Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Bródka Kinga Adamiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Bródka Kinga Adamiak"— Zapis prezentacji:

1 Gromadzenie zbiorów jako zaplecze kształtowania marki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Małgorzata Bródka Kinga Adamiak Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

2 Plan prezentacji Podstawowe pojęcia: Marka, Gromadzenie Zbiorów
Czynniki wpływające na kształtowanie marki BU na poziomie procesu gromadzenia zbiorów Dobór księgozbioru – „Polityka gromadzenia” a kształtowanie marki Biblioteka wobec otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego Wnioski i podsumowanie

3 Pojęcie marki „Kombinacja produktu fizycznego, nazwy, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny, która odróżniając ofertę danego marketera od ofert konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne grono nabywców i umożliwia tym samym osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku” Kall J.: Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001, s. 12

4 Pojęcie Gromadzenia Zbiorów
Planowe pozyskiwanie i wprowadzanie do biblioteki właściwych materiałów bibliotecznych . Odbywa się drogą kupna, wymiany, darów i egzemplarza obowiązkowego. Opiera się na doborze odpowiednich zasad i środków działania, tj. na właściwej polityce Gromadzenia zbiorów, zapewniającej nabycie materiałów zgodnie z profilem, zadaniami, wymaganiami budżetu danej biblioteki, polityką biblioteczną państwa Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971

5 Zarządzanie zbiorami Gromadzenie zbiorów jest łączone coraz częściej z pojęciem Zarządzania zbiorami Ustalając kolejność według następstwa: wszystkie procesy zaplecza inauguruje gromadzenie, na które składa się dobór oraz (pośrednio) zarządzanie zbiorami i usuwanie Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa1998 Zarządzanie zbiorami obejmuje: Przesuwanie materiałów między kolekcjami Selekcjonowanie materiałów przy czynnym współudziale pracowników i użytkowników biblioteki

6 Gromadzenie zbiorów a kształtowanie marki biblioteki
Biblioteka = firma Książka = produkt Użytkownik biblioteki = klient Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów = nabywanie produktu (produkt właściwy = satysfakcja klienta): Dobór księgozbioru odpowiadającego tożsamości biblioteki wynikającej z ciągłości w czasie, co sprawia że biblioteka jako instytucja jest wiarygodna i budzi zaufanie Zapewnienie satysfakcji użytkownikom poprzez dobór księgozbioru odpowiadającego ich potrzebom i zmieniającym się oczekiwaniom, co budzi ich lojalność i przywiązanie

7 Kształtowanie marki BU w Poznaniu na poziomie procesu gromadzenia zbiorów
Profilowanie zbiorów biblioteki jako wyraz dostosowania zasobów do aktualnych i potencjalnych potrzeb użytkowników Zwracanie uwagi na jakość (wysoki poziom merytoryczny) dobieranego księgozbioru Połączenie tradycji z nowoczesnością: zbiorów historycznych i nowości na rynku wydawniczym oraz budowa zasobu hybrydowego: zbiorów drukowanych i wydawnictw elektronicznych Uwzględnienie relacji zwrotnych pomiędzy dostawcą, biblioteką a czytelnikiem

8 Polityka gromadzenia a budowanie wyróżniającej tożsamości marki
Charakter gromadzonych zbiorów tworzy obraz tożsamości marki w świadomości jej konsumenta Podstawowe elementy brane pod uwagę przy formowaniu zbiorów: Aktualne i przewidywane zadania Uczelni i biblioteki Kierunki studiów istniejące na uczelni Tradycyjnie ukształtowane kierunki specjalizacji zbiorów: niemcoznawstwo, historia i etnologia, literatura regionalna – wielkopolska, literatura masońska Kształtowanie nowych specjalizacji poprzez tworzenie nowych kolekcji: komiksy i literatura o komiksach, liberatura Celowość doboru księgozbioru realizowana przez: Kupno Selekcję bieżącą egzemplarzy obowiązkowych i darów Ukierunkowaną i racjonalną wymianę, głównie zagraniczną

9 Relacje z otoczeniem wewnętrznym
Współpraca Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów z pracownikami innych oddziałów BU w ramach tzw. zespołów zadaniowych: Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Komisja Selekcji i Doboru Zespół do spraw selekcji literatury pięknej Zespół bibliotekarzy dziedzinowych

10 Relacje z otoczeniem zewnętrznym
Relacja dostawca biblioteka Kupno - Współpraca z prestiżowymi, sprawdzonymi dostawcami i księgarzami. Decyduje o niej jakość, cena oraz szybkość dostarczenia materiału EO – współpraca z wydawcami w zakresie budowania wizerunku biblioteki jako instytucji, której warto przekazać egzemplarz obowiązkowy Relacja użytkownik biblioteka Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb i preferencji użytkownika, poprzez nawiązywanie z nim dialogu i budowanie relacji partnerskich, za pośrednictwem bibliotekarzy dziedzinowych, pracowników Czytelń i Wypożyczalni, bibliotekarzy udzielających informacji poprzez platformę Ask a Librarian, działalność Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy

11 Zaproponuj kupno książki
Relacje z otoczeniem zewnętrznym nawiązywane dzięki serwisom i usługom Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Zaproponuj kupno książki Biblioteka Użytkownik Biblioteka poszukuje Biblioteka Księgarz, antykwariusz Oferta dubletów Biblioteka Inna Biblioteka

12

13 Zaproponuj kupno książki

14

15 Lista dubletów

16 Biblioteka poszukuje

17 Podsumowanie Proces kształtowania marki biblioteki rozpoczyna się od podstaw, czyli tworzenia księgozbioru. Działaniom tym powinny towarzyszyć: Racjonalne podejście do kształtowania księgozbioru, właściwa selekcja i dobór Właściwa i wypracowana w czasie Polityka Gromadzenia Współpraca i nawiązywanie otwartych relacji z otoczeniem (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, jaką jest biblioteka)

18 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Małgorzata Bródka Kinga Adamiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google