modeli) – funkcjonowaniem jednolitego europejskiego rynku paliw i energii – konkurencyjność – potencjalnym przyłączeniem elektroenergetycznych systemów spoza UE – wzrastającą troską o środowisko – efekty ekonomiczne (decyzje inwestycyjne)

20 20 Prelegent: Jarosław Bogacz, tel. (32) 257 86 31, e-mail: j.bogacz@epc.pl, www.epc.pl Konieczność opracowania nowej (nowoczesnej) Polityki energetycznej – wykorzystanie Doktryny – cele Polityki energetycznej Polski w strukturze UE – warunki organizacyjno-prawne dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku – mechanizmy rynkowe (zdolności dostawcze źródeł paliw i energii, bezpieczeństwo ekonomiczne, handel emisjami, zapasy paliw) – prognozy – wyznaczenie trendów i potencjalnych punktów decyzyjnych KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ (2)

21 21


Pobierz ppt "1. Bezpieczeństwo energetyczne na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Katowice, 27.09.2004 r. Konferencja Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google